Sukladno Zakonu o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima u školi mogu biti u uporabi i drugi obrazovni materijali. Sukladno članku 16. navedenog Zakona odluku o korištenju  komercijalnih drugih  obrazovnih materijala donosi škola i objavljuje na svojim mrežnim stranicama

u prilogu

izvor

Cijeli tekst pročitajte na adresi: Drugi obrazovni materijali.