Prijava

Vaša prijava

Vrijeme Jačina Dubina (km) Širina/dužina Adresa
19.09.2021 15:37 ML 2.7 2 f 45.59 - 15.93 Lučelnica 58B, 10451 Pisarovina, Croatia
19.09.2021 15:04 ML 1.4 1 45.59 - 15.32 Žakanje, Croatia 47271
19.09.2021 01:47 ML 1.7 10 45.44 - 15.88 Stipan 38, 44410 Vrginmost, Croatia
17.09.2021 17:38 ML 2.0 12 f 43.48 - 14.29 ML 2.0 ADRIATIC SEA
17.09.2021 12:17 ML 1.3 1 45.51 - 15.88 Lasinja, Croatia 47206
15.09.2021 08:52 ML 1.9 13 45.52 - 16.19 Lekenik, Croatia 44000
14.09.2021 18:29 ML 2.8 12 44.21 - 16.71 Glamoč, Bosnia and Herzegovina
14.09.2021 06:31 ML 1.7 3 45.42 - 16.11 Glina, Croatia 44400
13.09.2021 07:23 ML 1.7 10 45.55 - 16.03 Gornji Hruševec 46D, 10413 Kravarsko, Croatia
13.09.2021 05:26 ML 2.2 2 45.33 - 15.82 Gvozd, Croatia 44410
12.09.2021 21:12 ML 2.0 2 45.63 - 15.92 Lipnička cesta, 10257 Zagreb, Croatia

Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.