Dragi kandidati,
donosimo rang liste rujanskog upisnog ciklusa.

Kandidat koji je ostvario pravo upisa primit će obavijest putem elektroničke pošte o sljedećim koracima i terminu u kojem trebaju pristupiti upisu.

Motorna vozila Izvanredni

Motorna vozila redovni

Očna optika Izvanredni

Očna optika redovni

Održavanje računalnih sustava izvanredni

Održavanje računalnih sustava redovni

Održavanje zrakoplova izvanredni

Održavanje zrakoplova redovni

Upravljanje u kriznim uvjetima Izvanredni

Upravljanje u kriznim uvjetima Redovni

Objava Rang liste rujanskog upisnog ciklusa pojavila se prvi puta na VVG.hr.