Naše Kulturno umjetničko društvo Dučec uvažava položaj djece u društvu od svojih početaka i nastavlja tradiciju brige o dječjim potrebama uključujući djecu u donošenje odluka. Stoga se, u suradnji s Centrom za djecu, mlade i obitelj Velike Gorice te Dječjim gradskim vijećem Velike Gorice, trenutno bavimo osmišljavanjem logotipa Dječjih sportskih igara jer smatramo da je mišljenje i viđenje djece posebice važno u odluci kako vizualno predstaviti taj događaj.

Pozivamo djecu da osmisle znak Dječjih sportskih igara koji bi dobro predstavio Igre tako da svi koji ga pogledaju odmah znaju o čemu se radi. Neka bude jednostavan, jasan i neka bude pun veselja i radosti kao i same Dječje sportske igre. Detaljnije kriterije natječaja pročitajte u Pozivu.  

Tekst: Jelena Kos