Na Veleučilištu traje sastanak članova CONRIS mreže, na kojemu se okupilo 20-ak predstavnika europskih visokih učilišta iz Belgije, Nizozemske, Njemačke, Finske, Španjolske, Poljske i Austrije. Večeučilište predstavljaju pročelnik studija kriznog menadžmenta dr. sc. Željko Dobrović i Marina Črnko, univ. spec. crim.

Radi se o mreži visokih učilišta s područja Europe koja izvode studije u području sigurnosti i kriznog menadžmenta.

Veleučilište Velika Gorica član je CORNIS-a od studenog 2016. Mreža CONRIS okuplja predstavnike visokih učilišta povezanih partnerskim ugovorima koji im omogućavaju razmjenu studenata i nastavnika, sudjelovanje na konferencijama partnera i zajedničke projekte kao što su provođenje ljetnih škola, razvijanje i održavanje trening programa i sl. Tako je osmišljen program osposobljavanja za upravljanje rizicima od katastrofa, namijenjen prvostupnicima i magistrima struke, čiji je cilj raditi u području upravljanja rizikom od katastrofa, a temeljen je na publikaciji Science for Disaster Risk Management 2017. koju je izdao Disaster Risk Management Knowledge Center Europske Unije čiji stručnjaci također sudjeluje u održavanju treninga za studente.

Objava Na VVG-u traje sastanak predstavnika CONRIS mreže pojavila se prvi puta na VVG.hr.