Broj: 186/2018

Velika Gorica, 12.04.2018.

 

        Temeljem članka 18. i 19. Statuta Udruženja obrtnika Velika Gorica v.d. predsjednik Udruženja

s  a  z  i  v  a

 

 godišnju izvještajnu sjednicu Skupštine Udruženja obrtnika Velika Gorica koja će se održati 19.04.2018.

u 19,00 sati u dvorani Udruženja obrtnika

 

Za sjednicu se predlaže slijedeći

                                           

D n e v n i     r e d :

 

  1. Otvaranje Skupštine, utvrđivanje kvoruma i izbor radnog predsjedništva, zapisničara, te usvajanje zapisnika sa Skupštine održane 14.12.2017.
  2. Izvješće o radu Udruženja obrtnika V.Gorica u 2017.godini.
  3. Izvješće Nadzornog odbora o financijskom poslovanju – usvajanje prijedloga Financijskog izvješća-završnog godišnjeg obračuna Udruženja za 2017. godinu.
  4. Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju izbora za tijela Udruženja obrtnika Velika Gorica (mandatno razdoblje 2018.-2022.)
  5. Prijedlog Odluke o imenovanju izbornog povjerenstva.
  6. Podjela zahvalnica članovima Skupštine za mandatno razdoblje 2014.—2018.
  7. Pitanja i prijedlozi.

 

    Molimo članove Skupštine  da se pozivu odazovu, a eventualnu spriječenost jave   na  tel. 6222-110.

 

        S poštovanjem,

 

 

   Dopredsjednik:                                                              v.d. Predsjednik: 

           Dražen Šimičić v.r.                                              Vladimir Birek v.r.