Nastava u novoj školskoj godini 2019./2020. počinje u ponedjeljak 9.9.2019. godine.

U matičnoj školi:

II turnus u 8 sati,  I  turnus u 14 sati

  1. turnus 1.a, 1.b, 2a, 3.a, 3.b, 4.a, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b
  2. turnus  1.c, 2.b, 2. c, 3.c, 4.b, 4.c, 5.c, 5.d, 6.c, 6.d, 7.c, 7.d, 8.c, 8.d

 

Svečani prijem đaka prva u matičnoj školi bit će u 10 sati u školskoj blagovaonici.

 

Kalendar školske godine 2019./2020.

Nastavna godina 09.09.2019.-17.06.2020.

Zimski odmor 23.12.2019.-10.01.2020.

Proljetni odmor: 10.04.2020.-17-04.2020.

Odluka o realizaciji odmora za učenike osnovnih škola Grada Velike Gorice za šk. godinu 2019./2020.