Mobilno reciklažno dvorište je kontejner većih dimenzija u kojem se nalaze spremnici u koje građani mogu odložiti različite vrste korisnog i problematičnog otpada, u 26 odjeljaka za pojedine vrste otpada.

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i problematičnih vrsta otpada iz kućanstva, a predstavlja nadogradnju sustava odvojenog prikupljanja otpada. Da bi građani aktivno razdvajali otpad, nije dovoljno samo osigurati spremnike. Jednako važno jest da im oni budu dostupni. U naseljima i četvrtima koje nisu u blizini izgrađenog reciklažnog dvorišta, veliku ulogu ima mobilno reciklažno dvorište zahvaljujući kojem svaki građanin Grada Velike Gorice u svome naselju, skoro pa u svome dvorištu, može odložiti i sortirati otpad.

U vremenskom periodu od ožujka do studenog 2019. godine VG Čistoća je kroz mobilna reciklažna dvorišta koja su kružila gradskim četvrtima prikupila ukupno 8 817 kilograma otpada. U ovom periodu ovaj “eko kontejner” obišao je sve gradske četvrti na više lokacija, kao i sve mjesne odbore, gdje se zadržavao po dva dana, a uz njega putovao je i kontejner za glomazni otpad kako bi se građanima olakšalo zbrinjavanje i većih otpadnih predmeta. Ovim programom građani su tako mogli zbrinuti otpad koji najčešće nastaje pri “godišnjoj čistki” kućanstva, a zbrinut se moglo sve osim građevinskog otpada te problematičnog opasnog otpada.

U 26 odjeljaka za pojedine vrste otpada najviše su se odlagale boje, lijepile ili sličan materijal, a prikupljena je i tona električne opreme što je i polovica otpada koji treba posebno zbrinjavanje. Gotovo sedam tona prikupljenog otpada odnosi se na papir, metale, staklo, plastiku… Sve je to redom ambalaža s kojom nismo znali kroz godinu što s njom. Ipak, jedna vrsta otpada se posebno ističe kao otpad koji je najčešće završavao u mobilnom reciklažnom dvorištu – otpadne gume. I to ukupno tri tone, najčešće starih auto guma!

 

Prema podacima VG Čistoće za tekuću godinu najviše prikupljenog otpada bilo je u travnju što je svakako rezultat takozvanog proljetnog čišćenja, perioda u kojem su građani vrlo aktivni po pitanju čišćenja i bacanja nepotrebnih stvari i otpada iz zatrpanih podruma ili pak tavana. Konkretno, brojnim organiziranim akcijama čišćenja ovog proljeća olakšali smo prirodu za 2 387 kilograma otpada. Do sljedećeg proljeća kada kreće nova sezona ovoga programa za sve građane šest dana u tjednu otvorena su reciklažna dvorišta u Velikoj Gorici i Mraclinskoj Dubravi gdje možete besplatno zbrinuti otpad iz sljedećeg čišćenja garaže, podruma, krovišta…

 

Preuzeto s portala: www.vgdanas.hr