U skladu s Pravilnikom o izradbi i obrani završnog rada  učenici završnih razreda dužni su prijaviti obranu završnog rada.

S obzirom na cjelokupnu situaciju ove školske godine učenici će prijavu završnog rada u ljetnom roku šk. god. 2019./20. izvršiti tako da će PRIJAVNICU u privitku popuniti i poslati je na e-mail Škole: ured@ss-ekonomska-velikagorica.skole.hr i to do utorka, 31. 3. 2020.