Prijava

Vaša prijava

Vrijeme Jačina Dubina (km) Širina/dužina Adresa
6.12.2023 18:45 1.6 1 45.72 - 15.7 Stankovo 179, 10450 Jastrebarsko, Croatia
3.12.2023 16:51 2.3 15 41.006 - 19.281 ADRIATIC SEA
30.11.2023 12:06 2.9 2 43.3904 - 16.9873 Zagvozd, Croatia 21270

Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.