U svijetu pogođenom pandemijom bolesti COVID-19 do izražaja kao nikad do sada dolaze vještine i znanja upravljanja kriznim situacijama. Pandemija je utjecala na društvo i zajednice na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini. Mijenjaju se globalni međunarodni odnosi, ulazimo u razdoblje recesije i ekonomske neizvjesnosti. Sve razine društvenih aktivnosti na neki su način pogođene mjerama borbe protiv širenja zaraze. Zdravstveni sustavi, obrana i sigurnost, javna uprava, obrazovanje, turizam, proizvodnja i trgovina, kultura, znanost i druga područja nalaze se pred jedinstvenim izazovima.

Od znanstvene zajednice očekuje se mnogo, ne samo u izravnoj borbi protiv virusa, nego i u svim drugim aspektima ljudskih aktivnosti. S time na umu, pozivamo sve istraživače i praktičare da prijave svoje rukopise za posebno izdanje časopisa Annals of Disaster Risk Sciences posvećeno kriznom upravljanju za vrijeme pandemije bolesti COVID-19. Neke od predloženih tema su:

  • Analiza rizika i krizno upravljanje prirodnim katastrofama u vrijeme pandemije
  • Analiza rizika i krizno upravljanje u javnom zdravstvu u vrijeme pandemija
  • Analiza rizika, krizno upravljanje i posljedice pandemije u očuvanju okoliša i globalnim klimatskim promjenama
  • Analiza rizika, krizno upravljanje i posljedice pandemije u turizmu
  • Analiza rizika, krizno upravljanje i utjecaj pandemije na sigurnost društva
  • Analiza rizika, krizno upravljanje i utjecaj pandemije na financijski sektor i poslovanje
  • Primjena informacijskih tehnologija u analizi rizika i kriznom upravljanju u vrijeme pandemije

 

Rukopisi se prijavljuju preko on-line platforme za prijavu, recenziju i objavu radova https://ojs.vvg.hr/index.php/adrs

Svi rukopisi trebaju biti pisani na engleskom jeziku i u skladu s uputama za autore koje se nalaze na platformi za prijavu. Nakon što uredništvo ocijeni da je rukopis prihvatljiv, šalje se u anonimni recenzentski postupak u kojem sudjeluju najmanje dva međunarodna recenzenta.

Na temelju preporuke recenzenata, uredništvo donosi odluku o prihvaćanju i kategorizaciji rada.

Rok za predaju radova je 1. rujna 2020. g.

 

Objava Poziv za prijavu radova za posebno izdanje znanstvenog časopisa Annals of Disaster Risk Sciences posvećeno kriznom upravljanju za vrijeme pandemije bolesti COVID-19 pojavila se prvi puta na VVG.hr.