Predmet: Nikola Bakarić, prof., nastupno predavanje za izbor u nastavno zvanje predavača

U skladu s Pravilnikom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u nastavna zvanja, Narodne novine br.119/2005., određuje se dan, vrijeme i mjesto održavanja nastupnog predavanja pristupnika Nikole Bakarića prof. za izbor u nastavno zvanje predavača u području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijske i komunikacijske znanosti,
Utorak, 15. listopada 2019. godine u 08:00 sati u Velikoj Gorici, Zagrebačka 3, Veleučilište Velika Gorica, dvorana IT3
Naslov nastupnog predavanja u trajanju od jednog nastavnog sata glasi:
„Operacijski sustavi na primjeru Windows 10“

Predavanje će se održati u nazočnosti članova Stručnog vijeća Veleučilišta, nastavnika, studenata te stručnog povjerenstva u sastavu:
1. mr.sc. Vladimir Lebinac, v. pred., dipl. ing., predsjednik povjerenstva
2. Antun Matija Filipović, v. pred., mag. eur. posl. stud., član povjerenstva
3. Bruno Valić, pred., struč. spec. ing. techn. inf., član povjerenstva

Temeljem članka 6. Pravilnika, stručno povjerenstvo nakon održanog nastupnog predavanja daje pisanu ocjenu o nastupnom predavanju i dostavlja Izviješće Stručnom Vijeću Veleučilišta Velika Gorica.

Dekan
dr. sc. Ivan Toth, prof.v.š.

Objava Obavijest o nastupnom predavanju pojavila se prvi puta na VVG.hr.