Gornji red s lijeva: 1. Štefanija Đuretić (sestra od Mladena), 2. Ljubica Rogina (Dasova sestra), 3. Barica Vrčković (iz Okuja), 4. Ankica Cvetnić – Mamulina (časna sestra), 5. Katica Kovačić (kćer Vida Pavčerovog), 6. Iz Okuja ? 7. Iz Okuja ?
Srednji red s lijeva: 1. Verica Cvetnić (Benđina), 2. Mirjana Kovačić – Ribičova, 3. Franjo Jurdana – učitelj, 4. Darinka Galeković – Cimerova, 5.Verica Cvetnić – Franekova.
Donji red s lijeva: 1. Sjepan Čunčić – Braco, 2. Nikola Galeković – Ben, 3. Zlatko Galeković – Kiki, 4. Dragutin Matanović, 5. Stjepan Cvetnić – Mamulin, 6. Dragutin Zrnčić, 7. Ivan Kovačić – taksista, 8. Josip Zagorec.

A tko je djevojčica sa strane ?

Post Pogledajte 3. razred generacije iz Mraclina rođene 1952. godine je prvi puta viđen na MRACLIN . HR .