Prijava

Vaša prijava

Vrijeme Jačina Dubina (km) Širina/dužina Adresa
18.04.2021 14:34 ML 1.6 3 45.44 - 16.05 Glina, Croatia 44400
18.04.2021 11:25 ML 2.5 10 42.66 - 16.06 ML 2.5 ADRIATIC SEA
18.04.2021 06:34 ML 1.4 2 45.37 - 16.35 Moštanica 47, 44250 Petrinja, Croatia
18.04.2021 02:32 ML 2.2 20 45.10 - 13.94 Čubani 38A, 52341 Ominj, Croatia
17.04.2021 21:15 ML 1.4 1 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
17.04.2021 18:59 ML 2.6 0 f 45.39 - 16.21 Strašnik 102, 44250 Petrinja, Croatia
16.04.2021 21:20 mb 4.2 30 f 43.24 - 14.45 ML 3.8 ADRIATIC SEA
16.04.2021 15:50 ML 2.4 32 42.67 - 16.24 ML 2.4 ADRIATIC SEA
16.04.2021 15:37 ML 3.1 17 f 45.36 - 16.29 Hrvatski Čuntić 28, 44250 Petrinja, Croatia
16.04.2021 04:28 ML 2.7 10 f 42.72 - 16.35 ML 2.7 ADRIATIC SEA
16.04.2021 02:24 ML 2.2 10 42.73 - 16.13 ML 2.2 ADRIATIC SEA
15.04.2021 19:48 ML 2.4 2 41.57 - 19.50 Ishëm, Albania
15.04.2021 06:33 ML 3.7 10 42.54 - 16.20 ML 3.5 ADRIATIC SEA
15.04.2021 01:08 ML 2.1 10 42.67 - 16.15 ML 2.1 ADRIATIC SEA
15.04.2021 00:40 ML 3.2 8 f 42.81 - 17.71 Bižanj 3, 20230 Ston, Croatia
14.04.2021 23:16 ML 2.5 6 f 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
14.04.2021 16:15 ML 2.1 5 f 45.56 - 16.02 Gornji Hruševec 34, 10413 Kravarsko, Croatia
14.04.2021 02:54 ML 2.4 9 42.57 - 15.26 ML 2.4 ADRIATIC SEA
13.04.2021 22:58 ML 2.2 2 45.54 - 16.07 Kravarsko, Croatia 10413
13.04.2021 22:34 ML 1.9 1 45.28 - 16.06 Šaševa 44, 44400 Glina, Croatia
13.04.2021 20:30 ML 2.3 10 f 42.65 - 16.18 ML 2.3 ADRIATIC SEA
13.04.2021 04:42 ML 1.3 8 45.66 - 15.84 Pisarovina, Croatia 10451
13.04.2021 02:50 ML 2.2 24 41.21 - 19.06 ML 2.2 ADRIATIC SEA
13.04.2021 02:44 ML 2.4 2 f 41.18 - 18.97 ML 2.4 ADRIATIC SEA
13.04.2021 02:27 ML 2.2 10 f 41.14 - 18.93 ML 2.1 ADRIATIC SEA
12.04.2021 08:15 ML 2.8 10 f 42.66 - 16.23 ML 2.8 ADRIATIC SEA
12.04.2021 07:45 ML 2.0 5 45.07 - 14.60 Krk, Croatia 51500

Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.