Prijava

Vaša prijava

Vrijeme Jačina Dubina (km) Širina/dužina Adresa
25.10.2021 19:53 ML 2.4 10 f 42.61 - 15.92 ML 2.4 ADRIATIC SEA
24.10.2021 10:06 ML 2.6 2 f 45.38 - 15.96 Gvozd, Croatia 44410
24.10.2021 03:08 ML 1.6 14 45.33 - 16.24 Grabovac Banski 61A, 44250 Petrinja, Croatia
24.10.2021 01:29 ML 1.4 2 45.43 - 16.18 Petrinja, Croatia 44250
23.10.2021 19:56 ML 1.4 2 45.51 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
23.10.2021 07:07 ML 1.3 1 45.70 - 15.63 Gornja Reka 25C, 10450 Jastrebarsko, Croatia
23.10.2021 03:31 ML 1.2 5 45.91 - 16.08 Zagreb, Croatia 10360
22.10.2021 19:51 ML 2.4 2 45.34 - 16.44 Sjeverovac 48, 44210 Sunja, Croatia
22.10.2021 00:10 ML 2.7 10 42.63 - 16.30 ML 2.7 ADRIATIC SEA
21.10.2021 04:14 ML 1.6 4 45.62 - 15.95 Vukomerić 1C, 10257 Velika Gorica, Croatia
19.10.2021 16:43 ML 2.2 6 43.26 - 14.03 ML 2.2 ADRIATIC SEA
18.10.2021 17:07 ML 2.1 5 45.40 - 16.33 Petrinja, Croatia 44250
18.10.2021 00:10 ML 2.0 31 42.66 - 16.35 ML 2.0 ADRIATIC SEA
17.10.2021 14:54 ML 1.3 1 45.45 - 16.22 Petrinja, Croatia 44250
16.10.2021 18:46 ML 2.2 8 45.41 - 16.19 Gora 185, 44250 Petrinja, Croatia
16.10.2021 10:16 ML 1.2 1 45.56 - 15.98 Opatija, 10414 Pokupsko, Croatia
15.10.2021 12:05 ML 2.3 5 45.42 - 16.22 Petrinja, Croatia 44250
14.10.2021 11:18 ML 1.6 1 45.51 - 16.05 Hotnja 108, 10414 Pokupsko, Croatia
14.10.2021 06:30 ML 1.8 10 45.50 - 15.97 Cerje Pokupsko 17B, 10414 Pokupsko, Croatia
13.10.2021 21:20 ML 2.2 2 45.67 - 15.77 Dominova 42, 10450 Klinča Sela, Croatia
13.10.2021 06:50 ML 1.7 1 45.49 - 16.12 36, 44000 Lekenik, Croatia
12.10.2021 14:38 ML 2.2 23 40.09 - 19.73 ML 2.2 ADRIATIC SEA
11.10.2021 14:51 ML 1.6 10 45.60 - 15.69 Draganić, Croatia 47000
11.10.2021 13:39 ML 3.0 10 f 45.62 - 15.56 Vukšin Šipak 7, 10454 Jastrebarsko, Croatia
8.10.2021 23:55 ML 1.5 4 45.49 - 15.71 Karlovac, Croatia 47000
8.10.2021 20:23 ML 1.8 30 45.63 - 16.02 Ulica Franje Ogulinca 60, 10413 Velika Gorica, Croatia
8.10.2021 04:38 ML 1.8 1 45.38 - 16.22 Petrinja, Croatia 44250
7.10.2021 12:11 ML 2.1 2 45.56 - 15.95 Lukinić Brdo 48, 10414 Pokupsko, Croatia
6.10.2021 21:57 mb 4.8 10 f 43.64 - 16.81 Krivodol 1, 21238 Trilj, Croatia
5.10.2021 09:46 ML 1.8 1 45.49 - 15.95 Pokupsko, Croatia 10414
4.10.2021 15:39 ML 2.7 3 45.37 - 16.05 31, 44400 Glina, Croatia
3.10.2021 08:14 ML 2.6 26 42.70 - 16.12 ML 2.6 ADRIATIC SEA
2.10.2021 00:34 ML 1.2 1 45.64 - 15.58 Jastrebarsko, Croatia 10454
1.10.2021 22:15 ML 2.8 5 45.60 - 15.94 Velika Gorica, Croatia 10410
1.10.2021 01:23 ML 2.6 32 42.64 - 15.77 ML 2.6 ADRIATIC SEA
30.09.2021 09:46 ML 3.0 11 f 42.62 - 16.21 ML 3.1 ADRIATIC SEA
29.09.2021 21:19 ML 3.2 6 f 45.37 - 16.11 Dvorišće 18, 44400 Glina, Croatia
29.09.2021 15:47 ML 2.1 6 45.41 - 16.16 Glinska Poljana 22, 44250 Petrinja, Croatia
28.09.2021 19:53 ML 2.9 12 f 43.76 - 14.06 ML 2.9 ADRIATIC SEA
28.09.2021 05:48 ML 2.4 7 f 42.58 - 16.10 ML 2.4 ADRIATIC SEA
26.09.2021 06:24 ML 2.3 3 42.55 - 16.03 ML 2.3 ADRIATIC SEA
25.09.2021 22:09 ML 2.9 5 f 45.47 - 16.27 Desni odvojak 19, 44250 Petrinja, Croatia
24.09.2021 07:26 ML 2.7 27 42.70 - 16.04 ML 2.7 ADRIATIC SEA
23.09.2021 22:39 ML 3.8 10 f 45.38 - 16.31 Donja Budičina, 44250 Petrinja, Croatia
23.09.2021 06:01 ML 2.6 6 42.62 - 15.94 ML 2.6 ADRIATIC SEA
23.09.2021 01:32 ML 3.8 10 f 45.49 - 16.26 Petrinja, Croatia 44250
22.09.2021 17:42 ML 2.6 13 45.52 - 16.31 Sisak, Croatia 44000
22.09.2021 08:48 ML 1.6 1 45.62 - 16.15 Lekenik, Croatia 44272
22.09.2021 05:58 ML 2.0 8 45.53 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
22.09.2021 01:32 ML 1.5 6 45.47 - 14.80 Delnice, Croatia 51300
21.09.2021 05:45 ML 1.5 1 45.48 - 14.35 Klana, Croatia 51217
19.09.2021 15:37 ML 2.7 2 f 45.59 - 15.93 Lučelnica 58B, 10451 Pisarovina, Croatia
19.09.2021 15:04 ML 1.4 1 45.59 - 15.32 Žakanje, Croatia 47271
19.09.2021 01:47 ML 1.7 10 45.44 - 15.88 Stipan 38, 44410 Vrginmost, Croatia
17.09.2021 17:38 ML 2.0 12 f 43.48 - 14.29 ML 2.0 ADRIATIC SEA
17.09.2021 12:17 ML 1.3 1 45.51 - 15.88 Lasinja, Croatia 47206
15.09.2021 08:52 ML 1.9 13 45.52 - 16.19 Lekenik, Croatia 44000
14.09.2021 18:29 ML 2.8 12 44.21 - 16.71 Glamoč, Bosnia and Herzegovina
14.09.2021 06:31 ML 1.7 3 45.42 - 16.11 Glina, Croatia 44400
13.09.2021 07:23 ML 1.7 10 45.55 - 16.03 Gornji Hruševec 46D, 10413 Kravarsko, Croatia
13.09.2021 05:26 ML 2.2 2 45.33 - 15.82 Gvozd, Croatia 44410
12.09.2021 21:12 ML 2.0 2 45.63 - 15.92 Lipnička cesta, 10257 Zagreb, Croatia
12.09.2021 08:25 ML 1.4 16 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
11.09.2021 03:23 ML 1.4 1 45.49 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
10.09.2021 20:44 ML 1.4 1 45.42 - 16.15 Glinska Poljana 110, 44250 Petrinja, Croatia
10.09.2021 00:15 ML 2.6 1 f 45.21 - 15.07 Ogulin, Croatia 47300
9.09.2021 22:45 ML 1.9 1 45.51 - 15.98 Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia
9.09.2021 12:51 ML 1.5 1 45.49 - 15.85 Gvozd, Croatia 44410
7.09.2021 09:30 ML 1.8 10 45.42 - 15.06 Vrbovsko, Croatia 51326
6.09.2021 02:50 ML 2.6 19 45.71 - 15.86 A1, 10257 Zagreb, Croatia
5.09.2021 12:13 ML 1.3 1 45.34 - 16.34 Jošavica, 44250 Petrinja, Croatia
4.09.2021 20:45 ML 1.1 3 45.55 - 15.75 Karlovac, Croatia 47000
4.09.2021 11:42 ML 1.2 17 45.50 - 14.47 Jelenje, Croatia 51218
4.09.2021 07:16 ML 2.1 2 45.42 - 16.10 3195, 44400 Glina, Croatia
3.09.2021 20:42 ML 1.1 16 45.48 - 14.47 Jelenje, Croatia 51218
3.09.2021 15:33 ML 1.3 14 45.50 - 14.46 Klana, Croatia 51217
2.09.2021 02:23 ML 1.5 2 45.25 - 15.22 Gavani 22B, 47300 Ogulin, Croatia
1.09.2021 20:14 ML 2.1 58 41.54 - 19.13 ML 2.1 ADRIATIC SEA
1.09.2021 09:05 ML 3.2 5 f 43.77 - 15.85 Šibenik, Croatia 22000
1.09.2021 07:03 ML 1.5 1 45.85 - 15.99 Česmičkoga ulica 16, 10000 Zagreb, Croatia
31.08.2021 17:33 ML 1.5 1 45.40 - 15.97 Gornja Trstenica 52, 44410 Vrginmost, Croatia
31.08.2021 14:20 ML 1.4 9 45.65 - 15.49 Grandić Breg 8A, 10454 Krašić, Croatia
31.08.2021 13:36 ML 1.8 10 f 45.88 - 16.03 Ulica Vida Ročića 136, 10000 Zagreb, Croatia
29.08.2021 16:32 ML 1.6 5 45.40 - 14.29 Matulji, Croatia 51211
29.08.2021 08:41 ML 1.5 2 45.94 - 15.94 Stubičke Toplice, Croatia 49240
28.08.2021 23:19 ML 1.6 12 45.51 - 16.20 Letovanić 143, 44000 Lekenik, Croatia
26.08.2021 20:57 ML 1.4 1 45.51 - 15.98 Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia
25.08.2021 20:15 ML 2.7 16 f 45.56 - 15.83 Pisarovina, Croatia 10451
25.08.2021 12:15 ML 2.9 8 f 45.37 - 15.99 Glina, Croatia 44400
25.08.2021 05:47 ML 1.1 1 45.63 - 15.99 Ulica Ivana Šabana 102, 10410 Velika Gorica, Croatia
24.08.2021 19:53 ML 1.7 1 f 45.48 - 16.34 Sisak, Croatia 44000
23.08.2021 22:38 ML 1.3 1 45.44 - 16.21 Gornje Mokrice 8, 44250 Petrinja, Croatia
23.08.2021 12:37 ML 2.3 27 42.55 - 15.02 ML 2.3 ADRIATIC SEA
21.08.2021 06:02 ML 2.2 5 f 45.72 - 15.72 Beter 1E, 10450 Klinča Sela, Croatia
21.08.2021 05:55 ML 1.7 1 45.76 - 15.66 Braslovje 3, 10430 Samobor, Croatia
20.08.2021 17:59 ML 1.6 14 45.31 - 16.37 Petrinja, Croatia 44250
20.08.2021 01:13 ML 1.4 8 45.20 - 15.74 Maljevačko Selište 83, 47240 Cetingrad, Croatia
19.08.2021 22:51 ML 1.6 1 45.42 - 15.95 Golinja 15A, 44410 Vrginmost, Croatia
19.08.2021 22:50 ML 1.8 7 45.45 - 15.92 Čremušnica 44, 44410 Vrginmost, Croatia
19.08.2021 21:26 ML 2.4 10 42.66 - 16.19 ML 2.4 ADRIATIC SEA
19.08.2021 10:30 ML 1.4 1 45.47 - 16.05 Glina, Croatia 44400
18.08.2021 18:57 ML 1.0 8 45.87 - 15.98 Bliznec 52, 10000 Zagreb, Croatia
17.08.2021 23:07 ML 1.1 1 45.55 - 16.05 Kravarsko, Croatia 10413
17.08.2021 08:40 ML 3.2 15 43.58 - 17.10 Tomislavgrad, Bosnia and Herzegovina
17.08.2021 02:27 ML 2.7 9 f 45.43 - 16.24 Petrinja, Croatia 44250
17.08.2021 01:58 mb 4.7 10 f 45.43 - 16.27 Josipa Glasera 12, 44250 Petrinja, Croatia
16.08.2021 10:02 ML 2.0 1 45.44 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
16.08.2021 09:49 ML 3.1 10 f 42.65 - 16.22 ML 3.1 ADRIATIC SEA
16.08.2021 05:58 ML 1.6 1 45.33 - 16.33 Gornja Mlinoga 70, 44250 Petrinja, Croatia
15.08.2021 21:53 ML 2.2 2 45.44 - 16.03 Glina, Croatia 44400
15.08.2021 17:51 ML 1.1 1 45.53 - 15.78 36, 47000 Karlovac, Croatia
15.08.2021 16:17 ML 2.2 2 45.36 - 15.54 ML 2.0 CROATIA
15.08.2021 04:10 ML 1.5 6 45.90 - 16.07 Kuntići 35, 10360 Zagreb, Croatia
13.08.2021 05:47 ML 1.8 1 45.14 - 14.75 Jadranska magistrala, 51265 Crikvenica, Croatia
13.08.2021 02:36 ML 1.3 4 45.45 - 15.97 Desni Degoj 59, 44400 Glina, Croatia
13.08.2021 01:04 ML 1.7 9 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
11.08.2021 20:56 ML 2.1 10 44.00 - 13.14 ML 2.1 ADRIATIC SEA
11.08.2021 01:51 ML 1.6 10 45.48 - 16.19 Petrinja, Croatia 44250
11.08.2021 01:35 ML 1.0 16 45.40 - 15.96 Gornja Trstenica 57A, 44410 Vrginmost, Croatia
10.08.2021 21:53 ML 1.6 1 45.43 - 15.99 Donja Bučica 37, 44400 Glina, Croatia
10.08.2021 14:24 ML 2.3 2 45.06 - 16.52 Novi Grad, Bosnia and Herzegovina
9.08.2021 22:00 ML 3.2 5 f 45.40 - 16.13 Gornje Jame 49, 44400 Glina, Croatia
9.08.2021 01:09 ML 2.0 10 f 44.03 - 13.18 ML 2.0 ADRIATIC SEA
8.08.2021 22:23 ML 2.2 10 f 42.76 - 16.19 ML 2.2 ADRIATIC SEA
8.08.2021 14:01 ML 2.1 27 42.53 - 15.02 ML 2.1 ADRIATIC SEA
8.08.2021 08:54 ML 2.2 30 42.63 - 16.16 ML 2.2 ADRIATIC SEA
7.08.2021 14:13 ML 1.4 2 45.65 - 15.59 Volavje, 10450 Jastrebarsko, Croatia
7.08.2021 13:25 ML 1.1 1 45.65 - 15.62 Jastrebarsko, Croatia 10450
7.08.2021 02:58 ML 1.4 2 45.62 - 15.98 Velika Gorica, Croatia 10410
6.08.2021 02:11 ML 2.0 15 42.63 - 16.11 ML 2.0 ADRIATIC SEA
4.08.2021 11:17 ML 1.6 10 45.54 - 15.85 Jamnička ulica 103, 47206 Lasinja, Croatia
3.08.2021 05:43 ML 2.0 10 42.66 - 16.10 ML 2.0 ADRIATIC SEA
3.08.2021 04:14 ML 2.1 2 45.46 - 15.28 Žubrinci 5, 47262 Bosiljevo, Croatia
2.08.2021 01:27 mb 4.1 5 f 45.43 - 16.29 Ulica Gromova 89, 44250 Petrinja, Croatia
2.08.2021 00:23 ML 1.5 1 45.49 - 16.17 Stari Brod 61A, 44000 Lekenik, Croatia
1.08.2021 07:39 ML 1.6 1 45.44 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
31.07.2021 12:46 ML 1.8 8 45.39 - 16.33 Petrinja, Croatia 44250
31.07.2021 07:46 ML 2.6 10 f 42.65 - 16.18 ML 2.6 ADRIATIC SEA
30.07.2021 20:20 ML 1.4 2 45.46 - 16.31 Nova Drenčina 1C, 44250 Petrinja, Croatia
30.07.2021 20:17 ML 1.9 9 45.51 - 16.21 Letovanić 210C, 44000 Lekenik, Croatia
30.07.2021 17:43 ML 1.5 1 45.53 - 16.18 Lekenik, Croatia 44272
30.07.2021 14:23 ML 2.0 28 42.66 - 16.29 ML 2.0 ADRIATIC SEA
30.07.2021 06:00 ML 2.7 2 45.41 - 16.26 Petrinja, Croatia 44250
30.07.2021 05:55 ML 1.2 1 45.56 - 16.15 Cerje Letovanićko 1, 44272 Lekenik, Croatia
29.07.2021 21:40 ML 1.4 1 45.53 - 16.15 Lekenik, Croatia 44000
29.07.2021 09:12 ML 2.6 2 45.55 - 15.98 Opatija 46, 10414 Pokupsko, Croatia
29.07.2021 00:05 ML 1.7 8 45.51 - 16.25 Kupska ulica 112, 44272 Lekenik, Croatia
28.07.2021 22:43 ML 1.1 19 45.61 - 16.09 Kravarsko, Croatia 10413
28.07.2021 00:36 ML 1.4 1 45.49 - 16.12 36, 44000 Lekenik, Croatia
27.07.2021 22:00 ML 3.6 2 f 41.78 - 19.52 mb 4.5 ADRIATIC SEA
27.07.2021 09:03 ML 2.9 10 f 45.50 - 16.30 Sisak, Croatia 44000
26.07.2021 07:38 ML 2.4 10 45.35 - 16.30 Donja Mlinoga, 44250 Petrinja, Croatia
24.07.2021 16:01 ML 2.1 2 f 45.43 - 16.28 Vladimira Stahuljaka odvojak 18, 44250 Petrinja, Croatia
24.07.2021 15:43 ML 3.8 6 f 45.43 - 16.26 Voćarska 65, 44250 Petrinja, Croatia
24.07.2021 09:08 ML 1.9 18 45.58 - 16.12 Lekenik, Croatia 44272
23.07.2021 06:48 ML 2.4 10 f 41.60 - 19.44 ML 2.4 ADRIATIC SEA
23.07.2021 06:27 ML 2.8 10 f 41.59 - 19.42 ML 2.7 ADRIATIC SEA
21.07.2021 18:55 ML 2.4 2 f 45.45 - 16.29 Josipa Kundeka 61, 44250 Petrinja, Croatia
19.07.2021 10:58 ML 2.0 9 45.36 - 16.32 Petrinja, Croatia 44250
19.07.2021 03:21 ML 1.4 3 45.46 - 16.07 Šišinec, 44000 Lekenik, Croatia
18.07.2021 22:48 ML 2.7 10 42.69 - 15.89 ML 2.7 ADRIATIC SEA
18.07.2021 18:08 ML 3.4 10 f 42.80 - 16.18 ML 3.4 ADRIATIC SEA
18.07.2021 12:09 ML 2.0 2 45.35 - 16.34 Deanovići 33A, 44250 Petrinja, Croatia
18.07.2021 05:06 ML 1.6 10 45.47 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
17.07.2021 21:22 ML 1.3 6 45.45 - 15.95 Glina, Croatia 44400
16.07.2021 17:06 ML 2.3 2 f 45.45 - 16.13 Slana 88, 44250 Petrinja, Croatia
15.07.2021 19:53 ML 2.3 10 f 42.61 - 15.95 ML 2.3 ADRIATIC SEA
15.07.2021 00:04 ML 1.3 2 45.42 - 16.28 Zeleni brijeg 20, 44250 Petrinja, Croatia
13.07.2021 14:59 ML 1.5 1 45.49 - 15.95 Pokupsko, Croatia 10414
11.07.2021 13:22 ML 1.0 6 45.58 - 15.48 Slapno 21, 47280 Ozalj, Croatia
10.07.2021 21:28 ML 2.8 1 41.80 - 19.28 ML 2.8 ADRIATIC SEA
10.07.2021 20:30 ML 2.5 34 42.63 - 16.20 ML 2.5 ADRIATIC SEA
10.07.2021 07:38 ML 1.5 2 45.33 - 16.11 Majske Poljane 34E, 44400 Glina, Croatia
9.07.2021 12:44 ML 3.9 10 f 45.41 - 16.32 Petrinja, Croatia 44250
9.07.2021 11:29 ML 1.5 4 45.50 - 16.12 Lekenik, Croatia 44000
9.07.2021 03:54 ML 2.5 10 f 43.52 - 17.06 Dujmovići 1, 21256 Lovrec, Croatia
8.07.2021 18:56 ML 2.2 8 42.62 - 16.21 ML 2.2 ADRIATIC SEA
8.07.2021 07:10 ML 2.0 11 f 42.77 - 16.31 ML 2.0 ADRIATIC SEA
8.07.2021 02:15 ML 1.1 1 45.40 - 16.11 Gornje Jame 53, 44400 Glina, Croatia
8.07.2021 00:07 ML 2.4 10 f 42.67 - 16.31 ML 2.4 ADRIATIC SEA
7.07.2021 23:49 ML 2.6 15 f 45.43 - 16.24 Petrinja, Croatia 44250
7.07.2021 22:26 ML 1.5 1 45.35 - 15.98 Batinova Kosa 31A, 44400 Topusko, Croatia
7.07.2021 20:21 ML 1.7 2 45.55 - 16.03 Gornji Hruševec 46D, 10413 Kravarsko, Croatia
7.07.2021 10:20 ML 1.4 1 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
7.07.2021 00:24 ML 1.3 12 45.40 - 15.08 Presika 2A, 51326 Vrbovsko, Croatia
6.07.2021 21:15 ML 1.1 1 45.00 - 14.64 Punat, Croatia
6.07.2021 20:38 ML 2.7 12 f 42.62 - 16.33 ML 2.7 ADRIATIC SEA
5.07.2021 14:44 ML 2.4 10 f 42.27 - 18.64 ML 2.5 ADRIATIC SEA
5.07.2021 14:27 ML 1.5 1 45.35 - 16.00 Šatornja 128, 44400 Glina, Croatia
5.07.2021 00:29 ML 2.9 10 f 42.72 - 16.21 ML 2.9 ADRIATIC SEA
4.07.2021 11:33 ML 1.3 12 f 45.92 - 16.07 Sruki 123, 10040 Zagreb, Croatia
4.07.2021 08:24 ML 1.2 1 45.30 - 15.95 Topusko, Croatia 44400
3.07.2021 17:53 ML 2.7 2 f 45.44 - 16.33 Vere Grozaj 1, 44250 Petrinja, Croatia
3.07.2021 09:52 ML 2.9 10 f 42.61 - 16.01 ML 2.9 ADRIATIC SEA
2.07.2021 16:07 ML 2.3 9 45.87 - 16.84 Prilaz Garešničkoj 7, 43000 Bjelovar, Croatia
2.07.2021 10:11 ML 2.4 4 f 45.42 - 16.19 Gora 65, 44250 Petrinja, Croatia
2.07.2021 00:03 ML 1.3 2 45.40 - 15.91 Kirin, 44410 Vrginmost, Croatia
1.07.2021 10:36 ML 2.5 2 f 45.42 - 16.28 Zeleni brijeg 20, 44250 Petrinja, Croatia
1.07.2021 00:33 ML 2.9 2 f 45.42 - 16.24 Križ Hrastovački 12, 44250 Petrinja, Croatia
30.06.2021 21:58 ML 1.1 0 45.67 - 15.79 Kupinec 2, 10450 Klinča Sela, Croatia
30.06.2021 03:53 ML 2.4 2 f 45.41 - 16.13 Petrinja, Croatia 44250
29.06.2021 22:09 ML 1.5 1 45.52 - 15.82 Novo Selo Lasinjsko 22, 47206 Lasinja, Croatia
29.06.2021 13:55 ML 2.8 2 f 45.39 - 16.12 Gornje Jame 56, 44400 Glina, Croatia
27.06.2021 19:22 ML 1.1 2 45.58 - 15.75 Karlovac, Croatia 47000
26.06.2021 05:42 ML 2.3 21 42.64 - 16.07 ML 2.3 ADRIATIC SEA
25.06.2021 22:50 ML 1.6 12 45.37 - 16.25 Pecki 87, 44250 Petrinja, Croatia
25.06.2021 08:48 ML 1.5 1 45.64 - 15.53 3297, 10454 Krašić, Croatia
20.06.2021 20:55 ML 1.6 12 45.44 - 16.18 Međurače 34, 44250 Petrinja, Croatia
20.06.2021 08:20 ML 2.4 11 f 42.70 - 16.10 ML 2.4 ADRIATIC SEA
19.06.2021 19:32 ML 1.8 17 45.59 - 15.91 Pisarovina, Croatia 10451
19.06.2021 15:07 ML 2.4 2 41.98 - 18.82 ML 2.4 ADRIATIC SEA
19.06.2021 14:42 ML 2.8 11 f 42.74 - 16.17 ML 2.8 ADRIATIC SEA
19.06.2021 09:35 ML 2.3 10 f 43.13 - 15.30 ML 2.3 ADRIATIC SEA
19.06.2021 08:25 ML 2.8 11 f 42.60 - 16.34 ML 2.8 ADRIATIC SEA
19.06.2021 01:41 ML 2.2 11 f 42.62 - 15.85 ML 2.2 ADRIATIC SEA
18.06.2021 23:06 ML 2.8 3 f 42.60 - 16.35 ML 2.8 ADRIATIC SEA
17.06.2021 21:42 ML 2.7 2 42.24 - 15.81 ML 2.7 ADRIATIC SEA
16.06.2021 23:21 ML 3.0 10 f 43.72 - 16.21 Unešić, Croatia 22323
16.06.2021 19:58 ML 1.8 2 45.44 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
16.06.2021 13:44 ML 2.3 0 45.18 - 16.41 Riječani Bujinjski 4, 44440 Dvor, Croatia
15.06.2021 23:21 ML 2.3 11 f 42.09 - 16.74 ML 2.3 ADRIATIC SEA
15.06.2021 14:22 ML 1.2 7 45.57 - 15.63 Draganić, Croatia 47000
15.06.2021 13:02 ML 2.1 5 45.51 - 14.47 Klana, Croatia 51217
15.06.2021 11:49 ML 1.8 14 45.44 - 16.20 GORNJE MOKRICE 49, 44250 Petrinja, Croatia
15.06.2021 06:48 ML 1.8 9 45.47 - 16.05 Glina, Croatia 44400
14.06.2021 16:32 ML 1.7 11 45.50 - 14.45 Klana, Croatia 51217
14.06.2021 02:18 ML 1.2 14 45.42 - 16.21 Gora 4, 44250 Petrinja, Croatia
13.06.2021 09:39 ML 1.1 2 45.52 - 15.68 Luka Pokupska, 47000 Karlovac, Croatia
13.06.2021 06:56 ML 1.2 1 45.47 - 15.68 Karlovac, Croatia 47000
11.06.2021 23:29 ML 1.9 1 45.40 - 16.21 Strašnik 76, 44250 Petrinja, Croatia
11.06.2021 01:23 ML 3.6 8 f 45.36 - 16.29 Hrvatski Čuntić 28, 44250 Petrinja, Croatia
10.06.2021 03:20 ML 1.6 2 45.47 - 16.18 Dumače 9, 44250 Petrinja, Croatia
10.06.2021 02:02 ML 2.3 8 45.39 - 16.25 Pecki 57, 44250 Petrinja, Croatia
8.06.2021 16:25 ML 1.9 5 45.42 - 16.13 Glina, Croatia 44400
8.06.2021 16:22 ML 3.1 8 f 45.41 - 16.10 Glina, Croatia 44400
8.06.2021 16:18 ML 1.8 2 f 45.42 - 16.15 Glinska Poljana 110, 44250 Petrinja, Croatia
8.06.2021 05:59 mb 4.3 10 43.65 - 15.99 Šibenik, Croatia 22000
6.06.2021 14:22 ML 1.5 0 45.46 - 16.12 Vratečko 20, 44250 Petrinja, Croatia
5.06.2021 07:16 ML 2.4 10 f 42.69 - 16.23 ML 2.4 ADRIATIC SEA
4.06.2021 19:45 ML 2.6 5 f 45.44 - 16.28 Ulica Brezje 10, 44250 Petrinja, Croatia
4.06.2021 17:27 ML 1.5 1 45.52 - 15.82 Novo Selo Lasinjsko 22, 47206 Lasinja, Croatia
4.06.2021 02:56 ML 1.3 10 46.19 - 16.06 Lobor, Croatia 49250
3.06.2021 14:49 ML 1.6 6 45.33 - 16.28 Petrinja, Croatia 44250
3.06.2021 03:06 ML 2.6 10 42.46 - 16.04 ML 2.7 ADRIATIC SEA
3.06.2021 02:45 ML 2.0 2 45.28 - 15.94 Vorkapić 39, 44400 Topusko, Croatia
2.06.2021 18:28 ML 1.8 10 45.53 - 15.85 Kupska cesta 2, 47206 Lasinja, Croatia
2.06.2021 11:15 ML 2.0 16 40.52 - 19.21 ML 2.0 ADRIATIC SEA
2.06.2021 00:27 ML 2.4 9 f 42.65 - 16.28 ML 2.4 ADRIATIC SEA
1.06.2021 05:07 ML 3.6 5 f 45.41 - 16.28 Hrastovica 288, 44250 Petrinja, Croatia
31.05.2021 02:46 ML 1.2 2 45.56 - 16.05 Posavci 16, 10413 Kravarsko, Croatia
31.05.2021 02:34 ML 2.2 10 f 42.59 - 16.05 ML 2.2 ADRIATIC SEA
30.05.2021 23:05 ML 1.4 1 45.63 - 16.05 Ulica Seljine brigade 58, 10413 Velika Gorica, Croatia
30.05.2021 16:08 ML 1.5 14 45.53 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
30.05.2021 15:56 ML 1.7 12 45.47 - 16.10 Petrinja, Croatia 44250
30.05.2021 02:37 ML 2.6 10 45.43 - 16.32 Petrinja, Croatia 44250
29.05.2021 13:36 ML 2.8 10 42.66 - 16.22 ML 2.8 ADRIATIC SEA
29.05.2021 08:01 ML 3.1 10 42.48 - 16.05 ML 3.1 ADRIATIC SEA
29.05.2021 06:53 ML 3.1 2 42.49 - 15.82 ML 3.1 ADRIATIC SEA
28.05.2021 20:26 ML 2.6 10 f 42.66 - 16.24 ML 2.6 ADRIATIC SEA
28.05.2021 19:50 ML 2.7 15 45.69 - 15.86 Leskovci, 10257 Zagreb, Croatia
28.05.2021 04:37 ML 2.0 1 45.49 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
28.05.2021 03:08 ML 1.6 1 45.14 - 14.83 Novi Vinodolski, Croatia 51250
27.05.2021 20:16 ML 3.6 10 42.58 - 15.79 ML 3.7 ADRIATIC SEA
26.05.2021 19:57 ML 1.9 1 45.30 - 14.65 Zlobin, 51226 Bakar, Croatia
26.05.2021 16:50 ML 2.0 1 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
26.05.2021 12:36 ML 1.6 4 45.57 - 15.59 Goljak 49, 47000 Draganić, Croatia
26.05.2021 11:58 ML 1.6 1 45.42 - 16.12 Donje Jame 19, 44400 Glina, Croatia
25.05.2021 23:41 ML 2.5 20 42.49 - 16.76 ML 2.5 ADRIATIC SEA
25.05.2021 18:45 ML 1.3 1 45.54 - 15.92 Pokupsko, Croatia 10414
25.05.2021 08:44 ML 2.5 2 42.46 - 16.63 ML 2.5 ADRIATIC SEA
25.05.2021 02:58 ML 1.5 1 45.50 - 15.38 Jakovci Netretićki 4, 47271 Netretić, Croatia
24.05.2021 16:57 ML 2.9 10 42.68 - 16.13 ML 2.9 ADRIATIC SEA
24.05.2021 14:43 ML 2.4 2 45.64 - 15.86 Pisarovina, Croatia 10451
24.05.2021 11:55 ML 2.2 20 40.51 - 19.01 ML 2.2 ADRIATIC SEA
24.05.2021 01:52 ML 2.2 10 f 42.59 - 16.15 ML 2.2 ADRIATIC SEA
22.05.2021 01:10 ML 1.7 4 45.89 - 15.98 Zagreb, Croatia 10000
21.05.2021 03:12 ML 2.4 10 42.69 - 16.08 ML 2.4 ADRIATIC SEA
18.05.2021 23:11 ML 1.5 1 45.92 - 15.96 Stubičke Toplice, Croatia 49240
18.05.2021 18:25 ML 2.3 13 42.00 - 15.74 ML 2.3 ADRIATIC SEA
18.05.2021 01:32 ML 2.8 10 42.67 - 16.18 ML 2.8 ADRIATIC SEA
16.05.2021 03:34 ML 2.4 10 f 42.33 - 16.73 ML 2.4 ADRIATIC SEA
15.05.2021 21:30 ML 1.4 0 45.53 - 15.73 Karlovac, Croatia 47000
15.05.2021 20:19 ML 1.6 1 45.60 - 16.02 Ključić Brdo 150, 10413 Kravarsko, Croatia
15.05.2021 18:22 ML 2.4 8 45.49 - 16.14 Stari Farkašić 63A, 44000 Lekenik, Croatia
15.05.2021 15:40 ML 2.2 2 45.41 - 16.00 Donja Trstenica 1, 44400 Glina, Croatia
14.05.2021 18:30 ML 2.7 15 f 45.45 - 16.16 Petrinja, Croatia 44250
14.05.2021 17:39 ML 2.5 10 45.54 - 16.03 Pokupsko, Croatia 10414
14.05.2021 16:37 ML 2.5 10 42.66 - 16.21 ML 2.5 ADRIATIC SEA
14.05.2021 00:24 ML 1.2 1 45.90 - 16.06 Micudaji 31, 10040 Zagreb, Croatia
13.05.2021 19:36 ML 1.8 24 45.40 - 16.08 Mala Solina 159, 44400 Glina, Croatia
13.05.2021 13:48 ML 1.8 36 45.58 - 16.07 Kravarsko, Croatia 10413
13.05.2021 07:15 ML 1.7 12 45.51 - 16.05 Hotnja 108, 10414 Pokupsko, Croatia
13.05.2021 04:57 ML 1.2 8 45.09 - 15.25 Josipdol, Croatia 47303
12.05.2021 22:23 ML 2.4 8 f 44.76 - 15.41 Ramljani 110, 53220 Otočac, Croatia
12.05.2021 20:54 ML 1.5 26 45.40 - 16.11 Gornje Jame 53, 44400 Glina, Croatia
12.05.2021 06:22 ML 1.5 2 45.47 - 16.12 3196, 44250 Petrinja, Croatia
12.05.2021 03:28 ML 1.7 2 45.00 - 15.18 Plašćica 8, 53260 Brinje, Croatia
11.05.2021 17:19 ML 2.5 2 41.83 - 19.15 ML 2.4 ADRIATIC SEA
11.05.2021 05:43 ML 1.7 4 45.53 - 15.99 Pokupsko, Croatia 10414
10.05.2021 05:25 ML 1.7 1 45.51 - 16.05 Hotnja 108, 10414 Pokupsko, Croatia
9.05.2021 11:52 ML 2.4 10 45.59 - 15.91 Pisarovina, Croatia 10451
9.05.2021 06:06 ML 1.5 1 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
8.05.2021 22:51 ML 1.6 1 45.48 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
8.05.2021 12:46 ML 2.4 10 f 45.58 - 15.92 Lučelnica 73, 10451 Pisarovina, Croatia
8.05.2021 08:10 ML 1.4 1 45.49 - 15.95 Pokupsko, Croatia 10414
7.05.2021 21:58 ML 2.6 10 42.62 - 16.15 ML 2.6 ADRIATIC SEA
7.05.2021 12:05 ML 2.8 10 42.73 - 16.12 ML 2.8 ADRIATIC SEA
7.05.2021 11:20 ML 3.5 9 f 42.67 - 16.21 ML 3.4 ADRIATIC SEA
7.05.2021 05:50 ML 3.5 10 f 42.44 - 16.00 ML 3.5 ADRIATIC SEA
6.05.2021 17:11 ML 2.5 3 43.01 - 16.08 Komiža, Croatia 21485
6.05.2021 09:22 ML 1.9 11 45.54 - 15.99 Roženica 74, 10414 Pokupsko, Croatia
6.05.2021 03:40 ML 2.4 4 f 45.43 - 16.11 Glina, Croatia 44400
6.05.2021 02:19 ML 2.6 4 f 45.40 - 16.25 Petrinja, Croatia 44250
5.05.2021 20:59 ML 1.4 14 45.65 - 16.05 31, 10413 Velika Gorica, Croatia
5.05.2021 16:05 ML 3.2 32 42.62 - 16.24 ML 3.2 ADRIATIC SEA
5.05.2021 14:51 ML 1.6 1 45.47 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
5.05.2021 12:29 ML 2.6 10 f 42.60 - 16.16 ML 2.6 ADRIATIC SEA
5.05.2021 12:26 ML 3.2 2 42.50 - 16.05 ML 2.8 ADRIATIC SEA
4.05.2021 08:16 ML 3.1 20 42.67 - 16.07 ML 3.2 ADRIATIC SEA
4.05.2021 06:41 ML 1.9 8 f 45.53 - 15.82 Novo Selo Lasinjsko 53, 47206 Lasinja, Croatia
4.05.2021 06:13 ML 3.2 9 f 42.61 - 16.35 ML 3.4 ADRIATIC SEA
3.05.2021 18:12 ML 1.6 1 45.42 - 16.18 Gora 69C, 44250 Petrinja, Croatia
3.05.2021 06:35 ML 1.3 5 45.43 - 15.90 Gvozd, Croatia 44410
1.05.2021 23:43 ML 2.4 16 f 45.87 - 16.02 Štefanovec 104G, 10000 Zagreb, Croatia
1.05.2021 20:12 ML 1.3 1 45.53 - 15.95 Pokupsko, Croatia 10414
1.05.2021 19:50 ML 1.8 2 45.49 - 16.02 Gladovec Pokupski 63, 10414 Pokupsko, Croatia
1.05.2021 09:41 ML 2.9 29 42.70 - 16.18 ML 2.9 ADRIATIC SEA
30.04.2021 20:43 ML 2.8 4 f 45.46 - 16.13 Petrinja, Croatia 44250
30.04.2021 20:08 ML 2.5 10 42.63 - 16.25 ML 2.5 ADRIATIC SEA
30.04.2021 11:08 ML 1.2 1 45.36 - 15.18 Vrbovsko, Croatia 51326
30.04.2021 11:06 ML 1.4 1 45.40 - 16.14 Marinbrod 32, 44250 Glina, Croatia
29.04.2021 21:37 ML 1.7 1 45.47 - 16.02 Glina, Croatia 44400
29.04.2021 01:38 ML 1.1 1 45.56 - 15.78 Pisarovina, Croatia 10451
28.04.2021 08:49 ML 1.8 4 45.65 - 15.99 Gudci 51/26, 10410 Velika Gorica, Croatia
28.04.2021 04:57 ML 3.1 2 45.76 - 15.74 Dugava 129, 10430 Samobor, Croatia
27.04.2021 13:30 ML 2.6 2 45.64 - 15.88 Pisarovina, Croatia 10451
26.04.2021 04:08 ML 1.1 1 45.51 - 15.98 Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia
26.04.2021 00:40 ML 1.5 13 45.28 - 16.34 Petrinja, Croatia 44250
25.04.2021 13:49 ML 2.1 10 42.69 - 16.13 ML 2.1 ADRIATIC SEA
25.04.2021 03:43 ML 2.9 10 42.69 - 16.29 ML 2.9 ADRIATIC SEA
24.04.2021 23:04 ML 2.6 10 42.76 - 16.20 ML 2.6 ADRIATIC SEA
24.04.2021 22:55 ML 2.7 10 42.67 - 16.19 ML 2.7 ADRIATIC SEA
24.04.2021 22:38 ML 2.6 10 42.67 - 16.19 ML 2.6 ADRIATIC SEA
24.04.2021 13:57 ML 1.6 4 45.47 - 16.15 Novi Farkašić 67, 44250 Petrinja, Croatia
24.04.2021 01:23 ML 1.2 6 45.52 - 15.72 Karasi 2, 47000 Karlovac, Croatia
23.04.2021 20:21 ML 1.2 1 45.54 - 15.95 Lukinić Brdo 138B, 10414 Pokupsko, Croatia
23.04.2021 17:22 ML 2.8 2 45.10 - 15.27 Josipdol, Croatia 47303
23.04.2021 07:21 ML 2.6 10 42.69 - 16.14 ML 2.6 ADRIATIC SEA
22.04.2021 14:39 ML 3.2 11 f 42.64 - 16.29 ML 3.2 ADRIATIC SEA
22.04.2021 14:15 ML 1.6 1 45.45 - 15.98 Gornja Bučica, 44400 Glina, Croatia
22.04.2021 13:18 ML 2.4 2 45.39 - 16.14 Marinbrod 32, 44400 Glina, Croatia
22.04.2021 10:18 ML 2.6 2 f 45.44 - 16.20 GORNJE MOKRICE 49, 44250 Petrinja, Croatia
21.04.2021 20:51 ML 1.4 6 45.42 - 15.98 Gvozd, Croatia 44410
21.04.2021 16:03 ML 1.9 1 45.53 - 15.78 36, 47000 Karlovac, Croatia
21.04.2021 01:36 ML 2.5 5 45.47 - 16.06 Lekenik, Croatia 44000
20.04.2021 23:15 ML 3.0 8 f 45.89 - 15.99 Zagreb, Croatia 10000
20.04.2021 19:18 ML 1.6 2 45.55 - 16.02 Gornji Hruševec 40, 10413 Kravarsko, Croatia
20.04.2021 17:44 ML 1.2 8 45.88 - 16.03 Ulica Vida Ročića 138D, 10000 Zagreb, Croatia
20.04.2021 00:20 ML 1.4 1 45.45 - 16.12 Petrinja, Croatia 44250
19.04.2021 11:23 ML 1.8 1 45.44 - 16.18 Međurače 34, 44250 Petrinja, Croatia
18.04.2021 22:25 ML 1.8 6 45.37 - 16.25 Pecki 87, 44250 Petrinja, Croatia
18.04.2021 21:58 ML 1.3 2 45.38 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
18.04.2021 14:34 ML 1.6 3 45.44 - 16.05 Glina, Croatia 44400
18.04.2021 11:25 ML 2.5 10 42.66 - 16.06 ML 2.5 ADRIATIC SEA
18.04.2021 06:34 ML 1.4 2 45.37 - 16.35 Moštanica 47, 44250 Petrinja, Croatia
18.04.2021 02:32 ML 2.2 20 45.10 - 13.94 Čubani 38A, 52341 Ominj, Croatia
17.04.2021 21:15 ML 1.4 1 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
17.04.2021 18:59 ML 2.6 0 f 45.39 - 16.21 Strašnik 102, 44250 Petrinja, Croatia
16.04.2021 21:20 mb 4.2 30 f 43.24 - 14.45 ML 3.8 ADRIATIC SEA
16.04.2021 15:50 ML 2.4 32 42.67 - 16.24 ML 2.4 ADRIATIC SEA
16.04.2021 15:37 ML 3.1 17 f 45.36 - 16.29 Hrvatski Čuntić 28, 44250 Petrinja, Croatia
16.04.2021 04:28 ML 2.7 10 f 42.72 - 16.35 ML 2.7 ADRIATIC SEA
16.04.2021 02:24 ML 2.2 10 42.73 - 16.13 ML 2.2 ADRIATIC SEA
15.04.2021 19:48 ML 2.4 2 41.57 - 19.50 Ishëm, Albania
15.04.2021 06:33 ML 3.7 10 42.54 - 16.20 ML 3.5 ADRIATIC SEA
15.04.2021 01:08 ML 2.1 10 42.67 - 16.15 ML 2.1 ADRIATIC SEA
15.04.2021 00:40 ML 3.2 8 f 42.81 - 17.71 Bižanj 3, 20230 Ston, Croatia
14.04.2021 23:16 ML 2.5 6 f 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
14.04.2021 16:15 ML 2.1 5 f 45.56 - 16.02 Gornji Hruševec 34, 10413 Kravarsko, Croatia
14.04.2021 02:54 ML 2.4 9 42.57 - 15.26 ML 2.4 ADRIATIC SEA
13.04.2021 22:58 ML 2.2 2 45.54 - 16.07 Kravarsko, Croatia 10413
13.04.2021 22:34 ML 1.9 1 45.28 - 16.06 Šaševa 44, 44400 Glina, Croatia
13.04.2021 20:30 ML 2.3 10 f 42.65 - 16.18 ML 2.3 ADRIATIC SEA
13.04.2021 04:42 ML 1.3 8 45.66 - 15.84 Pisarovina, Croatia 10451
13.04.2021 02:50 ML 2.2 24 41.21 - 19.06 ML 2.2 ADRIATIC SEA
13.04.2021 02:44 ML 2.4 2 f 41.18 - 18.97 ML 2.4 ADRIATIC SEA
13.04.2021 02:27 ML 2.2 10 f 41.14 - 18.93 ML 2.1 ADRIATIC SEA
12.04.2021 08:15 ML 2.8 10 f 42.66 - 16.23 ML 2.8 ADRIATIC SEA
12.04.2021 07:45 ML 2.0 5 45.07 - 14.60 Krk, Croatia 51500
11.04.2021 12:44 ML 1.8 1 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
10.04.2021 19:32 ML 2.4 10 f 42.68 - 16.20 ML 2.4 ADRIATIC SEA
9.04.2021 01:31 ML 3.1 8 f 42.67 - 16.20 ML 3.1 ADRIATIC SEA
9.04.2021 00:27 ML 2.3 23 42.64 - 16.08 ML 2.3 ADRIATIC SEA
8.04.2021 23:37 ML 1.9 8 45.22 - 16.50 Kostajnica, Croatia 44430
8.04.2021 19:47 ML 2.5 10 f 42.73 - 16.13 ML 2.5 ADRIATIC SEA
8.04.2021 13:05 ML 3.1 12 f 42.69 - 16.24 ML 3.1 ADRIATIC SEA
8.04.2021 11:13 ML 2.7 5 f 42.67 - 16.16 ML 2.7 ADRIATIC SEA
8.04.2021 10:20 ML 1.8 1 45.48 - 15.88 Dugo Selo Lasinjsko 54, 44410 Vrginmost, Croatia
8.04.2021 06:12 ML 2.8 10 42.66 - 16.15 ML 2.8 ADRIATIC SEA
8.04.2021 05:57 ML 3.3 18 f 43.87 - 16.43 Otišić 49, 21236 Vrlika, Croatia
8.04.2021 05:21 ML 2.4 10 f 42.58 - 16.39 ML 2.4 ADRIATIC SEA
7.04.2021 17:12 ML 1.8 2 45.60 - 15.95 Petravec 4, 10410 Velika Gorica, Croatia
7.04.2021 04:06 mb 4.1 10 f 41.50 - 19.39 ML 3.5 ADRIATIC SEA
7.04.2021 02:37 ML 2.6 10 f 42.62 - 16.33 ML 2.6 ADRIATIC SEA
7.04.2021 02:30 ML 3.1 10 f 42.65 - 16.18 ML 3.1 ADRIATIC SEA
6.04.2021 11:15 ML 3.0 5 f 45.19 - 16.11 Brubno 59, 44400 Glina, Croatia
6.04.2021 10:54 mb 4.6 10 f 45.20 - 16.22 Glina, Croatia 44400
6.04.2021 10:31 ML 2.3 2 45.20 - 16.17 Glina, Croatia 44400
6.04.2021 10:03 ML 3.1 9 f 45.33 - 16.03 Gređani 218, 44400 Topusko, Croatia
6.04.2021 06:35 ML 2.3 20 42.68 - 16.07 ML 2.3 ADRIATIC SEA
6.04.2021 04:46 ML 3.0 17 f 42.65 - 16.26 ML 3.0 ADRIATIC SEA
6.04.2021 04:11 ML 3.2 12 f 45.39 - 15.76 Podsedlo 51, 47220 Vojnić, Croatia
5.04.2021 20:32 ML 2.7 10 42.67 - 16.09 ML 2.7 ADRIATIC SEA
5.04.2021 02:43 ML 2.0 2 45.43 - 14.56 Platak, 51218 Čavle, Croatia
5.04.2021 00:27 ML 2.0 2 45.39 - 16.09 Mala Solina 120, 44400 Glina, Croatia
4.04.2021 20:15 ML 1.1 14 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
4.04.2021 10:52 ML 1.6 1 45.16 - 14.92 Novi Vinodolski, Croatia 51250
4.04.2021 09:29 ML 3.5 2 42.49 - 15.98 ML 3.6 ADRIATIC SEA
3.04.2021 16:08 ML 3.3 5 42.46 - 15.78 ML 3.4 ADRIATIC SEA
3.04.2021 14:29 ML 2.6 20 f 40.58 - 18.99 ML 2.8 ADRIATIC SEA
3.04.2021 05:11 ML 2.3 10 42.65 - 16.30 ML 2.3 ADRIATIC SEA
3.04.2021 01:00 ML 2.2 28 42.66 - 16.01 ML 2.2 ADRIATIC SEA
3.04.2021 00:56 ML 2.2 10 42.63 - 16.14 ML 2.2 ADRIATIC SEA
3.04.2021 00:53 ML 2.2 10 42.72 - 16.19 ML 2.2 ADRIATIC SEA
2.04.2021 23:42 ML 2.9 11 f 42.69 - 16.09 ML 2.9 ADRIATIC SEA
2.04.2021 19:09 ML 1.6 1 45.30 - 16.41 Donji Kukuruzari, Croatia 44430
2.04.2021 14:39 ML 3.0 10 f 42.74 - 16.20 ML 3.0 ADRIATIC SEA
2.04.2021 11:18 ML 2.6 10 f 42.67 - 16.17 ML 2.6 ADRIATIC SEA
2.04.2021 10:48 ML 2.9 10 f 42.69 - 16.14 ML 2.9 ADRIATIC SEA
2.04.2021 09:04 ML 2.9 9 f 42.62 - 15.96 ML 2.9 ADRIATIC SEA
2.04.2021 04:39 ML 2.3 8 f 45.34 - 15.95 Gornja Čemernica||||0|0 90C, 44410 Vrginmost, Croatia
2.04.2021 04:23 ML 1.4 2 f 45.35 - 16.21 Luščani, 44250 Petrinja, Croatia
2.04.2021 03:37 ML 1.9 1 f 45.20 - 16.09 Brubno, 44400 Glina, Croatia
2.04.2021 03:04 ML 2.1 15 45.52 - 15.72 Karasi 2, 47000 Karlovac, Croatia
2.04.2021 02:57 ML 2.2 14 f 45.35 - 15.98 Batinova Kosa 31A, 44400 Topusko, Croatia
1.04.2021 20:58 ML 1.1 0 45.42 - 16.13 Glina, Croatia 44400
1.04.2021 17:56 ML 2.7 21 40.55 - 19.06 ML 2.7 ADRIATIC SEA
1.04.2021 17:55 ML 2.4 2 45.31 - 16.77 Sunja, Croatia 44210
1.04.2021 16:59 ML 3.0 10 f 42.68 - 16.23 ML 3.0 ADRIATIC SEA
1.04.2021 08:55 ML 4.0 10 f 42.67 - 16.19 ML 4.0 ADRIATIC SEA
1.04.2021 03:22 ML 2.8 10 f 42.64 - 16.25 ML 2.8 ADRIATIC SEA
31.03.2021 20:49 ML 3.5 10 f 42.69 - 16.17 ML 3.7 ADRIATIC SEA
31.03.2021 20:39 ML 2.7 10 f 42.67 - 16.25 ML 2.7 ADRIATIC SEA
31.03.2021 19:02 ML 1.3 1 45.24 - 14.84 Vinodol, Croatia 51250
31.03.2021 16:35 ML 2.5 26 42.72 - 16.32 ML 2.5 ADRIATIC SEA
31.03.2021 15:12 ML 3.1 10 f 42.71 - 16.24 ML 3.2 ADRIATIC SEA
31.03.2021 08:41 ML 2.5 10 42.63 - 16.09 ML 2.5 ADRIATIC SEA
31.03.2021 02:18 ML 2.6 10 42.65 - 16.24 ML 2.6 ADRIATIC SEA
31.03.2021 02:10 ML 2.5 10 42.70 - 16.23 ML 2.5 ADRIATIC SEA
30.03.2021 13:01 ML 3.4 10 f 42.71 - 16.15 ML 3.4 ADRIATIC SEA
30.03.2021 12:25 ML 3.2 10 f 42.67 - 16.16 ML 3.3 ADRIATIC SEA
30.03.2021 11:54 ML 1.5 1 45.56 - 16.18 Cerje Letovanićko 93, 44272 Lekenik, Croatia
30.03.2021 11:17 ML 2.6 10 42.68 - 16.21 ML 2.6 ADRIATIC SEA
30.03.2021 11:15 ML 2.6 10 42.63 - 16.20 ML 2.6 ADRIATIC SEA
30.03.2021 10:42 ML 2.6 10 42.68 - 16.02 ML 2.6 ADRIATIC SEA
30.03.2021 09:44 ML 3.5 10 42.27 - 15.73 ML 3.5 ADRIATIC SEA
30.03.2021 09:35 mb 4.7 10 f 42.56 - 16.14 ML 4.5 ADRIATIC SEA
30.03.2021 09:01 ML 2.8 31 42.68 - 16.15 ML 2.8 ADRIATIC SEA
30.03.2021 08:11 ML 3.1 28 42.67 - 16.18 ML 3.0 ADRIATIC SEA
30.03.2021 08:08 ML 3.5 17 f 42.72 - 16.17 ML 3.6 ADRIATIC SEA
30.03.2021 07:51 ML 3.2 10 42.63 - 16.19 ML 3.2 ADRIATIC SEA
30.03.2021 05:26 ML 2.8 10 42.62 - 16.17 ML 2.8 ADRIATIC SEA
30.03.2021 05:02 ML 3.3 10 f 42.67 - 16.19 ML 3.3 ADRIATIC SEA
30.03.2021 04:09 ML 1.3 1 45.60 - 15.95 Petravec 4, 10410 Velika Gorica, Croatia
29.03.2021 22:16 ML 3.1 10 42.68 - 16.22 ML 3.1 ADRIATIC SEA
29.03.2021 22:12 ML 2.9 10 42.78 - 16.16 ML 2.9 ADRIATIC SEA
29.03.2021 19:31 ML 2.5 10 42.72 - 16.11 ML 2.5 ADRIATIC SEA
29.03.2021 19:07 ML 2.8 10 f 42.68 - 15.91 ML 2.8 ADRIATIC SEA
29.03.2021 18:18 ML 2.1 10 f 42.55 - 16.39 ML 2.1 ADRIATIC SEA
29.03.2021 17:49 ML 3.0 10 42.73 - 16.15 ML 3.0 ADRIATIC SEA
29.03.2021 14:52 ML 2.6 10 42.70 - 16.19 ML 2.6 ADRIATIC SEA
29.03.2021 11:03 ML 3.0 10 42.70 - 16.11 ML 3.0 ADRIATIC SEA
29.03.2021 09:23 ML 3.2 10 f 42.66 - 16.27 ML 3.2 ADRIATIC SEA
29.03.2021 09:00 ML 2.3 10 42.62 - 16.14 ML 2.3 ADRIATIC SEA
29.03.2021 07:40 ML 3.1 10 42.68 - 16.11 ML 3.1 ADRIATIC SEA
29.03.2021 07:38 ML 2.6 10 42.64 - 16.10 ML 2.6 ADRIATIC SEA
29.03.2021 05:48 ML 2.3 10 42.71 - 15.98 ML 2.3 ADRIATIC SEA
29.03.2021 05:28 ML 2.1 10 42.65 - 16.13 ML 2.1 ADRIATIC SEA
29.03.2021 05:14 ML 2.8 19 42.67 - 16.08 ML 2.8 ADRIATIC SEA
29.03.2021 04:38 ML 2.8 10 f 42.69 - 16.19 ML 2.8 ADRIATIC SEA
29.03.2021 04:28 ML 2.5 10 42.70 - 16.22 ML 2.5 ADRIATIC SEA
29.03.2021 02:55 ML 2.7 6 42.62 - 16.26 ML 2.7 ADRIATIC SEA
29.03.2021 02:14 ML 2.4 34 42.72 - 16.07 ML 2.4 ADRIATIC SEA
29.03.2021 01:26 ML 2.8 7 42.66 - 16.16 ML 2.8 ADRIATIC SEA
29.03.2021 00:48 ML 2.2 10 42.63 - 16.22 ML 2.2 ADRIATIC SEA
29.03.2021 00:41 ML 3.2 6 f 42.56 - 16.31 ML 3.2 ADRIATIC SEA
29.03.2021 00:23 ML 3.1 1 f 42.53 - 16.26 ML 2.8 ADRIATIC SEA
29.03.2021 00:14 ML 2.4 10 f 42.74 - 16.07 ML 2.4 ADRIATIC SEA
28.03.2021 23:26 ML 2.0 16 42.62 - 16.07 ML 2.0 ADRIATIC SEA
28.03.2021 23:18 ML 2.9 11 f 42.63 - 16.18 ML 2.9 ADRIATIC SEA
28.03.2021 23:17 ML 2.9 10 f 42.64 - 16.28 ML 2.9 ADRIATIC SEA
28.03.2021 22:51 ML 2.3 12 f 42.59 - 16.20 ML 2.3 ADRIATIC SEA
28.03.2021 22:35 ML 2.6 10 42.62 - 16.20 ML 2.6 ADRIATIC SEA
28.03.2021 22:15 ML 3.8 1 f 42.56 - 16.23 M 4.0 ADRIATIC SEA
28.03.2021 19:43 ML 3.8 10 f 42.69 - 16.20 ML 3.8 ADRIATIC SEA
28.03.2021 19:33 ML 3.1 11 f 42.60 - 16.29 ML 3.1 ADRIATIC SEA
28.03.2021 18:32 ML 2.6 10 42.67 - 16.14 ML 2.6 ADRIATIC SEA
28.03.2021 17:44 ML 3.0 5 f 42.39 - 15.82 ML 3.0 ADRIATIC SEA
28.03.2021 16:40 ML 2.9 10 f 42.63 - 16.22 ML 2.9 ADRIATIC SEA
28.03.2021 13:09 ML 2.5 10 f 42.71 - 16.22 ML 2.5 ADRIATIC SEA
28.03.2021 11:08 ML 2.6 10 42.63 - 16.16 ML 2.6 ADRIATIC SEA
28.03.2021 09:33 ML 2.8 28 42.70 - 16.19 ML 2.8 ADRIATIC SEA
28.03.2021 08:00 ML 2.2 10 f 42.75 - 16.08 ML 2.2 ADRIATIC SEA
28.03.2021 07:28 ML 3.2 10 42.44 - 15.96 ML 3.2 ADRIATIC SEA
28.03.2021 05:55 ML 2.6 10 42.68 - 16.20 ML 2.6 ADRIATIC SEA
28.03.2021 05:50 ML 2.3 10 42.67 - 16.09 ML 2.3 ADRIATIC SEA
28.03.2021 05:19 ML 2.1 2 45.45 - 16.02 Glina, Croatia 44400
28.03.2021 05:13 ML 2.5 19 42.68 - 16.13 ML 2.5 ADRIATIC SEA
28.03.2021 04:45 ML 2.1 11 42.64 - 16.00 ML 2.1 ADRIATIC SEA
28.03.2021 04:27 ML 3.2 10 f 42.50 - 15.98 ML 3.1 ADRIATIC SEA
28.03.2021 03:52 ML 2.5 30 42.70 - 16.18 ML 2.5 ADRIATIC SEA
28.03.2021 01:37 ML 2.2 32 42.64 - 16.25 ML 2.2 ADRIATIC SEA
28.03.2021 01:28 ML 2.3 10 f 42.63 - 16.28 ML 2.3 ADRIATIC SEA
28.03.2021 01:19 ML 2.7 22 42.69 - 16.18 ML 2.7 ADRIATIC SEA
28.03.2021 00:49 ML 3.1 30 f 42.08 - 15.95 ML 3.1 ADRIATIC SEA
28.03.2021 00:27 ML 2.9 28 42.70 - 16.19 ML 2.9 ADRIATIC SEA
28.03.2021 00:15 ML 2.7 10 f 42.58 - 16.26 ML 2.7 ADRIATIC SEA
28.03.2021 00:05 ML 2.9 19 42.65 - 16.17 ML 2.9 ADRIATIC SEA
27.03.2021 23:58 ML 2.5 10 42.72 - 16.08 ML 2.5 ADRIATIC SEA
27.03.2021 23:53 ML 2.7 10 f 42.73 - 16.11 ML 2.7 ADRIATIC SEA
27.03.2021 23:49 ML 2.2 10 42.62 - 15.98 ML 2.2 ADRIATIC SEA
27.03.2021 23:12 ML 2.5 10 f 42.64 - 16.27 ML 2.5 ADRIATIC SEA
27.03.2021 22:38 ML 2.0 10 f 42.74 - 16.10 ML 2.0 ADRIATIC SEA
27.03.2021 22:03 ML 2.4 10 f 42.71 - 16.06 ML 2.4 ADRIATIC SEA
27.03.2021 21:41 ML 2.8 10 42.77 - 16.09 ML 2.8 ADRIATIC SEA
27.03.2021 21:36 ML 2.3 2 45.42 - 16.11 Glina, Croatia 44400
27.03.2021 21:27 ML 2.4 10 42.67 - 16.10 ML 2.4 ADRIATIC SEA
27.03.2021 20:49 ML 2.3 0 45.44 - 15.07 Vrbovsko, Croatia 51326
27.03.2021 20:46 ML 2.4 10 f 42.54 - 16.48 ML 2.4 ADRIATIC SEA
27.03.2021 20:39 ML 2.3 10 f 42.65 - 16.12 ML 2.3 ADRIATIC SEA
27.03.2021 19:59 ML 2.4 10 f 42.73 - 16.19 ML 2.4 ADRIATIC SEA
27.03.2021 19:56 ML 2.6 10 f 42.75 - 16.09 ML 2.6 ADRIATIC SEA
27.03.2021 19:23 ML 2.7 10 f 42.70 - 16.29 ML 2.7 ADRIATIC SEA
27.03.2021 19:10 ML 2.5 10 f 42.70 - 16.18 ML 2.5 ADRIATIC SEA
27.03.2021 18:49 ML 2.6 12 f 42.43 - 15.92 ML 3.1 ADRIATIC SEA
27.03.2021 18:42 ML 2.5 10 f 42.81 - 16.24 ML 2.5 ADRIATIC SEA
27.03.2021 18:32 ML 2.6 10 f 42.66 - 16.29 ML 2.6 ADRIATIC SEA
27.03.2021 18:28 ML 2.5 10 f 42.71 - 16.15 ML 2.5 ADRIATIC SEA
27.03.2021 17:59 ML 2.2 10 f 42.64 - 16.27 ML 2.2 ADRIATIC SEA
27.03.2021 17:56 ML 2.5 10 f 42.71 - 16.25 ML 2.5 ADRIATIC SEA
27.03.2021 17:49 ML 2.9 10 f 42.76 - 15.99 ML 2.9 ADRIATIC SEA
27.03.2021 17:42 ML 2.4 10 f 42.77 - 16.15 ML 2.4 ADRIATIC SEA
27.03.2021 17:28 ML 2.9 10 f 42.67 - 16.19 ML 2.9 ADRIATIC SEA
27.03.2021 17:22 ML 2.9 10 f 42.72 - 16.29 ML 2.9 ADRIATIC SEA
27.03.2021 17:18 ML 2.3 10 f 42.62 - 16.20 ML 2.3 ADRIATIC SEA
27.03.2021 17:15 ML 2.5 10 f 42.76 - 16.05 ML 2.5 ADRIATIC SEA
27.03.2021 17:03 ML 2.2 10 f 42.66 - 16.24 ML 2.2 ADRIATIC SEA
27.03.2021 16:57 ML 3.3 0 f 42.51 - 16.13 ML 3.3 ADRIATIC SEA
27.03.2021 16:49 ML 2.1 10 f 42.63 - 16.05 ML 2.1 ADRIATIC SEA
27.03.2021 16:40 ML 3.0 10 42.65 - 16.31 ML 3.0 ADRIATIC SEA
27.03.2021 16:38 ML 2.4 10 f 42.65 - 16.32 ML 2.4 ADRIATIC SEA
27.03.2021 16:11 ML 2.4 10 f 42.66 - 16.23 ML 2.4 ADRIATIC SEA
27.03.2021 16:05 ML 3.2 2 f 42.50 - 15.95 ML 3.4 ADRIATIC SEA
27.03.2021 15:45 ML 2.9 10 42.65 - 16.27 ML 2.9 ADRIATIC SEA
27.03.2021 15:27 ML 2.3 10 f 42.65 - 16.21 ML 2.3 ADRIATIC SEA
27.03.2021 15:21 mb 4.4 100 42.38 - 15.87 ML 4.0 ADRIATIC SEA
27.03.2021 15:20 ML 2.3 10 f 42.63 - 16.24 ML 2.3 ADRIATIC SEA
27.03.2021 15:19 ML 2.5 10 f 42.63 - 16.45 ML 2.5 ADRIATIC SEA
27.03.2021 15:15 ML 3.2 10 42.69 - 16.11 ML 3.7 ADRIATIC SEA
27.03.2021 15:13 ML 4.1 2 f 42.50 - 16.04 ML 3.4 ADRIATIC SEA
27.03.2021 15:09 ML 2.6 6 42.66 - 16.19 ML 2.6 ADRIATIC SEA
27.03.2021 15:05 ML 3.1 10 f 42.59 - 16.19 ML 3.1 ADRIATIC SEA
27.03.2021 15:03 ML 3.3 10 42.68 - 16.13 ML 3.3 ADRIATIC SEA
27.03.2021 15:01 mb 4.3 2 f 42.49 - 16.07 M 4.5 ADRIATIC SEA
27.03.2021 14:53 ML 3.2 10 f 42.66 - 16.22 ML 3.2 ADRIATIC SEA
27.03.2021 14:47 Mw 5.5 5 f 42.67 - 16.37 mb 5.9 ADRIATIC SEA
27.03.2021 14:02 ML 2.0 5 41.12 - 19.41 ML 2.0 ADRIATIC SEA
26.03.2021 17:12 ML 1.1 2 45.44 - 16.18 Međurače 34, 44250 Petrinja, Croatia
26.03.2021 12:25 ML 1.9 8 f 45.63 - 15.52 Ozalj, Croatia 47280
25.03.2021 17:33 ML 1.6 1 45.26 - 16.44 Donji Kukuruzari, Croatia 44430
25.03.2021 09:37 ML 1.7 1 45.47 - 16.02 Glina, Croatia 44400
25.03.2021 03:44 ML 1.6 1 45.41 - 16.39 Sisak, Croatia 44010
25.03.2021 02:13 ML 1.7 14 45.57 - 16.11 Krlešćak 118B, 44272 Lekenik, Croatia
24.03.2021 20:06 ML 1.5 10 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
24.03.2021 05:02 ML 2.7 2 45.49 - 16.27 30, 44272 Lekenik, Croatia
24.03.2021 04:59 ML 2.2 6 f 45.47 - 16.32 Sisak, Croatia 44000
24.03.2021 03:26 ML 2.0 2 f 45.49 - 16.33 Drenački put 60A, 44000 Sisak, Croatia
23.03.2021 23:42 ML 1.3 2 45.56 - 16.15 Cerje Letovanićko 1, 44272 Lekenik, Croatia
23.03.2021 21:25 ML 1.6 2 45.38 - 16.08 Glina, Croatia 44400
23.03.2021 20:38 ML 1.2 1 45.58 - 16.09 Kirinov brijeg 3G, 10413 Lekenik, Croatia
23.03.2021 15:52 ML 1.9 4 45.45 - 16.03 Glina, Croatia 44400
23.03.2021 15:23 ML 1.6 1 45.65 - 15.95 Velika Gorica, Croatia 10410
23.03.2021 09:19 ML 1.5 1 45.56 - 15.75 Pisarovina, Croatia 10451
23.03.2021 07:09 ML 1.8 1 45.51 - 15.92 Lasinja, Croatia 47206
23.03.2021 02:01 ML 1.3 2 45.51 - 15.98 Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia
22.03.2021 22:33 ML 2.8 10 f 43.08 - 16.83 ML 2.8 ADRIATIC SEA
22.03.2021 16:04 ML 1.8 14 45.35 - 16.21 Luščani, 44250 Petrinja, Croatia
21.03.2021 10:39 ML 2.2 12 45.47 - 15.98 Glina, Croatia 44400
20.03.2021 17:12 ML 1.6 13 45.47 - 16.09 Lekenik, Croatia 44000
19.03.2021 06:58 ML 3.3 10 45.43 - 16.02 Gornje Taborište 19, 44400 Glina, Croatia
19.03.2021 06:21 ML 1.7 0 45.61 - 15.96 Dubranec 5/2, 10410 Velika Gorica, Croatia
19.03.2021 01:16 ML 1.1 1 45.54 - 15.88 Jurajčeva 26, 10451 Pisarovina, Croatia
18.03.2021 06:44 ML 1.6 1 45.56 - 16.05 Posavci 16, 10413 Kravarsko, Croatia
18.03.2021 04:20 ML 2.2 12 45.52 - 15.98 Pokupsko, Croatia 10414
18.03.2021 00:16 ML 2.6 2 44.92 - 15.30 Otočac, Croatia 53220
17.03.2021 19:46 ML 2.0 10 45.39 - 16.10 Mala Solina 7, 44400 Glina, Croatia
17.03.2021 14:36 ML 1.7 1 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
17.03.2021 06:01 ML 2.0 14 45.52 - 15.92 Lijevi Štefanki 203A, 10414 Pokupsko, Croatia
15.03.2021 20:17 ML 1.9 1 45.65 - 15.97 Velika Gorica, Croatia 10410
15.03.2021 04:26 ML 1.6 0 45.41 - 16.19 Gora 185, 44250 Petrinja, Croatia
14.03.2021 23:06 ML 1.4 2 45.42 - 16.18 Gora 69C, 44250 Petrinja, Croatia
14.03.2021 17:53 ML 1.3 1 45.33 - 16.28 Petrinja, Croatia 44250
14.03.2021 12:55 ML 3.6 13 f 44.36 - 15.44 Starigrad, Croatia 23244
14.03.2021 01:51 ML 1.9 1 45.60 - 16.02 Ključić Brdo 150, 10413 Kravarsko, Croatia
13.03.2021 19:59 ML 2.6 2 45.40 - 16.14 Marinbrod 32, 44250 Glina, Croatia
13.03.2021 18:21 ML 1.6 1 45.46 - 16.12 Vratečko 20, 44250 Petrinja, Croatia
13.03.2021 12:34 ML 1.6 10 45.56 - 15.98 Opatija, 10414 Pokupsko, Croatia
13.03.2021 11:48 ML 1.4 1 45.55 - 16.14 Cerje Letovanićko 57, 44272 Lekenik, Croatia
13.03.2021 06:41 ML 3.0 10 45.75 - 15.71 Klake 51, 10435 Samobor, Croatia
12.03.2021 21:04 ML 2.1 2 45.58 - 16.03 Glavna, 10413 Kravarsko, Croatia
11.03.2021 14:22 ML 1.5 4 45.63 - 15.59 Čeglje, 10450 Jastrebarsko, Croatia
11.03.2021 10:57 ML 2.6 8 45.44 - 16.16 Petrinja, Croatia 44250
11.03.2021 02:33 ML 1.2 3 45.49 - 16.02 Gladovec Pokupski 63, 10414 Pokupsko, Croatia
10.03.2021 23:11 ML 1.4 6 45.44 - 16.01 Donje Taborište, 44400 Glina, Croatia
10.03.2021 12:42 ML 2.9 8 f 45.40 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
9.03.2021 14:07 ML 2.5 8 f 45.53 - 15.87 Pisarovina, Croatia 10451
9.03.2021 09:21 ML 3.1 5 f 45.43 - 16.13 Petrinja, Croatia 44250
9.03.2021 02:55 ML 1.0 0 45.63 - 15.99 Ulica Ivana Šabana 102, 10410 Velika Gorica, Croatia
9.03.2021 02:25 ML 2.4 2 45.51 - 16.05 Hotnja 108, 10414 Pokupsko, Croatia
9.03.2021 02:20 ML 2.1 2 45.50 - 16.07 Lekenik, Croatia 44000
9.03.2021 02:02 ML 3.7 4 f 45.38 - 16.25 Pecki 74, 44250 Petrinja, Croatia
8.03.2021 19:42 ML 2.0 16 45.53 - 15.96 Pokupsko, Croatia 10414
8.03.2021 13:44 ML 3.6 10 f 45.40 - 16.08 Mala Solina 159, 44400 Glina, Croatia
8.03.2021 07:28 ML 1.5 1 45.46 - 16.11 Vratečko 31, 44250 Petrinja, Croatia
8.03.2021 06:15 ML 1.4 1 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
7.03.2021 20:55 ML 2.9 2 45.45 - 16.01 Donje Taborište 49, 44400 Glina, Croatia
7.03.2021 14:02 ML 1.3 1 45.61 - 16.01 Duga ulica 41, 10413 Velika Gorica, Croatia
7.03.2021 13:18 ML 1.4 8 45.52 - 15.84 Lasinja, Croatia 47206
7.03.2021 11:19 ML 1.2 1 45.54 - 15.95 Lukinić Brdo 138B, 10414 Pokupsko, Croatia
7.03.2021 06:37 ML 2.1 8 45.45 - 16.07 Gračanica Šišinečka 32, 44400 Glina, Croatia
6.03.2021 16:54 ML 1.3 6 45.54 - 15.68 Karlovac, Croatia 47000
6.03.2021 06:12 ML 1.5 4 45.58 - 16.09 Kirinov brijeg 3G, 10413 Lekenik, Croatia
6.03.2021 01:30 ML 2.2 5 45.49 - 15.95 Pokupsko, Croatia 10414
4.03.2021 15:06 ML 1.4 1 45.49 - 15.98 Pokupsko 97, 10414 Pokupsko, Croatia
4.03.2021 09:53 ML 1.3 1 45.62 - 16.02 Rasteg 17, 10413 Velika Gorica, Croatia
4.03.2021 05:52 ML 2.8 15 45.54 - 15.93 36, 10414 Pokupsko, Croatia
4.03.2021 00:30 ML 1.5 4 45.32 - 16.22 Vlahović 111, 44400 Glina, Croatia
3.03.2021 18:41 ML 1.8 6 45.55 - 15.98 Opatija 46, 10414 Pokupsko, Croatia
3.03.2021 16:38 ML 2.1 4 45.33 - 16.17 Trtnik Glinski 43, 44400 Glina, Croatia
3.03.2021 13:14 ML 1.9 1 45.40 - 16.01 Glina, Croatia 44400
3.03.2021 13:03 ML 2.3 30 f 45.65 - 15.67 Čabdin 1, 10450 Jastrebarsko, Croatia
3.03.2021 08:47 ML 2.1 14 45.43 - 16.03 Gornje Taborište 42, 44400 Glina, Croatia
3.03.2021 08:03 ML 1.6 1 45.35 - 16.32 Gornja Mlinoga 25, 44250 Petrinja, Croatia
3.03.2021 06:55 ML 1.3 1 45.49 - 15.78 Banski Kovačevac 89, 47206 Lasinja, Croatia
3.03.2021 05:49 ML 1.1 6 45.54 - 15.58 Karlovac, Croatia 47000
3.03.2021 05:37 ML 4.1 10 f 45.40 - 16.08 Mala Solina 159, 44400 Glina, Croatia
3.03.2021 02:46 ML 1.4 11 45.16 - 15.07 Trbovići 39, 47300 Ogulin, Croatia
3.03.2021 02:31 ML 2.2 10 45.62 - 15.85 Bratina 226K, 10451 Pisarovina, Croatia
3.03.2021 02:11 ML 1.0 1 45.56 - 15.92 Pisarovina, Croatia 10451
2.03.2021 04:08 ML 1.1 1 45.49 - 16.02 Gladovec Pokupski 63, 10414 Pokupsko, Croatia
1.03.2021 17:53 ML 1.2 1 45.64 - 15.57 Jastrebarsko, Croatia 10454
1.03.2021 16:55 ML 1.1 12 45.54 - 15.66 Karlovac, Croatia 47000
1.03.2021 03:29 ML 1.5 1 45.44 - 16.13 Petrinja, Croatia 44250
28.02.2021 17:00 ML 2.1 13 45.52 - 15.92 Lijevi Štefanki 203A, 10414 Pokupsko, Croatia
28.02.2021 10:36 ML 1.3 1 45.65 - 15.79 Kupinec 87, 10450 Klinča Sela, Croatia
28.02.2021 08:22 ML 1.3 0 45.61 - 15.62 Lazina 142, 47000 Draganić, Croatia
28.02.2021 05:49 ML 3.0 38 42.94 - 16.08 ML 3.0 ADRIATIC SEA
27.02.2021 18:26 ML 1.2 1 45.67 - 15.92 Zagreb, Croatia 10257
27.02.2021 17:32 ML 1.8 0 45.67 - 15.92 Zagreb, Croatia 10257
27.02.2021 15:25 ML 1.7 1 45.70 - 15.89 Grančarska ulica 30E, 10257 Zagreb, Croatia
27.02.2021 04:34 ML 1.5 1 45.54 - 15.85 Jamnička ulica 103, 47206 Lasinja, Croatia
27.02.2021 04:05 ML 1.7 1 45.41 - 15.25 Hrsina, 47262 Bosiljevo, Croatia
26.02.2021 10:29 ML 3.1 11 f 42.81 - 15.96 ML 3.1 ADRIATIC SEA
26.02.2021 07:52 ML 1.3 1 45.60 - 16.12 Lekenik, Croatia 44272
26.02.2021 07:36 ML 1.6 0 45.43 - 16.09 Stankovac 27, 44400 Glina, Croatia
26.02.2021 02:58 ML 1.9 8 f 45.62 - 15.89 Pisarovina, Croatia 10451
25.02.2021 22:24 ML 1.4 4 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
25.02.2021 01:21 ML 1.2 1 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
24.02.2021 23:07 mb 4.3 2 f 42.74 - 17.96 Dubrovnik, Croatia 20235
24.02.2021 22:10 ML 1.5 1 45.42 - 16.21 Gora 4, 44250 Petrinja, Croatia
24.02.2021 11:13 ML 2.1 6 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
24.02.2021 10:58 ML 4.3 10 f 45.46 - 16.20 Srednje Mokrice, 44250 Petrinja, Croatia
24.02.2021 05:04 ML 2.1 10 45.58 - 15.91 Pisarovina, Croatia 10451
24.02.2021 05:02 ML 1.2 1 45.60 - 16.02 Ključić Brdo 150, 10413 Kravarsko, Croatia
24.02.2021 04:50 ML 3.5 15 f 41.53 - 19.53 Rruga Qafa e Zhurit, Durrës, 2015
24.02.2021 04:07 ML 2.9 11 f 41.55 - 19.57 Durrës, 2015
23.02.2021 23:59 ML 1.4 1 45.51 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
23.02.2021 22:19 ML 1.2 1 45.53 - 16.18 Lekenik, Croatia 44272
23.02.2021 18:36 ML 1.3 1 45.58 - 15.75 Karlovac, Croatia 47000
23.02.2021 18:08 ML 1.3 4 45.56 - 15.82 Donja Kupčina 297, 10451 Pisarovina, Croatia
22.02.2021 15:36 ML 1.9 10 45.60 - 15.95 Petravec 4, 10410 Velika Gorica, Croatia
21.02.2021 09:37 ML 1.2 2 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
21.02.2021 08:28 ML 1.9 7 f 45.81 - 15.72 Ulica Katarine Zrinske 9, 10430 Samobor, Croatia
21.02.2021 07:24 ML 1.7 2 45.72 - 15.89 Ulica Gorana Šivaka 33, 10257 Zagreb, Croatia
20.02.2021 21:02 ML 1.2 1 45.63 - 16.02 Ulica Franje Ogulinca 60, 10413 Velika Gorica, Croatia
20.02.2021 18:50 ML 1.5 1 45.43 - 15.98 Donja Bučica 46A, 44400 Glina, Croatia
20.02.2021 15:54 ML 2.5 10 40.89 - 19.03 ML 2.5 ADRIATIC SEA
19.02.2021 20:38 ML 1.1 1 45.34 - 14.99 Ravna Gora, Croatia 51300
19.02.2021 17:23 ML 2.9 2 42.93 - 16.13 ML 3.0 ADRIATIC SEA
19.02.2021 14:49 ML 1.3 1 45.67 - 16.03 Velika Gorica, Croatia 10413
19.02.2021 14:34 ML 2.7 8 f 45.10 - 14.94 Novi Vinodolski, Croatia 51250
19.02.2021 00:53 ML 1.6 1 45.22 - 14.93 Novi Vinodolski, Croatia 51250
18.02.2021 13:17 ML 1.5 1 45.50 - 15.88 Dugo Selo Lasinjsko, 44410 Vrginmost, Croatia
18.02.2021 13:12 ML 2.3 0 45.46 - 16.11 Vratečko 31, 44250 Petrinja, Croatia
18.02.2021 13:08 ML 4.1 2 f 45.44 - 16.17 Petrinja, Croatia 44250
18.02.2021 11:18 ML 1.9 1 45.47 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
18.02.2021 00:43 ML 1.3 4 45.52 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
17.02.2021 23:30 ML 1.2 2 45.57 - 16.08 Lekenik, Croatia 44272
16.02.2021 18:30 ML 1.1 1 45.51 - 15.95 36, 10414 Pokupsko, Croatia
16.02.2021 06:08 ML 1.1 1 45.72 - 15.96 Igrališna ulica 22A, 10020 Zagreb, Croatia
15.02.2021 19:21 ML 1.3 4 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
15.02.2021 18:26 ML 1.3 9 45.53 - 15.75 Šišljavić 15, 47000 Karlovac, Croatia
15.02.2021 16:22 ML 2.5 14 43.83 - 16.55 Dabar 52, 21233 Hrvace, Croatia
15.02.2021 09:15 ML 1.3 1 45.54 - 15.85 Jamnička ulica 103, 47206 Lasinja, Croatia
14.02.2021 16:20 ML 2.5 29 40.83 - 19.34 ML 2.5 ADRIATIC SEA
14.02.2021 14:14 ML 1.6 1 45.56 - 16.12 Gradec 184, 44272 Lekenik, Croatia
14.02.2021 06:02 ML 1.6 1 45.44 - 16.12 Petrinja, Croatia 44250
14.02.2021 03:21 ML 1.6 1 45.34 - 16.29 Dragotinci, 44250 Petrinja, Croatia
14.02.2021 00:53 ML 1.6 6 45.56 - 15.98 Opatija, 10414 Pokupsko, Croatia
14.02.2021 00:21 ML 3.5 3 f 45.43 - 16.13 Petrinja, Croatia 44250
13.02.2021 06:28 ML 3.6 19 42.45 - 15.28 ML 3.5 ADRIATIC SEA
13.02.2021 05:19 ML 2.7 5 45.39 - 16.17 Graberje 44, 44250 Petrinja, Croatia
13.02.2021 05:13 ML 1.0 2 45.88 - 16.03 Ulica Vida Ročića 138D, 10000 Zagreb, Croatia
13.02.2021 05:02 ML 1.9 10 45.52 - 16.01 Pokupsko, Croatia 10414
13.02.2021 04:55 mb 4.1 2 f 45.41 - 16.20 Gora 45C, 44250 Petrinja, Croatia
13.02.2021 03:36 ML 1.4 8 45.50 - 16.05 Hotnja 29, 10414 Pokupsko, Croatia
11.02.2021 11:00 ML 1.5 1 45.53 - 16.01 Pokupsko, Croatia 10414
10.02.2021 09:57 ML 1.8 4 45.40 - 16.07 Mala Solina 166, 44400 Glina, Croatia
10.02.2021 06:14 ML 1.7 1 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
9.02.2021 00:01 ML 1.5 15 45.53 - 16.09 Donji Hruševec 64, 10413 Kravarsko, Croatia
8.02.2021 18:59 ML 1.5 1 45.74 - 15.66 Samoborska vinska cesta, 10450 Jastrebarsko, Croatia
8.02.2021 16:15 ML 2.4 5 f 45.49 - 15.99 Pokupsko, 10414 Pokupsko, Croatia
8.02.2021 14:44 ML 1.6 2 45.63 - 16.05 Ulica Seljine brigade 58, 10413 Velika Gorica, Croatia
7.02.2021 17:41 ML 1.7 1 45.33 - 16.30 Jabukovac 33, 44250 Petrinja, Croatia
7.02.2021 12:27 ML 1.2 1 45.69 - 15.98 Velika Gorica, Croatia 10410
7.02.2021 11:09 ML 1.3 0 45.56 - 15.92 Pisarovina, Croatia 10451
7.02.2021 10:10 ML 2.1 1 45.67 - 15.79 Kupinec, 10450 Klinča Sela, Croatia
7.02.2021 10:06 ML 2.0 1 45.67 - 15.95 Donjodragonoška cesta 3, 10020 Zagreb, Croatia
7.02.2021 05:19 ML 1.6 2 45.50 - 16.11 Lekenik, Croatia 44000
6.02.2021 20:30 ML 1.9 1 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
6.02.2021 14:07 ML 2.5 12 45.56 - 15.99 Opatija, 10414 Pokupsko, Croatia
5.02.2021 22:08 ML 1.3 1 45.49 - 16.02 Gladovec Pokupski 63, 10414 Pokupsko, Croatia
5.02.2021 19:47 ML 1.4 14 45.46 - 16.11 Vratečko 31, 44250 Petrinja, Croatia
5.02.2021 14:49 ML 2.0 8 42.19 - 18.76 ML 2.0 ADRIATIC SEA
5.02.2021 09:02 ML 3.8 10 f 45.53 - 16.43 Sisak, Croatia 44000
5.02.2021 08:49 ML 1.2 1 45.63 - 15.72 Klinča Sela, Croatia 10450
5.02.2021 04:30 ML 2.5 2 46.25 - 16.64 Vinogradska ulica, 42230 Ludbreg, Croatia
5.02.2021 03:28 ML 1.6 0 45.35 - 16.18 Brnjeuška 54, 44400 Glina, Croatia
4.02.2021 09:17 ML 1.8 4 45.51 - 16.05 Hotnja 108, 10414 Pokupsko, Croatia
4.02.2021 05:59 ML 2.8 5 f 45.42 - 16.19 Gora 65, 44250 Petrinja, Croatia
3.02.2021 08:05 ML 1.3 1 45.58 - 15.65 Draganić, Croatia 47000
3.02.2021 01:16 ML 1.3 4 45.43 - 16.28 Vladimira Stahuljaka odvojak 18, 44250 Petrinja, Croatia
2.02.2021 21:19 ML 2.1 2 f 45.36 - 16.15 Glina, Croatia 44400
2.02.2021 20:49 ML 2.0 8 45.50 - 15.76 Lasinja, Croatia 47206
2.02.2021 19:12 ML 2.7 2 45.54 - 15.96 Pokupsko, Croatia 10414
2.02.2021 15:04 ML 1.6 2 46.24 - 16.34 Vinogradska ulica 101, 42204 Sveti Ilija, Croatia
2.02.2021 05:12 ML 2.4 15 45.47 - 15.99 Gornja Bučica, 44400 Glina, Croatia
2.02.2021 02:54 ML 1.1 0 46.21 - 16.45 Tuhovec 43, 42223 Varaždinske Toplice, Croatia
2.02.2021 02:43 ML 3.2 5 f 45.37 - 16.28 Hrvatski Čuntić, 44250 Petrinja, Croatia
1.02.2021 22:27 ML 2.2 4 44.83 - 15.07 Senj, Croatia 53220
1.02.2021 19:41 ML 2.2 2 f 45.60 - 16.14 A11, 44272 Lekenik, Croatia
1.02.2021 16:31 ML 1.6 1 45.47 - 16.05 Glina, Croatia 44400
1.02.2021 00:46 ML 1.7 0 45.42 - 16.35 Petrinja, Croatia 44250
31.01.2021 22:50 ML 1.3 1 45.64 - 16.01 Ulica Đure Lučana 34, 10413 Velika Gorica, Croatia
30.01.2021 19:29 ML 2.1 2 45.37 - 16.17 Novo Selo Glinsko 46, 44400 Glina, Croatia
30.01.2021 15:51 ML 1.6 1 45.44 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
30.01.2021 14:20 ML 1.2 1 45.42 - 16.22 Petrinja, Croatia 44250
30.01.2021 02:06 ML 1.4 16 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
30.01.2021 01:41 ML 1.5 4 45.35 - 16.26 Petrinja, Croatia 44250
29.01.2021 23:34 ML 1.4 4 45.56 - 15.95 Lukinić Brdo, 10414 Pokupsko, Croatia
29.01.2021 20:18 ML 1.3 2 45.92 - 15.99 Zagreb, Croatia 10000
28.01.2021 16:46 ML 1.7 13 45.55 - 15.71 Karlovac, Croatia 47000
28.01.2021 15:12 ML 1.9 1 45.49 - 15.98 Pokupsko 97, 10414 Pokupsko, Croatia
28.01.2021 06:11 ML 1.7 12 45.40 - 16.31 Taborište 75, 44250 Petrinja, Croatia
28.01.2021 00:37 ML 3.0 2 f 45.43 - 16.33 Petrinja, Croatia 44250
27.01.2021 22:59 ML 1.6 10 45.48 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
27.01.2021 18:10 ML 1.5 1 45.53 - 15.99 Pokupsko, Croatia 10414
27.01.2021 12:33 ML 1.5 1 45.40 - 15.88 Pješčanica, 44410 Vrginmost, Croatia
27.01.2021 08:53 ML 2.9 10 f 45.39 - 16.27 Petrinja, Croatia 44250
27.01.2021 07:54 ML 2.0 1 45.41 - 16.13 Petrinja, Croatia 44250
27.01.2021 04:42 ML 1.4 1 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
25.01.2021 22:25 ML 2.0 7 45.47 - 16.11 Petrinja, Croatia 44250
25.01.2021 20:46 ML 3.0 2 44.18 - 15.09 ML 3.0 ADRIATIC SEA
25.01.2021 20:33 ML 1.9 1 45.40 - 16.08 Mala Solina 159, 44400 Glina, Croatia
25.01.2021 08:34 ML 1.5 1 f 45.51 - 16.05 Hotnja 108, 10414 Pokupsko, Croatia
25.01.2021 03:55 ML 2.9 12 45.48 - 16.19 Petrinja, Croatia 44250
25.01.2021 03:13 ML 1.9 1 45.51 - 15.95 36, 10414 Pokupsko, Croatia
25.01.2021 01:37 ML 3.4 4 f 45.39 - 16.23 Petrinja, Croatia 44250
24.01.2021 19:49 ML 1.9 1 45.38 - 16.24 Pecki 27, 44250 Petrinja, Croatia
24.01.2021 16:54 ML 3.5 3 f 45.45 - 16.32 Livadarski put, 44250 Petrinja, Croatia
24.01.2021 15:16 ML 1.3 30 45.51 - 15.91 Desni Štefanki 33, 47206 Lasinja, Croatia
24.01.2021 14:28 ML 1.9 2 45.49 - 16.03 Pod Kljukom, 10414 Pokupsko, Croatia
24.01.2021 12:24 ML 1.0 8 45.54 - 15.95 Lukinić Brdo 138B, 10414 Pokupsko, Croatia
24.01.2021 09:30 ML 2.8 2 41.51 - 19.51 ML 2.8 ADRIATIC SEA
24.01.2021 08:13 ML 2.8 5 45.47 - 16.35 Sisak, Croatia 44000
24.01.2021 07:57 ML 2.6 2 45.53 - 16.18 Lekenik, Croatia 44272
24.01.2021 01:37 ML 1.7 1 45.49 - 16.25 Petrinja, Croatia 44250
24.01.2021 00:00 ML 2.1 2 45.43 - 16.18 Petrinja, Croatia 44250
23.01.2021 14:44 ML 1.7 1 45.26 - 16.41 Donji Kukuruzari, Croatia 44430
23.01.2021 13:04 ML 2.1 14 45.51 - 16.28 36, 44000 Sisak, Croatia
23.01.2021 11:23 ML 2.3 1 45.35 - 16.27 Prnjavor Čuntićki, 44250 Petrinja, Croatia
23.01.2021 00:30 ML 1.8 8 45.45 - 16.12 Petrinja, Croatia 44250
22.01.2021 20:22 ML 1.0 1 45.61 - 15.61 Franjetići 45, 47000 Draganić, Croatia
22.01.2021 11:02 ML 1.8 12 45.51 - 15.98 Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia
22.01.2021 05:39 ML 2.4 2 41.53 - 19.53 Rruga Qafa e Zhurit, Durrës, 2015
22.01.2021 05:34 ML 2.1 2 45.44 - 16.14 Slana 133, 44250 Petrinja, Croatia
22.01.2021 03:49 ML 2.1 2 45.53 - 16.00 Pokupsko, Croatia 10414
22.01.2021 00:08 ML 1.6 5 45.60 - 15.65 Lazina, 47000 Draganić, Croatia
21.01.2021 21:24 ML 1.4 2 45.56 - 16.02 Gornji Hruševec 34, 10413 Kravarsko, Croatia
21.01.2021 19:54 ML 1.6 20 45.63 - 15.99 Ulica Ivana Šabana 102, 10410 Velika Gorica, Croatia
21.01.2021 18:05 ML 1.6 6 45.55 - 15.92 Pokupsko, Croatia 10414
21.01.2021 16:55 ML 1.2 1 45.49 - 15.91 Lasinja, Croatia 47206
21.01.2021 15:28 ML 1.1 1 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
21.01.2021 04:25 ML 1.6 14 45.46 - 16.18 Petrinja, Croatia 44250
21.01.2021 02:27 ML 1.7 2 45.46 - 15.92 Čremušnica 21, 44410 Vrginmost, Croatia
20.01.2021 21:32 ML 2.3 2 45.54 - 15.97 Pokupsko, Croatia 10414
20.01.2021 21:23 ML 1.6 1 45.56 - 15.92 Pisarovina, Croatia 10451
20.01.2021 20:45 ML 1.6 4 45.53 - 15.98 Pokupsko, Croatia 10414
20.01.2021 20:15 ML 1.7 12 45.56 - 15.93 Pokupsko, Croatia 10414
20.01.2021 20:10 ML 2.2 2 45.55 - 16.05 Kravarsko, Croatia 10413
20.01.2021 17:59 ML 2.3 2 45.42 - 16.07 Glina, Croatia 44400
20.01.2021 13:09 ML 1.7 1 45.42 - 16.21 Gora 4, 44250 Petrinja, Croatia
20.01.2021 10:47 ML 1.6 4 45.61 - 15.55 Vukšin Šipak, 47280 Ozalj, Croatia
20.01.2021 00:24 ML 1.9 9 45.28 - 16.39 Donji Kukuruzari, Croatia 44430
19.01.2021 23:34 ML 1.1 1 45.49 - 15.85 Gvozd, Croatia 44410
19.01.2021 22:57 ML 1.1 1 45.61 - 15.59 Guci Draganički 152B, 47000 Jastrebarsko, Croatia
19.01.2021 13:54 ML 1.3 1 45.58 - 15.92 Lučelnica 73, 10451 Pisarovina, Croatia
19.01.2021 09:30 ML 1.7 14 45.48 - 16.02 Slatina Pokupska 59, 44400 Glina, Croatia
19.01.2021 06:48 ML 1.5 2 45.59 - 15.98 Velika Gorica, Croatia 10410
19.01.2021 05:44 ML 3.8 10 f 45.43 - 16.20 Petrinja, Croatia 44250
19.01.2021 04:27 ML 1.3 1 45.46 - 16.11 Vratečko 31, 44250 Petrinja, Croatia
19.01.2021 03:00 ML 1.2 1 45.47 - 16.15 Novi Farkašić 67, 44250 Petrinja, Croatia
19.01.2021 01:57 ML 1.4 9 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
19.01.2021 01:31 ML 1.7 7 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
18.01.2021 23:10 ML 1.6 1 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
18.01.2021 22:17 ML 1.3 2 45.46 - 15.83 Lasinja, Croatia 47000
18.01.2021 19:41 ML 1.0 4 45.56 - 16.05 Posavci 16, 10413 Kravarsko, Croatia
18.01.2021 18:37 ML 1.5 1 45.38 - 16.20 Petrinja, Croatia 44250
18.01.2021 12:35 ML 1.4 1 45.65 - 15.95 Velika Gorica, Croatia 10410
18.01.2021 09:58 ML 1.8 1 45.49 - 16.02 Gladovec Pokupski 63, 10414 Pokupsko, Croatia
18.01.2021 03:49 ML 2.4 10 f 45.89 - 16.02 Kormani 12, 10000 Zagreb, Croatia
18.01.2021 02:16 ML 1.6 8 45.43 - 16.16 Petrinja, Croatia 44250
18.01.2021 01:28 ML 1.2 7 45.92 - 16.01 Zagreb, Croatia 10000
18.01.2021 01:27 ML 1.4 1 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
17.01.2021 21:36 ML 3.4 8 f 45.42 - 16.21 Gora 4, 44250 Petrinja, Croatia
17.01.2021 21:00 ML 2.2 10 45.44 - 16.16 Petrinja, Croatia 44250
17.01.2021 20:26 ML 2.2 8 45.45 - 16.05 Glina, Croatia 44400
17.01.2021 19:15 ML 1.5 6 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
17.01.2021 19:03 ML 2.0 5 f 45.39 - 16.14 Marinbrod 32, 44400 Glina, Croatia
17.01.2021 14:35 ML 1.6 10 45.55 - 15.69 Karlovac, Croatia 47000
17.01.2021 04:32 ML 1.5 5 45.50 - 15.99 Gladovec Pokupski 1A, 10414 Pokupsko, Croatia
17.01.2021 00:10 ML 1.5 1 45.44 - 16.12 Petrinja, Croatia 44250
16.01.2021 21:33 ML 1.2 1 45.51 - 15.88 Lasinja, Croatia 47206
16.01.2021 17:33 ML 1.4 1 45.49 - 16.02 Gladovec Pokupski 63, 10414 Pokupsko, Croatia
16.01.2021 11:18 ML 1.6 7 45.61 - 15.92 Pisarovina, Croatia 10451
16.01.2021 10:59 ML 3.3 2 f 45.42 - 16.07 Glina, Croatia 44400
16.01.2021 09:17 ML 1.6 1 45.47 - 15.95 Glina, Croatia 44400
16.01.2021 07:09 ML 1.3 2 45.56 - 16.12 Gradec 184, 44272 Lekenik, Croatia
16.01.2021 06:53 ML 1.9 1 45.61 - 16.05 Krušak 104/5, 10413 Velika Gorica, Croatia
16.01.2021 06:20 ML 1.6 4 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
16.01.2021 04:36 ML 1.2 1 45.56 - 15.98 Opatija, 10414 Pokupsko, Croatia
16.01.2021 04:26 ML 1.4 2 45.44 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
16.01.2021 04:00 ML 1.1 1 45.67 - 15.95 Donjodragonoška cesta 3, 10020 Zagreb, Croatia
15.01.2021 23:26 ML 1.3 1 45.54 - 15.55 Karlovac, Croatia 47000
15.01.2021 21:37 ML 1.7 7 45.48 - 16.08 Orleković 74, 44000 Lekenik, Croatia
15.01.2021 20:11 ML 1.6 1 45.27 - 16.32 Petrinja, Croatia 44250
15.01.2021 19:52 ML 1.6 0 45.46 - 16.11 Vratečko 31, 44250 Petrinja, Croatia
15.01.2021 18:14 ML 2.3 0 45.56 - 15.84 Pisarovina, Croatia 10451
15.01.2021 13:01 ML 4.1 10 f 45.46 - 16.01 Slatina Pokupska 5A, 44400 Glina, Croatia
15.01.2021 07:36 ML 1.7 0 45.44 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
15.01.2021 07:11 ML 1.6 2 f 45.60 - 16.11 Gornji Vukojevac 6, 44272 Lekenik, Croatia
15.01.2021 06:30 ML 1.7 1 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
15.01.2021 05:27 ML 1.5 1 45.53 - 16.02 Strezojevo 51, 10414 Pokupsko, Croatia
15.01.2021 04:57 ML 1.3 1 45.51 - 15.98 Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia
15.01.2021 04:06 ML 1.8 1 45.31 - 16.23 Drenovac Banski 185, 44400 Glina, Croatia
15.01.2021 02:50 ML 2.8 5 45.53 - 15.94 Pokupsko, Croatia 10414
15.01.2021 02:17 ML 1.2 1 45.49 - 16.06 Pokupsko, Croatia 10414
15.01.2021 02:13 ML 2.7 6 f 45.40 - 16.14 Marinbrod, 44250 Glina, Croatia
15.01.2021 01:30 ML 1.9 9 45.50 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
15.01.2021 00:50 ML 2.2 10 45.50 - 15.92 Lasinja, Croatia 47206
14.01.2021 21:47 ML 1.4 2 45.47 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
14.01.2021 17:18 ML 1.5 0 45.46 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
14.01.2021 11:58 ML 1.7 0 45.58 - 15.99 Kravarsko, Croatia 10413
14.01.2021 09:06 ML 1.9 1 45.49 - 15.92 Pokupsko, Croatia 10414
14.01.2021 07:46 ML 3.1 9 f 45.45 - 16.16 Petrinja, Croatia 44250
14.01.2021 05:26 ML 1.6 0 45.55 - 15.99 Opatija 11, 10414 Pokupsko, Croatia
14.01.2021 04:33 ML 1.1 1 45.65 - 15.99 Gudci 51/26, 10410 Velika Gorica, Croatia
14.01.2021 03:17 ML 2.1 10 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
13.01.2021 20:48 ML 1.3 1 45.50 - 16.01 Ulica Antolovići, 10414 Pokupsko, Croatia
13.01.2021 18:52 ML 2.0 1 45.45 - 16.02 Glina, Croatia 44400
13.01.2021 11:40 ML 1.3 4 45.61 - 15.59 Guci Draganički 152B, 47000 Jastrebarsko, Croatia
13.01.2021 07:19 ML 1.4 2 45.40 - 16.11 Gornje Jame, 44400 Glina, Croatia
13.01.2021 00:21 ML 1.3 1 45.56 - 15.92 Pisarovina, Croatia 10451
12.01.2021 20:36 ML 1.6 1 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
12.01.2021 13:32 ML 1.6 6 45.49 - 15.75 Karlovac, Croatia 47000
12.01.2021 11:20 ML 2.3 10 45.58 - 16.15 Mažić 23A, 44272 Lekenik, Croatia
12.01.2021 09:15 ML 2.8 6 f 45.45 - 16.06 Gračanica Šišinečka, 44400 Glina, Croatia
12.01.2021 08:26 ML 4.0 10 f 40.06 - 19.83 Rruga Zaho Kapetani, Himara 9425, Albania
12.01.2021 08:02 ML 1.8 4 45.51 - 16.18 Lekenik, Croatia 44000
12.01.2021 07:39 ML 1.7 1 45.53 - 16.12 Lekenik, Croatia 44000
12.01.2021 06:49 ML 1.6 1 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
12.01.2021 05:28 ML 1.5 14 45.43 - 16.24 Petrinja, Croatia 44250
12.01.2021 04:33 ML 2.8 10 45.43 - 16.12 Donje Jame 1, 44400 Glina, Croatia
12.01.2021 03:47 ML 1.7 11 f 45.48 - 16.13 Novi Farkašić, 44000 Lekenik, Croatia
12.01.2021 03:35 ML 1.5 2 45.35 - 16.24 Petrinja, Croatia 44250
12.01.2021 02:12 ML 1.6 1 45.52 - 16.18 Lekenik, Croatia 44000
12.01.2021 02:08 ML 1.5 1 45.58 - 16.05 Kravarsko, Croatia 10413
12.01.2021 01:37 ML 1.6 1 45.53 - 16.01 Pokupsko, Croatia 10414
11.01.2021 22:54 ML 1.9 1 45.52 - 16.11 Lekenik, Croatia 44000
11.01.2021 21:53 ML 1.6 4 45.51 - 16.09 Lekenik, Croatia 44000
11.01.2021 21:35 ML 2.9 5 45.36 - 16.26 3235, 44250 Petrinja, Croatia
11.01.2021 21:24 ML 1.9 3 45.45 - 16.06 Gračanica Šišinečka, 44400 Glina, Croatia
11.01.2021 20:48 ML 1.6 10 45.36 - 16.34 Donja Budičina, 44250 Petrinja, Croatia
11.01.2021 18:25 ML 2.7 10 f 41.27 - 18.59 ML 2.8 ADRIATIC SEA
11.01.2021 14:49 ML 2.6 8 45.39 - 16.06 Velika Solina 38, 44400 Glina, Croatia
11.01.2021 13:55 ML 1.8 1 45.47 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
11.01.2021 13:47 ML 3.1 5 45.45 - 16.14 Petrinja, Croatia 44250
11.01.2021 13:18 ML 1.8 1 45.35 - 16.11 Glina, Croatia 44400
11.01.2021 09:35 ML 2.8 14 f 45.48 - 16.10 Orleković 77, 44000 Lekenik, Croatia
11.01.2021 06:50 ML 2.4 10 41.52 - 19.41 ML 2.4 ADRIATIC SEA
11.01.2021 00:28 ML 3.8 15 f 45.42 - 16.19 Gora 65, 44250 Petrinja, Croatia
10.01.2021 23:23 ML 2.0 2 45.57 - 16.09 Prkovec 64, 44272 Lekenik, Croatia
10.01.2021 21:16 ML 1.6 1 45.47 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
10.01.2021 20:38 ML 1.4 1 45.56 - 15.68 Karlovac, Croatia 47000
10.01.2021 13:09 ML 1.6 1 45.58 - 16.05 Kravarsko, Croatia 10413
10.01.2021 12:58 ML 3.8 15 f 45.41 - 16.12 Donje Jame 38, 44400 Glina, Croatia
10.01.2021 12:31 ML 1.4 2 45.56 - 15.72 Karlovac, Croatia 47000
10.01.2021 11:37 ML 2.5 10 44.01 - 13.04 ML 2.5 ADRIATIC SEA
10.01.2021 11:22 ML 2.3 20 45.42 - 16.17 Petrinja, Croatia 44250
10.01.2021 11:03 ML 1.7 15 45.54 - 16.05 Jantoleki, 10414 Kravarsko, Croatia
10.01.2021 09:17 ML 1.6 1 45.49 - 15.98 Pokupsko 97, 10414 Pokupsko, Croatia
10.01.2021 08:54 ML 1.2 1 45.49 - 15.98 Pokupsko 97, 10414 Pokupsko, Croatia
10.01.2021 06:45 ML 1.4 15 45.58 - 16.03 Glavna, 10413 Kravarsko, Croatia
10.01.2021 04:19 ML 1.6 1 45.37 - 16.27 Gornja Bačuga 104C, 44250 Petrinja, Croatia
10.01.2021 03:23 ML 1.6 1 45.59 - 16.01 Kravarsko, Croatia 10413
10.01.2021 02:38 ML 1.3 10 45.51 - 16.05 Hotnja 108, 10414 Pokupsko, Croatia
10.01.2021 00:14 ML 1.4 1 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
9.01.2021 22:29 M 4.5 10 f 45.35 - 16.35 Petrinja, Croatia 44250
9.01.2021 19:15 ML 1.8 10 45.52 - 16.09 Kravarsko, Croatia 10413
9.01.2021 18:40 ML 1.2 5 45.50 - 16.19 Letovanić 24, 44000 Lekenik, Croatia
9.01.2021 11:06 ML 1.4 2 45.47 - 16.15 Novi Farkašić 67, 44250 Petrinja, Croatia
9.01.2021 10:24 ML 1.6 1 45.33 - 16.34 Petrinja, Croatia 44250
9.01.2021 08:35 ML 1.6 0 45.50 - 16.05 Hotnja 29, 10414 Pokupsko, Croatia
9.01.2021 08:16 ML 1.2 1 45.45 - 15.72 Slunjski Moravci 42, 47000 Karlovac, Croatia
9.01.2021 07:14 ML 1.8 1 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
9.01.2021 04:18 ML 2.0 7 45.51 - 16.09 Lekenik, Croatia 44000
9.01.2021 03:07 ML 1.6 6 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
9.01.2021 01:42 ML 1.6 7 45.49 - 16.15 Lekenik, Croatia 44000
9.01.2021 00:50 ML 1.4 9 45.27 - 16.33 Petrinja, Croatia 44250
9.01.2021 00:40 ML 1.4 6 45.47 - 16.05 Glina, Croatia 44400
9.01.2021 00:26 ML 2.1 2 45.65 - 15.92 Zagreb, Croatia 10257
8.01.2021 23:11 ML 2.3 10 45.45 - 16.10 Lekenik, Croatia 44000
8.01.2021 21:47 ML 2.9 2 45.54 - 16.00 Roženica, 10414 Pokupsko, Croatia
8.01.2021 15:29 ML 1.4 1 45.45 - 16.11 Lekenik, Croatia 44000
8.01.2021 15:20 ML 3.2 10 f 45.55 - 16.07 Kravarsko, Croatia 10413
8.01.2021 11:17 ML 1.9 1 45.51 - 15.88 Lasinja, Croatia 47206
8.01.2021 11:15 ML 1.9 0 45.35 - 16.33 Petrinja, Croatia 44250
8.01.2021 11:05 ML 1.7 1 45.40 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
8.01.2021 08:54 ML 2.1 1 45.56 - 15.95 Lukinić Brdo, 10414 Pokupsko, Croatia
8.01.2021 08:31 ML 1.9 1 45.35 - 16.24 Petrinja, Croatia 44250
8.01.2021 06:47 ML 2.1 2 45.56 - 16.18 Cerje Letovanićko, 44272 Lekenik, Croatia
8.01.2021 05:05 ML 1.7 4 45.39 - 16.21 Strašnik 102, 44250 Petrinja, Croatia
8.01.2021 04:45 ML 1.2 1 45.56 - 15.72 Karlovac, Croatia 47000
8.01.2021 00:25 ML 2.4 10 f 45.53 - 16.12 Lekenik, Croatia 44000
8.01.2021 00:02 ML 1.3 10 45.56 - 16.02 Gornji Hruševec 34, 10413 Kravarsko, Croatia
7.01.2021 21:17 ML 1.1 15 45.47 - 15.99 Gornja Bučica, 44400 Glina, Croatia
7.01.2021 19:27 ML 1.6 2 45.49 - 16.16 Lekenik, Croatia 44000
7.01.2021 18:24 ML 3.8 6 f 45.44 - 16.27 Matije Gupca 45, 44250 Petrinja, Croatia
7.01.2021 14:51 ML 1.7 1 45.48 - 16.04 Glina, Croatia 44400
7.01.2021 14:28 ML 3.3 10 f 45.46 - 16.31 Nova Drenčina 1C, 44250 Petrinja, Croatia
7.01.2021 13:34 ML 1.7 5 45.45 - 15.94 Ilovačak 13, 44400 Glina, Croatia
7.01.2021 12:29 ML 1.5 7 45.60 - 15.61 Draganići, 47000 Draganić, Croatia
7.01.2021 12:06 ML 3.8 5 f 45.41 - 16.17 Petrinja, Croatia 44250
7.01.2021 11:48 ML 1.6 2 45.44 - 16.10 Brkiševina 77, 44000 Lekenik, Croatia
7.01.2021 10:59 ML 2.1 2 45.45 - 16.02 Glina, Croatia 44400
7.01.2021 06:35 ML 1.3 8 45.60 - 15.95 Petravec 4, 10410 Velika Gorica, Croatia
7.01.2021 05:12 ML 1.3 34 45.65 - 16.10 Velika Gorica, Croatia 10410
7.01.2021 04:18 ML 2.0 1 45.48 - 16.11 Orleković 93, 44000 Lekenik, Croatia
7.01.2021 04:09 ML 1.3 8 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
7.01.2021 03:00 ML 1.4 1 45.46 - 16.09 Orleković, 44000 Lekenik, Croatia
7.01.2021 02:01 ML 1.6 6 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
7.01.2021 01:31 ML 1.6 11 45.44 - 16.14 Slana 133, 44250 Petrinja, Croatia
7.01.2021 00:37 ML 1.2 1 45.52 - 15.82 Novo Selo Lasinjsko 22, 47206 Lasinja, Croatia
6.01.2021 23:04 ML 1.9 8 45.51 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
6.01.2021 22:28 ML 1.8 8 45.43 - 16.09 Stankovac 27, 44400 Glina, Croatia
6.01.2021 22:16 ML 1.5 0 45.41 - 16.19 Gora 185, 44250 Petrinja, Croatia
6.01.2021 22:04 ML 1.6 1 45.51 - 16.12 Lekenik, Croatia 44000
6.01.2021 21:40 ML 1.2 8 45.49 - 15.95 Pokupsko, Croatia 10414
6.01.2021 20:20 ML 1.6 1 45.49 - 16.22 Petrinja, Croatia 44250
6.01.2021 19:39 ML 2.1 10 45.57 - 16.12 Zebinec, 44272 Lekenik, Croatia
6.01.2021 18:01 mb 4.9 8 f 45.43 - 16.21 Petrinja, Croatia 44250
6.01.2021 16:40 ML 1.3 1 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
6.01.2021 16:02 ML 1.6 1 45.45 - 16.09 Brkiševina 89, 44000 Lekenik, Croatia
6.01.2021 10:44 ML 1.8 4 45.38 - 16.14 Marinbrod 72, 44400 Glina, Croatia
6.01.2021 10:30 ML 1.8 1 45.50 - 16.04 Hotnja, 10414 Pokupsko, Croatia
6.01.2021 10:17 ML 1.3 3 45.46 - 15.96 Desni Degoj, 44400 Glina, Croatia
6.01.2021 08:19 ML 1.7 1 45.48 - 16.09 Orleković 56, 44000 Lekenik, Croatia
6.01.2021 06:37 ML 1.8 2 45.51 - 16.10 Kravarsko, Croatia 10413
6.01.2021 04:51 ML 1.7 1 45.49 - 16.12 36, 44000 Lekenik, Croatia
6.01.2021 00:31 ML 2.4 10 45.61 - 15.88 Gorica Jamnička 15, 10451 Pisarovina, Croatia
6.01.2021 00:06 ML 1.9 6 45.56 - 15.99 Opatija, 10414 Pokupsko, Croatia
5.01.2021 18:25 ML 1.6 1 45.44 - 16.11 Brkiševina 18, 44000 Lekenik, Croatia
5.01.2021 17:30 ML 1.3 2 45.44 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
5.01.2021 17:17 ML 1.7 1 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
5.01.2021 17:12 ML 1.5 1 45.46 - 16.05 Zaloj 4, 44400 Glina, Croatia
5.01.2021 15:50 ML 1.9 8 45.51 - 15.98 Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia
5.01.2021 13:36 ML 2.2 2 45.49 - 16.04 Pokupsko, Croatia 10414
5.01.2021 12:53 ML 1.6 1 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
5.01.2021 11:40 ML 1.7 10 45.33 - 16.21 Vlahović 141, 44250 Petrinja, Croatia
5.01.2021 11:25 ML 2.0 2 45.49 - 15.99 Pokupsko, 10414 Pokupsko, Croatia
5.01.2021 07:11 ML 3.1 10 45.44 - 16.22 Petrinja, Croatia 44250
5.01.2021 07:10 ML 2.1 15 45.51 - 15.99 Pokupsko, Croatia 10414
5.01.2021 04:38 ML 1.4 0 45.43 - 16.09 Stankovac 27, 44400 Glina, Croatia
5.01.2021 03:11 ML 1.1 1 45.42 - 16.11 Glina, Croatia 44400
5.01.2021 02:56 ML 1.6 1 45.51 - 16.01 Gladovec Pokupski 41C, 10414 Pokupsko, Croatia
5.01.2021 02:01 ML 1.2 1 45.47 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
5.01.2021 01:24 ML 2.3 15 45.54 - 15.87 Lasinja, Croatia 47206
4.01.2021 23:43 ML 1.4 18 45.56 - 16.08 Cerje Letovanićko, 44272 Lekenik, Croatia
4.01.2021 23:37 ML 1.4 1 45.51 - 15.98 Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia
4.01.2021 22:59 ML 1.4 1 45.42 - 16.15 Glinska Poljana 110, 44250 Petrinja, Croatia
4.01.2021 22:49 ML 1.3 2 45.40 - 16.11 Gornje Jame, 44400 Glina, Croatia
4.01.2021 20:29 ML 1.4 0 45.39 - 16.20 Petrinja, Croatia 44250
4.01.2021 20:18 ML 1.9 5 45.41 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
4.01.2021 19:28 ML 3.5 10 f 45.37 - 16.25 Pecki 87, 44250 Petrinja, Croatia
4.01.2021 18:53 ML 1.6 3 45.50 - 16.05 Hotnja 29, 10414 Pokupsko, Croatia
4.01.2021 18:07 ML 1.6 1 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
4.01.2021 16:54 ML 1.1 1 45.50 - 16.06 Hotnja 39, 10414 Pokupsko, Croatia
4.01.2021 14:21 ML 1.9 12 45.49 - 16.13 Lekenik, Croatia 44000
4.01.2021 14:07 ML 1.4 6 45.44 - 15.87 Ostrožin 75, 44410 Vrginmost, Croatia
4.01.2021 10:32 ML 1.1 1 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
4.01.2021 09:23 ML 2.6 2 45.52 - 16.17 Mladinski put 44, 44000 Lekenik, Croatia
4.01.2021 07:49 ML 4.5 5 f 45.42 - 16.23 Križ Hrastovački 4, 44250 Petrinja, Croatia
4.01.2021 06:08 ML 1.4 16 45.46 - 16.23 Petrinja, Croatia 44250
4.01.2021 05:40 ML 1.5 14 45.42 - 16.15 Glinska Poljana 110, 44250 Petrinja, Croatia
4.01.2021 04:20 ML 3.7 2 f 45.47 - 16.34 Sisak, Croatia 44000
4.01.2021 03:04 ML 1.4 1 45.38 - 16.18 Petrinja, Croatia 44250
4.01.2021 02:53 ML 1.3 6 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
4.01.2021 02:08 ML 2.9 5 45.49 - 16.09 Lekenik, Croatia 44000
3.01.2021 23:32 ML 1.4 1 45.49 - 16.02 Gladovec Pokupski 63, 10414 Pokupsko, Croatia
3.01.2021 22:11 ML 1.7 4 45.46 - 16.05 Zaloj 4, 44400 Glina, Croatia
3.01.2021 21:15 ML 1.6 13 45.35 - 16.41 Sisak, Croatia 44010
3.01.2021 21:06 ML 1.3 1 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
3.01.2021 20:46 ML 2.1 8 45.47 - 16.15 Novi Farkašić 67, 44250 Petrinja, Croatia
3.01.2021 20:44 ML 1.2 1 45.52 - 15.95 Pokupsko, Croatia 10414
3.01.2021 20:40 ML 1.4 18 45.64 - 16.00 Kostanjevec 208, 10410 Velika Gorica, Croatia
3.01.2021 18:46 ML 1.3 0 45.40 - 16.06 Mala Solina, 44400 Glina, Croatia
3.01.2021 16:18 ML 1.5 8 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
3.01.2021 13:38 ML 1.5 8 45.56 - 15.95 Lukinić Brdo, 10414 Pokupsko, Croatia
3.01.2021 13:05 ML 1.4 0 45.47 - 16.06 Lekenik, Croatia 44000
3.01.2021 12:08 ML 1.9 10 45.47 - 16.05 Glina, Croatia 44400
3.01.2021 11:08 ML 1.4 1 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
3.01.2021 10:09 ML 1.3 1 45.58 - 15.98 Cvetković Brdo, 10414 Velika Gorica, Croatia
3.01.2021 09:19 ML 2.6 8 f 45.82 - 16.02 Maksimirska cesta, 10000 Zagreb, Croatia
3.01.2021 09:17 ML 1.8 1 45.50 - 16.20 Nebojan 274, 44000 Petrinja, Croatia
3.01.2021 09:15 ML 2.1 2 45.43 - 16.26 Voćarska 65, 44250 Petrinja, Croatia
3.01.2021 09:06 ML 2.4 2 45.37 - 16.06 Donji Viduševac, 44400 Glina, Croatia
3.01.2021 09:00 ML 1.6 3 45.41 - 16.16 Glinska Poljana 22, 44250 Petrinja, Croatia
3.01.2021 08:08 ML 2.0 1 45.46 - 15.94 Ilovačak 55, 44400 Glina, Croatia
3.01.2021 08:07 ML 2.4 10 f 45.64 - 15.79 Kupinec, 10450 Klinča Sela, Croatia
3.01.2021 07:57 ML 1.8 1 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
3.01.2021 06:50 ML 1.6 1 45.40 - 16.08 Mala Solina 159, 44400 Glina, Croatia
3.01.2021 04:43 ML 2.0 10 45.49 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
3.01.2021 04:22 ML 1.5 1 45.48 - 16.15 Novi Farkašić 77B, 44250 Petrinja, Croatia
3.01.2021 03:17 ML 2.9 10 f 45.60 - 15.78 Pisarovina, Croatia 10451
3.01.2021 03:07 ML 1.5 1 45.56 - 16.05 Posavci 16, 10413 Kravarsko, Croatia
3.01.2021 02:13 ML 1.9 2 45.49 - 16.06 Pokupsko, Croatia 10414
3.01.2021 02:01 ML 2.0 3 45.51 - 16.01 Gladovec Pokupski 41C, 10414 Pokupsko, Croatia
3.01.2021 01:52 ML 1.6 24 45.42 - 16.18 Gora 69C, 44250 Petrinja, Croatia
3.01.2021 00:18 ML 1.8 4 45.56 - 15.95 Lukinić Brdo, 10414 Pokupsko, Croatia
2.01.2021 23:56 ML 1.9 10 45.53 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
2.01.2021 23:23 ML 1.9 1 45.42 - 16.18 Gora 69C, 44250 Petrinja, Croatia
2.01.2021 22:53 ML 1.7 2 45.40 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
2.01.2021 21:03 ML 1.6 14 45.39 - 16.19 Petrinja, Croatia 44250
2.01.2021 19:00 ML 3.4 8 f 45.44 - 16.18 Međurače, 44250 Petrinja, Croatia
2.01.2021 18:18 ML 1.5 11 45.43 - 16.23 Župić 8A, 44250 Petrinja, Croatia
2.01.2021 18:13 ML 1.6 17 45.61 - 16.11 Lekenik, Croatia 44272
2.01.2021 17:26 ML 1.7 8 45.42 - 16.15 Glinska Poljana 110, 44250 Petrinja, Croatia
2.01.2021 17:06 ML 2.0 3 45.42 - 16.14 Glinska Poljana 133, 44250 Petrinja, Croatia
2.01.2021 16:33 ML 2.0 12 45.51 - 16.11 Lekenik, Croatia 44000
2.01.2021 15:57 ML 2.3 2 45.44 - 16.06 Glina, Croatia 44400
2.01.2021 14:55 ML 2.0 9 45.50 - 16.07 Lekenik, Croatia 44000
2.01.2021 14:31 ML 2.1 1 45.37 - 16.26 Gornja Bačuga 92A, 44250 Petrinja, Croatia
2.01.2021 14:28 ML 2.2 1 45.49 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
2.01.2021 14:01 ML 1.6 1 45.49 - 16.02 Gladovec Pokupski 63, 10414 Pokupsko, Croatia
2.01.2021 13:30 ML 1.7 1 45.42 - 16.18 Gora 69C, 44250 Petrinja, Croatia
2.01.2021 10:00 ML 1.5 10 45.48 - 16.01 Slatina Pokupska 25, 44400 Glina, Croatia
2.01.2021 09:59 ML 1.3 4 45.58 - 16.02 Kravarsko, Croatia 10413
2.01.2021 09:35 ML 2.0 0 45.46 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
2.01.2021 09:22 ML 1.9 10 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
2.01.2021 08:39 ML 1.1 1 45.54 - 15.68 Karlovac, Croatia 47000
2.01.2021 08:14 ML 1.6 0 45.59 - 15.95 Petravec 17, 10410 Velika Gorica, Croatia
2.01.2021 08:12 ML 2.7 10 f 45.63 - 15.65 Jastrebarsko, Croatia 10450
2.01.2021 07:44 ML 1.5 2 45.42 - 16.15 Glinska Poljana 110, 44250 Petrinja, Croatia
2.01.2021 06:35 ML 2.1 10 f 45.57 - 16.04 Sremići Gornji 10, 10413 Kravarsko, Croatia
2.01.2021 04:49 ML 1.4 12 45.44 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
2.01.2021 04:26 ML 1.6 8 45.49 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
2.01.2021 04:23 ML 1.3 4 45.58 - 15.98 Cvetković Brdo, 10414 Velika Gorica, Croatia
2.01.2021 01:26 ML 1.3 4 45.47 - 15.98 Glina, Croatia 44400
2.01.2021 00:38 ML 1.4 1 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
2.01.2021 00:20 ML 2.4 10 45.48 - 16.07 36, 44000 Lekenik, Croatia
1.01.2021 23:53 ML 1.5 1 45.43 - 16.11 Glina, Croatia 44400
1.01.2021 22:52 ML 1.5 4 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
1.01.2021 22:48 ML 1.6 2 45.42 - 16.21 Gora 4, 44250 Petrinja, Croatia
1.01.2021 22:19 ML 1.6 0 45.51 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
1.01.2021 22:10 ML 1.5 13 45.49 - 16.22 Petrinja, Croatia 44250
1.01.2021 22:00 ML 1.8 2 45.36 - 16.23 Petrinja, Croatia 44250
1.01.2021 21:49 ML 1.4 15 45.54 - 16.23 Dužica 58A, 44272 Lekenik, Croatia
1.01.2021 21:40 ML 1.1 10 45.54 - 15.85 Jamnička ulica 103, 47206 Lasinja, Croatia
1.01.2021 20:44 ML 2.5 10 f 45.55 - 15.86 Vladimira Nazora 57, 10451 Pisarovina, Croatia
1.01.2021 19:35 ML 2.4 10 f 45.45 - 16.12 Petrinja, Croatia 44250
1.01.2021 19:20 ML 1.4 4 45.53 - 16.12 Lekenik, Croatia 44000
1.01.2021 19:09 ML 1.9 14 45.52 - 16.06 Pokupsko, Croatia 10414
1.01.2021 18:47 ML 2.2 5 45.39 - 16.12 Gornje Jame, 44400 Glina, Croatia
1.01.2021 18:12 ML 1.4 3 45.41 - 16.11 Gornje Jame 10, 44400 Glina, Croatia
1.01.2021 18:09 ML 1.4 4 45.56 - 15.98 Opatija, 10414 Pokupsko, Croatia
1.01.2021 18:01 ML 1.7 12 45.41 - 16.17 Petrinja, Croatia 44250
1.01.2021 14:09 ML 1.5 1 45.56 - 15.65 Draganić, Croatia 47000
1.01.2021 13:44 ML 2.8 5 f 45.95 - 15.91 Ulica Josipa Grilla 13, 10297 Jakovlje, Croatia
1.01.2021 13:40 ML 2.5 15 45.56 - 15.96 Lukinić Brdo 56A, 10414 Pokupsko, Croatia
1.01.2021 13:13 ML 3.6 10 f 45.48 - 16.42 Galdovačka ulica 249, 44000 Sisak, Croatia
1.01.2021 13:00 ML 1.2 10 45.56 - 15.78 Pisarovina, Croatia 10451
1.01.2021 12:07 ML 2.3 10 f 45.54 - 16.00 Roženica, 10414 Pokupsko, Croatia
1.01.2021 11:36 ML 1.3 1 45.54 - 15.82 Pisarovina, Croatia 10451
1.01.2021 11:19 ML 2.1 10 45.55 - 15.92 Pokupsko, Croatia 10414
1.01.2021 10:58 ML 1.2 1 45.58 - 15.75 Karlovac, Croatia 47000
1.01.2021 10:46 ML 1.6 2 45.63 - 15.65 Jastrebarsko, Croatia 10450
1.01.2021 10:00 ML 2.2 8 45.48 - 16.13 Novi Farkašić, 44000 Lekenik, Croatia
1.01.2021 09:20 ML 1.1 1 45.51 - 15.91 Desni Štefanki 33, 47206 Lasinja, Croatia
1.01.2021 08:18 ML 2.1 5 f 45.54 - 15.99 Roženica 74, 10414 Pokupsko, Croatia
1.01.2021 08:09 ML 1.4 1 45.53 - 15.95 Pokupsko, Croatia 10414
1.01.2021 07:51 ML 1.7 2 45.34 - 16.04 Gornji Viduševac, 44400 Glina, Croatia
1.01.2021 07:42 ML 1.0 8 45.56 - 15.85 Pisarovina, Croatia 10451
1.01.2021 07:09 ML 2.3 2 45.50 - 15.99 Gladovec Pokupski 1A, 10414 Pokupsko, Croatia
1.01.2021 06:55 ML 1.1 16 45.61 - 15.75 Klinča Sela, Croatia 10450
1.01.2021 06:37 ML 3.8 10 f 45.46 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
1.01.2021 06:00 ML 1.4 2 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
1.01.2021 05:37 ML 1.8 5 45.40 - 16.17 Graberje, 44250 Petrinja, Croatia
1.01.2021 05:02 ML 2.3 12 45.63 - 15.80 Klinča Sela, Croatia 10450
1.01.2021 04:52 ML 3.6 10 f 45.39 - 16.15 Graberje, 44400 Petrinja, Croatia
1.01.2021 04:44 ML 1.5 10 45.28 - 16.30 Petrinja, Croatia 44250
1.01.2021 03:40 ML 2.1 20 45.64 - 15.79 Kupinec, 10450 Klinča Sela, Croatia
1.01.2021 03:37 ML 1.0 2 45.61 - 15.69 Cvetković, 10450 Jastrebarsko, Croatia
1.01.2021 03:32 ML 1.5 12 45.49 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
1.01.2021 03:24 ML 1.1 1 45.58 - 15.75 Karlovac, Croatia 47000
1.01.2021 02:14 ML 1.3 4 45.52 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
1.01.2021 02:00 ML 1.1 5 45.98 - 15.80 I odvojak Kosovići 2, 10297 Luka, Croatia
1.01.2021 01:53 ML 1.6 26 45.39 - 16.10 Mala Solina 7, 44400 Glina, Croatia
1.01.2021 01:25 ML 1.5 0 45.56 - 15.95 Lukinić Brdo, 10414 Pokupsko, Croatia
1.01.2021 01:14 ML 1.4 17 45.64 - 16.00 Kostanjevec 208, 10410 Velika Gorica, Croatia
1.01.2021 00:54 ML 1.6 19 45.66 - 15.93 Detiščak 24, 10257 Zagreb, Croatia
1.01.2021 00:38 ML 1.2 0 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
31.12.2020 23:40 ML 1.4 1 45.58 - 15.95 Cerovski Vrh 7, 10410 Velika Gorica, Croatia
31.12.2020 23:39 ML 2.0 2 45.40 - 16.18 Petrinja, Croatia 44250
31.12.2020 23:23 ML 1.5 2 45.33 - 16.31 Jabukovac 72B, 44250 Petrinja, Croatia
31.12.2020 22:52 ML 1.6 1 45.39 - 16.17 Graberje 44, 44250 Petrinja, Croatia
31.12.2020 22:48 ML 1.1 19 45.64 - 15.93 Gornjodragonoška cesta 164, 10257 Zagreb, Croatia
31.12.2020 22:37 ML 1.8 12 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
31.12.2020 21:47 ML 1.7 15 45.48 - 16.08 Orleković 74, 44000 Lekenik, Croatia
31.12.2020 21:34 ML 1.6 0 45.48 - 16.08 Orleković 74, 44000 Lekenik, Croatia
31.12.2020 21:00 ML 1.5 1 45.38 - 15.71 Kartalije 16, 47220 Vojnić, Croatia
31.12.2020 20:21 ML 1.4 2 45.47 - 16.02 Glina, Croatia 44400
31.12.2020 19:41 ML 2.6 2 45.60 - 15.67 Jastrebarsko, Croatia 10450
31.12.2020 19:35 ML 1.4 1 45.34 - 16.30 Donja Mlinoga 19, 44250 Petrinja, Croatia
31.12.2020 19:27 ML 1.6 3 45.44 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
31.12.2020 18:58 ML 1.6 3 45.52 - 16.09 Kravarsko, Croatia 10413
31.12.2020 18:50 ML 1.8 1 45.50 - 16.04 Hotnja, 10414 Pokupsko, Croatia
31.12.2020 18:31 ML 2.8 15 45.62 - 15.68 Jastrebarsko, Croatia 10450
31.12.2020 18:27 ML 1.4 1 45.56 - 16.08 Cerje Letovanićko, 44272 Lekenik, Croatia
31.12.2020 17:18 ML 1.7 0 45.44 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
31.12.2020 17:02 ML 1.5 1 45.34 - 16.30 Donja Mlinoga 19, 44250 Petrinja, Croatia
31.12.2020 16:06 ML 1.9 11 45.52 - 16.08 Kravarsko, Croatia 10413
31.12.2020 16:04 ML 1.4 17 45.65 - 15.98 Gudci - Jankofka 84, 10410 Velika Gorica, Croatia
31.12.2020 15:54 ML 1.4 4 45.49 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
31.12.2020 15:51 ML 1.4 1 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
31.12.2020 15:44 ML 1.6 8 45.46 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
31.12.2020 15:39 ML 1.2 10 45.51 - 15.92 Lasinja, Croatia 47206
31.12.2020 15:31 ML 2.3 2 45.42 - 16.09 Glina, Croatia 44400
31.12.2020 15:21 ML 1.6 10 45.53 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
31.12.2020 15:11 ML 1.6 1 45.53 - 16.02 Strezojevo 51, 10414 Pokupsko, Croatia
31.12.2020 15:07 ML 1.3 5 45.50 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
31.12.2020 15:05 ML 1.2 1 45.54 - 15.82 Pisarovina, Croatia 10451
31.12.2020 14:42 ML 1.3 4 45.45 - 16.01 Donje Taborište 49, 44400 Glina, Croatia
31.12.2020 13:48 ML 2.0 9 45.39 - 16.18 Graberje, 44250 Petrinja, Croatia
31.12.2020 13:33 ML 1.5 4 45.44 - 16.07 Gračanica Šišinečka 20, 44400 Glina, Croatia
31.12.2020 13:19 ML 1.7 4 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
31.12.2020 13:18 ML 1.4 1 45.60 - 15.95 Petravec 4, 10410 Velika Gorica, Croatia
31.12.2020 13:12 ML 1.6 1 45.58 - 16.05 Kravarsko, Croatia 10413
31.12.2020 12:40 ML 1.7 10 45.49 - 16.12 36, 44000 Lekenik, Croatia
31.12.2020 12:33 ML 1.8 15 45.51 - 16.05 Hotnja 108, 10414 Pokupsko, Croatia
31.12.2020 12:29 ML 2.4 2 45.44 - 16.12 Petrinja, Croatia 44250
31.12.2020 12:13 ML 1.8 7 45.51 - 15.93 Lijevi Štefanki 92, 10414 Pokupsko, Croatia
31.12.2020 12:00 ML 1.3 1 45.69 - 15.95 Zagreb, Croatia 10020
31.12.2020 11:42 ML 3.4 10 f 45.48 - 16.02 Slatina Pokupska 59, 44400 Glina, Croatia
31.12.2020 11:23 ML 2.0 10 45.58 - 15.82 Pisarovina, Croatia 10451
31.12.2020 11:12 ML 1.8 2 45.49 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
31.12.2020 11:06 ML 2.6 10 f 45.53 - 15.90 Lasinja, Croatia 47206
31.12.2020 11:02 ML 1.5 5 45.34 - 16.37 Petrinja, Croatia 44250
31.12.2020 10:47 ML 1.8 16 45.59 - 16.08 Kompesova 2, 10413 Kravarsko, Croatia
31.12.2020 10:42 ML 1.5 1 45.47 - 15.98 Glina, Croatia 44400
31.12.2020 10:37 ML 2.9 32 42.00 - 15.87 ML 2.9 ADRIATIC SEA
31.12.2020 09:50 ML 1.8 8 45.54 - 15.95 Lukinić Brdo 138B, 10414 Pokupsko, Croatia
31.12.2020 09:45 ML 1.7 3 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
31.12.2020 09:15 ML 3.7 10 f 45.47 - 16.17 Dumače 48, 44250 Petrinja, Croatia
31.12.2020 08:51 ML 2.0 1 46.14 - 16.48 Kalnik, Croatia 48267
31.12.2020 08:09 ML 2.4 10 f 45.57 - 15.91 Pisarovina, Croatia 10451
31.12.2020 07:04 ML 1.8 16 45.58 - 15.99 Kravarsko, Croatia 10413
31.12.2020 06:23 ML 3.6 10 f 45.48 - 16.14 Lekenik, Croatia 44000
31.12.2020 05:48 ML 1.7 1 45.53 - 16.01 Pokupsko, Croatia 10414
31.12.2020 05:35 ML 1.6 2 45.42 - 16.15 Glinska Poljana 110, 44250 Petrinja, Croatia
31.12.2020 05:24 ML 3.7 10 f 45.45 - 16.07 Gračanica Šišinečka 32, 44400 Glina, Croatia
31.12.2020 05:22 ML 1.8 10 45.63 - 15.59 Čeglje, 10450 Jastrebarsko, Croatia
31.12.2020 05:03 ML 2.0 4 45.56 - 15.72 Karlovac, Croatia 47000
31.12.2020 05:01 ML 2.7 15 45.67 - 15.77 Dominova 42, 10450 Klinča Sela, Croatia
31.12.2020 04:54 ML 1.4 9 45.43 - 16.14 Glinska Poljana 171, 44250 Petrinja, Croatia
31.12.2020 04:43 ML 2.4 10 45.68 - 15.85 Harabajsi 40, 10257 Zagreb, Croatia
31.12.2020 04:33 ML 3.8 5 f 45.41 - 16.21 Petrinja, Croatia 44250
31.12.2020 04:25 ML 1.6 12 45.49 - 16.10 Lekenik, Croatia 44000
31.12.2020 03:59 ML 1.8 4 45.51 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
31.12.2020 03:33 ML 2.6 15 45.62 - 15.74 Jastrebarsko, Croatia 10450
31.12.2020 03:28 ML 1.8 16 45.41 - 16.33 Petrinja, Croatia 44250
31.12.2020 03:10 ML 1.6 1 45.58 - 16.02 Kravarsko, Croatia 10413
31.12.2020 03:02 ML 1.7 10 45.51 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
31.12.2020 01:37 ML 2.4 2 42.34 - 15.60 ML 3.0 CROATIA
31.12.2020 01:05 ML 1.4 1 45.53 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
31.12.2020 00:59 ML 1.9 4 45.61 - 15.69 Cvetković, 10450 Jastrebarsko, Croatia
31.12.2020 00:53 ML 1.1 1 45.51 - 15.88 Lasinja, Croatia 47206
31.12.2020 00:39 ML 1.6 13 45.42 - 16.15 Glinska Poljana 110, 44250 Petrinja, Croatia
31.12.2020 00:36 ML 1.0 8 45.56 - 15.61 Mrzljaki, 47000 Draganić, Croatia
31.12.2020 00:01 ML 1.3 15 45.40 - 16.11 Gornje Jame, 44400 Glina, Croatia
30.12.2020 23:54 ML 1.6 8 45.40 - 16.22 Strašnik, 44250 Petrinja, Croatia
30.12.2020 23:17 ML 2.3 2 45.45 - 16.01 Donje Taborište 49, 44400 Glina, Croatia
30.12.2020 23:05 ML 1.7 8 45.48 - 16.15 Novi Farkašić 77B, 44250 Petrinja, Croatia
30.12.2020 23:02 ML 1.6 1 45.53 - 16.01 Pokupsko, Croatia 10414
30.12.2020 22:49 ML 2.4 12 45.71 - 15.87 Zagreb, Croatia 10257
30.12.2020 22:37 ML 1.2 13 45.65 - 15.52 Krašic 34A, 10454 Krašić, Croatia
30.12.2020 22:33 ML 2.2 5 45.38 - 16.20 Petrinja, Croatia 44250
30.12.2020 21:56 ML 1.9 1 45.50 - 16.18 Lekenik, Croatia 44000
30.12.2020 21:53 ML 1.6 6 45.46 - 16.17 Dumače 52A, 44250 Petrinja, Croatia
30.12.2020 21:50 ML 1.4 0 45.55 - 15.98 Opatija 46, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 21:48 ML 1.1 1 45.61 - 15.59 Guci Draganički 152B, 47000 Jastrebarsko, Croatia
30.12.2020 21:14 ML 1.8 13 45.56 - 16.06 Donjohruševečka cesta 51, 10413 Kravarsko, Croatia
30.12.2020 20:31 ML 3.4 5 f 45.43 - 16.18 Petrinja, Croatia 44250
30.12.2020 20:23 ML 1.4 1 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 20:20 ML 1.4 2 45.58 - 15.79 Pisarovina, Croatia 10451
30.12.2020 20:06 ML 2.2 2 45.51 - 15.98 Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 19:48 ML 1.2 1 45.56 - 15.98 Opatija, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 19:43 ML 2.4 10 45.56 - 15.94 Pokupsko, Croatia 10414
30.12.2020 19:06 ML 1.8 1 45.53 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
30.12.2020 19:01 ML 1.4 1 45.54 - 15.95 Lukinić Brdo 138B, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 18:59 ML 1.2 0 45.57 - 15.71 Draganić, Croatia 47000
30.12.2020 18:34 ML 2.1 11 43.39 - 12.69 Via Beato Tommaso, 06021 Costacciaro Perugia
30.12.2020 18:30 ML 2.5 10 f 45.56 - 15.98 Opatija, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 18:27 ML 1.7 1 45.44 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
30.12.2020 17:50 ML 1.9 1 45.49 - 16.02 Gladovec Pokupski 63, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 17:43 ML 1.5 2 45.61 - 15.75 Klinča Sela, Croatia 10450
30.12.2020 17:21 ML 1.4 11 45.59 - 15.79 Pisarovina, Croatia 10451
30.12.2020 17:02 ML 2.1 20 45.62 - 15.96 Dubranec 283, 10410 Velika Gorica, Croatia
30.12.2020 16:58 ML 1.6 4 45.49 - 16.11 Lekenik, Croatia 44000
30.12.2020 16:55 ML 1.5 4 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 16:39 ML 1.2 1 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 16:33 ML 1.2 1 45.63 - 15.52 Ozalj, Croatia 47280
30.12.2020 16:14 ML 1.9 1 45.46 - 16.13 Petrinja, Croatia 44250
30.12.2020 16:02 ML 1.5 2 45.47 - 16.15 Novi Farkašić 67, 44250 Petrinja, Croatia
30.12.2020 15:37 ML 1.8 1 45.47 - 15.88 Dugo Selo Lasinjsko 130B, 44410 Vrginmost, Croatia
30.12.2020 15:29 ML 1.2 1 45.56 - 15.68 Karlovac, Croatia 47000
30.12.2020 15:00 ML 1.4 1 45.51 - 15.98 Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 14:16 ML 1.7 0 45.47 - 16.12 3196, 44250 Petrinja, Croatia
30.12.2020 14:13 ML 2.8 4 f 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 13:43 ML 1.2 8 45.56 - 15.58 Lug 104, 47000 Draganić, Croatia
30.12.2020 13:34 ML 2.6 9 f 45.51 - 16.05 Hotnja 108, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 13:03 ML 1.9 1 45.56 - 16.08 Cerje Letovanićko, 44272 Lekenik, Croatia
30.12.2020 12:55 ML 1.3 5 45.48 - 16.08 Orleković 74, 44000 Lekenik, Croatia
30.12.2020 11:14 ML 1.7 2 45.46 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
30.12.2020 11:02 ML 1.7 1 45.51 - 15.98 Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 10:35 ML 2.6 2 45.54 - 16.05 Jantoleki, 10414 Kravarsko, Croatia
30.12.2020 10:29 ML 1.6 6 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 10:24 ML 1.9 12 45.56 - 15.98 Opatija, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 09:58 ML 2.2 1 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 09:49 ML 1.4 1 45.51 - 15.98 Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 09:42 ML 2.4 4 f 45.49 - 15.85 Gvozd, Croatia 44410
30.12.2020 09:38 ML 1.9 16 45.44 - 16.11 Brkiševina 18, 44000 Lekenik, Croatia
30.12.2020 09:21 ML 4.0 10 f 45.44 - 16.20 Međurače, 44250 Petrinja, Croatia
30.12.2020 08:57 ML 1.7 2 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
30.12.2020 08:47 ML 1.2 10 45.54 - 15.84 Lasinja, Croatia 47206
30.12.2020 08:41 ML 1.9 14 45.52 - 16.06 Pokupsko, Croatia 10414
30.12.2020 08:29 ML 1.4 1 45.58 - 15.92 Lučelnica 73, 10451 Pisarovina, Croatia
30.12.2020 08:24 ML 2.7 10 45.58 - 15.87 Topolovec Pisarovinski 11, 10451 Pisarovina, Croatia
30.12.2020 08:13 ML 1.9 1 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
30.12.2020 06:26 mb 4.7 10 f 45.44 - 16.21 Gornje Mokrice 8, 44250 Petrinja, Croatia
30.12.2020 06:15 mb 4.8 10 f 45.44 - 16.18 Međurače, 44250 Petrinja, Croatia
30.12.2020 04:14 ML 3.5 10 f 45.41 - 16.12 Donje Jame 38, 44400 Glina, Croatia
30.12.2020 02:07 ML 3.2 5 45.37 - 16.13 Kihalac 13, 44400 Glina, Croatia
29.12.2020 23:45 ML 2.1 1 45.43 - 16.05 Glina, Croatia 44400
29.12.2020 23:43 ML 1.9 10 f 45.57 - 15.73 Draganić, Croatia 47000
29.12.2020 23:35 ML 2.5 12 45.69 - 15.85 Kraljevečka cesta 100, 10257 Zagreb, Croatia
29.12.2020 23:32 ML 1.6 1 45.56 - 15.95 Lukinić Brdo, 10414 Pokupsko, Croatia
29.12.2020 23:30 ML 1.4 1 45.56 - 15.75 Pisarovina, Croatia 10451
29.12.2020 23:16 ML 1.4 17 45.58 - 16.07 Kravarsko, Croatia 10413
29.12.2020 23:12 ML 1.4 0 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
29.12.2020 22:59 ML 2.9 10 f 45.35 - 16.30 Donja Mlinoga, 44250 Petrinja, Croatia
29.12.2020 22:52 ML 1.8 1 45.51 - 15.92 Lasinja, Croatia 47206
29.12.2020 22:21 ML 1.1 1 45.60 - 16.02 Ključić Brdo 150, 10413 Kravarsko, Croatia
29.12.2020 22:15 ML 1.5 27 45.51 - 16.04 Hotnja, 10414 Pokupsko, Croatia
29.12.2020 21:43 ML 2.3 10 f 45.50 - 16.00 Pokupsko, Croatia 10414
29.12.2020 21:23 ML 3.2 10 f 45.53 - 16.12 Lekenik, Croatia 44000
29.12.2020 21:18 ML 1.5 1 45.48 - 16.08 Orleković 74, 44000 Lekenik, Croatia
29.12.2020 21:07 ML 3.5 10 f 45.39 - 16.21 Strašnik 102, 44250 Petrinja, Croatia
29.12.2020 20:31 ML 3.8 10 f 45.44 - 16.22 Petrinja, Croatia 44250
29.12.2020 19:21 ML 3.7 10 f 45.49 - 16.19 Lekenik, Croatia 44000
29.12.2020 18:57 ML 3.9 10 f 45.47 - 16.34 Sisak, Croatia 44000
29.12.2020 18:29 ML 3.9 10 45.50 - 16.22 Petrinja, Croatia 44250
29.12.2020 17:21 ML 3.3 10 45.77 - 15.84 Keseri 92, 10255 Zagreb, Croatia
29.12.2020 14:01 ML 3.1 4 45.49 - 16.17 Stari Brod 61A, 44000 Lekenik, Croatia
29.12.2020 13:43 ML 3.6 10 f 45.36 - 16.12 Prekopa, 44400 Glina, Croatia
29.12.2020 13:34 mb 4.4 10 f 45.42 - 16.21 Gora 4, 44250 Petrinja, Croatia
29.12.2020 13:00 ML 3.7 10 f 45.49 - 15.97 Pokupsko, Croatia 10414
29.12.2020 12:45 ML 1.7 1 45.65 - 15.49 Grandić Breg 8A, 10454 Krašić, Croatia
29.12.2020 12:43 ML 3.0 11 45.39 - 16.25 Pecki, 44250 Petrinja, Croatia
29.12.2020 12:40 ML 3.4 8 f 45.47 - 16.16 Novi Farkašić 2, 44250 Petrinja, Croatia
29.12.2020 12:19 Mw 6.4 10 f 45.46 - 16.31 Nova Drenčina 1C, 44250 Petrinja, Croatia
29.12.2020 07:05 ML 2.3 2 45.42 - 16.21 Gora 4, 44250 Petrinja, Croatia
29.12.2020 01:19 ML 2.8 1 45.39 - 16.22 Petrinja, Croatia 44250
28.12.2020 21:32 ML 1.4 1 45.54 - 15.95 Lukinić Brdo 138B, 10414 Pokupsko, Croatia
28.12.2020 09:59 ML 1.5 4 45.50 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
28.12.2020 07:49 mb 5.0 10 45.42 - 16.28 Zeleni brijeg 20, 44250 Petrinja, Croatia
28.12.2020 07:40 ML 1.7 13 45.41 - 16.12 Donje Jame 38, 44400 Glina, Croatia
28.12.2020 07:17 ML 1.8 1 45.38 - 16.23 Pecki 8A, 44250 Petrinja, Croatia
28.12.2020 07:06 ML 1.8 14 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
28.12.2020 07:01 ML 1.7 2 45.36 - 16.17 Glina, Croatia 44400
28.12.2020 06:28 mb 5.2 10 45.42 - 16.22 Petrinja, Croatia 44250

Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.