Grupa Ayllu održala je 29.10. 2013. u našoj školi vrlo osebujan i nadasve zanimljiv koncert. Učenici od 4. do 8. razreda imali su priliku upoznati glazbu i kulturu starih Inka te sačuvanu kulturu današnjih Anda od Ekvadora, Perua do Bolivije. Koncert je organizirala Hrvatska glazbena mladež.