Prijava

Vaša prijava

  • Rubrika
  • Pregled dana

Konstituirano Gradsko vijeće

Konstituirano Gradsko vijeće

Održana je konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice. Za novog predsjednika Gradskog vijeća izabran je Tomo Vidović (HDZ), a za potpredsjednike Stjepan Rak (HDZ) i Marko Sulić (HSP AS). Predsjednik je izabran jednoglasno, a prijedlog oporbe za jednim potpredsjendičkim mjestom nije prošao.

Odbor za statutarno pravna pitanja voditi će Tomo Vidović, a mjesnu samoupravu Mate Čulić. Darko Bekić će voditi Odbor za financije i proračun, za društvene djelatnosti je odgovoran Marijan Perić, mladež Marijana Lebo, zaštitu okoliša Davor Katkić. Odbor za poljoprivredu i šumarstvo vodit će Ivan Kuzmec, a o pritužbama građana će izvještavati Ivan Šantek. 

Pauza za autocestu od Zagreba do Siska!

Autocesta Zagreb – Sisak, koja se godinama gradi, planira se, doduše, dovršiti, ali samo do Lekenika. Preostalih sedamnaest kilometara čekat će neka bolja vremena.


Nogometni dan

Potvrđen predsjednik Vatrogasne zajednice