OBAVIJEST O NASTUPNOM PREDAVANJU

Predmet: Josip Rauker, dipl.ing., nastupno predavanje za izbor u nastavno zvanje predavača

U skladu s Pravilnikom o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u nastavna zvanja, Narodne novine br.119/2005., određuje se dan, vrijeme i mjesto održavanja nastupnog predavanja pristupnika Josipa Raukera, dipl.ing., za izbor u nastavno zvanje predavača u području tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo.

Subota, 14. ožujka 2020.. godine u 08:00 sati u Velikoj Gorici, Zagrebačka 3, Veleučilište Velika Gorica, dvorana A

Naslov nastupnog predavanja u trajanju od jednog nastavnog sata glasi:

Osnove teorije mjerenja na motornim vozilima

Predavanje će se održati u nazočnosti članova Stručnog vijeća Veleučilišta, nastavnika, studenata te  stručnog povjerenstva u sastavu:

  1. dr.sc. Dinko Mikulić, prof. v. š., dipl.ing., predsjednik povjerenstva
  2. dr.sc. Vjekoslav Stojković, prof. v. š., dipl.ing., član povjerenstva
  3. Andrija Šaban, pred., mag. ing. mech., član povjerenstva

Temeljem članka 6. Pravilnika, stručno povjerenstvo nakon održanog nastupnog predavanja daje pisanu ocjenu o nastupnom predavanju i dostavlja Izviješće Stručnom Vijeću Veleučilišta Velika Gorica.

                                                                                                                                                                  Dekan

dr.sc. Ivan Toth, prof.v.š.

 

Objava Nastupno predavanje Josipa Raukera pojavila se prvi puta na VVG.hr.