Grad Velike Gorica uputio je Javni poziv za dodjelu jednokratnih financijskih potpora za programe/projekte udruga iz područja razvoja vatrogastva i pružanje zaštite od požara od interesa za Grad Veliku Goricu

– Prijavu projekta na Poziv može podnijeti udruga koja je upisana u Registar udruga te koja je podnijela zahtjev za usklađenje udruge s novim Zakonom o udrugama, koja je programski usmjerena na rad u protupožarnoj zaštiti što je razvidno iz ciljeva i popisa djelatnosti u statutu udruge, koja je upisana u Registar neprofitnih organizacija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija i koja je ispunila ugovorne obveze prema Gradu Velikoj Gorici te svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora – istaknuli su u Gradu.DVD Mraclin_5

Za tu namjenu Grad je u svom proračunu osigurao 150 tisuća kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je tisuću kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 30 tisuća kuna. Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava ili do kraja 2017. godine.

Prijedlozi projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, kao i ostale informacije vezane za ovaj Javni poziv dostupni na gorica.hr.