Zagrebačka županija objavila je kako je do sada dodijelila 13,4 milijuna kuna bespovratnih sredstava gradovima i općinama sa svog područja. Ova sredstva namijenjena su za realizaciju projekata u prometu i komunalnoj infrastrukturi te za izgradnju i opremanje poduzetničkih zona i inkubatora.

Kako navode, svi gradovi i općine koji su prijavili projekte i ispunjavali kriterije natječaja su županijska sredstava dobili.

“Najveći dio od spomenutog iznosa, 7,4 milijuna kuna dodijeljen je za izgradnju prometne infrastrukture. Po milijun kuna dodijeljeno je za vodoopskrbu i zbrinjavanje otpadnih voda, dok je 1,2 milijuna kuna dodijeljeno za zbrinjavanje otpada. Za izgradnju infrastrukture i opremanje poduzetničkih zona i inkubatora dodijeljeno je 2,75 milijuna kuna.”, navode iz županije.

Realizirat će se 44 projekata gradnje novih te sanacije i održavanja postojećih komunalnih objekata i prometnica. Na području Zagrebačke županije aktivno je dvadesetak poduzetničkih zona u kojima posluju brojne domaće i strane tvrtke, a u njihovu izgradnju i opremanje Županija je uložila više od 50 milijuna kuna.

„Želimo privući nove investitore, a dosadašnji trend je pokazao da investitori idu tamo gdje je dobra infrastruktura. Stoga smo rebalansom proračuna sredstva za infrastrukturu u poduzetničkim zonama povećali za milijun kuna tako da je gradovima i općinama za tu namjenu u ovoj godini na raspolaganju još 750.000 kuna“, naglasio je župan Stjepan Kožić.

Objava Zagrebačka županija dodijelila je gotovo 14 milijuna kuna bespovratnih sredstava pojavila se prvi puta na Kronike Velike Gorice.