Grad Velika Gorica dodjeljuje potporu za usluge pisanja prijave projekata koji se financiraju sredstvima EU.

Prijaviti se mogu subjekti malog gospodarstva sa sjedištem, a obrtnici i prebivalištem na području Grada Velike Gorice.

Intenzitet potpore iznosi 50%, a najviše do 20.000 kuna.

Natječaj je otvoren do 29.11.2019.godine ili do iskorištenja sredstava.

Detalji natječaja dostupni OVDJE.