Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o financiranju obaveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./20. sredstvima iz državnog proračuna Republike Hrvatske (NN 69/19) kojom će osigurati obavezne udžbenike za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj koji su članovi kućanstva koje je do 31. kolovoza 2019. godine utvrđeno kao korisnik zajamčene minimalne naknade/primatelji naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, ostvaruju pravo na besplatne obavezne udžbenike, a sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi.

Molimo korisnike zajamčene minimalne naknade da se jave u školu s potvrdom kojom dokazuju da je učenik član kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi.