Sve je spremno za početak provedbe pilot – projekta odvojenog sakupljanja otpada na kućnom pragu

Kako se već nekoliko mjeseci užurbano radi na uspostavi novog, cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Velike Gorice, sve je spremno za početak provedbe pilot – projekta odvojenog sakupljanja svih glavnih vrsta otpada na kućnom pragu. Društvo VG Čistoća d.o.o. kao davatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada [...]

Obavijest o sakupljanju božićnih drvaca

Poštovani građani, kao i svake godine, nakon blagdana Sveta tri kralja počinje sakupljanje rezanih božićnih drvaca na području Grada Velike Gorice. Božićna drvca možete odložiti: • na zelenu površinu u blizini spremnika za komunalni otpad • pored zelenih otoka • na reciklažnim dvorištima: – Velika Gorica, Ivana Gorana Kovačića bb (Sajmište) – Mraclinska Dubrava (pored [...]

INFORMIRANJE I EDUKACIJA GRAĐANA U SKLOPU NOVOG SUSTAVA GOSPODARENJA OTPADOM NA PODRUČJU GRADA VELIKE GORICE

Posljednjih nekoliko mjeseci uloženo je mnogo truda na uvođenju novog sustava gospodarenja otpadom na području Grada Velike Gorice. Kako bi novi sustav gospodarenja otpadom u potpunosti zaživio i smanjio količine miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište, a povećao količine odvojeno prikupljenog otpada, važno je građane educirati i informirati o svim pravilima novog [...]

Novo Reciklažno dvorište u Velikoj Gorici

Grad ishodio građevinsku dozvolu za gradnju novog Reciklažnog dvorišta. Novo RD Velika Gorica zamijenit će postojeće koje se nalazi na lokaciji velikogoričkog „Sajmišta“ u Ulici Ivana Gorana Kovačića, a nalazit će se u budućem produžetku Ulice Franje Boška Kirinčića u Kurilovcu, južno od Sajmišta, na zemljištu koje je UPU-om Velike Gorice određeno kao komunalna zona. [...]

Počinje provedba pilot-projekta odvojenog sakupljanja otpada na kućnom pragu

OTPAD. SIROVINA. NE BACAJ – RECIKLIRAJ! Uskoro na reprezentativnom području naselja Velika Gorica (stambene zgrade na adresama M. Slatinskog 2 i 4, M. Magdalenića 1, S. Kolara 10, Matice Hrvatske 3 i 7 te obiteljske kuće u ulica-ma: A. Šenoe, Šenoin put I, II i III, V. Majera, T. Ujevića, A. Cvetkovića, J. Habdelića, [...]

Novosti u sustavu gospodarenja otpadom na području Grada Velike Gorice

Tijekom posljednjih nekoliko mjeseci zahuktavaju se aktivnosti na uvođenju novog sustava gospodarenja otpadom na području našega Grada. Ured za zaštitu okoliša Grada Velike Gorice u suradnji s VG Čistoćom d.o.o. iskoristio je priliku koja se pružila i prijavio projekt nabave spremnika za odvojeno sakupljanje otpada na kućnome pragu – kanti, kontejnera i kompostera – na [...]

Završni radovi na izgradnji zadnje tri kazete na Odlagalištu neopasnog otpada Mraclinska Dubrava

Gradonačelnik Dražen Barišić zajedno s predsjednikom uprave VG Čistoće d.o.o. Ivanom Rakom, obišao je Odlagalište neopasnog otpada Mraclinska Dubrava, gdje su u tijeku završni radovi na izgradnji posljednjih tri kazeta za odlaganje komunalnog otpada. Radi se 8., 9. i 10. kazeti čiji će kapaciteti biti dovoljni za kvalitetno zbrinjavanje otpada.   Kao što je [...]

OBAVIJEST KORISNICIMA USLUGA VG ČISTOĆE D.O.O. KOJI ŽIVE U STAMBENIM ZGRADAMA

Od ponedjeljka 03. rujna 2018. godine VG Čistoća d.o.o. kreće s pranjem posuda za sakupljanje otpada u objektima zajedničkog stanovanja odnosno stambenim zgradama.

Obavijest o odvozu odvojeno prikupljenog otpada u 2018. godini (01.05. – 31.12.2018.)

Raspored odvojeno prikupljenog otpada (plave posude – papir, žute posude – plastična i metalna ambalaža) u ulicama samog naselja Velika Gorica s dva odvoza komunalnog otpada (zelene posude) u periodu 01.05.2018 – 31.12.2018. godine. Raspored (PDF format)

Obavijest o odvozu komunalnog i odvojeno prikupljenog otpada za razdoblje 01.05.2018. – 31.12.2018. po ulicama i danima

  Raspored odvoza komunalnog i odvojeno prikupljenog otpada (PDF format)    

Završeno savjetovanje s javnošću o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2018.–2023. godine

Savjetovanje s javnošću o nacrtu Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2018.–2023. godine trajalo je od 2. 2. 2018. do 3. 3. 2018. godine. Nacrt Plana uputit će se na donošenje na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Velike Gorice. Tijekom javnog savjetovanja zaprimljene su dvije primjedbe na koje je odgovoreno, a odgovori [...]

Upitnik o kućnom kompostiranju

Grad Velika Gorica, temeljem Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.–2022., dužan je uvesti odvojeno sakupljanje / zbrinjavanje biootpada od svih korisnika sustava gospodarenja otpadom na području Grada.   Za korisnike koji žive u obiteljskim kućama s okućnicom, gradsko komunalno društvo VG Čistoća d.o.o. već od 2015. godine omogućuje besplatno preuzimanje vrtnog kompostera [...]

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću: Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice

Od 24. 1. 2018. do 22. 2. 2018. na savjetovanju s javnošću bila je Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice. Ured za zaštitu okoliša Upravnog odjela za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice obradio je sve pristigle primjedbe, te ih [...]

Započinje savjetovanje s javnošću o Planu gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2018.–2023. godine

Krajem 2017. godine započela je izrada Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2018.–2023. godine, pa je Ured za zaštitu okoliša tim povodom, uz pomoć komunalnog društva VG Čistoća d.o.o., proveo anonimnu anketu o zadovoljstvu korisnika uslugama gospodarenja otpadom, kako bi se prikupljene informacije iskoristile prilikom izrade Plana, ali i za ukupno poboljšanje odnosa [...]

Savjetovanje s javnošću: Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice

Grad Velika Gorica, u skladu s Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom (Narodne novine broj 50/2017), dužan je donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice. Prijedlog odluke izradio je Ured za zaštitu okoliša Grada Velike Gorice u suradnji s komunalnim društvom VG Čistoća [...]