I. TURNUS

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 4.C, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 8.C

II. TURNUS

1.C, 1.D, 1.E, 2.D, 2.E, 3.C, 3.D, 3.E, 4.D, 4.E, 5.C, 5.D, 5.E, 6.D, 6.E, 7.C, 7.D, 7.E, 8.D, 8.E

RAZREDI PRODUŽENOG BORAVKA

1.B, 1.D, 1.E, 2.B, 2.E

ORGANIZACIJA DOLASKA U ŠKOLU

U školu se ulazi na 4 ulaza: glavni ulaz, ulaz kod boravka, sporedni ulaz i ulaz od dvorane.

RAZREDNA NASTAVA

PRODUŽENI BORAVAK

RAZRED

VRIJEME ULASKA U ŠKOLU

MJESTO ULASKA U ŠKOLU

1.B

7:30

GLAVNI ULAZ U ŠKOLU

1.D

7:35

GLAVNI ULAZ U ŠKOLU

1.E

7:40

GLAVNI ULAZ U ŠKOLU

2.B

7:20

SPOREDNI ULAZ (OD PARKIRALIŠTA)

2.E

7:25

SPOREDNI ULAZ (OD PARKIRALIŠTA)

 

RAZREDNA NASTAVA KOJI NISU PRODUŽENI BORAVAK

ULAZ U ŠKOLU:

JUTARNJA SMJENA

RAZRED

VRIJEME ULASKA U ŠKOLU

MJESTO ULASKA U ŠKOLU

3.A, 4.B

7:40

ULAZ KOD BORAVKA (PREMA VRTIĆU)

2.A, 4.C

7:50

ULAZ KOD BORAVKA (PREMA VRTIĆU)

4.A

7:40

GLAVNI ULAZ U ŠKOLU

1.A, 2.C, 3.B

7:50

GLAVNI ULAZ U ŠKOLU

 

POSLIJEPODNEVNA SMJENA

RAZRED

VRIJEME ULASKA U ŠKOLU

MJESTO ULASKA U ŠKOLU

3.C, 3.D

12:50

ULAZ KOD BORAVKA (PREMA VRTIĆU)

2.D

13:00

ULAZ KOD BORAVKA (PREMA VRTIĆU)

4.D, 4.E

12:50

GLAVNI ULAZ U ŠKOLU

1.C, 3.E

13:00

GLAVNI ULAZ U ŠKOLU

 

 

PREDMETNA NASTAVA

Peti i šesti razredi ulaze u školu na ulaz od dvorane.

Sedmi i osmi razredi ulaze u školu na sporedni ulaz od parkirališta.

JUTARNJA SMJENA

Učenici dolaze u školu na slijedeći način:

Peti i sedmi razredi dolaze u školu u 7:40 i ulaze u školu do 7:50.

Šesti i osmi razredi dolaze u školu u 7:50 i ulaze u školu do 8:00.

POSLIJEPODNEVNA SMJENA

Učenici dolaze u školu na slijedeći način:

Peti i sedmi razredi dolaze u školu u 13:40 i ulaze u školu do 13:50.

Šesti i osmi razredi dolaze u školu u 13:50 i ulaze u školu do 14:00.