Ljetni ispitni rok 2019./2020.

 

Rokovi objave rezultata  i prigovora

 U ponedjeljak 13. srpnja 2020.u 12:00 sati bit će objavljeni rezultati ispita državne mature ljetnoga roka 2019./2020. 

 Rok za prigovore na rezultate ispita traje 48 sati od objave:

od 13. srpnja 2020u 12,00 sati

do 15. srpnja 2020. u 12,00 sati

Preporuka je da se zbog situacije s Covid 19  prigovori odrade  online.

-Učenik koji želi uputiti prigovor javlja se ispitnom koordinatoru mailom ili mobitelom.

- Učeniku putem maila šalje se Obrazac prigovora za učenike koji je objavljen na stranici za ispitne koordinatore (obrazac je u word formatu pa ga učenik bez problema popunjava elektroničkim putem).

- Učenik mailom vraća popunjeni obrazac.

- Prigovor učenika treba se odnositi na točno određeni zadatak.

Konačna objava rezultata ispita državne mature je 20. srpnja 2020.god.

 

 Zagreb, 10.7.2020. god.                  Ispitni koordinator:  Nina Selman Hrvatić, prof

                                                                             (mob: 099 788 7387)

                                                                      ( e-mail: ninaselman@net.hr )