Prijava

Vaša prijava

Vrijeme Jačina Dubina (km) Širina/dužina Adresa
19.06.2021 09:35 ML 2.3 40 f 42.89 - 15.63 ML 2.3 ADRIATIC SEA
19.06.2021 08:25 ML 2.8 11 f 42.60 - 16.34 ML 2.8 ADRIATIC SEA
19.06.2021 01:41 ML 2.2 11 f 42.62 - 15.85 ML 2.2 ADRIATIC SEA
18.06.2021 23:06 ML 2.8 3 f 42.60 - 16.35 ML 2.8 ADRIATIC SEA
17.06.2021 21:42 ML 2.7 2 42.24 - 15.81 ML 2.7 ADRIATIC SEA
16.06.2021 23:21 ML 3.0 10 f 43.72 - 16.21 Unešić, Croatia 22323
16.06.2021 19:58 ML 1.8 2 45.44 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
16.06.2021 13:44 ML 2.3 0 45.18 - 16.41 Riječani Bujinjski 4, 44440 Dvor, Croatia
15.06.2021 23:21 ML 2.3 11 f 42.09 - 16.74 ML 2.3 ADRIATIC SEA
15.06.2021 14:22 ML 1.2 7 45.57 - 15.63 Draganić, Croatia 47000
15.06.2021 13:02 ML 2.1 5 45.51 - 14.47 Klana, Croatia 51217
15.06.2021 11:49 ML 1.8 14 45.44 - 16.20 GORNJE MOKRICE 49, 44250 Petrinja, Croatia
15.06.2021 06:48 ML 1.8 9 45.47 - 16.05 Glina, Croatia 44400
14.06.2021 16:32 ML 1.7 11 45.50 - 14.45 Klana, Croatia 51217
14.06.2021 02:18 ML 1.2 14 45.42 - 16.21 Gora 4, 44250 Petrinja, Croatia
13.06.2021 09:39 ML 1.1 2 45.52 - 15.68 Luka Pokupska, 47000 Karlovac, Croatia
13.06.2021 06:56 ML 1.2 1 45.47 - 15.68 Karlovac, Croatia 47000

Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.