Na aktualnom satu 21. sjednice Gradskoga vijeća, održane u listopadu prošle godine, vijećnik Tomislav Lukšić osporio je Prijedlog nove Odluke o autotaksi prijevozu, ustvrdivši da na “mala ili velika vrata” u grad ulaze Eko taxi, Cammeo i Zagreb taxi. Pročelnik Odjela za komunalne djelatnosti i promet Dubravko Katulić upozorio je tada da će dozvolu moći dobiti samo ona privatna ili pravna osoba koja ima sjedište ili boravište na području Grada Velike Gorice te da je Odluka rađena temeljem Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i u suradnji s Ministarstvom prometa, a da je Prijedlog Odluke tek na e-savjetovanju. Lukšić je odgovorio da nije problem registrirati obrt ili firmu na području Velike Gorice i ispuniti taj uvjet te da smatra da bi Grad trebao zaštiti svoje taksiste i izdati određen broj dozvola, odnosno jednu na svakih 650 stanovnika.

Javno savjetovanje završilo je 27. listopada, a Grad je sve primjedbe/prijedloge goričkih taksista odbio. U njemu su sudjelovali Udruga Velika Gorica Taxi, Udruga Taxi Gorica i Samostalni autotaksi prijevoznici Grada Velike Gorice. Izvješće o provedenom e-savjetovanju možete pročitati ovdje, kao i Prijedlog i Obrazloženje nove Odluke.

BROJ, OBNOVA I UKIDANJE DOZVOLA

Spornim člankom 4. Odluke o autotaksi prijevozu, donesene 24. srpnja 2014. (pdf), utvrđuje se broj dozvola za područje Grada Velike Gorice, i to u omjeru jedno vozilo na 650 stanovnika. Istim člankom propisano je da se jednom autotaksi prijevozniku može izdati najviše pet dozvola. Ove su odredbe iz nacrta nove Odluke nestale. Gorički su taksisti prigovorili da izostavljanje “ima negativne posljedice na autotaksi prijevoznike (…), pogodovanje velikim autotaksi prijevoznicima, ukazuje se na velike autotaksi prijevoznike koji gomilaju dugove (…). Predlaže se ograničavanje broja dozvola, ograničen broj dozvola po prijevozniku, prednost hrvatskih branitelja pri dodjeli dozvola te prenosivost dozvole na nasljednike.” Grad je odgovorio da su člankom 56. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu taksativno pobrojeni uvjeti koje pravna ili fizička osoba treba ispunjavati kako bi ostvarila pravo na predmetnu dozvolu, a da stavci 5. i 6. ne propisuju obvezu određivanja broja dozvola. Isto tako da članak 6. Prijedloga odluke postavlja uvjet podmirenja svih poreznih i obveza doprinosa, te bilo kakvih obveza prema Gradu Velikoj Gorici. Grad napominje da ograničavanje broja dozvola nije potrebno jer se odredba može zaobići otvaranjem većega broja tvrtki.

Razlozi koji su navedeni kao razlozi za odbijanje obnove dozvole trebali bi biti razlozi za oduzimanje dozvole“, tvrde taksisti. Grad prijedlog ne prihvaća s obrazloženjem da je člancima 9. i 10. utvrđeno kada dolazi do prestanka važenja dozvole prije isteka vremena na koje je izdana, a kada obnova dozvole neće biti moguća.

CIJENE I FISKALIZACIJA

Taksisti predlažu uvođenje fiskaliziranog računa nakon obavljene usluge prijevoza te smatraju da su predložene cijene obavljanja autotaksi usluge preniske. Podsjećamo, člankom 28. Odluke, koji je još na snazi, početak vožnje naplaćuje se 16 kuna, a vožnja po kilometru 9 kuna. Vrijeme čekanja po satu iznosi 43 kune, a prijevoz prtljage 2,5 kune po komadu. Cijene se uvećavaju za 20% svake noći od 22 do 5 sati ujutro te nedjeljom i blagdanom od 0 do 24 sata. Novi cjenik autotaksi usluga, kad Odluka stupi na snagu, bit će kako slijedi: početak vožnje stajat će 10 kuna, cijena prevaljenog kilometra 6 kuna, vrijeme čekanja po satu koštat će 40 kuna, a prijevoz prtljage po komadu ostaje nepromijenjen. Odredba uvećanja cijena za 20% noću, nedjeljom i blagdanom također ostaje nepromijenjena. Grad je prijedlog zadržavanja starih cijena odbio navodeći kako je izvršena analiza cijena autotaksi usluge po gradovima u okruženju, kojom je utvrđeno da “cijena autotaksi usluge velikogoričkih taksi prijevoznika znatno premašuje iste“. Prijedlog uvođenja fiskalizacije, odnosno izdavanja fiskaliziranog računa, dodaje Grad, nije moguća jer obveza nije regulirana zakonom koji uređuje financijski aspekt poslovanja autotaksi prijevoznika, pa takva obveza ne može biti nametnuta Odlukom jedinice lokalne samouprave.

Ostaje za vidjeti kada će Gradsko vijeće novu Odluku izglasati.