Naša škola planira nadoknaditi nastavne dane provedene u štrajku na sljedeći način:

  1. Skratiti zimske praznike, te imati nastavu od 07. siječnja do 10. siječnja 2020. godine i održati nastavu u subotu, 11. siječnja 2020. godine -  (5 nastavnih dana).
  2. Skratiti proljetne praznike, te imati nastavu od 14. travnja do 17. travnja 2020. godine i održati nastavu u subotu, 18. travnja 2020. godine – (5 nastavnih dana).
  3. Produžiti nastavnu godinu i imati nastavu od 18. lipnja do 26. lipnja 2020. godine (6 nastavnih radnih dana).

        Konačnu odluku o nadoknadi nastavnih radnih dana donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

                                  Nikola Tonković, ravnatelj OŠ Slavka Kolara, Kravarsko