Zagrebačka županija je na svojim stranicama, 27.03.2019. objavila Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji u 2019. godini.

Svrha Javnog poziva je dodjela potpora prihvatljivim korisnicima za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, edukaciju i stručno osposobljavanje, razvoj proizvodnje i marketing proizvoda, legalizaciju zgrada poljoprivredne namjene, očuvanje i unaprjeđenje vlastitog proizvodnog potencijala kroz očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, kompenzaciju otežanih uvjeta proizvodnje, unaprjeđenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora, očuvanje i unapređenje okoliša i krajobraza, poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima te diversifikaciju ruralnih gospodarskih djelatnosti.

Prihvatljive aktivnosti su:

 1. Ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju
 2. Ulaganja u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 3. Edukacija i stručno osposobljavanje
 4. Razvoj proizvodnje i marketing proizvoda
 5. Legalizacija zgrada poljoprivredne namjene
 6. Unaprjeđenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu
 7. Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti i usluga na ruralnom području
 8. Kompenzacija otežanih uvjeta gospodarenja u poljoprivredi
 9. Potpora za izradu dokumentacije za nove projekte u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnom razvoju i prijavu na EU natječaje
 10. Ulaganje u sektor šumarstva
 11. Okrupnjavanje poljoprivrednog i/ili šumskog zemljišnog posjeda
 12. Premija osiguranja i sanacija šteta
 13. Analiza tla

Javni poziv je otvoren do 27. svibnja 2019.god

Više informacija o javnom pozivu možete naći ovdje.