ODLUKA O DODJELI UČENIČKIH STIPENDIJA MORH-a ZA ŠK. GOD. 2019./2020.

Svi zainteresirani roditelji i učenici 3. IRE i 3. ZIM razreda više informacija o uvjetima za ostvarivanje prava na stipendiju za zrakoplovne tehničare mogu dobiti u školi.

Prijavni obrasci dostupni su u referadi škole,a učenici koji se žele javiti za prijavu i moguće ostvarivanje prava trebaju popunjene obrasce predati u referadu najkasnije do 15. listopada 2019.