Poštovani budući i sadašnji studenti,

dokumetne za upise na prediplomske i specijalističke diplomske stručne studije u prvom upisnom roku možete predati i osobno u Studentsku referadu od 10 do 18 sati ili  putem e-maila info@vvg 

Veleučilište Velika Gorica raspisalo je natječaje za upise na preddiplomske stručne studije i specijalističke diplomske stručne studije, te donijelo Odluku o uvjetima upisa, razredbenom postupku i upisnim kvotama za upis studenata u prvi semestar preddiplomskih stručnih studija akademske 2020./2021. godine, Odluku o provedbi razredbenog postupka za upis studenata u prvi semestar specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademskoj 2020./2021. godini te Odluku o uvjetima prijelaza na preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije u akademskoj 2020.-2021. godini.

Natječaj za upis na preddiplomske stručne studije u 2020_2021

Natječaj za upis na specijalističke diplomske stručne studije 2020_2021

Odluka o provedbi razredbenog postupka za upis studenata u prvi semestar specijalističkih diplomskih stručnih studija u akademskoj 2020.-2021. godini

Odluka o uvjetima prijelaza na preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije u akademskoj 2020.-2021. godini

Odluka o uvjetima upisa, razredbenom postupku i upisnim kvotama za upis studenata u prvi semestar preddiplomskih stručnih studija akademske 2020.-2021. godine

Za sva dodatna pitanja stojimo na raspolaganju putem mail-a info@vvg.hr ili pozivom na broj 01/6222-501.

Objava UPISI – Dokumente za upise u prvom upisnom roku možete predati još do kraja ovoga tjedna pojavila se prvi puta na VVG.hr.