Predmet: Jakob Gračanin, dipl.ing., nastupno predavanje za izbor u nastavno zvanje predavača

U skladu s Pravilnikom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u nastavna zvanja, Narodne novine br.119/2005., određuje se dan, vrijeme i mjesto održavanja nastupnog predavanja pristupnika Jakoba Gračanina, dipl. ing. za izbor u nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti,
četvrtak, 10. listopada 2019. godine u 8:15 sati u Velikoj Gorici, Zagrebačka 3, Veleučilište Velika Gorica, dvorana F.

Naslov nastupnog predavanja u trajanju od jednog nastavnog sata glasi: „Relacijski model“.

Predavanje će se održati u nazočnosti članova Stručnog vijeća Veleučilišta, nastavnika, studenata te stručnog povjerenstva u sastavu:
1. prof. dr. sc. Željko Dobrović, prof. v. š., dipl. ing., predsjednik povjerenstva
2. mr. sc. Vladimir Lebinac, v. pred., dipl. ing., član povjerenstva
3. Tomislav Gligora, v. pred., struč. spec. ing. techn. inf., član povjerenstva

Temeljem članka 6. Pravilnika, stručno povjerenstvo nakon održanog nastupnog predavanja daje pisanu ocjenu o nastupnom predavanju i dostavlja Izviješće Stručnom Vijeću Veleučilišta Velika Gorica.

Dekan
dr. sc. Ivan Toth, prof. v. š.

Objava Obavijest o nastupnom predavanju pojavila se prvi puta na VVG.hr.