Povodom dana OŠ Jurja Habdelića, a na inicijativu ravnatelja škole g. Davora Vidovića, udruga Ekoregija Velika Gorica zajedno u suradnji sa školom, VG Čistoćom i VG Vodoopskrbom provela je projekt edukacije velikogoričkih osnovnoškolaca na temu postupanja s otpadom, recikliranja te zaštite vodnih resursa.

U ovom hvalevrijednom projektu sudjelovalo je oko 690 učenika od prvog do osmog razreda škole. Sukladno programu projekta, dio učenika, njih oko 400 posjetilo je naše reciklažno dvorište i odlagalište otpada u Mraclinskoj Dubravi, dok je drugi dio učenika sudjelovao u likovnim radionicama gdje su naučili kako izraditi razne predmete od otpada.
Prilikom posjete reciklažnom dvorištu i odlagalištu, maleni posjetitelji su na licu mjesta vidjeli kako se pravilno odvaja otpad i zašto ga je potrebno odvajati. Objašnjeno im je što se sve od otpada može ponovno iskoristiti, gdje završava otpad koji se više ne može upotrijebiti, te zašto je njegovo odlaganje na odlagalište najmanje poželjno. Kroz terensku nastavu, uz malo igre, malo edukacije, osvijestili su važnost očuvanja okoliša, kao i odgovornog postupanja s otpadom.
Ovo je još jedan projekt edukacije u vidu posjete reciklažnom dvorištu i odlagalištu. Bit će ih još u budućnosti, a sve u svrhu podizanja ekološke svijesti te edukacije naših najmlađih sugrađana.