Nešto prije Nove godine pravomoćnom je postala presuda Općinskoga suda u Velikoj Gorici, kojom su poništene odluke Nadzornog odbora i Skupštine HKZP-a kojima su propisani novi uvjeti što ih djelatnici kompleksnih rukovodnih funkcija moraju zadovoljavati, prenosi net.hr. Sjedište Hrvatske kontrole zračne plovidbe, podsjetimo, nalazi se uz zagrebačku zračnu luku.

Time su dovedena u pitanje radna mjesta rukovoditelja odjela zrakopolovne navigacije, voditelja ureda za sigurnost i kvalitetu i brojna druga. Sud je utvrdio da prilikom definiranja uvjeta radnoga mjesta čelništvo HKZP-a nije poštivalo obvezu Zakona o radu da se pri definiciji uvjeta konzultira sindikalni povjerenik ili radničko vijeće.

Sredinom 2013., ustvrdio je Sud, Nadzorni je odbor umanjio uvjete za čak 24 radna mjesta, pa koordinator uporabe zračnoga prometa nije više trebao imati dozvolu kontrolora zračnoga prometa, a rukovoditelj odjela zrakoplovne navigacije nije trebao imati završen smjer aeronautike na Fakultetu prometnih znanosti, dok viši stručni suradnik za kontrolu kvalitete nije morao imati ni jedno ni drugo.

Iz HKZP-a su odgovorili da u potpunosti uvažavaju odluku Suda te da će otkloniti nedostatke. Net.hr upozorava da HKZP nije pojasnio što će se dogoditi sa zaposlenima na tim radnim mjestima te kakve će posljedice povući činjenica da su na njima bili zaposleni ljudi bez prvotno potrebnih kvalifikacija, a kada će se donijeti nove odluke da je još manje jasno jer od prosinca u tvrtki više ne postoji Nadzorni odbor.