Cilj istraživanja je utvrditi razinu svijesti i mišljenja stanovnika Grada Velike Gorice o lokalnim politikama gospodarenja prirodnim resursima, transparentnosti lokalne uprave i otvorenosti za sudjelovanje građana te važnosti participativnog upravljanja javnim resursima.

Anketiranje se provodilo metodom ankete kroz telefonsko anketiranje (CATI-Computer Assisted Telephone Interviewing) u oba istraživačka vala. Izradio se stratificirani slučajni uzorak punoljetnih građana s područja Grada Velike Gorice, pri čemu je broj ispitanika u oba istraživačka vala 500 (ukupno 1000 ispitanika u dva istraživačka vala).

Upravljanje okolišnim resursima, posebno u zapadnim demokracijama, se sve više oslanja na sudjelovanje grupa građana i nevladinih organizacija i to primarno zbog potencijala za poboljšanje učinkovitosti upravljanja kvalitete okoliša kroz donošenje odluka u kojima svi relevantni dionici imaju pravo glasa. Glavni cilj participativnog upravljanja jest omogućavanje građanima izražavanje informiranog mišljenja o temama koje su relevantne za njihovu kvalitetu života. Time se posljedično produbljuju i proširuju demokratski procesi, a sami građani mogu razvijati osobnu odgovornost i razumijevanje kompleksnijih društvenih i prirodnih problema. Takvim pristupom i politika dobiva na povećanju legitimiteta.

Smatra se da uključivanje lokalnog znanja građana-laika može pridonijeti donošenju kvalitetnijih odluka i omogućuje socijalno učenje s čime se potiče održiviji razvoj. Osim toga, pretpostavlja se da uključivanje građana-laika u lokalno donošenje odluka ima potencijal za otvaranje i uspostavljanje mreže dionika koje mogu doprinijeti podizanju sveukupnih ekoloških standarda. U tom kontekstu je važno istraživati stavove građana o upravljanju lokalnim resursima. Društvo za oblikovanje održivog razvoja (DOOR), Grad Velika Gorica, ODRAZ – Održivi razvoj zajednice, Udruga gradova u Republici Hrvatskoj i Zelena mreža aktivističkih grupa (ZMAG) su u sklopu projekta Participativno upravljanje prirodnim resursima (#suDjelujVG) od 2. studenog 2015. do 2. studenog 2017. radili na promicanju transparentnosti i uključenosti građana u upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima na području grada Velike Gorice. Upravo se stoga organiziralo provođenje anketnog istraživanja stavova građana grada Velike Gorice kako bi se dobio uvid u moguće promjene tijekom tog dvogodišnjeg razdoblja.

Upitnikom su se nastojali istražiti stavovi građana o upravljanju lokalnim resursima, pa stoga sadrži ove podteme: a) spremnost na građansku participaciju općenito te specifično na participaciju povezanu s lokalnim okolišnim resursima; b) zadovoljstvo politikama Grada Velike Gorica koje se odnose na upravljanje lokalnim resursima, specifično šumama i vodama; c) informiranost o radu lokalne vlasti Grada Velika Gorica općenito te specifično vezano za okolišne teme; upoznatost s mjesnim odborom, zadovoljstvom rada mjesnog odbora te upoznatost s dostupnosti javnih prostora u kojim se građani mogu okupljati; d) osnovna socio-demografska obilježja ispitanika te uključenost kućanstvu u vodovodnu i komunalnu infrastrukturu. Istraživanje je osmišljeno u Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu u sklopu Centra za istraživanje društvenih nejednakosti i održivosti.

Izvještaj pogledajte ovdje.