Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i Odluku o raspisivanju izbora za predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Izbori će se održati u nedjelju, 05. svibnja 2019.


Rješenje o određivanju biračkih mjesta

 

Opširnije...