KLASA: 602-04/18-14/029
URBROJ: 238/31-132-055/2-18-02
Velika Gorica, 8. siječnja 2019.

Veleučilište Velika Gorica raspisuje

INTERNI NATJEČAJ

• za izbor u naslovno zvanje asistenta u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje Elektrotehnika, predmet: Elektrotehnika – više izvršitelja

• za izbor u naslovno zvanje asistenta u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje Računarstvo, predmet: Autorizacija i autentikacija – više izvršitelja

• za izbor u naslovno zvanje asistenta u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje Računarstvo, predmet: Operacijski sustavi – 1 izvršitelj/ica

• za izbor u naslovno zvanje asistenta u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje Tehnologija prometa i transporta, predmet: Helikopteri – 1 izvršitelj/ica

• za izbor u naslovno zvanje asistenta u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje Tehnologija prometa i transporta, predmet: Osnove aerodinamike i mehanike leta – 1 izvršitelj/ica

• za izbor u naslovno zvanje asistenta u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje Tehnologija prometa i transporta, predmet: Propisi zračne plovidbe – 1 izvršitelj/ica

• za izbor u suradničko zvanje i radno mjesto asistenta u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, predmeti: Tehničko crtanje i dokumentacije i Elementi konstrukcija – 1 izvršitelj/ica

• za izbor u naslovno zvanje asistenta u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, predmeti: Motorna vozila i Motori – 1 izvršitelj/ica

• za izbor u naslovno zvanje asistenta u znanstvenom području tehničkih znanosti, znanstveno polje Strojarstvo, predmet: Građevinski strojevi – 1 izvršitelj/ica

• za izbor u naslovno zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje Sigurnosne i obrambene znanosti, predmet: Prirodna ugrožavanja – više izvršitelja

• za izbor u naslovno zvanje asistenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje Sigurnosne i obrambene znanosti, predmet: Kritična infrastruktura i Upravljanje kritičnom infrastrukturom – 1 izvršitelj/ica

Svi pristupnici su dužni priložiti:
1. zamolbu,
2. životopis,
3. podatke o nastavnoj i stručnoj aktivnosti,
4. popis radova i i preslike objavljenih radova.

Pravo na prijavu imaju zaposlenici Veleučilišta Velika Gorica.

Navedena dokumentacija dostavlja se obvezno u pisanom obliku, na hrvatskom jeziku, u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Za interni natječaj za asistenta“ u roku od 7 dana od objave internog natječaja na mrežnim stranicama Veleučilišta. Cjelokupnu dokumentaciju traženu natječajem pristupnici su dužni dostaviti i na CD-u u pdf formatu.

Prijave s natječajnom dokumentacijom predaju se preporučenom poštom ili osobno na adresu:

Veleučilište Velika Gorica
Služba za ljudske potencijale, kadrovske i pravne poslove
Zagrebačka 5
10 410 Velika Gorica

Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.
Osobe koje podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave te osobe čije prijave ne zadovoljavaju formalne uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Pristupnici natječaja bit će obavješteni o rezultatima izbora najkasnije do 21. siječnja 2019. godine.

Na interni natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Veleučilište Velika Gorica

Natječaj_asistenti

Objava Interni natječaj za izbor u nastavno zvanje asistenta pojavila se prvi puta na VVG.hr.