Obavijest o odvozu odvojeno prikupljenog otpada u 2018. godini (01.05. – 31.12.2018.)

Raspored odvojeno prikupljenog otpada (plave posude – papir, žute posude – plastična i metalna ambalaža) u ulicama samog naselja Velika Gorica s dva odvoza komunalnog otpada (zelene posude) u periodu 01.05.2018 – 31.12.2018. godine. Raspored (PDF format)

Obavijest o odvozu komunalnog i odvojeno prikupljenog otpada za razdoblje 01.05.2018. – 31.12.2018. po ulicama i danima

  Raspored odvoza komunalnog i odvojeno prikupljenog otpada (PDF format)    

Završeno savjetovanje s javnošću o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2018.–2023. godine

Savjetovanje s javnošću o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2018.–2023. godine trajalo je od 2. 2. 2018. do 3. 3. 2018. godine. Nacrt Plana uputit će se na donošenje na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Velike Gorice. Tijekom javnog savjetovanja zaprimljene su dvije primjedbe na koje je odgovoreno, a odgovori [...]

Upitnik o kućnom kompostiranju

Grad Velika Gorica, temeljem Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.–2022., dužan je uvesti odvojeno sakupljanje / zbrinjavanje biootpada od svih korisnika sustava gospodarenja otpadom na području Grada.   Za korisnike koji žive u obiteljskim kućama s okućnicom, gradsko komunalno društvo VG Čistoća d.o.o. već od 2015. godine omogućuje besplatno preuzimanje vrtnog kompostera [...]

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice

Od 24. 1. 2018. do 22. 2. 2018. na savjetovanju s javnošću bila je Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice. Ured za zaštitu okoliša Upravnog odjela za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice obradio je sve pristigle primjedbe, te ih [...]

Započinje savjetovanje s javnošću o Planu gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2018.–2023. godine

Krajem 2017. godine započela je izrada Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2018.–2023. godine, pa je Ured za zaštitu okoliša tim povodom, uz pomoć komunalnog društva VG Čistoća d.o.o., proveo anonimnu anketu o zadovoljstvu korisnika uslugama gospodarenja otpadom, kako bi se prikupljene informacije iskoristile prilikom izrade Plana, ali i za ukupno poboljšanje odnosa [...]

Savjetovanje s javnošću: Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice

Grad Velika Gorica, u skladu s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine broj 50/2017), dužan je donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice. Prijedlog odluke izradio je Ured za zaštitu okoliša Grada Velike Gorice u suradnji s komunalnim društvom VG Čistoća [...]

Obavijest o sakupljanju božićnih drvaca

        Poštovani građani, kao i svake godine, nakon blagdana Sveta tri kralja počinje sakupljanje rezanih božićnih drvaca na području grada Velike Gorice. Božićna drvca možete odložiti: na zelenu površinu u blizini spremnika za komunalni otpad pored zelenih otoka na reciklažnim dvorištima – Velika Gorica, Ivana Gorana Kovačića bb ( [...]

Sretna nova godina

                            Sretnu i uspješnu 2018. godinu želi Vam VG Čistoća d.o.o.

Obavijest o odvozu komunalnog otpada na blagdane u 2018. godini

OBAVIJEST O ODVOZU KOMUNALNOG OTPADA NA BLAGDANE U 2018.GODINI(RAZDOBLJE 1.1.2018.-30.4.2018.)     1. NOVA GODINA (ponedjeljak, 1.1.2018.godine) Dana 1.1.2018.godine,ponedjeljak, neće se odvoziti komunalni otpad. Korisnicima usluge odvoza komunalnog otpada koji odvoz imaju dva puta tjedno, ponedjeljkom i četvrtkom, usluga će biti izvršena u četvrtak, 4.1.2018. godine, s izuzetkom stambenih zgrada kojima će usluga biti [...]

Obavijest o odvozu odvojeno prikupljenog otpada u 2018. godini (01.01.2018 – 30.04.2018.)

Raspored odvojeno prikupljenog otpada (plave posude – papir, žute posude – plastična i metalna ambalaža) u ulicama samog naselja Velika Gorica s dva odvoza komunalnog otpada (zelene posude) u periodu 01.01.2018 – 30.04.2018. godine.     Obavijest o odvozu odvojenog otpada u 2018. godini u ulicama: Bratstvo, Eugena Kvaternika, Antuna Gustava Matoša, Dragutina Domjanića, [...]

Sretan Božić i nova godina

Velika Mlaka – zeleni otoci

Zeleni otoci, u osnovi, služe za odvojeno prikupljanje pojedinih vrsta otpada (papir, staklo, plastična i metalna ambalaža, tekstil …) i jednim su dijelom bili prijelazno riješenje do uvođenja novog sustava odvojenog prikupljanja otpada, tzv. „odvajanje otpada na kućnom pragu“.     Velika Mlaka, najveći Mjesni odbor u gradu Velikoj Gorici, donedavno je imala tri [...]

Dječji vrtić Lojtrica – Eko vrtić

Prošlog tjedna, na zamolbu ravnateljice Dječjeg vrtića Lojtrica, djelatnici VG Čistoće dostavili su kompostere centralnom i područnim objektima spomenute ustanove. Prema riječima ravnateljice Ljube Brnadić, kompostere će koristiti prvenstveno u svrhu edukacije ali i za njihovu stvarnu namjenu – kompostiranja bio otpada.     U svojim objektima, djelatnici i mali polaznici su i dosad [...]

Još jedan kvart dobio posude za odvojeno prikupljanje otpada

VG Čistoća nastavlja podjelu plavih i žutih posuda (kanti) za odvojeno prikupljanje otpada. Ovoga puta posude su podijeljene u tzv. “Pjesničkom naselju” u Velikoj Gorici koji obuhvaća sljedeće ulice: Šenoina, Šenoin put 1,2 i 3, Majerova, Ujevićeva, Cvetkovićeva, Habdelićeva, Habdelićev odvojak, Seljine brigade i Kerstnerova ulica. Ovim aktivnostima nastavlja se provođenje druge faze pilot projekta [...]