Prijava

Vaša prijava

Vrijeme Jačina Dubina (km) Širina/dužina Adresa
8.12.2022 09:06 ML 3.4 2 f 43.89 - 13.36 ML 2.0 CROATIA
8.12.2022 00:28 ML 2.5 10 f 45.45 - 16.29 Josipa Kundeka 61, 44250 Petrinja, Croatia
7.12.2022 02:03 ML 3.1 7 f 45.40 - 16.14 Marinbrod 32, 44250 Glina, Croatia
6.12.2022 23:01 ML 2.6 29 42.65 - 16.20 ML 2.6 ADRIATIC SEA
6.12.2022 18:57 ML 1.2 12 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
6.12.2022 10:12 ML 2.4 10 44.23 - 13.48 ML 2.4 ADRIATIC SEA
5.12.2022 18:45 ML 2.1 10 f 45.41 - 16.19 Gora 185, 44250 Petrinja, Croatia
5.12.2022 12:16 ML 2.0 12 f 44.04 - 13.31 ML 2.0 ADRIATIC SEA
4.12.2022 06:17 ML 1.6 12 45.49 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
3.12.2022 20:16 ML 2.6 15 f 41.84 - 19.23 ML 2.0 ADRIATIC SEA
3.12.2022 00:39 ML 2.4 10 44.11 - 13.31 ML 2.4 ADRIATIC SEA
2.12.2022 14:47 ML 1.6 6 45.87 - 16.00 Borovina 8, 10000 Zagreb, Croatia
2.12.2022 01:18 ML 1.8 18 45.60 - 16.09 Kravarsko, Croatia 10413

Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.