Predmet nabave je nabava OCT (optical coherence tomography) uređaja za opremanje optometrijskog laboratorija. Uz nabavu OCT uređaja predmet nabave je i postavljanje i instalacija uređaja, edukacija za rad na uređaju, kao i tehnička podrška i profesionalni servis za vrijeme trajanja jamstvenog roka OCT uređaja.

Nabava se provodi u okviru projekta „KOZMOK – krizni menadžment, optometrija, održavanje zrakoplova i motornih vozila – okvir kvalifikacija“ (Broj ugovora: UP.03.1.1.03.0068), financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Predmet nabave nije podijeljen na grupe nabave.

Naručitelj (Veleučilište Velika Gorica) primjenjuje postupak nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi.

Vrsta postupka nabave je javno nadmetanje.

Evidencijski broj nabave: UP.03.1.1.03.0068-092019

Obavijest o nadmetanju_VVG

Dokumentacija za nadmetanje_VVG

Prilog 1. Tehničke specifikacije_VVG

Prilog 2. Ponudbeni list i Dodatak 1 i 2_VVG

Prilog 3. Troškovnik_VVG

Prilog 4. Izjava o nepostojanju razloga isključenja_VVG

Prilog 5. Izjava o ispunjenju uvjeta pravne i poslovne sposobnosti_VVG

Prilog 6. Izjava o stručnjaku za postavljanje i instalaciju i stručnjaku za edukaciju_VVG

Prilog 7. Izjava o tehničkoj podršci i profesionalnom servisu_VVG

Prilog 8. Obrazac ugovora o nabavi robe_VVG

 

 

Objava Nabava OCT (optical coherence tomography) uređaja za opremanje optometrijskog laboratorija pojavila se prvi puta na VVG.hr.