airqGrad Velika Gorica ovih dana započinje sa projektom postavljanja mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka na širem području grada. Prva takva mjerna postaja bit će postavljena u Donjoj Lomnici.

Mjerna postaja opremljena je senzorima koji prate lebdeće čestice, te ostale spojeve koji se standardno prate pri nadzoru kvalitete zraka. Podaci sa postaje prenosit će se u realnom vremenu putem interneta, te će biti u svakom trenutku javno dostupni.