Prijava

Vaša prijava

Vrijeme Jačina Dubina (km) Širina/dužina Adresa
26.02.2021 02:58 ML 1.9 2 45.59 - 15.94 Lučelnica, 10410 Pisarovina, Croatia
25.02.2021 22:24 ML 1.4 4 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
25.02.2021 01:21 ML 1.2 1 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
24.02.2021 23:07 mb 4.3 2 f 42.74 - 17.96 Dubrovnik, Croatia 20235
24.02.2021 22:10 ML 1.5 1 45.42 - 16.21 Gora 4, 44250 Petrinja, Croatia
24.02.2021 11:13 ML 2.1 6 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
24.02.2021 10:58 ML 4.3 10 f 45.46 - 16.20 Srednje Mokrice, 44250 Petrinja, Croatia
24.02.2021 05:04 ML 2.1 10 45.58 - 15.91 Pisarovina, Croatia 10451
24.02.2021 05:02 ML 1.2 1 45.60 - 16.02 Ključić Brdo 150, 10413 Kravarsko, Croatia
23.02.2021 23:59 ML 1.4 1 45.51 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
23.02.2021 22:19 ML 1.2 1 45.53 - 16.18 Lekenik, Croatia 44272
23.02.2021 18:36 ML 1.3 1 45.58 - 15.75 Karlovac, Croatia 47000
23.02.2021 18:08 ML 1.3 4 45.56 - 15.82 Donja Kupčina 297, 10451 Pisarovina, Croatia
22.02.2021 15:36 ML 1.9 10 45.60 - 15.95 Petravec 4, 10410 Velika Gorica, Croatia
21.02.2021 09:37 ML 1.2 2 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
21.02.2021 08:28 ML 1.9 7 f 45.81 - 15.72 Ulica Katarine Zrinske 9, 10430 Samobor, Croatia
21.02.2021 07:24 ML 1.7 2 45.72 - 15.89 Ulica Gorana Šivaka 33, 10257 Zagreb, Croatia
20.02.2021 21:02 ML 1.2 1 45.63 - 16.02 Ulica Franje Ogulinca 60, 10413 Velika Gorica, Croatia
20.02.2021 18:50 ML 1.5 1 45.43 - 15.98 Donja Bučica 46A, 44400 Glina, Croatia
19.02.2021 20:38 ML 1.1 1 45.34 - 14.99 Ravna Gora, Croatia 51300
19.02.2021 17:23 ML 2.9 2 42.93 - 16.13
19.02.2021 14:49 ML 1.3 1 45.67 - 16.03 Velika Gorica, Croatia 10413
19.02.2021 14:34 ML 2.7 8 f 45.10 - 14.94 Novi Vinodolski, Croatia 51250

Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.