Prijava

Vaša prijava

Vrijeme Jačina Dubina (km) Širina/dužina Adresa
25.10.2021 19:53 ML 2.4 10 f 42.61 - 15.92 ML 2.4 ADRIATIC SEA
24.10.2021 10:06 ML 2.6 2 f 45.38 - 15.96 Gvozd, Croatia 44410
24.10.2021 03:08 ML 1.6 14 45.33 - 16.24 Grabovac Banski 61A, 44250 Petrinja, Croatia
24.10.2021 01:29 ML 1.4 2 45.43 - 16.18 Petrinja, Croatia 44250
23.10.2021 19:56 ML 1.4 2 45.51 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
23.10.2021 07:07 ML 1.3 1 45.70 - 15.63 Gornja Reka 25C, 10450 Jastrebarsko, Croatia
23.10.2021 03:31 ML 1.2 5 45.91 - 16.08 Zagreb, Croatia 10360
22.10.2021 19:51 ML 2.4 2 45.34 - 16.44 Sjeverovac 48, 44210 Sunja, Croatia
22.10.2021 00:10 ML 2.7 10 42.63 - 16.30 ML 2.7 ADRIATIC SEA
21.10.2021 04:14 ML 1.6 4 45.62 - 15.95 Vukomerić 1C, 10257 Velika Gorica, Croatia

Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.