U opisanom događaju došlo je do loma izolatora prekidne komore visokonaponskog prekidača.

Dana 14.08.2019. godine u 21:14 sat, zbog kvara na visokonaponskoj opremi u HOPS-ovoj trafostanici (TS) Mraclin došlo je prekida napajanja radijalno priključenih trafostanica TS Velika Gorica, TS Petrinja i TS Glina.

Odmah po nastanku kvara, dežurne specijalističke službe HOPS-a u najkraćem su vremenu intervenirale i izolirale mjesto kvara u TS Mraclin te vratile 110 kV napon na sabirnice TS Velika Gorica, TS Petrinja i TS Glina u 23:08 sati.

U opisanom događaju došlo je do loma izolatora prekidne komore ...