Veleučilište Velika Gorica donijelo je Odluku o snižavanju bodovnog praga u rujanskom upisnom ciklusu te o provođenju dodatnog razredbenog postupka za upise studenata u akademsku 2019./2020. godinu.
Odluka o snižavanju bodovnog praga u rujanskom ciklusu u akademskoj 2019-2020. godini

Objava Donesena Odluka o snižavanju bodovnog praga u rujanskom upisnom roku pojavila se prvi puta na VVG.hr.