Prijava

Vaša prijava

Vrijeme Jačina Dubina (km) Širina/dužina Adresa
25.07.2024 18:25 1.6 10.5 45.32 - 14.69 Fužine, Croatia 51300
24.07.2024 19:13 2.3 15 41.683 - 19.563 Albania
24.07.2024 16:52 2 23.6 44.1212 - 13.08 ADRIATIC SEA
24.07.2024 03:54 2.2 15 41.722 - 19.553 Albania
24.07.2024 03:26 2.6 14.7 44.129 - 13.0847 ADRIATIC SEA
24.07.2024 02:42 4.6 6.5 41.6328 - 19.404 Albania
23.07.2024 01:40 1.1 10 45.32 - 15.35 Ogulin, Croatia 47300
22.07.2024 10:12 1.7 1 45.34 - 14.75 Slavica 2, 51300 Fužine, Croatia
20.07.2024 03:25 1.4 17.6 45.51 - 16.15 Rupčićev put 32, 44000 Lekenik, Croatia
18.07.2024 19:12 1.1 17 45.7493 - 15.497 Krašić, Croatia 10454

Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.