Prijava

Vaša prijava

Vrijeme Jačina Dubina (km) Širina/dužina Adresa
15.07.2024 19:08 2.3 15 41.639 - 19.53 Albania
13.07.2024 06:14 1.5 2 45.9 - 15.96 Staza 26 6, 10000 Zagreb, Croatia
11.07.2024 00:15 3 30.1 42.2799 - 18.4297 Dubrovnik-Neretva County
7.07.2024 04:26 2.4 1 45.32 - 14.42 Primorje-Gorski Kotar County
6.07.2024 21:20 1.1 2 45.32 - 15.31 Ogulin, Croatia 47300
4.07.2024 05:24 1.2 6.5 45.28 - 15.4 Barilović, Croatia 47250
1.07.2024 11:00 1.6 4 45.9 - 15.99 Staza 22, 10000 Zagreb, Croatia
29.06.2024 22:25 1.2 1 45.4 - 16.34 G Komarevo - Cesta, 44250 Sisak, Croatia
29.06.2024 14:48 1.6 27.1 45.41 - 16.13 Town of Petrinja, Croatia 44250
28.06.2024 13:46 1.2 1 46.09 - 15.7 Tuhelj, Croatia 49215
28.06.2024 02:15 2 2.6 45.15 - 14.47 Primorje-Gorski Kotar County
27.06.2024 07:56 1.1 11.7 45.29 - 15.4 Barilović, Croatia 47250
22.06.2024 17:49 1.2 2 45.49 - 15.62 Karlovac, Croatia 47000
22.06.2024 13:55 1.8 1 45.56 - 15.98 Pokupsko, Croatia 10414
19.06.2024 18:14 1.4 1.3 45.54 - 15.36 Ribnik, Croatia 47271
18.06.2024 22:49 1.5 0.1 45.22 - 15.38 Tounj, Croatia 47300
18.06.2024 08:53 1.1 7.8 45.67 - 15.52 Krašić, Croatia 10454
16.06.2024 22:29 1.2 2 45.35 - 16.31 Donja Mlinoga 59, 44250 Town of Petrinja, Croatia
15.06.2024 17:07 1.6 1 45.16 - 14.92 Novi Vinodolski, Croatia 51250
12.06.2024 19:23 2.9 10 45.29 - 15.31 Ogulin, Croatia 47300
8.06.2024 18:06 2 37 43.4973 - 14.4388 ADRIATIC SEA
8.06.2024 08:30 1.8 2.9 45.25 - 15.32 Tounj 17, 47300 Tounj, Croatia
4.06.2024 15:03 1.1 1 45.36 - 14.51 Čavle, Croatia 51218
2.06.2024 23:38 3 10 44.9914 - 15.6207 Rakovica, Croatia 47245
28.05.2024 22:42 2.3 9.9 43.61 - 14.2227 ADRIATIC SEA
28.05.2024 21:56 1.1 5.7 45.71 - 15.7 Jastrebarsko, Croatia 10450
28.05.2024 18:15 1.1 1 45.56 - 16.18 Lekenik, Croatia 44272
28.05.2024 17:53 1.4 3.2 45.24 - 15.44 Barilović, Croatia 47250
26.05.2024 08:54 2.3 15 41.768 - 19.465 Albania
25.05.2024 17:10 2.5 10 41.8423 - 19.3741 Albania
25.05.2024 16:42 1.1 1 45.49 - 15.88 Gvozd, Croatia 44410
25.05.2024 00:18 1.3 1 45.9 - 15.93 Bistra, Croatia 10298
24.05.2024 20:27 1 1 45.88 - 15.96 Staza 55, 10000 Zagreb, Croatia
24.05.2024 10:57 2.5 5.1 44.4511 - 15.233 Karlobag, Croatia 53288
21.05.2024 10:36 2.8 11.6 41.7327 - 19.4474 Albania
20.05.2024 22:41 1.3 0.4 45.23 - 15.37 G Komarevo - Cesta 117, 47300 Sisak, Croatia
19.05.2024 08:42 1.4 1 45.2 - 15.41 Tounj, Croatia 47300
18.05.2024 14:36 1.4 2 45.47 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
13.05.2024 17:59 1.1 1 45.9 - 15.96 Staza 26 6, 10000 Zagreb, Croatia
13.05.2024 04:48 2.1 21.7 44.0353 - 13.5305 ADRIATIC SEA
13.05.2024 04:35 1.7 8 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
10.05.2024 17:29 1.7 5 45.28 - 15.29 Tounj, Croatia 47300
9.05.2024 23:16 2.7 10 45.0277 - 15.5718 Rakovica, Croatia 47245
9.05.2024 02:48 1.1 12 45.32 - 15.38 Ogulin, Croatia 47262
8.05.2024 15:20 2.3 0.4 42.2968 - 15.8753 ADRIATIC SEA
8.05.2024 06:05 1.6 12 44.9684 - 15.5743 Rakovica, Croatia 47245
7.05.2024 23:34 1.2 1 45.99 - 16.1 Marija Bistrica, Croatia 49246
7.05.2024 03:24 1.5 6 45.34 - 15.28 Bosiljevo, Croatia 47262
5.05.2024 22:25 1.3 2.1 45.97 - 16.19 Sveti Ivan Zelina, Croatia 10380
4.05.2024 10:16 2.2 10 45.3818 - 16.3327 Town of Petrinja, Croatia 44250
3.05.2024 23:06 1.1 6.6 45.18 - 15.39 Tounj, Croatia 47300
3.05.2024 04:26 2.8 10 42.6043 - 15.9862 ADRIATIC SEA
1.05.2024 20:26 1.6 5.5 45.17 - 15.45 Tounj, Croatia 47300
1.05.2024 19:03 3.5 3.5 45.0102 - 15.5654 Rakovica, Croatia 47245
1.05.2024 08:16 1.4 10.8 45.3 - 15.4 Barilović, Croatia 47250
1.05.2024 05:38 4.7 10 45.0221 - 15.6251 Rakovica, Croatia 47245
1.05.2024 03:27 2.3 6.4 45.1151 - 14.5746 Dobrinj, Croatia 51511
30.04.2024 07:43 1 28.6 46.05 - 16.29 Jarek Bisaški 8, 42220 Brežnica, Croatia
27.04.2024 12:24 1.1 1 46.15 - 15.7 Gaber 24, 49216 Desinić, Croatia
23.04.2024 16:22 2.6 11.9 42.2 - 15.0252 ADRIATIC SEA
23.04.2024 16:22 2.7 10 42.2452 - 15.0477 ADRIATIC SEA
23.04.2024 03:05 1.1 13 45.36 - 14.41 Škurinje 6/3, 51000 Rijeka, Croatia
22.04.2024 03:45 1.2 1 45.81 - 15.5 Novo Selo Žumberačko 23, 10454 Samobor, Croatia
22.04.2024 00:17 1.4 10 45.45 - 14.32 5017, 51211 Matulji, Croatia
22.04.2024 00:03 1 14 45.43 - 14.42 Jelenje, Croatia 51218
21.04.2024 20:55 1.3 7.7 45.37 - 14.41 Kablarska cesta 44C, 51000 Rijeka, Croatia
21.04.2024 19:25 3 12.2 45.3754 - 14.4491 Drastin 3, 51218 Jelenje, Croatia
21.04.2024 12:24 1.6 5.5 45.47 - 14.32 Matulji, Croatia 51211
19.04.2024 11:52 1.8 6 45.48 - 14.32 6254, Slovenia
18.04.2024 10:16 2.3 15 40.484 - 19.357 ADRIATIC SEA
18.04.2024 02:37 1.5 10 45.43 - 14.29 A7, 51211 Matulji, Croatia
17.04.2024 10:12 2.1 10.9 45.4077 - 14.3584 Klana, Croatia 51217
17.04.2024 07:41 1.2 13.4 45.45 - 14.33 Klana, Croatia 51217
16.04.2024 01:31 1.2 11.3 45.47 - 14.35 Lisac, 51217 Klana, Croatia
16.04.2024 01:19 1.2 9.5 45.47 - 14.35 Lisac, 51217 Klana, Croatia
13.04.2024 13:18 1.3 12.3 45.6 - 14.55 Milanov Vrh 1, 51306 Čabar, Croatia
10.04.2024 07:42 1.2 6 45.8384 - 16.0202 V. Požarinje 15, 10000 Zagreb, Croatia
6.04.2024 13:35 1.1 1 45.23 - 14.49 CROATIA
27.03.2024 17:32 1.6 11.5 45.48 - 14.48 Jelenje, Croatia 51218
24.03.2024 10:43 2.5 12 44.8804 - 14.9533 Volarice 100, 53270 Senj, Croatia
24.03.2024 10:21 3.5 2.2 45.2952 - 14.6929 Fužine, Croatia 51300
19.03.2024 01:24 1.6 10 45.49 - 15.95 Pokupsko, Croatia 10414
18.03.2024 13:55 2.9 10 42.5862 - 16.2788 ADRIATIC SEA
13.03.2024 16:29 1.4 2 45.51 - 16.05 Hotnja 108, 10414 Pokupsko, Croatia
11.03.2024 14:25 1.5 7 45.8719 - 16.0182 Ivlje 21, 10000 Zagreb, Croatia
8.03.2024 20:45 2.5 8 45.8639 - 16.0136 Zagreb, Croatia 10000
7.03.2024 12:33 1.8 9 45.8598 - 16.01 Čret, 10000 Zagreb, Croatia
7.03.2024 01:58 2.8 6.1 45.8803 - 16.0155 Pilatuščak 34, 10000 Zagreb, Croatia
7.03.2024 01:55 1.9 8 45.8729 - 16.045 34, 10040 Zagreb, Croatia
6.03.2024 13:22 1.4 10 45.9234 - 16.1514 Gajeva ulica 27A, 10363 Zagreb, Croatia
3.03.2024 18:15 2.1 10 44.2153 - 13.5722 ADRIATIC SEA
2.03.2024 19:19 2.5 11.9 42.8387 - 15.5703 ADRIATIC SEA
2.03.2024 05:58 2.1 21.1 44.003 - 13.4222 ADRIATIC SEA
1.03.2024 15:47 1.8 12 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
1.03.2024 11:09 1.6 3 45.8802 - 16.032 Ulica Vida Ročića 144A, 10000 Zagreb, Croatia
1.03.2024 11:05 1.6 0 45.8876 - 16.0536 Trstenik 29, 10040 Zagreb, Croatia
1.03.2024 10:29 1.3 8 45.8764 - 16.006 Mrzljak 41B, 10000 Zagreb, Croatia
29.02.2024 12:03 2 15 41.16 - 19.415 ADRIATIC SEA
27.02.2024 21:14 1.2 7.5 45.45 - 15.95 Glina, Croatia 44400
26.02.2024 02:19 1.3 4 45.66 - 15.39 8330, Slovenia
23.02.2024 19:53 2.2 15 40.013 - 19.847 ADRIATIC SEA
23.02.2024 10:23 4.8 10 41.8884 - 17.5222 ADRIATIC SEA
22.02.2024 07:03 4.1 7.9 42.8818 - 17.5565 Ston, Croatia 20246
22.02.2024 05:07 3.7 6 42.8933 - 17.5717 E65, 20246 Ston, Croatia
21.02.2024 18:57 2.7 8 42.8578 - 17.4734 ADRIATIC SEA
21.02.2024 06:57 1.6 6.5 45.74 - 15.32 Ozalj, Croatia 47280
21.02.2024 06:27 1.1 13.5 45.23 - 15.38 Borovci 112, 47300 Tounj, Croatia
20.02.2024 00:57 1.7 4.2 45.2 - 14.71 Kamenjak 16, 51265 Vinodol, Croatia
17.02.2024 04:59 2.2 26.8 42.0083 - 15.6983 ADRIATIC SEA
17.02.2024 03:15 1.3 1 45.6 - 15.92 Lučelnica 31, 10451 Pisarovina, Croatia
16.02.2024 03:50 2.8 10 44.2799 - 15.7264 Lovinac, Croatia 53234
16.02.2024 03:06 2.4 19.1 42.7227 - 15.3623 ADRIATIC SEA
14.02.2024 16:06 1.5 1 45.6 - 15.95 Petravec 4, 10410 Velika Gorica, Croatia
13.02.2024 23:14 1.1 1 45.87 - 15.95 Zagreb, Croatia 10000
11.02.2024 20:25 1.6 2 45.25 - 14.58 Uvala Črišnjeva BB, 51262 Kraljevica, Croatia
10.02.2024 10:58 3.1 3.1 42.5068 - 16.2423 ADRIATIC SEA
9.02.2024 18:49 2.5 8 45.4348 - 16.2623 Milana Makanca desni odvojak 6, 44250 Petrinja, Croatia
9.02.2024 13:53 1.2 1 46.21 - 15.8 Hromec 48, 49225 Đurmanec, Croatia
8.02.2024 06:33 1.1 40.5 45.3 - 15.5 Barilović, Croatia 47250
7.02.2024 03:19 1.4 13 45.43 - 16.22 Petrinja, Croatia 44250
30.01.2024 14:21 3 27 42.6528 - 16.1817 ADRIATIC SEA
30.01.2024 14:21 3 27.9 42.6528 - 16.1817 ADRIATIC SEA
30.01.2024 12:31 3.1 29.1 42.6473 - 16.1718 ADRIATIC SEA
29.01.2024 19:21 1.6 1 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
29.01.2024 08:59 3.2 30.9 42.4557 - 16.5063 ADRIATIC SEA
20.01.2024 09:12 1.1 13.5 46.21 - 15.7 Hum na Sutli 12/1, 49231 Hum na Sutli, Croatia
19.01.2024 06:57 1 10 46.22 - 15.7 Hum na Sutli 168/1, 49231 Hum na Sutli, Croatia
15.01.2024 09:43 2.3 15 40.348 - 19.131 ADRIATIC SEA
14.01.2024 14:16 1.1 1 45.51 - 15.95 36, 10414 Pokupsko, Croatia
13.01.2024 22:30 1.1 10.8 45.46 - 16.01 Slatina Pokupska 5A, 44400 Glina, Croatia
12.01.2024 19:54 1.8 1 45.09 - 14.95 Novi Vinodolski, Croatia 51250
12.01.2024 12:09 2.6 6.3 42.8369 - 17.7863 Đonta Doli, 20230 Dubrovačko Primorje, Croatia
7.01.2024 01:49 2.8 10 46.346 - 16.123 Vinica Breg 84F, 42243 Vinica, Croatia
6.01.2024 22:13 2.7 8.4 45.345 - 16.3178 Donja Mlinoga 74, 44250 Petrinja, Croatia
4.01.2024 22:47 1.7 4 45.45 - 16.31 Drenačka 21, 44250 Petrinja, Croatia
4.01.2024 00:27 1.1 14 46.08 - 15.76 Črešnjevec 7, 49215 Tuhelj, Croatia
3.01.2024 08:07 1.1 0.2 46.11 - 15.76 Gorjakovo 150, 49218 Pregrada, Croatia
27.12.2023 19:56 3.8 11 43.492 - 16.2786 Put Diruna 41, 21220 Donji Okrug, Croatia
27.12.2023 06:32 2.9 5 43.5261 - 16.3322 BOSNIA AND HERZEGOVINA
27.12.2023 02:27 1.8 1 45.51 - 15.78 Karlovac, Croatia 47000
25.12.2023 19:38 2 8 45.42 - 16.15 Glinska Poljana 110, 44250 Petrinja, Croatia
25.12.2023 08:47 2 5.7 42.1918 - 15.7643 ADRIATIC SEA
21.12.2023 22:12 1 2.3 45.56 - 14.58 Čabar, Croatia 51306
20.12.2023 05:55 1.3 11.2 45.3 - 14.64 Bakar, Croatia 51226
18.12.2023 14:46 1.6 1.1 45.52 - 16 Pokupsko, Croatia 10414
17.12.2023 07:55 1.4 1.7 45.6 - 16.33 Martinska Ves, Croatia 44000
10.12.2023 20:16 3 10.2 42.0303 - 15.6815 ADRIATIC SEA
10.12.2023 15:13 1.7 4 45.45 - 14.62 Čabar, Croatia 51306
10.12.2023 01:18 1.4 30 45.56 - 16.08 Cerje Letovanićko, 44272 Lekenik, Croatia
6.12.2023 18:45 1.6 1 45.72 - 15.7 Stankovo 179, 10450 Jastrebarsko, Croatia
3.12.2023 16:51 2.3 15 41.006 - 19.281 ADRIATIC SEA
30.11.2023 12:06 2.9 2 43.3904 - 16.9873 Zagvozd, Croatia 21270
28.11.2023 19:00 2.6 4.9 45.94 - 15.53 SLOVENIA
28.11.2023 07:17 1.2 0.1 45.54 - 15.66 Karlovac, Croatia 47000
24.11.2023 16:43 1.6 1 45.43 - 14.42 Jelenje, Croatia 51218
24.11.2023 14:25 1.5 6.1 45.46 - 14.39 Klana, Croatia 51217
20.11.2023 21:43 1.2 2.7 45.5 - 16.18 Lekenik, Croatia 44000
17.11.2023 19:47 1.1 9.9 45.54 - 14.5 Čabar, Croatia 51306
17.11.2023 08:50 1.9 10 45.4309 - 16.3184 Petrinja, Croatia 44250
16.11.2023 20:26 1.3 7.9 45.5 - 14.65 Čabar, Croatia 51306
15.11.2023 07:38 2.1 14 43.925 - 16.3382 Drniš, Croatia 22320
13.11.2023 10:13 2.6 8 44.0945 - 13.8156 ADRIATIC SEA
13.11.2023 02:56 2.6 8.1 45.4526 - 16.1441 Petrinja, Croatia 44250
9.11.2023 12:42 1.6 9 45.1516 - 15.698 Cetingrad, Croatia 47240
9.11.2023 12:38 3.1 9 45.379 - 16.349 Moštanica 96, 44250 Petrinja, Croatia
7.11.2023 02:47 1.4 11.9 46.21 - 15.69 Vrbišnica 62/1, 49231 Hum na Sutli, Croatia
27.10.2023 11:49 2.1 12 45.91 - 16.63 Farkaševac, Croatia 10342
22.10.2023 00:07 2.2 2.9 45.23 - 14.65 Cerovići 19, 51262 Vinodol, Croatia
20.10.2023 04:32 2 15 41.834 - 19.389 ADRIATIC SEA
15.10.2023 05:38 1.5 4 45.44 - 16.21 Gornje Mokrice 8, 44250 Petrinja, Croatia
14.10.2023 23:01 1.4 16 45.91 - 16.5 Cugovec 16, 10340 Gradec, Croatia
11.10.2023 20:40 1.4 1 45.45 - 15.92 Čremušnica 44, 44410 Vrginmost, Croatia
11.10.2023 20:38 1.1 1 45.8 - 16.33 Ivana Horvatića 36, 10370 Brckovljani, Croatia
11.10.2023 16:38 2.1 9 42.3543 - 15.4342 ADRIATIC SEA
11.10.2023 05:07 1.5 1 45.28 - 14.57 Klančina 3, 51262 Kraljevica, Croatia
3.10.2023 23:13 1.6 1 45.53 - 15.98 Pokupsko, Croatia 10414
2.10.2023 19:15 1 7.2 45.86 - 15.89 Zagreb, Croatia 10090
2.10.2023 12:30 2.4 10.9 42.5983 - 16.2228 ADRIATIC SEA
30.09.2023 22:07 1.7 1 45.47 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
30.09.2023 19:36 2 12.1 45.742 - 15.5987 Jastrebarsko, Croatia 10450
30.09.2023 17:26 2 5.6 45.39 - 16.18 Graberje 43, 44250 Petrinja, Croatia
30.09.2023 15:28 1.6 14 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
27.09.2023 18:05 2.4 22.8 42.1205 - 15.8492 ADRIATIC SEA
24.09.2023 04:07 1.8 7.8 45.39 - 16.2 Petrinja, Croatia 44250
23.09.2023 19:54 3 10 42.6049 - 16.947 ADRIATIC SEA
20.09.2023 18:02 1.8 8.7 45.5 - 14.47 Jelenje, Croatia 51218
19.09.2023 16:19 1.8 0 45.28 - 14.71 Fužine, Croatia 51300
19.09.2023 16:19 2 2.4 45.241 - 14.7414 Vinodol, Croatia 51265
13.09.2023 03:15 1.3 16 45.4 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
12.09.2023 05:45 1.6 14.4 45.51 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
11.09.2023 09:13 1.5 0.4 45.59 - 15.62 Draganić, Croatia 47000
8.09.2023 16:36 4 10 44.3933 - 13.3145 ADRIATIC SEA
3.09.2023 20:37 1.8 1 45.16 - 14.88 Novi Vinodolski, Croatia 51250
2.09.2023 04:38 2.3 12 45.3256 - 14.616 A6, 51226 Bakar, Croatia
28.08.2023 09:44 1.6 11.1 45.51 - 15.75 Karlovac, Croatia 47000
26.08.2023 18:31 2.7 10 45.5404 - 15.6864 Karlovac, Croatia 47000
26.08.2023 09:16 2.2 13 45.4737 - 14.4624 Jelenje, Croatia 51218
24.08.2023 20:07 1.6 9.7 45.44 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
22.08.2023 08:55 2.2 10 44.9086 - 14.7899 Baska, Croatia 51523
19.08.2023 18:38 2.6 27.8 42.1002 - 15.9523 ADRIATIC SEA
17.08.2023 04:10 1.4 0.2 45.33 - 14.65 Bakar, Croatia 51226
15.08.2023 05:47 1.2 1 45.44 - 15.99 Donja Bučica 5, 44400 Glina, Croatia
14.08.2023 05:14 1.6 4 45.3 - 14.49 CROATIA
12.08.2023 01:28 1.4 2 45.33 - 16.18 Glina, Croatia 44400
11.08.2023 20:11 1.3 1.8 45.49 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
10.08.2023 07:54 1.4 12.7 45.5 - 14.43 Klana, Croatia 51217
5.08.2023 20:34 3 0 43.9853 - 15.2321 ADRIATIC SEA
5.08.2023 08:22 3 7 45.4076 - 16.301 Taborište 14, 44250 Petrinja, Croatia
3.08.2023 20:37 2.7 8 45.387 - 16.2701 Gornja Bačuga, 44250 Petrinja, Croatia
3.08.2023 15:20 2.4 10 45.4458 - 16.1908 Međurače 26A, 44250 Petrinja, Croatia
1.08.2023 11:27 1.2 1 45.7 - 15.59 Belčići 7A, 10450 Jastrebarsko, Croatia
30.07.2023 01:18 1.1 1 45.47 - 15.92 Trepča 24, 44410 Vrginmost, Croatia
29.07.2023 19:34 4.1 6.3 45.5059 - 14.4325 Klana, Croatia 51217
29.07.2023 18:58 1.2 26 45.43 - 14.42 Jelenje, Croatia 51218
28.07.2023 06:35 2.8 14 43.0457 - 17.0227 Orebic, Croatia 20250
26.07.2023 07:51 2 6.5 45.42 - 16.18 Gora 69C, 44250 Petrinja, Croatia
26.07.2023 00:55 1.2 1 45.67 - 15.66 Augusta Šenoe 3, 10450 Jastrebarsko, Croatia
24.07.2023 21:01 1.8 10 45.45 - 16.16 Petrinja, Croatia 44250
24.07.2023 06:10 1.9 1 45.16 - 14.78 5062, 51250 Vinodol, Croatia
24.07.2023 00:03 1.2 14 45.2244 - 13.6944 Poreč, Croatia 52440
17.07.2023 07:58 2.5 6 41.6323 - 19.6139 Fushë-Kuqe, Albania
17.07.2023 00:18 2.3 15 40.191 - 19.503 ADRIATIC SEA
15.07.2023 18:11 1 1 45.66 - 15.58 Jastrebarsko, Croatia 10450
12.07.2023 09:12 1.7 4 45.36 - 15.41 Generalski Stol, Croatia 47250
10.07.2023 20:04 1.4 16 45.05 - 15.05 Tuževići, 53260 Brinje, Croatia
7.07.2023 21:11 1.9 7.2 45.8612 - 16.0484 Stražnjički put 59, 10040 Zagreb, Croatia
7.07.2023 19:54 1.8 7 45.8519 - 16.0385 Severi 9, 10040 Zagreb, Croatia
6.07.2023 21:55 1.7 1 45.42 - 16.28 Zeleni brijeg 20, 44250 Petrinja, Croatia
6.07.2023 17:21 2.7 21.1 41.82 - 19.298 ADRIATIC SEA
6.07.2023 01:43 1.2 1 45.63 - 16.02 Ulica Franje Ogulinca 60, 10413 Velika Gorica, Croatia
6.07.2023 00:58 1.3 16.7 45.46 - 16.12 Vratečko 20, 44250 Petrinja, Croatia
5.07.2023 05:56 1.5 3.1 45.59 - 15.97 Cerovski Vrh 153, 10410 Velika Gorica, Croatia
2.07.2023 17:35 1.5 2.6 45.54 - 15.68 Karlovac, Croatia 47000
1.07.2023 07:29 1.8 4 45.4584 - 16.1616 Petrinja, Croatia 44250
30.06.2023 16:15 2.5 8.6 42.4635 - 15.6135 ADRIATIC SEA
30.06.2023 05:54 4.1 10 42.6414 - 18.1377 Dubrovnik, Croatia 20207
25.06.2023 09:01 ML 1.6 1 45.49 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
25.06.2023 07:45 ML 3.4 5 f 45.37 - 16.37 Petrinja, Croatia 44250
22.06.2023 23:11 ML 2.3 5 f 42.86 - 17.49 Ston, Croatia 20246
21.06.2023 22:37 ML 1.9 1 45.27 - 15.35 Potok Tounjski 27, 47300 Tounj, Croatia
21.06.2023 17:33 ML 4.5 10 42.15 - 15.61 mb 5.0 ADRIATIC SEA
16.06.2023 10:00 ML 2.5 1 45.34 - 14.90 Ravna Gora, Croatia 51300
12.06.2023 15:16 ML 1.5 1 45.31 - 16.04 Glina, Croatia 44400
11.06.2023 20:08 ML 2.7 5 f 45.05 - 14.66 Vrbnik, Croatia 51500
8.06.2023 15:37 ML 2.3 15 41.81 - 19.50 ML 2.3 ADRIATIC SEA
8.06.2023 03:20 ML 1.3 8 45.51 - 15.85 Crna Draga 18, 47206 Lasinja, Croatia
6.06.2023 04:14 ML 3.0 20 f 45.67 - 18.19 Glavna, 31540 Magadenovac, Croatia
5.06.2023 05:14 ML 2.1 10 45.34 - 16.35 Jošavica 64, 44250 Petrinja, Croatia
4.06.2023 01:31 ML 1.8 1 45.42 - 16.01 Gornje Taborište 88, 44400 Glina, Croatia
1.06.2023 19:43 ML 2.6 20 f 42.12 - 19.00 ML 2.7 ADRIATIC SEA
31.05.2023 13:27 ML 2.5 12 45.26 - 14.86 Mrkopalj, Croatia 51300
31.05.2023 06:53 ML 2.1 10 f 43.23 - 14.85 ML 2.1 ADRIATIC SEA
28.05.2023 17:07 ML 2.2 6 f 45.30 - 15.01 Ogulin, Croatia 47300
27.05.2023 05:51 ML 1.6 1 45.47 - 16.02 Glina, Croatia 44400
25.05.2023 22:17 ML 1.2 9 45.13 - 14.82 Novi Vinodolski, Croatia 51250
22.05.2023 19:47 ML 1.2 1 46.01 - 15.83 Domahovo 6, 49210 Veliko Trgovišće, Croatia
22.05.2023 06:59 ML 2.5 7 42.49 - 15.53 ML 2.5 ADRIATIC SEA
21.05.2023 21:05 ML 2.8 10 f 40.14 - 19.57 ML 2.8 ADRIATIC SEA
21.05.2023 08:43 ML 2.1 10 44.01 - 13.24 ML 2.1 ADRIATIC SEA
19.05.2023 07:00 ML 1.5 1 45.56 - 15.95 Lukinić Brdo 48, 10414 Pokupsko, Croatia
18.05.2023 23:17 ML 3.0 10 f 40.23 - 19.48 Orikum, Albania
14.05.2023 03:31 ML 1.4 1 45.44 - 16.16 Petrinja, Croatia 44250
13.05.2023 05:58 ML 2.1 10 41.67 - 19.38 ML 2.1 ADRIATIC SEA
13.05.2023 01:04 ML 1.8 18 45.58 - 16.16 Lekenik, Croatia 44272
10.05.2023 21:24 ML 2.5 10 42.67 - 16.15 ML 2.5 ADRIATIC SEA
10.05.2023 10:50 ML 2.8 10 42.54 - 16.26 ML 2.8 ADRIATIC SEA
9.05.2023 03:19 ML 1.0 2 45.59 - 15.35 Obrh, 47271 Ribnik, Croatia
7.05.2023 23:41 ML 1.3 2 45.34 - 16.28 Dragotinci, 44250 Petrinja, Croatia
7.05.2023 15:27 ML 2.2 3 40.00 - 19.72 ML 2.2 ADRIATIC SEA
7.05.2023 08:16 ML 2.7 8 43.95 - 13.33 ML 1.4 CROATIA
6.05.2023 16:46 ML 2.1 15 41.54 - 19.44 ML 2.1 ADRIATIC SEA
4.05.2023 14:05 ML 2.5 10 f 44.95 - 14.82 ML 2.2 CROATIA
1.05.2023 13:27 ML 2.7 9 f 43.99 - 13.25 ML 1.9 CROATIA
30.04.2023 08:25 ML 1.3 31 45.57 - 16.12 Zebinec, 44272 Lekenik, Croatia
30.04.2023 02:14 ML 2.2 8 44.01 - 13.32 ML 2.2 ADRIATIC SEA
30.04.2023 01:30 ML 2.4 12 41.41 - 19.36 ML 2.5 ADRIATIC SEA
29.04.2023 15:20 ML 3.1 10 f 44.99 - 14.72 Draga Bašćanska 7, 51523 Baska, Croatia
28.04.2023 03:42 ML 1.6 1 45.40 - 16.21 Strašnik 76, 44250 Petrinja, Croatia
27.04.2023 15:05 ML 1.4 1 45.90 - 15.96 Sljemenska cesta 3, 10000 Zagreb, Croatia
23.04.2023 15:11 ML 1.1 1 45.45 - 14.35 Lisac, 51217 Klana, Croatia
23.04.2023 09:19 ML 1.3 8 45.45 - 14.39 Klana, Croatia 51217
23.04.2023 04:35 ML 1.5 1 45.42 - 16.18 Gora 69C, 44250 Petrinja, Croatia
22.04.2023 13:46 ML 1.0 6 45.40 - 15.91 Kirin, 44410 Vrginmost, Croatia
22.04.2023 06:55 ML 2.0 8 44.24 - 13.41 ML 2.0 ADRIATIC SEA
22.04.2023 00:39 ML 2.4 1 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
21.04.2023 20:20 ML 1.2 2 45.52 - 15.72 Karasi 2, 47000 Karlovac, Croatia
21.04.2023 14:08 ML 2.7 15 40.21 - 19.08 ML 2.7 ADRIATIC SEA
20.04.2023 22:48 ML 1.1 1 45.91 - 15.97 Sljemenska cesta, 49240 Zagreb, Croatia
19.04.2023 04:47 ML 2.2 23 41.58 - 19.42 ML 2.2 ADRIATIC SEA
15.04.2023 10:50 ML 1.3 1 45.49 - 15.82 Lasinja, Croatia 47206
13.04.2023 22:54 ML 2.3 10 f 44.24 - 15.06 ML 1.7 CROATIA
13.04.2023 17:43 ML 3.0 2 f 45.33 - 16.31 Jabukovac 72B, 44250 Petrinja, Croatia
12.04.2023 09:23 ML 1.1 6 45.54 - 15.65 Karlovac, Croatia 47000
12.04.2023 01:42 ML 1.9 10 f 45.38 - 16.22 Petrinja, Croatia 44250
8.04.2023 12:42 ML 2.9 7 42.12 - 15.54 ML 2.9 ADRIATIC SEA
7.04.2023 07:31 ML 1.6 2 45.42 - 16.21 Gora 4, 44250 Petrinja, Croatia
6.04.2023 22:01 ML 2.4 3 42.63 - 16.01 ML 2.4 ADRIATIC SEA
6.04.2023 21:23 ML 1.4 1 45.70 - 15.62 Malunje 33U, 10450 Jastrebarsko, Croatia
5.04.2023 03:02 ML 2.1 2 f 42.08 - 15.54 ML 2.1 ADRIATIC SEA
4.04.2023 08:19 ML 1.9 0 45.17 - 14.60 Dobrinj, Croatia 51511
2.04.2023 20:22 ML 2.6 15 40.91 - 19.52 Remas, Albania
1.04.2023 03:06 ML 1.1 1 46.25 - 15.89 Ježovec 140, 42253 Bednja, Croatia
31.03.2023 21:22 ML 1.5 16 45.48 - 16.19 Petrinja, Croatia 44250
31.03.2023 05:27 ML 1.6 14 45.44 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
27.03.2023 22:14 ML 2.5 19 41.77 - 19.02 ML 2.5 ADRIATIC SEA
26.03.2023 23:34 ML 1.9 14 45.40 - 16.18 Petrinja, Croatia 44250
26.03.2023 17:07 ML 2.3 10 f 42.71 - 15.87 ML 2.3 ADRIATIC SEA
24.03.2023 14:45 ML 2.5 10 f 45.27 - 14.51 ML 2.8 CROATIA
24.03.2023 06:00 ML 2.7 6 43.55 - 17.00 Lovrec, Croatia 21256
21.03.2023 21:47 ML 2.2 6 43.42 - 17.21 Vlade Gotovca 7, 21260 Zmijavci, Croatia
19.03.2023 20:05 ML 1.3 5 f 45.90 - 16.04 Marščica 14, 10000 Zagreb, Croatia
19.03.2023 19:56 ML 2.0 7 f 45.89 - 16.07 Ulica svete Barbare 82, 10040 Zagreb, Croatia
19.03.2023 15:39 ML 1.5 1 45.30 - 16.32 Petrinja, Croatia 44250
19.03.2023 13:14 ML 1.4 1 45.26 - 14.39 ML 1.4 CROATIA
12.03.2023 06:17 ML 1.9 2 45.42 - 16.12 Donje Jame 19, 44400 Glina, Croatia
10.03.2023 02:16 ML 2.5 6 f 45.07 - 14.96 Senj, Croatia 53270
8.03.2023 16:55 ML 3.6 5 f 41.54 - 19.41 ML 3.2 ADRIATIC SEA
5.03.2023 09:50 ML 1.7 3 45.47 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
5.03.2023 01:36 ML 1.4 10 45.12 - 14.68 ML 1.4 CROATIA
4.03.2023 12:33 ML 1.2 5 46.03 - 15.74 Gredice 79, 49290 Klanjec, Croatia
3.03.2023 12:37 ML 1.1 1 46.20 - 15.80 Jezerišce 11A, 49225 Đurmanec, Croatia
3.03.2023 10:33 ML 1.8 4 44.59 - 14.93 Novalja, Croatia 53291
28.02.2023 19:43 ML 3.3 10 f 40.37 - 19.44 ML 3.4 ADRIATIC SEA
28.02.2023 19:01 ML 1.9 1 45.18 - 14.82 Novi Vinodolski, Croatia 51250
28.02.2023 16:10 ML 3.1 1 42.06 - 18.87 ML 3.3 ADRIATIC SEA
28.02.2023 13:43 ML 2.3 11 f 44.06 - 13.31 ML 2.3 ADRIATIC SEA
27.02.2023 04:00 ML 1.5 4 45.94 - 16.16 Ulica crkvena es 27, 10363 Zagreb, Croatia
27.02.2023 01:50 ML 2.1 7 41.68 - 19.36 ML 2.1 ADRIATIC SEA
25.02.2023 16:52 ML 2.0 10 44.25 - 13.59 ML 2.0 ADRIATIC SEA
24.02.2023 18:14 ML 2.1 0 44.95 - 14.76 ML 1.8 CROATIA
23.02.2023 12:57 ML 1.7 0 45.61 - 15.88 Gorica Jamnička 15, 10451 Pisarovina, Croatia
23.02.2023 04:38 ML 2.2 2 45.02 - 14.74 Baska, Croatia 51523
22.02.2023 12:48 ML 2.6 10 f 45.37 - 16.39 Madžari 1, 44010 Sisak, Croatia
21.02.2023 20:37 ML 3.0 27 42.11 - 15.38 ML 3.0 ADRIATIC SEA
20.02.2023 17:19 ML 1.6 13 45.23 - 14.51 ML 1.6 CROATIA
19.02.2023 14:47 ML 2.0 10 43.16 - 14.52 ML 2.0 ADRIATIC SEA
17.02.2023 18:13 ML 1.1 1 45.52 - 15.78 Karlovac, Croatia 47000
17.02.2023 10:12 ML 1.1 1 46.10 - 16.17 Gornja Konjščina 42, 49282 Konjščina, Croatia
17.02.2023 05:26 ML 1.1 11 45.11 - 14.85 25, 51250 Novi Vinodolski, Croatia
17.02.2023 03:17 ML 2.3 2 45.00 - 14.72 Baska, Croatia 51523
17.02.2023 00:43 ML 3.0 3 44.98 - 14.77 Baska, Croatia 51523
16.02.2023 20:11 ML 1.3 1 45.12 - 14.75 ML 1.3 CROATIA
16.02.2023 19:37 ML 1.1 29 45.44 - 15.39 Jarče Polje 62, 47250 Netretić, Croatia
16.02.2023 17:15 ML 2.6 10 f 44.93 - 14.86 ML 2.6 ADRIATIC SEA
16.02.2023 15:53 ML 2.6 2 44.99 - 14.70 Baska, Croatia 51523
16.02.2023 15:38 ML 2.3 1 45.23 - 14.65 Cerovići 19, 51262 Vinodol, Croatia
16.02.2023 12:06 ML 1.8 10 f 45.08 - 14.83 ML 1.5 CROATIA
16.02.2023 11:04 ML 2.0 5 f 45.07 - 14.65 Vrbnik, Croatia 51500
16.02.2023 10:57 ML 1.6 5 45.05 - 14.79 ML 1.6 CROATIA
16.02.2023 10:53 ML 2.0 1 45.28 - 14.62 Ružić Selo 95, 51226 Bakar, Croatia
16.02.2023 10:47 mb 4.8 9 f 44.97 - 14.75 Zdenke Čermakove 16, 51523 Baska, Croatia
14.02.2023 03:31 ML 2.3 2 45.36 - 16.31 Petrinja, Croatia 44250
13.02.2023 16:18 ML 4.0 10 f 45.35 - 16.34 Deanovići 33A, 44250 Petrinja, Croatia
12.02.2023 21:23 ML 2.1 5 f 44.20 - 15.43 Zaseok Grgurice 12A, 23242 Posedarje, Croatia
12.02.2023 11:02 ML 2.1 19 41.04 - 19.46 Gosë, Albania
12.02.2023 09:18 ML 1.4 18 45.53 - 16.08 Donji Hruševec 50A, 10413 Kravarsko, Croatia
12.02.2023 08:24 ML 3.6 2 41.04 - 19.44 ML 3.8 ADRIATIC SEA
10.02.2023 04:28 ML 2.1 10 f 44.03 - 13.38 ML 2.1 ADRIATIC SEA
9.02.2023 17:09 ML 2.0 1 45.56 - 16.22 Poljana Lekenička 63, 44272 Lekenik, Croatia
9.02.2023 16:11 ML 3.1 20 45.66 - 16.28 Veleševec 95, 10411 Orle, Croatia
8.02.2023 19:07 ML 2.0 6 44.01 - 13.32 ML 2.0 ADRIATIC SEA
5.02.2023 08:06 ML 1.8 1 45.52 - 15.85 Topolnjakova ulica 11, 47206 Lasinja, Croatia
3.02.2023 20:23 ML 2.0 4 44.03 - 13.37 ML 2.0 ADRIATIC SEA
2.02.2023 21:09 ML 2.2 10 f 44.26 - 13.46 ML 2.2 ADRIATIC SEA
2.02.2023 19:11 ML 1.9 5 45.32 - 14.33 ML 1.4 CROATIA
2.02.2023 18:53 ML 1.3 1 45.30 - 14.25 Opatija, Croatia 51410
31.01.2023 09:49 ML 2.1 7 41.74 - 19.45 ML 2.1 ADRIATIC SEA
30.01.2023 07:22 ML 1.8 12 45.51 - 16.05 Hotnja 108, 10414 Pokupsko, Croatia
28.01.2023 05:01 ML 1.1 1 45.48 - 15.83 Gvozd, Croatia 44410
28.01.2023 00:36 ML 2.5 23 44.02 - 13.30 ML 2.5 ADRIATIC SEA
26.01.2023 17:41 ML 3.0 19 42.16 - 15.65 ML 3.0 ADRIATIC SEA
26.01.2023 12:38 ML 2.6 28 44.02 - 13.38 ML 2.6 ADRIATIC SEA
25.01.2023 21:08 ML 2.4 12 f 44.08 - 13.24 ML 2.4 ADRIATIC SEA
23.01.2023 01:07 ML 1.9 14 45.38 - 16.31 Donja Budičina, 44250 Petrinja, Croatia
23.01.2023 00:39 ML 2.4 10 f 44.02 - 13.46 ML 2.4 ADRIATIC SEA
23.01.2023 00:37 ML 2.7 11 f 44.00 - 13.39 ML 2.7 ADRIATIC SEA
23.01.2023 00:27 ML 2.3 11 f 44.03 - 13.48 ML 2.3 ADRIATIC SEA
22.01.2023 04:26 ML 2.3 10 f 44.12 - 13.38 ML 2.3 ADRIATIC SEA
21.01.2023 02:05 ML 1.5 10 45.94 - 16.50 Gradec, Croatia 10340
20.01.2023 17:12 ML 2.5 10 44.22 - 13.51 ML 2.5 ADRIATIC SEA
19.01.2023 17:30 ML 3.4 8 f 45.44 - 16.12 Petrinja, Croatia 44250
18.01.2023 14:01 ML 2.3 10 41.65 - 19.47 ML 2.3 ADRIATIC SEA
18.01.2023 01:03 ML 2.0 10 44.00 - 13.32 ML 2.0 ADRIATIC SEA
16.01.2023 13:30 ML 2.0 9 41.86 - 19.27 ML 2.0 ADRIATIC SEA
16.01.2023 08:15 ML 2.4 6 44.02 - 13.38 ML 2.4 ADRIATIC SEA
14.01.2023 15:45 ML 1.5 5 f 45.87 - 16.08 Svibovečki put 14, 10040 Zagreb, Croatia
14.01.2023 12:57 ML 2.4 10 f 44.30 - 13.15 ML 2.4 ADRIATIC SEA
14.01.2023 10:04 ML 2.7 5 f 45.87 - 15.86 Zaprešić, Croatia 10298
12.01.2023 18:39 ML 2.5 7 44.03 - 13.32 ML 2.5 ADRIATIC SEA
12.01.2023 09:49 ML 2.8 2 42.95 - 17.90 Neum, Bosnia and Herzegovina
12.01.2023 08:06 ML 3.8 8 f 44.23 - 13.34 ML 3.8 ADRIATIC SEA
9.01.2023 21:36 ML 2.0 10 f 45.90 - 16.05 Plazišče 13, 10040 Zagreb, Croatia
9.01.2023 03:50 mb 4.1 7 f 40.33 - 19.37 ML 3.7 ADRIATIC SEA
8.01.2023 20:09 ML 1.3 12 45.61 - 15.38 Kamanje, Croatia 47280
6.01.2023 00:52 ML 1.4 2 45.42 - 16.15 Glinska Poljana 110, 44250 Petrinja, Croatia
5.01.2023 16:08 ML 1.5 14 45.40 - 16.21 Strašnik 76, 44250 Petrinja, Croatia
5.01.2023 07:24 ML 2.7 5 f 44.23 - 15.62 Jesenice, Croatia 23450
5.01.2023 06:12 ML 3.4 2 f 45.72 - 18.73 4042, 31309 Kneževi Vinogradi, Croatia
4.01.2023 18:02 ML 2.1 8 44.01 - 13.33 ML 2.1 ADRIATIC SEA
4.01.2023 17:38 ML 2.5 9 f 43.94 - 13.26 ML 1.1 CROATIA
3.01.2023 16:26 ML 1.2 1 45.49 - 15.78 Banski Kovačevac 89, 47206 Lasinja, Croatia
2.01.2023 20:07 ML 2.0 10 44.29 - 13.42 ML 2.0 ADRIATIC SEA
1.01.2023 15:57 ML 1.5 1 45.47 - 15.86 Dugo Selo Lasinjsko 113, 44410 Vrginmost, Croatia
31.12.2022 07:17 ML 2.0 7 44.01 - 13.32 ML 2.0 ADRIATIC SEA
31.12.2022 01:02 ML 1.2 1 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
30.12.2022 18:47 ML 2.4 8 44.01 - 13.33 ML 2.4 ADRIATIC SEA
30.12.2022 14:22 ML 2.0 28 43.09 - 14.16 ML 2.0 ADRIATIC SEA
28.12.2022 21:15 ML 1.7 1 45.16 - 14.85 Bater, 51250 Novi Vinodolski, Croatia
27.12.2022 02:37 ML 2.8 2 44.09 - 14.85 ML 2.9 ADRIATIC SEA
26.12.2022 13:57 ML 2.5 2 45.12 - 14.91 Novi Vinodolski, Croatia 51250
25.12.2022 23:35 ML 2.1 10 f 44.02 - 13.13 ML 2.1 ADRIATIC SEA
25.12.2022 21:40 ML 2.5 12 f 44.05 - 13.38 ML 2.5 ADRIATIC SEA
24.12.2022 03:54 ML 2.0 10 44.04 - 13.24 ML 2.0 ADRIATIC SEA
23.12.2022 06:24 ML 1.2 4 45.04 - 14.96 Senj, Croatia 53270
19.12.2022 16:24 ML 2.1 11 f 44.26 - 13.34 ML 2.1 ADRIATIC SEA
17.12.2022 07:56 ML 1.7 2 45.88 - 16.05 Šiprunec 13, 10040 Zagreb, Croatia
16.12.2022 11:25 ML 2.4 10 44.23 - 13.40 ML 2.4 ADRIATIC SEA
16.12.2022 04:50 ML 2.2 8 44.02 - 13.28 ML 2.2 ADRIATIC SEA
15.12.2022 18:15 ML 2.2 7 44.02 - 13.32 ML 2.2 ADRIATIC SEA
15.12.2022 10:54 ML 2.2 10 44.15 - 13.20 ML 2.2 ADRIATIC SEA
15.12.2022 06:57 ML 2.0 10 f 44.26 - 13.50 ML 2.0 ADRIATIC SEA
15.12.2022 06:29 ML 2.3 12 f 44.07 - 13.45 ML 2.3 ADRIATIC SEA
13.12.2022 22:48 ML 2.8 6 42.63 - 16.22 ML 2.8 ADRIATIC SEA
13.12.2022 18:35 ML 3.4 2 43.95 - 13.32 M 2.7 ADRIATIC SEA
13.12.2022 18:32 ML 2.7 9 44.27 - 13.21 ML 2.7 ADRIATIC SEA
12.12.2022 23:20 MD 2.1 10 f 44.13 - 13.40 MD 2.1 ADRIATIC SEA
12.12.2022 16:49 ML 2.5 5 f 45.43 - 16.38 Janka Rupčića 1, 44010 Sisak, Croatia
11.12.2022 16:58 ML 2.4 8 f 44.11 - 13.20 ML 2.4 ADRIATIC SEA
11.12.2022 14:41 ML 3.2 10 44.38 - 13.56 ML 3.2 ADRIATIC SEA
10.12.2022 09:31 ML 2.0 27 44.02 - 13.35 ML 2.0 ADRIATIC SEA
10.12.2022 00:41 ML 2.4 8 45.36 - 16.33 Deanovići 17A, 44250 Petrinja, Croatia
9.12.2022 21:09 ML 1.5 6 45.86 - 16.03 Miroševečki brijeg 41, 10040 Zagreb, Croatia
9.12.2022 21:03 ML 1.3 7 45.87 - 15.98 Bliznec 52, 10000 Zagreb, Croatia
9.12.2022 17:02 ML 1.4 1 45.52 - 15.82 Novo Selo Lasinjsko 22, 47206 Lasinja, Croatia
8.12.2022 09:06 ML 3.4 2 f 43.89 - 13.36 ML 2.0 CROATIA
8.12.2022 00:28 ML 2.5 10 f 45.45 - 16.29 Josipa Kundeka 61, 44250 Petrinja, Croatia
7.12.2022 02:03 ML 3.1 7 f 45.40 - 16.14 Marinbrod 32, 44250 Glina, Croatia
6.12.2022 23:01 ML 2.6 29 42.65 - 16.20 ML 2.6 ADRIATIC SEA
6.12.2022 18:57 ML 1.2 12 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
6.12.2022 10:12 ML 2.4 10 44.23 - 13.48 ML 2.4 ADRIATIC SEA
5.12.2022 18:45 ML 2.1 10 f 45.41 - 16.19 Gora 185, 44250 Petrinja, Croatia
5.12.2022 12:16 ML 2.0 12 f 44.04 - 13.31 ML 2.0 ADRIATIC SEA
4.12.2022 06:17 ML 1.6 12 45.49 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
3.12.2022 20:16 ML 2.6 15 f 41.84 - 19.23 ML 2.0 ADRIATIC SEA
3.12.2022 00:39 ML 2.4 10 44.11 - 13.31 ML 2.4 ADRIATIC SEA
2.12.2022 14:47 ML 1.6 6 45.87 - 16.00 Borovina 8, 10000 Zagreb, Croatia
2.12.2022 01:18 ML 1.8 18 45.60 - 16.09 Kravarsko, Croatia 10413
30.11.2022 17:33 ML 2.7 4 45.27 - 14.52 ML 2.7 CROATIA
29.11.2022 10:07 ML 2.2 10 f 44.13 - 13.31 ML 2.2 ADRIATIC SEA
29.11.2022 00:32 ML 2.6 4 f 45.24 - 14.59 ML 2.3 CROATIA
28.11.2022 23:04 ML 1.2 1 45.47 - 16.02 Glina, Croatia 44400
28.11.2022 11:28 ML 2.1 10 44.09 - 13.29 ML 2.1 ADRIATIC SEA
27.11.2022 03:59 ML 2.0 1 45.74 - 15.69 Klinča Sela, Croatia 10450
27.11.2022 01:11 ML 2.2 10 f 44.19 - 13.33 ML 2.2 ADRIATIC SEA
26.11.2022 21:12 ML 1.4 37 45.45 - 14.96 Donja dobra 8F, 51326 Brod Moravice, Croatia
26.11.2022 16:04 ML 3.2 11 42.68 - 16.25 ML 3.2 ADRIATIC SEA
26.11.2022 06:11 ML 2.1 22 44.00 - 13.23 ML 2.1 ADRIATIC SEA
26.11.2022 03:29 ML 1.1 1 45.41 - 16.16 Glinska Poljana 22, 44250 Petrinja, Croatia
24.11.2022 19:58 ML 2.6 13 43.77 - 15.86 Šibenik, Croatia 22000
24.11.2022 17:11 ML 2.0 6 44.02 - 13.28 ML 2.0 ADRIATIC SEA
24.11.2022 07:11 ML 2.1 2 45.37 - 16.31 Petrinja, Croatia 44250
23.11.2022 17:26 ML 2.2 11 f 44.08 - 13.46 ML 2.2 ADRIATIC SEA
23.11.2022 06:50 ML 2.6 13 44.13 - 15.31 Donji Zemunik, Croatia 23222
23.11.2022 03:03 ML 2.3 9 44.01 - 13.28 ML 2.3 ADRIATIC SEA
21.11.2022 15:38 ML 2.0 10 f 44.06 - 13.47 ML 2.0 ADRIATIC SEA
21.11.2022 07:53 ML 2.4 8 44.01 - 13.30 ML 2.4 ADRIATIC SEA
21.11.2022 05:16 ML 2.1 8 44.00 - 13.28 ML 2.1 ADRIATIC SEA
21.11.2022 02:06 ML 2.1 9 44.00 - 13.28 ML 2.1 ADRIATIC SEA
20.11.2022 21:25 ML 2.5 12 f 44.04 - 13.42 ML 2.5 ADRIATIC SEA
20.11.2022 16:01 ML 2.3 21 44.02 - 13.24 ML 2.3 ADRIATIC SEA
20.11.2022 11:38 M 2.8 10 44.10 - 13.20 M 2.8 ADRIATIC SEA
20.11.2022 06:52 ML 2.3 2 43.92 - 13.33 ML 1.4 CROATIA
20.11.2022 06:30 ML 2.1 8 44.00 - 13.30 ML 2.1 ADRIATIC SEA
20.11.2022 06:20 mb 4.6 10 f 43.90 - 13.26 mb 4.5 ADRIATIC SEA
19.11.2022 08:53 ML 2.6 7 44.02 - 13.28 ML 2.6 ADRIATIC SEA
19.11.2022 04:56 ML 2.5 2 f 43.97 - 13.35 ML 1.6 CROATIA
19.11.2022 03:35 ML 2.1 17 44.04 - 13.28 ML 2.1 ADRIATIC SEA
18.11.2022 17:42 ML 2.7 8 44.02 - 13.26 ML 2.7 ADRIATIC SEA
17.11.2022 19:49 ML 2.1 10 44.26 - 13.23 ML 2.1 ADRIATIC SEA
17.11.2022 18:41 ML 2.0 10 44.14 - 13.34 ML 2.0 ADRIATIC SEA
17.11.2022 18:16 ML 2.1 10 f 44.01 - 13.21 ML 2.1 ADRIATIC SEA
17.11.2022 16:49 ML 2.2 10 f 44.26 - 13.19 ML 2.2 ADRIATIC SEA
16.11.2022 09:57 ML 3.2 4 43.93 - 13.34 ML 1.7 CROATIA
16.11.2022 09:34 ML 2.0 6 44.00 - 13.46 ML 2.0 ADRIATIC SEA
15.11.2022 14:51 ML 2.1 10 44.08 - 13.47 ML 2.1 ADRIATIC SEA
15.11.2022 05:13 ML 2.9 8 f 43.97 - 13.34 ML 1.6 CROATIA
15.11.2022 00:10 ML 3.5 7 f 43.95 - 13.33 M 4.0 ADRIATIC SEA
14.11.2022 17:32 ML 2.4 9 44.02 - 13.25 ML 2.4 ADRIATIC SEA
14.11.2022 13:48 ML 2.2 4 44.03 - 13.32 ML 2.2 ADRIATIC SEA
14.11.2022 09:11 ML 2.2 6 44.03 - 13.33 ML 2.2 ADRIATIC SEA
14.11.2022 06:33 ML 2.6 8 44.03 - 13.27 ML 2.6 ADRIATIC SEA
13.11.2022 14:57 ML 1.4 1 45.48 - 15.86 Dugo Selo Lasinjsko 85, 44410 Vrginmost, Croatia
13.11.2022 03:38 ML 2.0 6 44.02 - 13.38 ML 2.0 ADRIATIC SEA
13.11.2022 01:23 ML 2.1 10 44.05 - 13.35 ML 2.1 ADRIATIC SEA
12.11.2022 23:17 ML 2.0 25 44.02 - 13.19 ML 2.0 ADRIATIC SEA
12.11.2022 18:48 ML 2.0 10 44.25 - 13.52 ML 2.0 ADRIATIC SEA
12.11.2022 12:03 ML 2.4 9 44.08 - 13.47 ML 2.4 ADRIATIC SEA
12.11.2022 09:38 ML 2.1 10 f 44.01 - 13.39 ML 2.1 ADRIATIC SEA
12.11.2022 07:28 ML 2.7 7 44.00 - 13.32 ML 2.7 ADRIATIC SEA
12.11.2022 05:16 ML 2.6 10 f 44.00 - 13.34 ML 2.6 ADRIATIC SEA
12.11.2022 04:56 ML 2.0 10 f 44.00 - 13.33 ML 2.0 ADRIATIC SEA
12.11.2022 01:57 ML 2.5 9 44.00 - 13.44 ML 2.5 ADRIATIC SEA
11.11.2022 21:41 mb 4.3 2 f 43.90 - 13.31 M 4.3 ADRIATIC SEA
11.11.2022 19:42 ML 2.9 10 f 43.74 - 13.64 ML 1.6 CROATIA
11.11.2022 14:24 ML 2.2 9 44.00 - 13.27 ML 2.2 ADRIATIC SEA
11.11.2022 06:54 ML 2.5 10 44.01 - 13.24 ML 2.5 ADRIATIC SEA
11.11.2022 06:22 ML 2.4 9 44.03 - 13.25 ML 2.4 ADRIATIC SEA
10.11.2022 15:17 ML 2.7 7 44.01 - 13.29 ML 2.7 ADRIATIC SEA
10.11.2022 12:40 ML 2.2 35 44.00 - 13.36 ML 2.2 ADRIATIC SEA
10.11.2022 12:23 ML 2.0 9 43.94 - 13.33 ML 1.4 CROATIA
10.11.2022 08:47 ML 2.1 10 f 44.19 - 13.21 ML 2.1 ADRIATIC SEA
10.11.2022 04:35 ML 2.0 12 f 44.07 - 13.29 ML 2.0 ADRIATIC SEA
10.11.2022 04:11 ML 1.3 35 f 45.17 - 15.58 Slunj, Croatia 47240
10.11.2022 02:02 ML 2.1 10 f 44.03 - 13.34 ML 2.1 ADRIATIC SEA
10.11.2022 01:02 ML 2.2 2 44.00 - 13.23 ML 2.2 ADRIATIC SEA
9.11.2022 23:56 ML 2.1 6 44.03 - 13.37 ML 2.1 ADRIATIC SEA
9.11.2022 16:26 ML 2.4 26 44.01 - 13.28 ML 2.4 ADRIATIC SEA
9.11.2022 16:23 ML 2.2 9 44.00 - 13.30 ML 2.2 ADRIATIC SEA
9.11.2022 13:10 ML 3.9 26 f 44.05 - 13.31 ML 3.9 ADRIATIC SEA
9.11.2022 13:02 ML 3.1 8 f 44.01 - 13.27 ML 3.1 ADRIATIC SEA
9.11.2022 11:38 ML 2.0 10 f 44.04 - 13.32 ML 2.0 ADRIATIC SEA
9.11.2022 09:47 ML 3.0 10 f 43.94 - 13.29 ML 1.7 CROATIA
9.11.2022 08:14 ML 2.5 12 f 44.19 - 13.48 ML 2.5 ADRIATIC SEA
9.11.2022 07:48 ML 2.3 2 44.01 - 13.34 ML 2.3 ADRIATIC SEA
9.11.2022 07:45 ML 2.4 8 f 44.03 - 13.31 ML 2.4 ADRIATIC SEA
9.11.2022 07:32 ML 2.6 10 44.16 - 13.26 ML 2.6 ADRIATIC SEA
9.11.2022 07:15 ML 3.1 5 44.01 - 13.30 ML 3.1 ADRIATIC SEA
7.11.2022 10:21 ML 3.3 5 f 45.43 - 16.36 Kneza Branimira 30, 44250 Petrinja, Croatia
6.11.2022 19:43 ML 2.4 10 f 41.78 - 17.02 ML 2.4 ADRIATIC SEA
3.11.2022 07:34 ML 1.3 0 45.43 - 16.05 Glina, Croatia 44400
2.11.2022 22:20 ML 1.1 2 45.54 - 15.72 Karlovac, Croatia 47000
2.11.2022 11:52 ML 3.6 10 f 45.42 - 16.16 Petrinja, Croatia 44250
2.11.2022 02:51 ML 1.0 0 45.42 - 15.28 Varoš Bosiljevski 27, 47262 Bosiljevo, Croatia
1.11.2022 20:40 ML 2.5 2 40.00 - 19.66 ML 2.3 ADRIATIC SEA
1.11.2022 03:02 ML 2.7 2 40.00 - 19.66 ML 2.6 ADRIATIC SEA
31.10.2022 17:49 ML 2.8 12 f 41.77 - 17.04 ML 2.8 ADRIATIC SEA
31.10.2022 14:21 ML 2.5 10 f 40.04 - 19.70 ML 2.5 ADRIATIC SEA
31.10.2022 04:06 ML 3.0 9 f 45.52 - 18.28 Koška, Croatia 31224
29.10.2022 17:26 ML 1.6 1 45.33 - 16.11 Majske Poljane 34E, 44400 Glina, Croatia
29.10.2022 14:31 ML 1.7 1 45.38 - 16.24 Pecki 27, 44250 Petrinja, Croatia
27.10.2022 14:57 ML 1.7 1 45.58 - 15.95 Cerovski Vrh 7, 10410 Velika Gorica, Croatia
21.10.2022 15:43 ML 1.7 11 45.44 - 14.64 Čabar, Croatia 51306
21.10.2022 10:27 ML 1.5 6 45.53 - 15.58 Karlovac, Croatia 47000
17.10.2022 16:59 ML 1.8 2 45.56 - 16.18 Cerje Letovanićko 93, 44272 Lekenik, Croatia
15.10.2022 14:31 ML 1.3 1 45.51 - 16.05 Hotnja 108, 10414 Pokupsko, Croatia
15.10.2022 05:48 ML 1.4 1 45.42 - 16.08 Glina, Croatia 44400
14.10.2022 00:20 ML 1.1 1 45.89 - 16.06 Čučerska cesta 350, 10040 Zagreb, Croatia
12.10.2022 03:34 ML 1.6 12 45.42 - 16.24 Križ Hrastovački 12, 44250 Petrinja, Croatia
11.10.2022 00:39 ML 2.6 8 f 40.44 - 19.58 Rruga Pallamillo, 9407 Kotë, Albania
9.10.2022 10:30 ML 2.0 2 f 45.30 - 14.64 Bakar, Croatia 51226
8.10.2022 03:13 ML 1.2 1 45.49 - 15.75 Karlovac, Croatia 47000
8.10.2022 01:50 ML 1.8 14 45.46 - 16.16 Petrinja, Croatia 44250
6.10.2022 10:37 ML 2.1 10 f 42.57 - 16.30 ML 2.1 ADRIATIC SEA
4.10.2022 18:39 ML 2.8 10 f 42.69 - 16.32 ML 2.8 ADRIATIC SEA
4.10.2022 17:41 ML 1.8 4 45.54 - 15.99 Roženica 74, 10414 Pokupsko, Croatia
4.10.2022 00:47 ML 1.5 8 f 45.88 - 16.01 Vumelje 11/1, 10000 Zagreb, Croatia
2.10.2022 11:14 ML 2.1 23 40.09 - 19.83 Himara, Albania
2.10.2022 01:41 ML 1.7 2 45.68 - 16.02 Velika Gorica, Croatia 10413
1.10.2022 05:52 ML 3.4 5 f 45.37 - 16.12 Prekopa 123, 44400 Glina, Croatia
1.10.2022 05:23 ML 1.7 13 45.44 - 15.98 Donja Bučica, 44400 Glina, Croatia
30.09.2022 01:08 ML 2.4 3 f 45.46 - 16.14 Petrinja, Croatia 44250
28.09.2022 15:08 ML 1.6 9 45.55 - 15.85 Kupska 24D, 10451 Pisarovina, Croatia
24.09.2022 10:16 ML 1.5 1 46.19 - 16.17 Budinščina, Croatia 49284
23.09.2022 23:11 ML 2.8 15 42.36 - 16.14 ML 2.3 ADRIATIC SEA
22.09.2022 08:13 ML 1.4 6 45.87 - 15.89 Zagreb, Croatia 10090
18.09.2022 13:21 ML 1.3 2 45.58 - 15.85 Karlovačka 10, 10451 Pisarovina, Croatia
15.09.2022 22:20 ML 1.7 1 45.56 - 15.95 Lukinić Brdo 48, 10414 Pokupsko, Croatia
14.09.2022 20:36 ML 2.3 42 42.03 - 15.99 ML 2.3 ADRIATIC SEA
10.09.2022 12:09 ML 2.4 12 f 42.51 - 16.15 ML 2.4 ADRIATIC SEA
8.09.2022 21:56 ML 2.5 2 43.10 - 17.53 Kula Norinska, Croatia 20350
4.09.2022 01:01 ML 2.3 36 42.76 - 16.09 ML 2.3 ADRIATIC SEA
3.09.2022 11:57 ML 3.2 10 42.70 - 16.09 ML 3.2 ADRIATIC SEA
3.09.2022 11:53 ML 3.8 11 f 42.60 - 16.17 ML 3.8 ADRIATIC SEA
3.09.2022 09:14 ML 1.4 12 45.50 - 14.42 Klana, Croatia 51217
2.09.2022 04:28 ML 2.0 2 45.37 - 16.30 Klinac 38, 44250 Petrinja, Croatia
1.09.2022 03:07 ML 1.1 1 45.87 - 16.06 Jalševečka cesta 15, 10040 Zagreb, Croatia
31.08.2022 17:51 ML 1.3 12 45.50 - 14.42 Klana, Croatia 51217
31.08.2022 12:41 ML 3.0 10 f 45.50 - 14.42 Klana, Croatia 51217
29.08.2022 02:40 ML 1.3 16 45.42 - 16.15 Glinska Poljana 110, 44250 Petrinja, Croatia
29.08.2022 00:09 ML 2.0 21 45.08 - 13.90 Peresiji 14, 52341 Svetvinčenat, Croatia
27.08.2022 04:41 ML 1.5 14 45.44 - 16.22 Petrinja, Croatia 44250
27.08.2022 02:40 ML 1.2 3 45.89 - 16.00 Zagreb, Croatia 10000
26.08.2022 08:36 ML 1.9 1 45.30 - 16.34 Petrinja, Croatia 44250
25.08.2022 21:35 ML 2.4 2 40.07 - 19.89 Lukovë, Albania
25.08.2022 16:31 ML 2.2 10 45.18 - 14.99 5094, 47300 Ogulin, Croatia
25.08.2022 14:24 ML 1.4 10 45.49 - 15.69 Ribari, 47000 Karlovac, Croatia
24.08.2022 06:06 ML 2.0 14 41.80 - 19.33 ML 2.0 ADRIATIC SEA
20.08.2022 06:28 ML 2.2 58 44.58 - 13.24 ML 2.2 ADRIATIC SEA
18.08.2022 01:40 ML 1.4 14 45.44 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
17.08.2022 08:02 ML 1.7 2 45.53 - 15.63 Karlovac, Croatia 47000
14.08.2022 06:02 ML 1.2 6 45.11 - 14.95 Novi Vinodolski, Croatia 51250
9.08.2022 07:33 ML 2.0 2 41.91 - 19.19 ML 2.0 ADRIATIC SEA
8.08.2022 10:45 ML 1.3 1 45.51 - 15.88 Lasinja, Croatia 47206
8.08.2022 08:14 ML 1.8 2 45.43 - 14.42 Jelenje, Croatia 51218
7.08.2022 21:16 ML 1.1 14 46.14 - 16.20 Zajezda 12, 49284 Budinščina, Croatia
4.08.2022 03:07 ML 1.4 1 45.49 - 16.12 36, 44000 Lekenik, Croatia
1.08.2022 20:54 ML 1.7 8 45.51 - 15.97 31, 10414 Pokupsko, Croatia
1.08.2022 06:24 ML 2.8 2 f 45.44 - 16.17 Petrinja, Croatia 44250
1.08.2022 02:07 ML 1.9 9 45.44 - 16.16 Petrinja, Croatia 44250
1.08.2022 02:04 ML 3.6 3 f 45.44 - 16.13 Petrinja, Croatia 44250
1.08.2022 02:02 ML 1.8 2 f 45.43 - 16.18 Petrinja, Croatia 44250
31.07.2022 01:12 ML 3.6 3 f 45.38 - 16.30 Klinac 25, 44250 Petrinja, Croatia
30.07.2022 01:55 ML 1.3 2 45.43 - 14.45 Jelenje, Croatia 51218
29.07.2022 06:41 ML 1.5 30 45.56 - 16.02 Gornji Hruševec 34, 10413 Kravarsko, Croatia
28.07.2022 05:23 ML 1.4 1 45.51 - 15.96 Pokupsko, Croatia 10414
24.07.2022 12:33 ML 4.0 10 f 45.44 - 16.10 Brkiševina 77, 44000 Lekenik, Croatia
24.07.2022 04:19 ML 1.5 2 45.49 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
23.07.2022 10:08 ML 3.1 2 44.88 - 17.24 Laktaši, Bosnia and Herzegovina
23.07.2022 00:06 ML 1.7 8 45.39 - 16.17 Graberje 44, 44250 Petrinja, Croatia
21.07.2022 11:01 ML 2.3 32 43.08 - 14.12 ML 2.3 ADRIATIC SEA
21.07.2022 05:57 ML 2.2 26 43.11 - 14.19 ML 2.2 ADRIATIC SEA
18.07.2022 21:05 ML 2.2 2 45.47 - 14.49 Jelenje, Croatia 51218
18.07.2022 17:54 ML 2.2 30 43.07 - 14.16 ML 2.2 ADRIATIC SEA
16.07.2022 05:03 ML 1.3 1 46.26 - 16.37 Ulica Mavra Schlengera, 42204 Gornji Kneginec, Croatia
16.07.2022 02:21 ML 1.6 1 46.26 - 16.31 Varaždinska ulica, 42204 Beretinec, Croatia
15.07.2022 09:27 ML 1.7 1 45.40 - 16.28 Hrastovica 143, 44250 Petrinja, Croatia
15.07.2022 02:39 ML 1.3 8 45.23 - 13.89 Pazin, Croatia 52000
14.07.2022 18:10 ML 1.7 5 45.61 - 15.35 Sela Žakanjska, 47271 Žakanje, Croatia
10.07.2022 13:15 ML 1.4 1 45.54 - 15.95 Lukinić Brdo 138B, 10414 Pokupsko, Croatia
10.07.2022 09:43 ML 2.3 10 f 42.25 - 15.54 ML 2.3 ADRIATIC SEA
9.07.2022 09:19 ML 1.8 1 45.47 - 16.12 3196, 44250 Petrinja, Croatia
9.07.2022 04:16 ML 1.5 1 45.40 - 16.18 Petrinja, Croatia 44250
8.07.2022 20:11 ML 1.8 1 45.40 - 16.21 Strašnik 76, 44250 Petrinja, Croatia
5.07.2022 06:06 ML 1.7 14 45.39 - 16.35 Petrinja, Croatia 44250
4.07.2022 19:31 ML 2.0 5 45.43 - 15.96 Gvozd, Croatia 44410
30.06.2022 17:44 ML 1.1 14 46.19 - 15.66 Gornje Brezno 26, 49231 Hum na Sutli, Krapina-Zagorje, Croatia
30.06.2022 11:07 ML 3.3 10 f 43.13 - 14.18 ML 3.3 ADRIATIC SEA
28.06.2022 23:51 ML 1.8 1 45.46 - 16.14 Petrinja, Croatia 44250
28.06.2022 22:18 ML 2.5 10 42.64 - 16.28 ML 2.5 ADRIATIC SEA
28.06.2022 07:43 ML 1.3 4 45.58 - 15.72 Draganić, Croatia 47000
28.06.2022 05:28 ML 2.0 5 41.22 - 19.43 ML 2.0 ADRIATIC SEA
27.06.2022 16:22 ML 2.9 74 42.78 - 15.40 ML 2.9 ADRIATIC SEA
26.06.2022 22:34 ML 0.6 3 45.82 - 16.08 Vrinice 6B, 10040 Zagreb, Zagreb, Croatia
26.06.2022 19:12 ML 2.3 15 43.63 - 16.46 Klis, Croatia 21204
25.06.2022 21:38 ML 1.7 9 43.11 - 17.05 ML 1.7 CROATIA
25.06.2022 21:37 ML 1.4 16 43.11 - 17.10 ML 1.4 CROATIA
25.06.2022 21:23 ML 1.5 0 43.10 - 17.06 ML 1.5 CROATIA
25.06.2022 21:08 ML 2.8 10 f 43.11 - 17.03 ML 2.7 CROATIA
24.06.2022 16:35 ML 1.9 12 45.20 - 16.30 Dvor, Croatia 44440
22.06.2022 13:03 ML 2.4 10 42.63 - 16.29 ML 2.4 ADRIATIC SEA
20.06.2022 19:40 ML 1.5 6 45.57 - 15.64 Draganić, Croatia 47000
20.06.2022 19:36 ML 3.5 10 f 45.42 - 16.32 Petrinja, Croatia 44250
19.06.2022 00:03 ML 2.7 5 f 45.88 - 16.02 Meducin 15, 10000 Zagreb, Croatia
18.06.2022 18:16 ML 1.4 1 45.51 - 15.85 Crna Draga 18, 47206 Lasinja, Croatia
18.06.2022 16:43 ML 2.3 0 45.38 - 16.34 Moštanica 90A, 44250 Petrinja, Croatia
18.06.2022 08:25 ML 1.7 0 45.46 - 15.86 Stipan 31A, 44410 Vrginmost, Croatia
18.06.2022 08:10 ML 1.7 1 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
17.06.2022 21:39 ML 1.9 9 45.53 - 15.76 Karlovac, Croatia 47000
17.06.2022 21:13 ML 1.2 10 45.70 - 15.86 Zagreb, Croatia 10257
17.06.2022 11:42 ML 1.6 1 45.08 - 14.70 ML 1.6 CROATIA
16.06.2022 01:30 ML 1.1 0 45.49 - 15.92 Pokupsko, Croatia 10414
14.06.2022 19:56 ML 3.4 5 f 43.74 - 16.04 Šibenik, Croatia 22000
13.06.2022 06:25 ML 1.5 1 46.24 - 16.39 Halić 25A, 42204 Gornji Kneginec, Croatia
12.06.2022 19:55 ML 1.6 6 45.46 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
12.06.2022 00:32 ML 2.6 2 f 42.10 - 19.11 Burtaiši, Montenegro
11.06.2022 23:25 ML 2.1 2 45.46 - 14.59 Čabar, Croatia 51306
11.06.2022 02:59 ML 2.0 12 45.51 - 16.15 Rupčićev put 32, 44000 Lekenik, Croatia
10.06.2022 12:07 ML 2.4 34 43.04 - 14.09 ML 2.4 ADRIATIC SEA
10.06.2022 08:23 ML 2.2 34 43.08 - 14.12 ML 2.2 ADRIATIC SEA
10.06.2022 05:06 ML 2.8 11 f 42.69 - 15.89 ML 2.8 ADRIATIC SEA
10.06.2022 01:31 ML 2.1 10 43.00 - 14.19 ML 2.1 ADRIATIC SEA
10.06.2022 01:21 ML 2.1 33 43.07 - 14.10 ML 2.1 ADRIATIC SEA
9.06.2022 13:39 ML 3.0 26 43.04 - 14.16 ML 3.0 ADRIATIC SEA
9.06.2022 13:22 ML 2.4 30 43.05 - 14.17 ML 2.4 ADRIATIC SEA
9.06.2022 13:18 mb 4.3 2 43.12 - 14.00 mb 4.8 ADRIATIC SEA
6.06.2022 10:45 ML 2.6 12 f 43.07 - 14.16 ML 2.6 ADRIATIC SEA
6.06.2022 06:41 ML 2.2 18 41.88 - 19.24 ML 2.2 ADRIATIC SEA
6.06.2022 06:16 mb 4.5 10 f 41.85 - 19.16 M 4.6 ADRIATIC SEA
6.06.2022 03:42 ML 2.5 2 41.83 - 19.24 ML 2.7 ADRIATIC SEA
5.06.2022 20:30 ML 1.3 2 45.40 - 16.21 Strašnik 76, 44250 Petrinja, Croatia
5.06.2022 19:53 ML 1.5 1 45.38 - 14.97 Bajt 2, 51300 Ravna Gora, Croatia
5.06.2022 15:21 mb 4.3 10 f 41.22 - 19.36 ML 3.4 ADRIATIC SEA
5.06.2022 15:12 ML 2.4 2 41.21 - 19.32 ML 2.3 ADRIATIC SEA
5.06.2022 02:50 ML 1.4 3 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
3.06.2022 23:07 ML 3.2 4 f 45.41 - 16.32 Petrinja, Croatia 44250
1.06.2022 23:04 ML 1.2 0 45.50 - 15.95 Pokupsko, Croatia 10414
1.06.2022 00:42 ML 1.6 8 45.50 - 16.09 Lekenik, Croatia 44000
1.06.2022 00:35 ML 1.3 1 45.26 - 14.46 ML 1.3 CROATIA
31.05.2022 14:25 ML 2.2 23 42.09 - 15.86 ML 2.2 ADRIATIC SEA
30.05.2022 17:43 ML 2.2 32 43.04 - 14.12 ML 2.2 ADRIATIC SEA
30.05.2022 17:34 ML 3.3 49 f 43.04 - 14.13 ML 3.3 ADRIATIC SEA
30.05.2022 14:35 ML 2.1 12 f 43.01 - 14.12 ML 2.1 ADRIATIC SEA
29.05.2022 05:30 ML 1.5 18 45.55 - 16.25 Lekenik, Croatia 44272
29.05.2022 02:13 ML 2.6 9 44.02 - 13.06 ML 2.6 ADRIATIC SEA
28.05.2022 17:34 ML 1.9 26 45.43 - 16.05 Glina, Croatia 44400
27.05.2022 03:03 ML 2.8 5 45.35 - 16.33 Petrinja, Croatia 44250
25.05.2022 21:48 ML 2.5 5 f 41.46 - 19.42 ML 2.5 ADRIATIC SEA
25.05.2022 02:12 ML 1.1 6 45.52 - 15.82 Novo Selo Lasinjsko 22, 47206 Lasinja, Croatia
23.05.2022 05:43 ML 3.4 10 f 43.17 - 16.88 ML 3.4 ADRIATIC SEA
23.05.2022 04:12 ML 2.0 1 45.27 - 14.72 Lič 262, 51300 Fužine, Croatia
22.05.2022 15:30 ML 1.6 26 45.44 - 16.05 Glina, Croatia 44400
22.05.2022 12:22 ML 1.7 1 45.32 - 14.83 Sunger 1, 51300 Mrkopalj, Croatia
22.05.2022 05:42 ML 1.5 2 f 45.89 - 16.05 Trstenik 60, 10040 Zagreb, Croatia
19.05.2022 00:59 ML 1.6 3 45.12 - 14.73 ML 1.6 CROATIA
17.05.2022 21:59 ML 1.9 1 45.25 - 14.65 Vinodol, Croatia 51262
16.05.2022 17:36 ML 2.3 2 45.13 - 14.77 Obala Petra Krešimira IV, 51250 Novi Vinodolski, Croatia
16.05.2022 02:33 ML 1.5 2 45.34 - 14.55 Bakar, Croatia 51223
16.05.2022 02:06 ML 1.8 4 45.53 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
15.05.2022 11:56 ML 1.6 1 45.09 - 14.75 ML 1.6 CROATIA
14.05.2022 18:30 ML 1.6 1 45.44 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
14.05.2022 10:37 ML 1.1 2 45.68 - 15.69 Jastrebarsko, Croatia 10450
12.05.2022 22:17 ML 2.2 31 44.40 - 10.72 41040, Emilia-Romagna, Italy
10.05.2022 00:30 ML 1.2 0 45.50 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
8.05.2022 23:57 ML 1.0 1 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
6.05.2022 21:10 ML 2.9 2 f 45.53 - 16.06 Donji Hruševec 31/1, 10413 Kravarsko, Croatia
3.05.2022 03:47 ML 2.1 10 f 42.73 - 15.89 ML 2.1 ADRIATIC SEA
3.05.2022 00:08 ML 1.7 11 45.41 - 16.27 Cepeliš 31A, 44250 Petrinja, Croatia
2.05.2022 17:04 ML 1.3 1 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
2.05.2022 08:16 ML 1.3 1 45.54 - 15.95 Lukinić Brdo 138B, 10414 Pokupsko, Croatia
26.04.2022 11:47 ML 1.1 1 45.36 - 15.15 Vrbovsko, Croatia 51326
24.04.2022 08:21 ML 1.0 7 45.73 - 16.25 Rugvica, Croatia 10370
24.04.2022 06:47 ML 1.6 1 45.45 - 16.05 Glina, Croatia 44400
23.04.2022 19:33 ML 1.2 1 45.54 - 15.92 Pokupsko, Croatia 10414
23.04.2022 14:35 ML 2.4 25 42.09 - 15.81 ML 2.4 ADRIATIC SEA
21.04.2022 22:57 ML 2.1 20 42.33 - 19.42 Rruga Hani Hotit, Kastrat 4306, Albania
20.04.2022 12:55 ML 1.6 1 45.39 - 15.18 Vrbovsko, Croatia 51326
20.04.2022 06:33 ML 1.4 0 45.46 - 16.16 Petrinja, Croatia 44250
20.04.2022 03:57 ML 1.2 6 45.59 - 16.18 Krznarova ulica 21, 44272 Lekenik, Croatia
17.04.2022 23:43 ML 1.0 1 46.00 - 15.75 Kapelski Vrh 57, 49290 Kraljevec na Sutli, Croatia
17.04.2022 19:42 ML 1.6 1 45.42 - 16.11 Glina, Croatia 44400
17.04.2022 01:58 ML 2.6 5 f 45.43 - 16.17 Petrinja, Croatia 44250
16.04.2022 04:26 ML 2.4 24 42.43 - 16.18 ML 2.4 ADRIATIC SEA
15.04.2022 17:24 ML 2.4 27 42.64 - 16.26 ML 2.4 ADRIATIC SEA
14.04.2022 13:24 ML 1.6 1 45.56 - 16.15 Cerje Letovanićko 1, 44272 Lekenik, Croatia
13.04.2022 07:15 ML 2.5 10 f 45.38 - 16.06 Velika Solina 2, 44400 Glina, Croatia
13.04.2022 05:23 ML 2.4 68 f 42.53 - 15.77 ML 2.4 ADRIATIC SEA
10.04.2022 12:26 ML 1.7 3 45.47 - 16.04 Zaloj 57, 44400 Glina, Croatia
10.04.2022 09:49 ML 1.8 5 45.40 - 16.22 Strašnik 52, 44250 Petrinja, Croatia
10.04.2022 06:31 ML 2.5 10 45.51 - 15.95 36, 10414 Pokupsko, Croatia
10.04.2022 06:14 ML 1.7 6 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
9.04.2022 05:23 ML 1.4 14 45.87 - 16.03 Vrbanići 23, 10040 Zagreb, Croatia
6.04.2022 21:23 ML 2.6 2 42.05 - 18.98 M 2.5 ADRIATIC SEA
6.04.2022 17:00 ML 1.8 1 45.63 - 16.01 Ulica Ivana Šabana 63, 10413 Velika Gorica, Croatia
6.04.2022 01:54 ML 1.4 1 45.63 - 15.98 Velika Gorica, Croatia 10410
5.04.2022 00:10 ML 1.2 1 45.46 - 16.05 Zaloj 4, 44400 Glina, Croatia
4.04.2022 20:33 ML 1.4 4 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
1.04.2022 11:11 ML 2.0 8 f 45.43 - 16.21 Petrinja, Croatia 44250
28.03.2022 10:02 ML 1.4 1 45.99 - 15.76 Radakovo 26A, 49290 Kraljevec na Sutli, Croatia
26.03.2022 12:40 ML 2.1 15 43.23 - 16.17 ML 2.1 ADRIATIC SEA
25.03.2022 22:07 ML 1.0 1 46.15 - 15.70 Gaber 24, 49216 Desinić, Croatia
23.03.2022 19:12 ML 1.7 5 45.43 - 16.29 Ulica Gromova 89, 44250 Petrinja, Croatia
23.03.2022 00:37 ML 1.5 0 45.84 - 16.01 Jaslice 5, 10000 Zagreb, Croatia
21.03.2022 07:29 ML 2.4 10 f 41.84 - 19.29 ML 2.4 ADRIATIC SEA
15.03.2022 10:04 ML 1.4 6 45.47 - 15.92 Trepča 24, 44410 Vrginmost, Croatia
13.03.2022 09:29 ML 1.6 12 45.45 - 15.87 Stipan 53, 44410 Vrginmost, Croatia
12.03.2022 18:09 ML 2.3 2 41.80 - 19.28 ML 2.2 ADRIATIC SEA
12.03.2022 11:10 ML 2.7 2 43.79 - 16.89 Livno, Bosnia and Herzegovina
12.03.2022 10:12 ML 1.7 2 45.40 - 16.25 Petrinja, Croatia 44250
10.03.2022 14:10 ML 3.3 10 f 45.43 - 16.29 Ulica Gromova 89, 44250 Petrinja, Croatia
10.03.2022 04:33 ML 1.5 10 45.42 - 16.21 Gora 4, 44250 Petrinja, Croatia
9.03.2022 19:21 ML 2.2 10 f 45.39 - 16.34 Petrinja, Croatia 44250
6.03.2022 22:19 ML 2.2 2 f 45.34 - 15.99 Batinova Kosa 46, 44400 Topusko, Croatia
6.03.2022 03:44 ML 1.6 9 45.35 - 16.41 Sisak, Croatia 44010
6.03.2022 01:07 ML 2.0 6 45.15 - 16.44 Dvor, Croatia 44440
5.03.2022 16:11 ML 1.3 2 45.38 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
5.03.2022 15:58 ML 1.1 24 45.56 - 15.68 Karlovac, Croatia 47000
4.03.2022 23:32 ML 2.1 8 45.40 - 16.32 Taborište 119A, 44250 Petrinja, Croatia
3.03.2022 19:42 ML 1.8 2 45.39 - 14.51 Čavle, Croatia 51218
27.02.2022 04:16 ML 1.6 1 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
25.02.2022 03:29 ML 3.0 8 f 44.05 - 16.09 Ervenik, Croatia 22300
24.02.2022 13:47 ML 1.7 2 45.37 - 16.31 Petrinja, Croatia 44250
19.02.2022 15:59 ML 1.9 0 45.55 - 16.12 Lekenik, Croatia 44272
19.02.2022 06:25 ML 2.6 0 43.72 - 15.87 Šibenik, Croatia 22000
16.02.2022 09:56 ML 1.9 2 45.54 - 14.29 632, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenia
15.02.2022 01:41 ML 1.6 1 45.49 - 16.02 Gladovec Pokupski 63, 10414 Pokupsko, Croatia
14.02.2022 14:49 ML 1.9 5 45.58 - 15.38 Novaki Lipnički 25, 47271 Ribnik, Croatia
14.02.2022 03:21 ML 1.3 8 45.47 - 15.90 Dugo Selo Lasinjsko 135, 44410 Vrginmost, Croatia
13.02.2022 17:40 ML 1.4 1 45.50 - 15.83 Crna Draga 68, 47206 Lasinja, Croatia
13.02.2022 07:32 ML 1.4 8 45.08 - 15.03 Brinje, Croatia 53260
11.02.2022 07:33 ML 3.7 5 f 45.38 - 16.28 Gornja Bačuga 1, 44250 Petrinja, Croatia
11.02.2022 03:57 ML 1.1 9 45.66 - 15.56 Gornja Kupčina, 10454 Jastrebarsko, Croatia
10.02.2022 04:10 ML 1.4 16 45.47 - 16.18 Dumače 9, 44250 Petrinja, Croatia
8.02.2022 21:05 ML 2.8 1 f 45.43 - 16.21 Petrinja, Croatia 44250
8.02.2022 19:09 ML 2.3 2 41.66 - 19.60 Fushë-Kuqe, Albania
8.02.2022 14:01 ML 2.7 11 f 42.49 - 15.36 ML 2.7 ADRIATIC SEA
7.02.2022 22:48 ML 1.9 9 45.44 - 16.02 Gornje Taborište 127, 44400 Glina, Croatia
6.02.2022 12:04 ML 1.3 15 45.53 - 15.95 Pokupsko, Croatia 10414
6.02.2022 06:35 ML 1.4 15 45.49 - 15.98 Pokupsko 97, 10414 Pokupsko, Croatia
5.02.2022 22:11 ML 3.2 1 f 45.38 - 16.26 Gornja Bačuga 64B, 44250 Petrinja, Croatia
30.01.2022 20:28 ML 1.4 9 45.43 - 15.97 Glina, Croatia 44400
30.01.2022 07:49 ML 1.4 4 46.11 - 15.76 Gorjakovo 150, 49218 Pregrada, Croatia
30.01.2022 01:57 ML 1.5 8 46.13 - 15.76 Cigrovec 47, 49218 Pregrada, Croatia
29.01.2022 07:43 ML 2.1 12 41.75 - 19.49 ML 2.1 ADRIATIC SEA
27.01.2022 01:24 ML 2.5 5 f 42.65 - 15.93 ML 2.5 ADRIATIC SEA
26.01.2022 02:37 ML 1.5 1 45.38 - 16.24 Pecki 27, 44250 Petrinja, Croatia
25.01.2022 17:11 ML 2.4 5 45.36 - 16.34 Donja Budičina, 44250 Petrinja, Croatia
25.01.2022 14:11 ML 1.8 16 45.51 - 16.15 Rupčićev put 32, 44000 Lekenik, Croatia
23.01.2022 18:51 ML 1.8 2 45.47 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
23.01.2022 06:47 ML 2.1 10 f 45.46 - 14.39 Klana, Croatia 51217
22.01.2022 20:19 ML 1.1 22 45.43 - 14.39 Studena 107, 51217 Klana, Croatia
22.01.2022 12:03 ML 1.6 2 45.31 - 16.18 Glina, Croatia 44400
22.01.2022 06:46 ML 3.1 304 40.08 - 15.61 Contrada Fortino 70, 84079 Vibonati Salerno
21.01.2022 01:11 ML 2.0 28 41.34 - 19.06 ML 2.0 ADRIATIC SEA
20.01.2022 00:50 ML 3.2 40 f 43.22 - 14.18 ML 3.1 ADRIATIC SEA
19.01.2022 18:17 M 3.5 1 45.87 - 17.03 Šandrovac, Croatia 43270
19.01.2022 01:45 ML 1.5 16 45.42 - 16.15 Glinska Poljana 110, 44250 Petrinja, Croatia
17.01.2022 14:46 ML 2.5 9 f 42.62 - 16.06 ML 2.5 ADRIATIC SEA
17.01.2022 10:08 ML 1.4 6 45.45 - 14.39 Klana, Croatia 51217
17.01.2022 07:20 ML 1.2 8 45.45 - 14.39 Klana, Croatia 51217
15.01.2022 13:52 ML 2.5 2 f 45.46 - 16.27 Desni odvojak 34E, 44250 Petrinja, Croatia
13.01.2022 15:44 ML 2.1 1 44.91 - 14.85 ML 2.1 ADRIATIC SEA
13.01.2022 01:55 ML 1.2 1 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
11.01.2022 22:32 ML 2.6 5 f 45.39 - 16.32 Taborište 101, 44250 Petrinja, Croatia
11.01.2022 07:32 ML 1.8 5 f 45.47 - 14.40 Klana, 51217 Klana, Croatia
11.01.2022 02:32 ML 3.4 8 f 45.42 - 16.18 Gora 69C, 44250 Petrinja, Croatia
9.01.2022 22:31 ML 2.3 21 41.24 - 19.50 ML 2.3 ADRIATIC SEA
9.01.2022 15:20 ML 2.7 9 43.31 - 14.06 ML 2.7 ADRIATIC SEA
9.01.2022 13:35 ML 1.6 11 45.94 - 16.63 Žabno, Croatia 48214
8.01.2022 04:22 ML 3.1 80 f 43.37 - 15.51 ML 3.1 ADRIATIC SEA
7.01.2022 14:33 ML 2.6 2 f 45.44 - 16.14 Slana 133, 44250 Petrinja, Croatia
7.01.2022 05:49 ML 1.9 7 45.44 - 16.12 Petrinja, Croatia 44250
7.01.2022 00:09 ML 2.5 3 f 45.38 - 16.09 Mala Solina 122, 44400 Glina, Croatia
6.01.2022 23:46 ML 2.0 11 45.38 - 16.34 Moštanica 90A, 44250 Petrinja, Croatia
6.01.2022 19:25 ML 1.6 2 45.37 - 16.41 Sisak, Croatia 44010
6.01.2022 14:25 ML 1.7 1 45.47 - 15.98 Glina, Croatia 44400
5.01.2022 02:12 ML 1.5 1 45.47 - 16.02 Glina, Croatia 44400
2.01.2022 08:58 ML 2.8 20 42.14 - 16.29 ML 2.7 ADRIATIC SEA
2.01.2022 07:31 ML 2.3 70 42.48 - 16.07 ML 2.3 ADRIATIC SEA
2.01.2022 06:26 ML 2.7 27 f 42.42 - 16.15 ML 2.8 ADRIATIC SEA
1.01.2022 07:20 ML 1.9 2 45.38 - 16.25 Pecki 74, 44250 Petrinja, Croatia
1.01.2022 00:33 ML 2.1 2 45.36 - 16.01 Šatornja 77, 44400 Glina, Croatia
31.12.2021 18:05 ML 3.0 2 45.45 - 16.02 Glina, Croatia 44400
31.12.2021 14:00 ML 1.2 1 45.43 - 15.95 Gvozd, Croatia 44410
31.12.2021 09:31 ML 1.2 2 45.42 - 16.05 Glina, Croatia 44400
31.12.2021 00:39 ML 1.5 2 45.28 - 14.73 Fužine, Croatia 51300
30.12.2021 14:47 ML 3.3 8 f 45.43 - 16.36 22. lipnja 21, 44250 Petrinja, Croatia
30.12.2021 10:56 ML 2.2 2 f 45.39 - 16.28 Petrinja, Croatia 44250
28.12.2021 09:50 ML 1.4 1 45.41 - 15.91 Kirin 115, 44410 Vrginmost, Croatia
28.12.2021 03:55 ML 1.5 2 45.37 - 16.25 Pecki 87, 44250 Petrinja, Croatia
27.12.2021 06:28 ML 2.9 2 f 45.39 - 15.99 Glina, Croatia 44400
26.12.2021 05:29 ML 1.1 1 45.47 - 16.05 Glina, Croatia 44400
25.12.2021 11:16 ML 1.4 2 45.44 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
25.12.2021 08:39 ML 2.4 10 42.45 - 15.89 ML 2.4 ADRIATIC SEA
25.12.2021 07:10 ML 1.5 1 45.47 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
21.12.2021 09:13 ML 2.0 2 45.37 - 16.21 Luščani 228, 44250 Petrinja, Croatia
21.12.2021 08:25 ML 2.7 2 f 45.44 - 16.09 Brkiševina 57, 44000 Lekenik, Croatia
21.12.2021 05:33 ML 2.2 8 45.41 - 16.26 Petrinja, Croatia 44250
21.12.2021 02:52 ML 2.2 19 42.04 - 15.87 ML 2.2 ADRIATIC SEA
21.12.2021 00:47 ML 2.7 10 42.75 - 16.13 ML 2.7 ADRIATIC SEA
19.12.2021 19:07 ML 2.6 9 f 43.73 - 13.43 ML 1.0 CROATIA
19.12.2021 10:35 ML 1.2 1 45.47 - 15.92 Trepča 24, 44410 Vrginmost, Croatia
19.12.2021 09:37 ML 1.3 2 45.44 - 16.21 Gornje Mokrice 8, 44250 Petrinja, Croatia
19.12.2021 06:47 ML 1.2 10 45.50 - 14.42 Klana, Croatia 51217
19.12.2021 02:51 ML 1.5 28 45.56 - 16.12 Gradec 184, 44272 Lekenik, Croatia
18.12.2021 04:22 ML 1.6 3 45.43 - 16.02 Gornje Taborište 19, 44400 Glina, Croatia
17.12.2021 23:38 ML 1.6 1 45.44 - 16.05 Glina, Croatia 44400
15.12.2021 15:39 ML 1.5 1 45.42 - 16.08 Glina, Croatia 44400
14.12.2021 12:52 ML 2.8 10 f 42.71 - 15.89 ML 2.8 ADRIATIC SEA
13.12.2021 22:18 ML 2.9 2 f 45.41 - 16.32 Petrinja, Croatia 44250
13.12.2021 00:33 ML 1.3 2 45.40 - 16.21 Strašnik 76, 44250 Petrinja, Croatia
9.12.2021 07:12 ML 1.5 1 45.50 - 15.86 Crna Draga 26, 47206 Lasinja, Croatia
8.12.2021 21:47 ML 1.7 21 45.59 - 16.09 Vukojevska cesta 14, 10413 Kravarsko, Croatia
7.12.2021 08:39 ML 1.8 13 45.39 - 16.34 Petrinja, Croatia 44250
6.12.2021 02:58 ML 1.4 23 45.60 - 16.09 Kravarsko, Croatia 10413
5.12.2021 20:08 ML 1.8 10 f 45.48 - 14.41 Klana, Croatia 51217
4.12.2021 06:29 ML 1.1 1 45.52 - 15.65 Karlovac, Croatia 47000
2.12.2021 14:56 ML 1.3 14 45.90 - 16.03 Vidovec 332D, 10000 Zagreb, Croatia
2.12.2021 12:51 ML 1.4 15 45.50 - 14.42 Klana, Croatia 51217
2.12.2021 07:23 ML 1.4 14 45.50 - 14.42 Klana, Croatia 51217
2.12.2021 07:02 ML 1.7 11 45.49 - 14.42 Klana, Croatia 51217
2.12.2021 06:55 ML 3.2 10 f 45.49 - 14.46 Jelenje, Croatia 51218
30.11.2021 05:16 ML 2.4 8 45.28 - 16.15 Maja 4, 44400 Glina, Croatia
27.11.2021 16:52 ML 1.4 1 45.61 - 15.75 Klinča Sela, Croatia 10450
26.11.2021 14:06 ML 1.3 1 45.61 - 15.75 Klinča Sela, Croatia 10450
25.11.2021 18:42 ML 1.2 1 45.63 - 16.09 Velika Gorica, Croatia 10410
25.11.2021 11:23 ML 2.4 1 f 45.39 - 16.25 Pecki 57, 44250 Petrinja, Croatia
24.11.2021 21:22 ML 1.4 2 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
24.11.2021 20:49 ML 1.1 1 45.38 - 15.24 Ponikve 42, 47300 Ogulin, Croatia
23.11.2021 23:12 ML 1.5 4 45.35 - 16.14 Glina, Croatia 44400
23.11.2021 10:41 ML 1.7 8 45.44 - 16.18 Međurače 34, 44250 Petrinja, Croatia
19.11.2021 05:40 ML 2.2 2 f 46.20 - 16.28 Novi Marof, Croatia 42220
18.11.2021 23:11 ML 1.6 1 45.49 - 16.15 Lekenik, Croatia 44000
18.11.2021 00:19 mb 4.1 5 f 42.49 - 15.89 M 4.2 ADRIATIC SEA
16.11.2021 20:40 ML 1.5 4 45.46 - 15.95 Ilovačak 96, 44400 Glina, Croatia
16.11.2021 12:35 ML 2.4 2 45.42 - 16.32 Petrinja, Croatia 44250
16.11.2021 12:13 ML 1.9 3 45.51 - 16.05 Hotnja 108, 10414 Pokupsko, Croatia
15.11.2021 15:45 ML 2.0 6 45.41 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
15.11.2021 05:51 ML 2.8 5 42.54 - 16.12 ML 2.8 ADRIATIC SEA
15.11.2021 02:32 ML 1.9 5 45.35 - 16.40 Sisak, Croatia 44010
14.11.2021 12:17 ML 2.8 2 f 45.45 - 16.31 Drenačka 21, 44250 Petrinja, Croatia
14.11.2021 04:44 ML 1.0 1 45.64 - 15.55 Krašić, Croatia 10454
13.11.2021 05:11 ML 2.7 11 f 42.54 - 16.07 ML 2.7 ADRIATIC SEA
12.11.2021 23:21 ML 3.4 6 f 45.37 - 16.12 Prekopa 123, 44400 Glina, Croatia
12.11.2021 23:09 ML 3.2 2 f 45.38 - 16.12 Hađer 32, 44400 Glina, Croatia
10.11.2021 01:32 ML 2.0 15 42.82 - 16.71 ML 2.0 ADRIATIC SEA
8.11.2021 13:44 ML 3.1 1 f 45.42 - 16.27 Potočani 7B, 44250 Petrinja, Croatia
6.11.2021 23:48 ML 1.2 1 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
6.11.2021 21:43 ML 1.3 8 45.67 - 15.44 Lović Prekriški 1, 47280 Ozalj, Croatia
6.11.2021 04:14 ML 3.1 3 f 45.45 - 16.13 Slana 88, 44250 Petrinja, Croatia
6.11.2021 02:02 ML 3.2 2 f 43.13 - 17.07 Uvala Vela Moševčica, 21469 Sucuraj, Croatia
5.11.2021 23:34 ML 1.2 1 45.56 - 15.98 Opatija, 10414 Pokupsko, Croatia
4.11.2021 09:40 ML 2.8 5 f 45.46 - 16.13 Petrinja, Croatia 44250
3.11.2021 06:42 ML 1.5 2 45.42 - 16.11 Glina, Croatia 44400
2.11.2021 14:44 ML 2.5 8 45.45 - 16.12 Petrinja, Croatia 44250
2.11.2021 14:16 ML 2.7 8 f 45.46 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
2.11.2021 05:46 ML 1.5 2 45.37 - 16.28 Hrvatski Čuntić 24, 44250 Petrinja, Croatia
31.10.2021 15:56 ML 1.1 1 45.65 - 15.59 Volavje, 10450 Jastrebarsko, Croatia
31.10.2021 04:49 ML 1.1 14 45.47 - 16.18 Dumače 9, 44250 Petrinja, Croatia
31.10.2021 02:22 ML 1.2 2 45.47 - 16.12 3196, 44250 Petrinja, Croatia
30.10.2021 20:58 ML 2.5 29 42.74 - 16.14 ML 2.5 ADRIATIC SEA
30.10.2021 19:13 ML 1.5 1 45.47 - 16.22 Petrinja, Croatia 44250
29.10.2021 02:35 ML 2.6 30 42.68 - 16.20 ML 2.6 ADRIATIC SEA
28.10.2021 15:45 ML 2.8 5 f 41.08 - 19.36 ML 2.8 ADRIATIC SEA
27.10.2021 22:06 ML 2.3 10 42.63 - 16.21 ML 2.3 ADRIATIC SEA
25.10.2021 19:53 ML 2.4 10 f 42.61 - 15.92 ML 2.4 ADRIATIC SEA
24.10.2021 10:06 ML 2.6 2 f 45.38 - 15.96 Gvozd, Croatia 44410
24.10.2021 03:08 ML 1.6 14 45.33 - 16.24 Grabovac Banski 61A, 44250 Petrinja, Croatia
24.10.2021 01:29 ML 1.4 2 45.43 - 16.18 Petrinja, Croatia 44250
23.10.2021 19:56 ML 1.4 2 45.51 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
23.10.2021 07:07 ML 1.3 1 45.70 - 15.63 Gornja Reka 25C, 10450 Jastrebarsko, Croatia
23.10.2021 03:31 ML 1.2 5 45.91 - 16.08 Zagreb, Croatia 10360
22.10.2021 19:51 ML 2.4 2 45.34 - 16.44 Sjeverovac 48, 44210 Sunja, Croatia
22.10.2021 00:10 ML 2.7 10 42.63 - 16.30 ML 2.7 ADRIATIC SEA
21.10.2021 04:14 ML 1.6 4 45.62 - 15.95 Vukomerić 1C, 10257 Velika Gorica, Croatia
19.10.2021 16:43 ML 2.2 6 43.26 - 14.03 ML 2.2 ADRIATIC SEA
18.10.2021 17:07 ML 2.1 5 45.40 - 16.33 Petrinja, Croatia 44250
18.10.2021 00:10 ML 2.0 31 42.66 - 16.35 ML 2.0 ADRIATIC SEA
17.10.2021 14:54 ML 1.3 1 45.45 - 16.22 Petrinja, Croatia 44250
16.10.2021 18:46 ML 2.2 8 45.41 - 16.19 Gora 185, 44250 Petrinja, Croatia
16.10.2021 10:16 ML 1.2 1 45.56 - 15.98 Opatija, 10414 Pokupsko, Croatia
15.10.2021 12:05 ML 2.3 5 45.42 - 16.22 Petrinja, Croatia 44250
14.10.2021 11:18 ML 1.6 1 45.51 - 16.05 Hotnja 108, 10414 Pokupsko, Croatia
14.10.2021 06:30 ML 1.8 10 45.50 - 15.97 Cerje Pokupsko 17B, 10414 Pokupsko, Croatia
13.10.2021 21:20 ML 2.2 2 45.67 - 15.77 Dominova 42, 10450 Klinča Sela, Croatia
13.10.2021 06:50 ML 1.7 1 45.49 - 16.12 36, 44000 Lekenik, Croatia
12.10.2021 14:38 ML 2.2 23 40.09 - 19.73 ML 2.2 ADRIATIC SEA
11.10.2021 14:51 ML 1.6 10 45.60 - 15.69 Draganić, Croatia 47000
11.10.2021 13:39 ML 3.0 10 f 45.62 - 15.56 Vukšin Šipak 7, 10454 Jastrebarsko, Croatia
8.10.2021 23:55 ML 1.5 4 45.49 - 15.71 Karlovac, Croatia 47000
8.10.2021 20:23 ML 1.8 30 45.63 - 16.02 Ulica Franje Ogulinca 60, 10413 Velika Gorica, Croatia
8.10.2021 04:38 ML 1.8 1 45.38 - 16.22 Petrinja, Croatia 44250
7.10.2021 12:11 ML 2.1 2 45.56 - 15.95 Lukinić Brdo 48, 10414 Pokupsko, Croatia
6.10.2021 21:57 mb 4.8 10 f 43.64 - 16.81 Krivodol 1, 21238 Trilj, Croatia
5.10.2021 09:46 ML 1.8 1 45.49 - 15.95 Pokupsko, Croatia 10414
4.10.2021 15:39 ML 2.7 3 45.37 - 16.05 31, 44400 Glina, Croatia
3.10.2021 08:14 ML 2.6 26 42.70 - 16.12 ML 2.6 ADRIATIC SEA
2.10.2021 00:34 ML 1.2 1 45.64 - 15.58 Jastrebarsko, Croatia 10454
1.10.2021 22:15 ML 2.8 5 45.60 - 15.94 Velika Gorica, Croatia 10410
1.10.2021 01:23 ML 2.6 32 42.64 - 15.77 ML 2.6 ADRIATIC SEA
30.09.2021 09:46 ML 3.0 11 f 42.62 - 16.21 ML 3.1 ADRIATIC SEA
29.09.2021 21:19 ML 3.2 6 f 45.37 - 16.11 Dvorišće 18, 44400 Glina, Croatia
29.09.2021 15:47 ML 2.1 6 45.41 - 16.16 Glinska Poljana 22, 44250 Petrinja, Croatia
28.09.2021 19:53 ML 2.9 12 f 43.76 - 14.06 ML 2.9 ADRIATIC SEA
28.09.2021 05:48 ML 2.4 7 f 42.58 - 16.10 ML 2.4 ADRIATIC SEA
26.09.2021 06:24 ML 2.3 3 42.55 - 16.03 ML 2.3 ADRIATIC SEA
25.09.2021 22:09 ML 2.9 5 f 45.47 - 16.27 Desni odvojak 19, 44250 Petrinja, Croatia
24.09.2021 07:26 ML 2.7 27 42.70 - 16.04 ML 2.7 ADRIATIC SEA
23.09.2021 22:39 ML 3.8 10 f 45.38 - 16.31 Donja Budičina, 44250 Petrinja, Croatia
23.09.2021 06:01 ML 2.6 6 42.62 - 15.94 ML 2.6 ADRIATIC SEA
23.09.2021 01:32 ML 3.8 10 f 45.49 - 16.26 Petrinja, Croatia 44250
22.09.2021 17:42 ML 2.6 13 45.52 - 16.31 Sisak, Croatia 44000
22.09.2021 08:48 ML 1.6 1 45.62 - 16.15 Lekenik, Croatia 44272
22.09.2021 05:58 ML 2.0 8 45.53 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
22.09.2021 01:32 ML 1.5 6 45.47 - 14.80 Delnice, Croatia 51300
21.09.2021 05:45 ML 1.5 1 45.48 - 14.35 Klana, Croatia 51217
19.09.2021 15:37 ML 2.7 2 f 45.59 - 15.93 Lučelnica 58B, 10451 Pisarovina, Croatia
19.09.2021 15:04 ML 1.4 1 45.59 - 15.32 Žakanje, Croatia 47271
19.09.2021 01:47 ML 1.7 10 45.44 - 15.88 Stipan 38, 44410 Vrginmost, Croatia
17.09.2021 17:38 ML 2.0 12 f 43.48 - 14.29 ML 2.0 ADRIATIC SEA
17.09.2021 12:17 ML 1.3 1 45.51 - 15.88 Lasinja, Croatia 47206
15.09.2021 08:52 ML 1.9 13 45.52 - 16.19 Lekenik, Croatia 44000
14.09.2021 18:29 ML 2.8 12 44.21 - 16.71 Glamoč, Bosnia and Herzegovina
14.09.2021 06:31 ML 1.7 3 45.42 - 16.11 Glina, Croatia 44400
13.09.2021 07:23 ML 1.7 10 45.55 - 16.03 Gornji Hruševec 46D, 10413 Kravarsko, Croatia
13.09.2021 05:26 ML 2.2 2 45.33 - 15.82 Gvozd, Croatia 44410
12.09.2021 21:12 ML 2.0 2 45.63 - 15.92 Lipnička cesta, 10257 Zagreb, Croatia
12.09.2021 08:25 ML 1.4 16 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
11.09.2021 03:23 ML 1.4 1 45.49 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
10.09.2021 20:44 ML 1.4 1 45.42 - 16.15 Glinska Poljana 110, 44250 Petrinja, Croatia
10.09.2021 00:15 ML 2.6 1 f 45.21 - 15.07 Ogulin, Croatia 47300
9.09.2021 22:45 ML 1.9 1 45.51 - 15.98 Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia
9.09.2021 12:51 ML 1.5 1 45.49 - 15.85 Gvozd, Croatia 44410
7.09.2021 09:30 ML 1.8 10 45.42 - 15.06 Vrbovsko, Croatia 51326
6.09.2021 02:50 ML 2.6 19 45.71 - 15.86 A1, 10257 Zagreb, Croatia
5.09.2021 12:13 ML 1.3 1 45.34 - 16.34 Jošavica, 44250 Petrinja, Croatia
4.09.2021 20:45 ML 1.1 3 45.55 - 15.75 Karlovac, Croatia 47000
4.09.2021 11:42 ML 1.2 17 45.50 - 14.47 Jelenje, Croatia 51218
4.09.2021 07:16 ML 2.1 2 45.42 - 16.10 3195, 44400 Glina, Croatia
3.09.2021 20:42 ML 1.1 16 45.48 - 14.47 Jelenje, Croatia 51218
3.09.2021 15:33 ML 1.3 14 45.50 - 14.46 Klana, Croatia 51217
2.09.2021 02:23 ML 1.5 2 45.25 - 15.22 Gavani 22B, 47300 Ogulin, Croatia
1.09.2021 20:14 ML 2.1 58 41.54 - 19.13 ML 2.1 ADRIATIC SEA
1.09.2021 09:05 ML 3.2 5 f 43.77 - 15.85 Šibenik, Croatia 22000
1.09.2021 07:03 ML 1.5 1 45.85 - 15.99 Česmičkoga ulica 16, 10000 Zagreb, Croatia
31.08.2021 17:33 ML 1.5 1 45.40 - 15.97 Gornja Trstenica 52, 44410 Vrginmost, Croatia
31.08.2021 14:20 ML 1.4 9 45.65 - 15.49 Grandić Breg 8A, 10454 Krašić, Croatia
31.08.2021 13:36 ML 1.8 10 f 45.88 - 16.03 Ulica Vida Ročića 136, 10000 Zagreb, Croatia
29.08.2021 16:32 ML 1.6 5 45.40 - 14.29 Matulji, Croatia 51211
29.08.2021 08:41 ML 1.5 2 45.94 - 15.94 Stubičke Toplice, Croatia 49240
28.08.2021 23:19 ML 1.6 12 45.51 - 16.20 Letovanić 143, 44000 Lekenik, Croatia
26.08.2021 20:57 ML 1.4 1 45.51 - 15.98 Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia
25.08.2021 20:15 ML 2.7 16 f 45.56 - 15.83 Pisarovina, Croatia 10451
25.08.2021 12:15 ML 2.9 8 f 45.37 - 15.99 Glina, Croatia 44400
25.08.2021 05:47 ML 1.1 1 45.63 - 15.99 Ulica Ivana Šabana 102, 10410 Velika Gorica, Croatia
24.08.2021 19:53 ML 1.7 1 f 45.48 - 16.34 Sisak, Croatia 44000
23.08.2021 22:38 ML 1.3 1 45.44 - 16.21 Gornje Mokrice 8, 44250 Petrinja, Croatia
23.08.2021 12:37 ML 2.3 27 42.55 - 15.02 ML 2.3 ADRIATIC SEA
21.08.2021 06:02 ML 2.2 5 f 45.72 - 15.72 Beter 1E, 10450 Klinča Sela, Croatia
21.08.2021 05:55 ML 1.7 1 45.76 - 15.66 Braslovje 3, 10430 Samobor, Croatia
20.08.2021 17:59 ML 1.6 14 45.31 - 16.37 Petrinja, Croatia 44250
20.08.2021 01:13 ML 1.4 8 45.20 - 15.74 Maljevačko Selište 83, 47240 Cetingrad, Croatia
19.08.2021 22:51 ML 1.6 1 45.42 - 15.95 Golinja 15A, 44410 Vrginmost, Croatia
19.08.2021 22:50 ML 1.8 7 45.45 - 15.92 Čremušnica 44, 44410 Vrginmost, Croatia
19.08.2021 21:26 ML 2.4 10 42.66 - 16.19 ML 2.4 ADRIATIC SEA
19.08.2021 10:30 ML 1.4 1 45.47 - 16.05 Glina, Croatia 44400
18.08.2021 18:57 ML 1.0 8 45.87 - 15.98 Bliznec 52, 10000 Zagreb, Croatia
17.08.2021 23:07 ML 1.1 1 45.55 - 16.05 Kravarsko, Croatia 10413
17.08.2021 08:40 ML 3.2 15 43.58 - 17.10 Tomislavgrad, Bosnia and Herzegovina
17.08.2021 02:27 ML 2.7 9 f 45.43 - 16.24 Petrinja, Croatia 44250
17.08.2021 01:58 mb 4.7 10 f 45.43 - 16.27 Josipa Glasera 12, 44250 Petrinja, Croatia
16.08.2021 10:02 ML 2.0 1 45.44 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
16.08.2021 09:49 ML 3.1 10 f 42.65 - 16.22 ML 3.1 ADRIATIC SEA
16.08.2021 05:58 ML 1.6 1 45.33 - 16.33 Gornja Mlinoga 70, 44250 Petrinja, Croatia
15.08.2021 21:53 ML 2.2 2 45.44 - 16.03 Glina, Croatia 44400
15.08.2021 17:51 ML 1.1 1 45.53 - 15.78 36, 47000 Karlovac, Croatia
15.08.2021 16:17 ML 2.2 2 45.36 - 15.54 ML 2.0 CROATIA
15.08.2021 04:10 ML 1.5 6 45.90 - 16.07 Kuntići 35, 10360 Zagreb, Croatia
13.08.2021 05:47 ML 1.8 1 45.14 - 14.75 Jadranska magistrala, 51265 Crikvenica, Croatia
13.08.2021 02:36 ML 1.3 4 45.45 - 15.97 Desni Degoj 59, 44400 Glina, Croatia
13.08.2021 01:04 ML 1.7 9 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
11.08.2021 20:56 ML 2.1 10 44.00 - 13.14 ML 2.1 ADRIATIC SEA
11.08.2021 01:51 ML 1.6 10 45.48 - 16.19 Petrinja, Croatia 44250
11.08.2021 01:35 ML 1.0 16 45.40 - 15.96 Gornja Trstenica 57A, 44410 Vrginmost, Croatia
10.08.2021 21:53 ML 1.6 1 45.43 - 15.99 Donja Bučica 37, 44400 Glina, Croatia
10.08.2021 14:24 ML 2.3 2 45.06 - 16.52 Novi Grad, Bosnia and Herzegovina
9.08.2021 22:00 ML 3.2 5 f 45.40 - 16.13 Gornje Jame 49, 44400 Glina, Croatia
9.08.2021 01:09 ML 2.0 10 f 44.03 - 13.18 ML 2.0 ADRIATIC SEA
8.08.2021 22:23 ML 2.2 10 f 42.76 - 16.19 ML 2.2 ADRIATIC SEA
8.08.2021 14:01 ML 2.1 27 42.53 - 15.02 ML 2.1 ADRIATIC SEA
8.08.2021 08:54 ML 2.2 30 42.63 - 16.16 ML 2.2 ADRIATIC SEA
7.08.2021 14:13 ML 1.4 2 45.65 - 15.59 Volavje, 10450 Jastrebarsko, Croatia
7.08.2021 13:25 ML 1.1 1 45.65 - 15.62 Jastrebarsko, Croatia 10450
7.08.2021 02:58 ML 1.4 2 45.62 - 15.98 Velika Gorica, Croatia 10410
6.08.2021 02:11 ML 2.0 15 42.63 - 16.11 ML 2.0 ADRIATIC SEA
4.08.2021 11:17 ML 1.6 10 45.54 - 15.85 Jamnička ulica 103, 47206 Lasinja, Croatia
3.08.2021 05:43 ML 2.0 10 42.66 - 16.10 ML 2.0 ADRIATIC SEA
3.08.2021 04:14 ML 2.1 2 45.46 - 15.28 Žubrinci 5, 47262 Bosiljevo, Croatia
2.08.2021 01:27 mb 4.1 5 f 45.43 - 16.29 Ulica Gromova 89, 44250 Petrinja, Croatia
2.08.2021 00:23 ML 1.5 1 45.49 - 16.17 Stari Brod 61A, 44000 Lekenik, Croatia
1.08.2021 07:39 ML 1.6 1 45.44 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
31.07.2021 12:46 ML 1.8 8 45.39 - 16.33 Petrinja, Croatia 44250
31.07.2021 07:46 ML 2.6 10 f 42.65 - 16.18 ML 2.6 ADRIATIC SEA
30.07.2021 20:20 ML 1.4 2 45.46 - 16.31 Nova Drenčina 1C, 44250 Petrinja, Croatia
30.07.2021 20:17 ML 1.9 9 45.51 - 16.21 Letovanić 210C, 44000 Lekenik, Croatia
30.07.2021 17:43 ML 1.5 1 45.53 - 16.18 Lekenik, Croatia 44272
30.07.2021 14:23 ML 2.0 28 42.66 - 16.29 ML 2.0 ADRIATIC SEA
30.07.2021 06:00 ML 2.7 2 45.41 - 16.26 Petrinja, Croatia 44250
30.07.2021 05:55 ML 1.2 1 45.56 - 16.15 Cerje Letovanićko 1, 44272 Lekenik, Croatia
29.07.2021 21:40 ML 1.4 1 45.53 - 16.15 Lekenik, Croatia 44000
29.07.2021 09:12 ML 2.6 2 45.55 - 15.98 Opatija 46, 10414 Pokupsko, Croatia
29.07.2021 00:05 ML 1.7 8 45.51 - 16.25 Kupska ulica 112, 44272 Lekenik, Croatia
28.07.2021 22:43 ML 1.1 19 45.61 - 16.09 Kravarsko, Croatia 10413
28.07.2021 00:36 ML 1.4 1 45.49 - 16.12 36, 44000 Lekenik, Croatia
27.07.2021 22:00 ML 3.6 2 f 41.78 - 19.52 mb 4.5 ADRIATIC SEA
27.07.2021 09:03 ML 2.9 10 f 45.50 - 16.30 Sisak, Croatia 44000
26.07.2021 07:38 ML 2.4 10 45.35 - 16.30 Donja Mlinoga, 44250 Petrinja, Croatia
24.07.2021 16:01 ML 2.1 2 f 45.43 - 16.28 Vladimira Stahuljaka odvojak 18, 44250 Petrinja, Croatia
24.07.2021 15:43 ML 3.8 6 f 45.43 - 16.26 Voćarska 65, 44250 Petrinja, Croatia
24.07.2021 09:08 ML 1.9 18 45.58 - 16.12 Lekenik, Croatia 44272
23.07.2021 06:48 ML 2.4 10 f 41.60 - 19.44 ML 2.4 ADRIATIC SEA
23.07.2021 06:27 ML 2.8 10 f 41.59 - 19.42 ML 2.7 ADRIATIC SEA
21.07.2021 18:55 ML 2.4 2 f 45.45 - 16.29 Josipa Kundeka 61, 44250 Petrinja, Croatia
19.07.2021 10:58 ML 2.0 9 45.36 - 16.32 Petrinja, Croatia 44250
19.07.2021 03:21 ML 1.4 3 45.46 - 16.07 Šišinec, 44000 Lekenik, Croatia
18.07.2021 22:48 ML 2.7 10 42.69 - 15.89 ML 2.7 ADRIATIC SEA
18.07.2021 18:08 ML 3.4 10 f 42.80 - 16.18 ML 3.4 ADRIATIC SEA
18.07.2021 12:09 ML 2.0 2 45.35 - 16.34 Deanovići 33A, 44250 Petrinja, Croatia
18.07.2021 05:06 ML 1.6 10 45.47 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
17.07.2021 21:22 ML 1.3 6 45.45 - 15.95 Glina, Croatia 44400
16.07.2021 17:06 ML 2.3 2 f 45.45 - 16.13 Slana 88, 44250 Petrinja, Croatia
15.07.2021 19:53 ML 2.3 10 f 42.61 - 15.95 ML 2.3 ADRIATIC SEA
15.07.2021 00:04 ML 1.3 2 45.42 - 16.28 Zeleni brijeg 20, 44250 Petrinja, Croatia
13.07.2021 14:59 ML 1.5 1 45.49 - 15.95 Pokupsko, Croatia 10414
11.07.2021 13:22 ML 1.0 6 45.58 - 15.48 Slapno 21, 47280 Ozalj, Croatia
10.07.2021 21:28 ML 2.8 1 41.80 - 19.28 ML 2.8 ADRIATIC SEA
10.07.2021 20:30 ML 2.5 34 42.63 - 16.20 ML 2.5 ADRIATIC SEA
10.07.2021 07:38 ML 1.5 2 45.33 - 16.11 Majske Poljane 34E, 44400 Glina, Croatia
9.07.2021 12:44 ML 3.9 10 f 45.41 - 16.32 Petrinja, Croatia 44250
9.07.2021 11:29 ML 1.5 4 45.50 - 16.12 Lekenik, Croatia 44000
9.07.2021 03:54 ML 2.5 10 f 43.52 - 17.06 Dujmovići 1, 21256 Lovrec, Croatia
8.07.2021 18:56 ML 2.2 8 42.62 - 16.21 ML 2.2 ADRIATIC SEA
8.07.2021 07:10 ML 2.0 11 f 42.77 - 16.31 ML 2.0 ADRIATIC SEA
8.07.2021 02:15 ML 1.1 1 45.40 - 16.11 Gornje Jame 53, 44400 Glina, Croatia
8.07.2021 00:07 ML 2.4 10 f 42.67 - 16.31 ML 2.4 ADRIATIC SEA
7.07.2021 23:49 ML 2.6 15 f 45.43 - 16.24 Petrinja, Croatia 44250
7.07.2021 22:26 ML 1.5 1 45.35 - 15.98 Batinova Kosa 31A, 44400 Topusko, Croatia
7.07.2021 20:21 ML 1.7 2 45.55 - 16.03 Gornji Hruševec 46D, 10413 Kravarsko, Croatia
7.07.2021 10:20 ML 1.4 1 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
7.07.2021 00:24 ML 1.3 12 45.40 - 15.08 Presika 2A, 51326 Vrbovsko, Croatia
6.07.2021 21:15 ML 1.1 1 45.00 - 14.64 Punat, Croatia
6.07.2021 20:38 ML 2.7 12 f 42.62 - 16.33 ML 2.7 ADRIATIC SEA
5.07.2021 14:44 ML 2.4 10 f 42.27 - 18.64 ML 2.5 ADRIATIC SEA
5.07.2021 14:27 ML 1.5 1 45.35 - 16.00 Šatornja 128, 44400 Glina, Croatia
5.07.2021 00:29 ML 2.9 10 f 42.72 - 16.21 ML 2.9 ADRIATIC SEA
4.07.2021 11:33 ML 1.3 12 f 45.92 - 16.07 Sruki 123, 10040 Zagreb, Croatia
4.07.2021 08:24 ML 1.2 1 45.30 - 15.95 Topusko, Croatia 44400
3.07.2021 17:53 ML 2.7 2 f 45.44 - 16.33 Vere Grozaj 1, 44250 Petrinja, Croatia
3.07.2021 09:52 ML 2.9 10 f 42.61 - 16.01 ML 2.9 ADRIATIC SEA
2.07.2021 16:07 ML 2.3 9 45.87 - 16.84 Prilaz Garešničkoj 7, 43000 Bjelovar, Croatia
2.07.2021 10:11 ML 2.4 4 f 45.42 - 16.19 Gora 65, 44250 Petrinja, Croatia
2.07.2021 00:03 ML 1.3 2 45.40 - 15.91 Kirin, 44410 Vrginmost, Croatia
1.07.2021 10:36 ML 2.5 2 f 45.42 - 16.28 Zeleni brijeg 20, 44250 Petrinja, Croatia
1.07.2021 00:33 ML 2.9 2 f 45.42 - 16.24 Križ Hrastovački 12, 44250 Petrinja, Croatia
30.06.2021 21:58 ML 1.1 0 45.67 - 15.79 Kupinec 2, 10450 Klinča Sela, Croatia
30.06.2021 03:53 ML 2.4 2 f 45.41 - 16.13 Petrinja, Croatia 44250
29.06.2021 22:09 ML 1.5 1 45.52 - 15.82 Novo Selo Lasinjsko 22, 47206 Lasinja, Croatia
29.06.2021 13:55 ML 2.8 2 f 45.39 - 16.12 Gornje Jame 56, 44400 Glina, Croatia
27.06.2021 19:22 ML 1.1 2 45.58 - 15.75 Karlovac, Croatia 47000
26.06.2021 05:42 ML 2.3 21 42.64 - 16.07 ML 2.3 ADRIATIC SEA
25.06.2021 22:50 ML 1.6 12 45.37 - 16.25 Pecki 87, 44250 Petrinja, Croatia
25.06.2021 08:48 ML 1.5 1 45.64 - 15.53 3297, 10454 Krašić, Croatia
20.06.2021 20:55 ML 1.6 12 45.44 - 16.18 Međurače 34, 44250 Petrinja, Croatia
20.06.2021 08:20 ML 2.4 11 f 42.70 - 16.10 ML 2.4 ADRIATIC SEA
19.06.2021 19:32 ML 1.8 17 45.59 - 15.91 Pisarovina, Croatia 10451
19.06.2021 15:07 ML 2.4 2 41.98 - 18.82 ML 2.4 ADRIATIC SEA
19.06.2021 14:42 ML 2.8 11 f 42.74 - 16.17 ML 2.8 ADRIATIC SEA
19.06.2021 09:35 ML 2.3 10 f 43.13 - 15.30 ML 2.3 ADRIATIC SEA
19.06.2021 08:25 ML 2.8 11 f 42.60 - 16.34 ML 2.8 ADRIATIC SEA
19.06.2021 01:41 ML 2.2 11 f 42.62 - 15.85 ML 2.2 ADRIATIC SEA
18.06.2021 23:06 ML 2.8 3 f 42.60 - 16.35 ML 2.8 ADRIATIC SEA
17.06.2021 21:42 ML 2.7 2 42.24 - 15.81 ML 2.7 ADRIATIC SEA
16.06.2021 23:21 ML 3.0 10 f 43.72 - 16.21 Unešić, Croatia 22323
16.06.2021 19:58 ML 1.8 2 45.44 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
16.06.2021 13:44 ML 2.3 0 45.18 - 16.41 Riječani Bujinjski 4, 44440 Dvor, Croatia
15.06.2021 23:21 ML 2.3 11 f 42.09 - 16.74 ML 2.3 ADRIATIC SEA
15.06.2021 14:22 ML 1.2 7 45.57 - 15.63 Draganić, Croatia 47000
15.06.2021 13:02 ML 2.1 5 45.51 - 14.47 Klana, Croatia 51217
15.06.2021 11:49 ML 1.8 14 45.44 - 16.20 GORNJE MOKRICE 49, 44250 Petrinja, Croatia
15.06.2021 06:48 ML 1.8 9 45.47 - 16.05 Glina, Croatia 44400
14.06.2021 16:32 ML 1.7 11 45.50 - 14.45 Klana, Croatia 51217
14.06.2021 02:18 ML 1.2 14 45.42 - 16.21 Gora 4, 44250 Petrinja, Croatia
13.06.2021 09:39 ML 1.1 2 45.52 - 15.68 Luka Pokupska, 47000 Karlovac, Croatia
13.06.2021 06:56 ML 1.2 1 45.47 - 15.68 Karlovac, Croatia 47000
11.06.2021 23:29 ML 1.9 1 45.40 - 16.21 Strašnik 76, 44250 Petrinja, Croatia
11.06.2021 01:23 ML 3.6 8 f 45.36 - 16.29 Hrvatski Čuntić 28, 44250 Petrinja, Croatia
10.06.2021 03:20 ML 1.6 2 45.47 - 16.18 Dumače 9, 44250 Petrinja, Croatia
10.06.2021 02:02 ML 2.3 8 45.39 - 16.25 Pecki 57, 44250 Petrinja, Croatia
8.06.2021 16:25 ML 1.9 5 45.42 - 16.13 Glina, Croatia 44400
8.06.2021 16:22 ML 3.1 8 f 45.41 - 16.10 Glina, Croatia 44400
8.06.2021 16:18 ML 1.8 2 f 45.42 - 16.15 Glinska Poljana 110, 44250 Petrinja, Croatia
8.06.2021 05:59 mb 4.3 10 43.65 - 15.99 Šibenik, Croatia 22000
6.06.2021 14:22 ML 1.5 0 45.46 - 16.12 Vratečko 20, 44250 Petrinja, Croatia
5.06.2021 07:16 ML 2.4 10 f 42.69 - 16.23 ML 2.4 ADRIATIC SEA
4.06.2021 19:45 ML 2.6 5 f 45.44 - 16.28 Ulica Brezje 10, 44250 Petrinja, Croatia
4.06.2021 17:27 ML 1.5 1 45.52 - 15.82 Novo Selo Lasinjsko 22, 47206 Lasinja, Croatia
4.06.2021 02:56 ML 1.3 10 46.19 - 16.06 Lobor, Croatia 49250
3.06.2021 14:49 ML 1.6 6 45.33 - 16.28 Petrinja, Croatia 44250
3.06.2021 03:06 ML 2.6 10 42.46 - 16.04 ML 2.7 ADRIATIC SEA
3.06.2021 02:45 ML 2.0 2 45.28 - 15.94 Vorkapić 39, 44400 Topusko, Croatia
2.06.2021 18:28 ML 1.8 10 45.53 - 15.85 Kupska cesta 2, 47206 Lasinja, Croatia
2.06.2021 11:15 ML 2.0 16 40.52 - 19.21 ML 2.0 ADRIATIC SEA
2.06.2021 00:27 ML 2.4 9 f 42.65 - 16.28 ML 2.4 ADRIATIC SEA
1.06.2021 05:07 ML 3.6 5 f 45.41 - 16.28 Hrastovica 288, 44250 Petrinja, Croatia
31.05.2021 02:46 ML 1.2 2 45.56 - 16.05 Posavci 16, 10413 Kravarsko, Croatia
31.05.2021 02:34 ML 2.2 10 f 42.59 - 16.05 ML 2.2 ADRIATIC SEA
30.05.2021 23:05 ML 1.4 1 45.63 - 16.05 Ulica Seljine brigade 58, 10413 Velika Gorica, Croatia
30.05.2021 16:08 ML 1.5 14 45.53 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
30.05.2021 15:56 ML 1.7 12 45.47 - 16.10 Petrinja, Croatia 44250
30.05.2021 02:37 ML 2.6 10 45.43 - 16.32 Petrinja, Croatia 44250
29.05.2021 13:36 ML 2.8 10 42.66 - 16.22 ML 2.8 ADRIATIC SEA
29.05.2021 08:01 ML 3.1 10 42.48 - 16.05 ML 3.1 ADRIATIC SEA
29.05.2021 06:53 ML 3.1 2 42.49 - 15.82 ML 3.1 ADRIATIC SEA
28.05.2021 20:26 ML 2.6 10 f 42.66 - 16.24 ML 2.6 ADRIATIC SEA
28.05.2021 19:50 ML 2.7 15 45.69 - 15.86 Leskovci, 10257 Zagreb, Croatia
28.05.2021 04:37 ML 2.0 1 45.49 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
28.05.2021 03:08 ML 1.6 1 45.14 - 14.83 Novi Vinodolski, Croatia 51250
27.05.2021 20:16 ML 3.6 10 42.58 - 15.79 ML 3.7 ADRIATIC SEA
26.05.2021 19:57 ML 1.9 1 45.30 - 14.65 Zlobin, 51226 Bakar, Croatia
26.05.2021 16:50 ML 2.0 1 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
26.05.2021 12:36 ML 1.6 4 45.57 - 15.59 Goljak 49, 47000 Draganić, Croatia
26.05.2021 11:58 ML 1.6 1 45.42 - 16.12 Donje Jame 19, 44400 Glina, Croatia
25.05.2021 23:41 ML 2.5 20 42.49 - 16.76 ML 2.5 ADRIATIC SEA
25.05.2021 18:45 ML 1.3 1 45.54 - 15.92 Pokupsko, Croatia 10414
25.05.2021 08:44 ML 2.5 2 42.46 - 16.63 ML 2.5 ADRIATIC SEA
25.05.2021 02:58 ML 1.5 1 45.50 - 15.38 Jakovci Netretićki 4, 47271 Netretić, Croatia
24.05.2021 16:57 ML 2.9 10 42.68 - 16.13 ML 2.9 ADRIATIC SEA
24.05.2021 14:43 ML 2.4 2 45.64 - 15.86 Pisarovina, Croatia 10451
24.05.2021 11:55 ML 2.2 20 40.51 - 19.01 ML 2.2 ADRIATIC SEA
24.05.2021 01:52 ML 2.2 10 f 42.59 - 16.15 ML 2.2 ADRIATIC SEA
22.05.2021 01:10 ML 1.7 4 45.89 - 15.98 Zagreb, Croatia 10000
21.05.2021 03:12 ML 2.4 10 42.69 - 16.08 ML 2.4 ADRIATIC SEA
18.05.2021 23:11 ML 1.5 1 45.92 - 15.96 Stubičke Toplice, Croatia 49240
18.05.2021 18:25 ML 2.3 13 42.00 - 15.74 ML 2.3 ADRIATIC SEA
18.05.2021 01:32 ML 2.8 10 42.67 - 16.18 ML 2.8 ADRIATIC SEA
16.05.2021 03:34 ML 2.4 10 f 42.33 - 16.73 ML 2.4 ADRIATIC SEA
15.05.2021 21:30 ML 1.4 0 45.53 - 15.73 Karlovac, Croatia 47000
15.05.2021 20:19 ML 1.6 1 45.60 - 16.02 Ključić Brdo 150, 10413 Kravarsko, Croatia
15.05.2021 18:22 ML 2.4 8 45.49 - 16.14 Stari Farkašić 63A, 44000 Lekenik, Croatia
15.05.2021 15:40 ML 2.2 2 45.41 - 16.00 Donja Trstenica 1, 44400 Glina, Croatia
14.05.2021 18:30 ML 2.7 15 f 45.45 - 16.16 Petrinja, Croatia 44250
14.05.2021 17:39 ML 2.5 10 45.54 - 16.03 Pokupsko, Croatia 10414
14.05.2021 16:37 ML 2.5 10 42.66 - 16.21 ML 2.5 ADRIATIC SEA
14.05.2021 00:24 ML 1.2 1 45.90 - 16.06 Micudaji 31, 10040 Zagreb, Croatia
13.05.2021 19:36 ML 1.8 24 45.40 - 16.08 Mala Solina 159, 44400 Glina, Croatia
13.05.2021 13:48 ML 1.8 36 45.58 - 16.07 Kravarsko, Croatia 10413
13.05.2021 07:15 ML 1.7 12 45.51 - 16.05 Hotnja 108, 10414 Pokupsko, Croatia
13.05.2021 04:57 ML 1.2 8 45.09 - 15.25 Josipdol, Croatia 47303
12.05.2021 22:23 ML 2.4 8 f 44.76 - 15.41 Ramljani 110, 53220 Otočac, Croatia
12.05.2021 20:54 ML 1.5 26 45.40 - 16.11 Gornje Jame 53, 44400 Glina, Croatia
12.05.2021 06:22 ML 1.5 2 45.47 - 16.12 3196, 44250 Petrinja, Croatia
12.05.2021 03:28 ML 1.7 2 45.00 - 15.18 Plašćica 8, 53260 Brinje, Croatia
11.05.2021 17:19 ML 2.5 2 41.83 - 19.15 ML 2.4 ADRIATIC SEA
11.05.2021 05:43 ML 1.7 4 45.53 - 15.99 Pokupsko, Croatia 10414
10.05.2021 05:25 ML 1.7 1 45.51 - 16.05 Hotnja 108, 10414 Pokupsko, Croatia
9.05.2021 11:52 ML 2.4 10 45.59 - 15.91 Pisarovina, Croatia 10451
9.05.2021 06:06 ML 1.5 1 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
8.05.2021 22:51 ML 1.6 1 45.48 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
8.05.2021 12:46 ML 2.4 10 f 45.58 - 15.92 Lučelnica 73, 10451 Pisarovina, Croatia
8.05.2021 08:10 ML 1.4 1 45.49 - 15.95 Pokupsko, Croatia 10414
7.05.2021 21:58 ML 2.6 10 42.62 - 16.15 ML 2.6 ADRIATIC SEA
7.05.2021 12:05 ML 2.8 10 42.73 - 16.12 ML 2.8 ADRIATIC SEA
7.05.2021 11:20 ML 3.5 9 f 42.67 - 16.21 ML 3.4 ADRIATIC SEA
7.05.2021 05:50 ML 3.5 10 f 42.44 - 16.00 ML 3.5 ADRIATIC SEA
6.05.2021 17:11 ML 2.5 3 43.01 - 16.08 Komiža, Croatia 21485
6.05.2021 09:22 ML 1.9 11 45.54 - 15.99 Roženica 74, 10414 Pokupsko, Croatia
6.05.2021 03:40 ML 2.4 4 f 45.43 - 16.11 Glina, Croatia 44400
6.05.2021 02:19 ML 2.6 4 f 45.40 - 16.25 Petrinja, Croatia 44250
5.05.2021 20:59 ML 1.4 14 45.65 - 16.05 31, 10413 Velika Gorica, Croatia
5.05.2021 16:05 ML 3.2 32 42.62 - 16.24 ML 3.2 ADRIATIC SEA
5.05.2021 14:51 ML 1.6 1 45.47 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
5.05.2021 12:29 ML 2.6 10 f 42.60 - 16.16 ML 2.6 ADRIATIC SEA
5.05.2021 12:26 ML 3.2 2 42.50 - 16.05 ML 2.8 ADRIATIC SEA
4.05.2021 08:16 ML 3.1 20 42.67 - 16.07 ML 3.2 ADRIATIC SEA
4.05.2021 06:41 ML 1.9 8 f 45.53 - 15.82 Novo Selo Lasinjsko 53, 47206 Lasinja, Croatia
4.05.2021 06:13 ML 3.2 9 f 42.61 - 16.35 ML 3.4 ADRIATIC SEA
3.05.2021 18:12 ML 1.6 1 45.42 - 16.18 Gora 69C, 44250 Petrinja, Croatia
3.05.2021 06:35 ML 1.3 5 45.43 - 15.90 Gvozd, Croatia 44410
1.05.2021 23:43 ML 2.4 16 f 45.87 - 16.02 Štefanovec 104G, 10000 Zagreb, Croatia
1.05.2021 20:12 ML 1.3 1 45.53 - 15.95 Pokupsko, Croatia 10414
1.05.2021 19:50 ML 1.8 2 45.49 - 16.02 Gladovec Pokupski 63, 10414 Pokupsko, Croatia
1.05.2021 09:41 ML 2.9 29 42.70 - 16.18 ML 2.9 ADRIATIC SEA
30.04.2021 20:43 ML 2.8 4 f 45.46 - 16.13 Petrinja, Croatia 44250
30.04.2021 20:08 ML 2.5 10 42.63 - 16.25 ML 2.5 ADRIATIC SEA
30.04.2021 11:08 ML 1.2 1 45.36 - 15.18 Vrbovsko, Croatia 51326
30.04.2021 11:06 ML 1.4 1 45.40 - 16.14 Marinbrod 32, 44250 Glina, Croatia
29.04.2021 21:37 ML 1.7 1 45.47 - 16.02 Glina, Croatia 44400
29.04.2021 01:38 ML 1.1 1 45.56 - 15.78 Pisarovina, Croatia 10451
28.04.2021 08:49 ML 1.8 4 45.65 - 15.99 Gudci 51/26, 10410 Velika Gorica, Croatia
28.04.2021 04:57 ML 3.1 2 45.76 - 15.74 Dugava 129, 10430 Samobor, Croatia
27.04.2021 13:30 ML 2.6 2 45.64 - 15.88 Pisarovina, Croatia 10451
26.04.2021 04:08 ML 1.1 1 45.51 - 15.98 Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia
26.04.2021 00:40 ML 1.5 13 45.28 - 16.34 Petrinja, Croatia 44250
25.04.2021 13:49 ML 2.1 10 42.69 - 16.13 ML 2.1 ADRIATIC SEA
25.04.2021 03:43 ML 2.9 10 42.69 - 16.29 ML 2.9 ADRIATIC SEA
24.04.2021 23:04 ML 2.6 10 42.76 - 16.20 ML 2.6 ADRIATIC SEA
24.04.2021 22:55 ML 2.7 10 42.67 - 16.19 ML 2.7 ADRIATIC SEA
24.04.2021 22:38 ML 2.6 10 42.67 - 16.19 ML 2.6 ADRIATIC SEA
24.04.2021 13:57 ML 1.6 4 45.47 - 16.15 Novi Farkašić 67, 44250 Petrinja, Croatia
24.04.2021 01:23 ML 1.2 6 45.52 - 15.72 Karasi 2, 47000 Karlovac, Croatia
23.04.2021 20:21 ML 1.2 1 45.54 - 15.95 Lukinić Brdo 138B, 10414 Pokupsko, Croatia
23.04.2021 17:22 ML 2.8 2 45.10 - 15.27 Josipdol, Croatia 47303
23.04.2021 07:21 ML 2.6 10 42.69 - 16.14 ML 2.6 ADRIATIC SEA
22.04.2021 14:39 ML 3.2 11 f 42.64 - 16.29 ML 3.2 ADRIATIC SEA
22.04.2021 14:15 ML 1.6 1 45.45 - 15.98 Gornja Bučica, 44400 Glina, Croatia
22.04.2021 13:18 ML 2.4 2 45.39 - 16.14 Marinbrod 32, 44400 Glina, Croatia
22.04.2021 10:18 ML 2.6 2 f 45.44 - 16.20 GORNJE MOKRICE 49, 44250 Petrinja, Croatia
21.04.2021 20:51 ML 1.4 6 45.42 - 15.98 Gvozd, Croatia 44410
21.04.2021 16:03 ML 1.9 1 45.53 - 15.78 36, 47000 Karlovac, Croatia
21.04.2021 01:36 ML 2.5 5 45.47 - 16.06 Lekenik, Croatia 44000
20.04.2021 23:15 ML 3.0 8 f 45.89 - 15.99 Zagreb, Croatia 10000
20.04.2021 19:18 ML 1.6 2 45.55 - 16.02 Gornji Hruševec 40, 10413 Kravarsko, Croatia
20.04.2021 17:44 ML 1.2 8 45.88 - 16.03 Ulica Vida Ročića 138D, 10000 Zagreb, Croatia
20.04.2021 00:20 ML 1.4 1 45.45 - 16.12 Petrinja, Croatia 44250
19.04.2021 11:23 ML 1.8 1 45.44 - 16.18 Međurače 34, 44250 Petrinja, Croatia
18.04.2021 22:25 ML 1.8 6 45.37 - 16.25 Pecki 87, 44250 Petrinja, Croatia
18.04.2021 21:58 ML 1.3 2 45.38 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
18.04.2021 14:34 ML 1.6 3 45.44 - 16.05 Glina, Croatia 44400
18.04.2021 11:25 ML 2.5 10 42.66 - 16.06 ML 2.5 ADRIATIC SEA
18.04.2021 06:34 ML 1.4 2 45.37 - 16.35 Moštanica 47, 44250 Petrinja, Croatia
18.04.2021 02:32 ML 2.2 20 45.10 - 13.94 Čubani 38A, 52341 Ominj, Croatia
17.04.2021 21:15 ML 1.4 1 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
17.04.2021 18:59 ML 2.6 0 f 45.39 - 16.21 Strašnik 102, 44250 Petrinja, Croatia
16.04.2021 21:20 mb 4.2 30 f 43.24 - 14.45 ML 3.8 ADRIATIC SEA
16.04.2021 15:50 ML 2.4 32 42.67 - 16.24 ML 2.4 ADRIATIC SEA
16.04.2021 15:37 ML 3.1 17 f 45.36 - 16.29 Hrvatski Čuntić 28, 44250 Petrinja, Croatia
16.04.2021 04:28 ML 2.7 10 f 42.72 - 16.35 ML 2.7 ADRIATIC SEA
16.04.2021 02:24 ML 2.2 10 42.73 - 16.13 ML 2.2 ADRIATIC SEA
15.04.2021 19:48 ML 2.4 2 41.57 - 19.50 Ishëm, Albania
15.04.2021 06:33 ML 3.7 10 42.54 - 16.20 ML 3.5 ADRIATIC SEA
15.04.2021 01:08 ML 2.1 10 42.67 - 16.15 ML 2.1 ADRIATIC SEA
15.04.2021 00:40 ML 3.2 8 f 42.81 - 17.71 Bižanj 3, 20230 Ston, Croatia
14.04.2021 23:16 ML 2.5 6 f 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
14.04.2021 16:15 ML 2.1 5 f 45.56 - 16.02 Gornji Hruševec 34, 10413 Kravarsko, Croatia
14.04.2021 02:54 ML 2.4 9 42.57 - 15.26 ML 2.4 ADRIATIC SEA
13.04.2021 22:58 ML 2.2 2 45.54 - 16.07 Kravarsko, Croatia 10413
13.04.2021 22:34 ML 1.9 1 45.28 - 16.06 Šaševa 44, 44400 Glina, Croatia
13.04.2021 20:30 ML 2.3 10 f 42.65 - 16.18 ML 2.3 ADRIATIC SEA
13.04.2021 04:42 ML 1.3 8 45.66 - 15.84 Pisarovina, Croatia 10451
13.04.2021 02:50 ML 2.2 24 41.21 - 19.06 ML 2.2 ADRIATIC SEA
13.04.2021 02:44 ML 2.4 2 f 41.18 - 18.97 ML 2.4 ADRIATIC SEA
13.04.2021 02:27 ML 2.2 10 f 41.14 - 18.93 ML 2.1 ADRIATIC SEA
12.04.2021 08:15 ML 2.8 10 f 42.66 - 16.23 ML 2.8 ADRIATIC SEA
12.04.2021 07:45 ML 2.0 5 45.07 - 14.60 Krk, Croatia 51500
11.04.2021 12:44 ML 1.8 1 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
10.04.2021 19:32 ML 2.4 10 f 42.68 - 16.20 ML 2.4 ADRIATIC SEA
9.04.2021 01:31 ML 3.1 8 f 42.67 - 16.20 ML 3.1 ADRIATIC SEA
9.04.2021 00:27 ML 2.3 23 42.64 - 16.08 ML 2.3 ADRIATIC SEA
8.04.2021 23:37 ML 1.9 8 45.22 - 16.50 Kostajnica, Croatia 44430
8.04.2021 19:47 ML 2.5 10 f 42.73 - 16.13 ML 2.5 ADRIATIC SEA
8.04.2021 13:05 ML 3.1 12 f 42.69 - 16.24 ML 3.1 ADRIATIC SEA
8.04.2021 11:13 ML 2.7 5 f 42.67 - 16.16 ML 2.7 ADRIATIC SEA
8.04.2021 10:20 ML 1.8 1 45.48 - 15.88 Dugo Selo Lasinjsko 54, 44410 Vrginmost, Croatia
8.04.2021 06:12 ML 2.8 10 42.66 - 16.15 ML 2.8 ADRIATIC SEA
8.04.2021 05:57 ML 3.3 18 f 43.87 - 16.43 Otišić 49, 21236 Vrlika, Croatia
8.04.2021 05:21 ML 2.4 10 f 42.58 - 16.39 ML 2.4 ADRIATIC SEA
7.04.2021 17:12 ML 1.8 2 45.60 - 15.95 Petravec 4, 10410 Velika Gorica, Croatia
7.04.2021 04:06 mb 4.1 10 f 41.50 - 19.39 ML 3.5 ADRIATIC SEA
7.04.2021 02:37 ML 2.6 10 f 42.62 - 16.33 ML 2.6 ADRIATIC SEA
7.04.2021 02:30 ML 3.1 10 f 42.65 - 16.18 ML 3.1 ADRIATIC SEA
6.04.2021 11:15 ML 3.0 5 f 45.19 - 16.11 Brubno 59, 44400 Glina, Croatia
6.04.2021 10:54 mb 4.6 10 f 45.20 - 16.22 Glina, Croatia 44400
6.04.2021 10:31 ML 2.3 2 45.20 - 16.17 Glina, Croatia 44400
6.04.2021 10:03 ML 3.1 9 f 45.33 - 16.03 Gređani 218, 44400 Topusko, Croatia
6.04.2021 06:35 ML 2.3 20 42.68 - 16.07 ML 2.3 ADRIATIC SEA
6.04.2021 04:46 ML 3.0 17 f 42.65 - 16.26 ML 3.0 ADRIATIC SEA
6.04.2021 04:11 ML 3.2 12 f 45.39 - 15.76 Podsedlo 51, 47220 Vojnić, Croatia
5.04.2021 20:32 ML 2.7 10 42.67 - 16.09 ML 2.7 ADRIATIC SEA
5.04.2021 02:43 ML 2.0 2 45.43 - 14.56 Platak, 51218 Čavle, Croatia
5.04.2021 00:27 ML 2.0 2 45.39 - 16.09 Mala Solina 120, 44400 Glina, Croatia
4.04.2021 20:15 ML 1.1 14 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
4.04.2021 10:52 ML 1.6 1 45.16 - 14.92 Novi Vinodolski, Croatia 51250
4.04.2021 09:29 ML 3.5 2 42.49 - 15.98 ML 3.6 ADRIATIC SEA
3.04.2021 16:08 ML 3.3 5 42.46 - 15.78 ML 3.4 ADRIATIC SEA
3.04.2021 14:29 ML 2.6 20 f 40.58 - 18.99 ML 2.8 ADRIATIC SEA
3.04.2021 05:11 ML 2.3 10 42.65 - 16.30 ML 2.3 ADRIATIC SEA
3.04.2021 01:00 ML 2.2 28 42.66 - 16.01 ML 2.2 ADRIATIC SEA
3.04.2021 00:56 ML 2.2 10 42.63 - 16.14 ML 2.2 ADRIATIC SEA
3.04.2021 00:53 ML 2.2 10 42.72 - 16.19 ML 2.2 ADRIATIC SEA
2.04.2021 23:42 ML 2.9 11 f 42.69 - 16.09 ML 2.9 ADRIATIC SEA
2.04.2021 19:09 ML 1.6 1 45.30 - 16.41 Donji Kukuruzari, Croatia 44430
2.04.2021 14:39 ML 3.0 10 f 42.74 - 16.20 ML 3.0 ADRIATIC SEA
2.04.2021 11:18 ML 2.6 10 f 42.67 - 16.17 ML 2.6 ADRIATIC SEA
2.04.2021 10:48 ML 2.9 10 f 42.69 - 16.14 ML 2.9 ADRIATIC SEA
2.04.2021 09:04 ML 2.9 9 f 42.62 - 15.96 ML 2.9 ADRIATIC SEA
2.04.2021 04:39 ML 2.3 8 f 45.34 - 15.95 Gornja Čemernica||||0|0 90C, 44410 Vrginmost, Croatia
2.04.2021 04:23 ML 1.4 2 f 45.35 - 16.21 Luščani, 44250 Petrinja, Croatia
2.04.2021 03:37 ML 1.9 1 f 45.20 - 16.09 Brubno, 44400 Glina, Croatia
2.04.2021 03:04 ML 2.1 15 45.52 - 15.72 Karasi 2, 47000 Karlovac, Croatia
2.04.2021 02:57 ML 2.2 14 f 45.35 - 15.98 Batinova Kosa 31A, 44400 Topusko, Croatia
1.04.2021 20:58 ML 1.1 0 45.42 - 16.13 Glina, Croatia 44400
1.04.2021 17:56 ML 2.7 21 40.55 - 19.06 ML 2.7 ADRIATIC SEA
1.04.2021 17:55 ML 2.4 2 45.31 - 16.77 Sunja, Croatia 44210
1.04.2021 16:59 ML 3.0 10 f 42.68 - 16.23 ML 3.0 ADRIATIC SEA
1.04.2021 08:55 ML 4.0 10 f 42.67 - 16.19 ML 4.0 ADRIATIC SEA
1.04.2021 03:22 ML 2.8 10 f 42.64 - 16.25 ML 2.8 ADRIATIC SEA
31.03.2021 20:49 ML 3.5 10 f 42.69 - 16.17 ML 3.7 ADRIATIC SEA
31.03.2021 20:39 ML 2.7 10 f 42.67 - 16.25 ML 2.7 ADRIATIC SEA
31.03.2021 19:02 ML 1.3 1 45.24 - 14.84 Vinodol, Croatia 51250
31.03.2021 16:35 ML 2.5 26 42.72 - 16.32 ML 2.5 ADRIATIC SEA
31.03.2021 15:12 ML 3.1 10 f 42.71 - 16.24 ML 3.2 ADRIATIC SEA
31.03.2021 08:41 ML 2.5 10 42.63 - 16.09 ML 2.5 ADRIATIC SEA
31.03.2021 02:18 ML 2.6 10 42.65 - 16.24 ML 2.6 ADRIATIC SEA
31.03.2021 02:10 ML 2.5 10 42.70 - 16.23 ML 2.5 ADRIATIC SEA
30.03.2021 13:01 ML 3.4 10 f 42.71 - 16.15 ML 3.4 ADRIATIC SEA
30.03.2021 12:25 ML 3.2 10 f 42.67 - 16.16 ML 3.3 ADRIATIC SEA
30.03.2021 11:54 ML 1.5 1 45.56 - 16.18 Cerje Letovanićko 93, 44272 Lekenik, Croatia
30.03.2021 11:17 ML 2.6 10 42.68 - 16.21 ML 2.6 ADRIATIC SEA
30.03.2021 11:15 ML 2.6 10 42.63 - 16.20 ML 2.6 ADRIATIC SEA
30.03.2021 10:42 ML 2.6 10 42.68 - 16.02 ML 2.6 ADRIATIC SEA
30.03.2021 09:44 ML 3.5 10 42.27 - 15.73 ML 3.5 ADRIATIC SEA
30.03.2021 09:35 mb 4.7 10 f 42.56 - 16.14 ML 4.5 ADRIATIC SEA
30.03.2021 09:01 ML 2.8 31 42.68 - 16.15 ML 2.8 ADRIATIC SEA
30.03.2021 08:11 ML 3.1 28 42.67 - 16.18 ML 3.0 ADRIATIC SEA
30.03.2021 08:08 ML 3.5 17 f 42.72 - 16.17 ML 3.6 ADRIATIC SEA
30.03.2021 07:51 ML 3.2 10 42.63 - 16.19 ML 3.2 ADRIATIC SEA
30.03.2021 05:26 ML 2.8 10 42.62 - 16.17 ML 2.8 ADRIATIC SEA
30.03.2021 05:02 ML 3.3 10 f 42.67 - 16.19 ML 3.3 ADRIATIC SEA
30.03.2021 04:09 ML 1.3 1 45.60 - 15.95 Petravec 4, 10410 Velika Gorica, Croatia
29.03.2021 22:16 ML 3.1 10 42.68 - 16.22 ML 3.1 ADRIATIC SEA
29.03.2021 22:12 ML 2.9 10 42.78 - 16.16 ML 2.9 ADRIATIC SEA
29.03.2021 19:31 ML 2.5 10 42.72 - 16.11 ML 2.5 ADRIATIC SEA
29.03.2021 19:07 ML 2.8 10 f 42.68 - 15.91 ML 2.8 ADRIATIC SEA
29.03.2021 18:18 ML 2.1 10 f 42.55 - 16.39 ML 2.1 ADRIATIC SEA
29.03.2021 17:49 ML 3.0 10 42.73 - 16.15 ML 3.0 ADRIATIC SEA
29.03.2021 14:52 ML 2.6 10 42.70 - 16.19 ML 2.6 ADRIATIC SEA
29.03.2021 11:03 ML 3.0 10 42.70 - 16.11 ML 3.0 ADRIATIC SEA
29.03.2021 09:23 ML 3.2 10 f 42.66 - 16.27 ML 3.2 ADRIATIC SEA
29.03.2021 09:00 ML 2.3 10 42.62 - 16.14 ML 2.3 ADRIATIC SEA
29.03.2021 07:40 ML 3.1 10 42.68 - 16.11 ML 3.1 ADRIATIC SEA
29.03.2021 07:38 ML 2.6 10 42.64 - 16.10 ML 2.6 ADRIATIC SEA
29.03.2021 05:48 ML 2.3 10 42.71 - 15.98 ML 2.3 ADRIATIC SEA
29.03.2021 05:28 ML 2.1 10 42.65 - 16.13 ML 2.1 ADRIATIC SEA
29.03.2021 05:14 ML 2.8 19 42.67 - 16.08 ML 2.8 ADRIATIC SEA
29.03.2021 04:38 ML 2.8 10 f 42.69 - 16.19 ML 2.8 ADRIATIC SEA
29.03.2021 04:28 ML 2.5 10 42.70 - 16.22 ML 2.5 ADRIATIC SEA
29.03.2021 02:55 ML 2.7 6 42.62 - 16.26 ML 2.7 ADRIATIC SEA
29.03.2021 02:14 ML 2.4 34 42.72 - 16.07 ML 2.4 ADRIATIC SEA
29.03.2021 01:26 ML 2.8 7 42.66 - 16.16 ML 2.8 ADRIATIC SEA
29.03.2021 00:48 ML 2.2 10 42.63 - 16.22 ML 2.2 ADRIATIC SEA
29.03.2021 00:41 ML 3.2 6 f 42.56 - 16.31 ML 3.2 ADRIATIC SEA
29.03.2021 00:23 ML 3.1 1 f 42.53 - 16.26 ML 2.8 ADRIATIC SEA
29.03.2021 00:14 ML 2.4 10 f 42.74 - 16.07 ML 2.4 ADRIATIC SEA
28.03.2021 23:26 ML 2.0 16 42.62 - 16.07 ML 2.0 ADRIATIC SEA
28.03.2021 23:18 ML 2.9 11 f 42.63 - 16.18 ML 2.9 ADRIATIC SEA
28.03.2021 23:17 ML 2.9 10 f 42.64 - 16.28 ML 2.9 ADRIATIC SEA
28.03.2021 22:51 ML 2.3 12 f 42.59 - 16.20 ML 2.3 ADRIATIC SEA
28.03.2021 22:35 ML 2.6 10 42.62 - 16.20 ML 2.6 ADRIATIC SEA
28.03.2021 22:15 ML 3.8 1 f 42.56 - 16.23 M 4.0 ADRIATIC SEA
28.03.2021 19:43 ML 3.8 10 f 42.69 - 16.20 ML 3.8 ADRIATIC SEA
28.03.2021 19:33 ML 3.1 11 f 42.60 - 16.29 ML 3.1 ADRIATIC SEA
28.03.2021 18:32 ML 2.6 10 42.67 - 16.14 ML 2.6 ADRIATIC SEA
28.03.2021 17:44 ML 3.0 5 f 42.39 - 15.82 ML 3.0 ADRIATIC SEA
28.03.2021 16:40 ML 2.9 10 f 42.63 - 16.22 ML 2.9 ADRIATIC SEA
28.03.2021 13:09 ML 2.5 10 f 42.71 - 16.22 ML 2.5 ADRIATIC SEA
28.03.2021 11:08 ML 2.6 10 42.63 - 16.16 ML 2.6 ADRIATIC SEA
28.03.2021 09:33 ML 2.8 28 42.70 - 16.19 ML 2.8 ADRIATIC SEA
28.03.2021 08:00 ML 2.2 10 f 42.75 - 16.08 ML 2.2 ADRIATIC SEA
28.03.2021 07:28 ML 3.2 10 42.44 - 15.96 ML 3.2 ADRIATIC SEA
28.03.2021 05:55 ML 2.6 10 42.68 - 16.20 ML 2.6 ADRIATIC SEA
28.03.2021 05:50 ML 2.3 10 42.67 - 16.09 ML 2.3 ADRIATIC SEA
28.03.2021 05:19 ML 2.1 2 45.45 - 16.02 Glina, Croatia 44400
28.03.2021 05:13 ML 2.5 19 42.68 - 16.13 ML 2.5 ADRIATIC SEA
28.03.2021 04:45 ML 2.1 11 42.64 - 16.00 ML 2.1 ADRIATIC SEA
28.03.2021 04:27 ML 3.2 10 f 42.50 - 15.98 ML 3.1 ADRIATIC SEA
28.03.2021 03:52 ML 2.5 30 42.70 - 16.18 ML 2.5 ADRIATIC SEA
28.03.2021 01:37 ML 2.2 32 42.64 - 16.25 ML 2.2 ADRIATIC SEA
28.03.2021 01:28 ML 2.3 10 f 42.63 - 16.28 ML 2.3 ADRIATIC SEA
28.03.2021 01:19 ML 2.7 22 42.69 - 16.18 ML 2.7 ADRIATIC SEA
28.03.2021 00:49 ML 3.1 30 f 42.08 - 15.95 ML 3.1 ADRIATIC SEA
28.03.2021 00:27 ML 2.9 28 42.70 - 16.19 ML 2.9 ADRIATIC SEA
28.03.2021 00:15 ML 2.7 10 f 42.58 - 16.26 ML 2.7 ADRIATIC SEA
28.03.2021 00:05 ML 2.9 19 42.65 - 16.17 ML 2.9 ADRIATIC SEA
27.03.2021 23:58 ML 2.5 10 42.72 - 16.08 ML 2.5 ADRIATIC SEA
27.03.2021 23:53 ML 2.7 10 f 42.73 - 16.11 ML 2.7 ADRIATIC SEA
27.03.2021 23:49 ML 2.2 10 42.62 - 15.98 ML 2.2 ADRIATIC SEA
27.03.2021 23:12 ML 2.5 10 f 42.64 - 16.27 ML 2.5 ADRIATIC SEA
27.03.2021 22:38 ML 2.0 10 f 42.74 - 16.10 ML 2.0 ADRIATIC SEA
27.03.2021 22:03 ML 2.4 10 f 42.71 - 16.06 ML 2.4 ADRIATIC SEA
27.03.2021 21:41 ML 2.8 10 42.77 - 16.09 ML 2.8 ADRIATIC SEA
27.03.2021 21:36 ML 2.3 2 45.42 - 16.11 Glina, Croatia 44400
27.03.2021 21:27 ML 2.4 10 42.67 - 16.10 ML 2.4 ADRIATIC SEA
27.03.2021 20:49 ML 2.3 0 45.44 - 15.07 Vrbovsko, Croatia 51326
27.03.2021 20:46 ML 2.4 10 f 42.54 - 16.48 ML 2.4 ADRIATIC SEA
27.03.2021 20:39 ML 2.3 10 f 42.65 - 16.12 ML 2.3 ADRIATIC SEA
27.03.2021 19:59 ML 2.4 10 f 42.73 - 16.19 ML 2.4 ADRIATIC SEA
27.03.2021 19:56 ML 2.6 10 f 42.75 - 16.09 ML 2.6 ADRIATIC SEA
27.03.2021 19:23 ML 2.7 10 f 42.70 - 16.29 ML 2.7 ADRIATIC SEA
27.03.2021 19:10 ML 2.5 10 f 42.70 - 16.18 ML 2.5 ADRIATIC SEA
27.03.2021 18:49 ML 2.6 12 f 42.43 - 15.92 ML 3.1 ADRIATIC SEA
27.03.2021 18:42 ML 2.5 10 f 42.81 - 16.24 ML 2.5 ADRIATIC SEA
27.03.2021 18:32 ML 2.6 10 f 42.66 - 16.29 ML 2.6 ADRIATIC SEA
27.03.2021 18:28 ML 2.5 10 f 42.71 - 16.15 ML 2.5 ADRIATIC SEA
27.03.2021 17:59 ML 2.2 10 f 42.64 - 16.27 ML 2.2 ADRIATIC SEA
27.03.2021 17:56 ML 2.5 10 f 42.71 - 16.25 ML 2.5 ADRIATIC SEA
27.03.2021 17:49 ML 2.9 10 f 42.76 - 15.99 ML 2.9 ADRIATIC SEA
27.03.2021 17:42 ML 2.4 10 f 42.77 - 16.15 ML 2.4 ADRIATIC SEA
27.03.2021 17:28 ML 2.9 10 f 42.67 - 16.19 ML 2.9 ADRIATIC SEA
27.03.2021 17:22 ML 2.9 10 f 42.72 - 16.29 ML 2.9 ADRIATIC SEA
27.03.2021 17:18 ML 2.3 10 f 42.62 - 16.20 ML 2.3 ADRIATIC SEA
27.03.2021 17:15 ML 2.5 10 f 42.76 - 16.05 ML 2.5 ADRIATIC SEA
27.03.2021 17:03 ML 2.2 10 f 42.66 - 16.24 ML 2.2 ADRIATIC SEA
27.03.2021 16:57 ML 3.3 0 f 42.51 - 16.13 ML 3.3 ADRIATIC SEA
27.03.2021 16:49 ML 2.1 10 f 42.63 - 16.05 ML 2.1 ADRIATIC SEA
27.03.2021 16:40 ML 3.0 10 42.65 - 16.31 ML 3.0 ADRIATIC SEA
27.03.2021 16:38 ML 2.4 10 f 42.65 - 16.32 ML 2.4 ADRIATIC SEA
27.03.2021 16:11 ML 2.4 10 f 42.66 - 16.23 ML 2.4 ADRIATIC SEA
27.03.2021 16:05 ML 3.2 2 f 42.50 - 15.95 ML 3.4 ADRIATIC SEA
27.03.2021 15:45 ML 2.9 10 42.65 - 16.27 ML 2.9 ADRIATIC SEA
27.03.2021 15:27 ML 2.3 10 f 42.65 - 16.21 ML 2.3 ADRIATIC SEA
27.03.2021 15:21 mb 4.4 100 42.38 - 15.87 ML 4.0 ADRIATIC SEA
27.03.2021 15:20 ML 2.3 10 f 42.63 - 16.24 ML 2.3 ADRIATIC SEA
27.03.2021 15:19 ML 2.5 10 f 42.63 - 16.45 ML 2.5 ADRIATIC SEA
27.03.2021 15:15 ML 3.2 10 42.69 - 16.11 ML 3.7 ADRIATIC SEA
27.03.2021 15:13 ML 4.1 2 f 42.50 - 16.04 ML 3.4 ADRIATIC SEA
27.03.2021 15:09 ML 2.6 6 42.66 - 16.19 ML 2.6 ADRIATIC SEA
27.03.2021 15:05 ML 3.1 10 f 42.59 - 16.19 ML 3.1 ADRIATIC SEA
27.03.2021 15:03 ML 3.3 10 42.68 - 16.13 ML 3.3 ADRIATIC SEA
27.03.2021 15:01 mb 4.3 2 f 42.49 - 16.07 M 4.5 ADRIATIC SEA
27.03.2021 14:53 ML 3.2 10 f 42.66 - 16.22 ML 3.2 ADRIATIC SEA
27.03.2021 14:47 Mw 5.5 5 f 42.67 - 16.37 mb 5.9 ADRIATIC SEA
27.03.2021 14:02 ML 2.0 5 41.12 - 19.41 ML 2.0 ADRIATIC SEA
26.03.2021 17:12 ML 1.1 2 45.44 - 16.18 Međurače 34, 44250 Petrinja, Croatia
26.03.2021 12:25 ML 1.9 8 f 45.63 - 15.52 Ozalj, Croatia 47280
25.03.2021 17:33 ML 1.6 1 45.26 - 16.44 Donji Kukuruzari, Croatia 44430
25.03.2021 09:37 ML 1.7 1 45.47 - 16.02 Glina, Croatia 44400
25.03.2021 03:44 ML 1.6 1 45.41 - 16.39 Sisak, Croatia 44010
25.03.2021 02:13 ML 1.7 14 45.57 - 16.11 Krlešćak 118B, 44272 Lekenik, Croatia
24.03.2021 20:06 ML 1.5 10 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
24.03.2021 05:02 ML 2.7 2 45.49 - 16.27 30, 44272 Lekenik, Croatia
24.03.2021 04:59 ML 2.2 6 f 45.47 - 16.32 Sisak, Croatia 44000
24.03.2021 03:26 ML 2.0 2 f 45.49 - 16.33 Drenački put 60A, 44000 Sisak, Croatia
23.03.2021 23:42 ML 1.3 2 45.56 - 16.15 Cerje Letovanićko 1, 44272 Lekenik, Croatia
23.03.2021 21:25 ML 1.6 2 45.38 - 16.08 Glina, Croatia 44400
23.03.2021 20:38 ML 1.2 1 45.58 - 16.09 Kirinov brijeg 3G, 10413 Lekenik, Croatia
23.03.2021 15:52 ML 1.9 4 45.45 - 16.03 Glina, Croatia 44400
23.03.2021 15:23 ML 1.6 1 45.65 - 15.95 Velika Gorica, Croatia 10410
23.03.2021 09:19 ML 1.5 1 45.56 - 15.75 Pisarovina, Croatia 10451
23.03.2021 07:09 ML 1.8 1 45.51 - 15.92 Lasinja, Croatia 47206
23.03.2021 02:01 ML 1.3 2 45.51 - 15.98 Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia
22.03.2021 22:33 ML 2.8 10 f 43.08 - 16.83 ML 2.8 ADRIATIC SEA
22.03.2021 16:04 ML 1.8 14 45.35 - 16.21 Luščani, 44250 Petrinja, Croatia
21.03.2021 10:39 ML 2.2 12 45.47 - 15.98 Glina, Croatia 44400
20.03.2021 17:12 ML 1.6 13 45.47 - 16.09 Lekenik, Croatia 44000
19.03.2021 06:58 ML 3.3 10 45.43 - 16.02 Gornje Taborište 19, 44400 Glina, Croatia
19.03.2021 06:21 ML 1.7 0 45.61 - 15.96 Dubranec 5/2, 10410 Velika Gorica, Croatia
19.03.2021 01:16 ML 1.1 1 45.54 - 15.88 Jurajčeva 26, 10451 Pisarovina, Croatia
18.03.2021 06:44 ML 1.6 1 45.56 - 16.05 Posavci 16, 10413 Kravarsko, Croatia
18.03.2021 04:20 ML 2.2 12 45.52 - 15.98 Pokupsko, Croatia 10414
18.03.2021 00:16 ML 2.6 2 44.92 - 15.30 Otočac, Croatia 53220
17.03.2021 19:46 ML 2.0 10 45.39 - 16.10 Mala Solina 7, 44400 Glina, Croatia
17.03.2021 14:36 ML 1.7 1 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
17.03.2021 06:01 ML 2.0 14 45.52 - 15.92 Lijevi Štefanki 203A, 10414 Pokupsko, Croatia
15.03.2021 20:17 ML 1.9 1 45.65 - 15.97 Velika Gorica, Croatia 10410
15.03.2021 04:26 ML 1.6 0 45.41 - 16.19 Gora 185, 44250 Petrinja, Croatia
14.03.2021 23:06 ML 1.4 2 45.42 - 16.18 Gora 69C, 44250 Petrinja, Croatia
14.03.2021 17:53 ML 1.3 1 45.33 - 16.28 Petrinja, Croatia 44250
14.03.2021 12:55 ML 3.6 13 f 44.36 - 15.44 Starigrad, Croatia 23244
14.03.2021 01:51 ML 1.9 1 45.60 - 16.02 Ključić Brdo 150, 10413 Kravarsko, Croatia
13.03.2021 19:59 ML 2.6 2 45.40 - 16.14 Marinbrod 32, 44250 Glina, Croatia
13.03.2021 18:21 ML 1.6 1 45.46 - 16.12 Vratečko 20, 44250 Petrinja, Croatia
13.03.2021 12:34 ML 1.6 10 45.56 - 15.98 Opatija, 10414 Pokupsko, Croatia
13.03.2021 11:48 ML 1.4 1 45.55 - 16.14 Cerje Letovanićko 57, 44272 Lekenik, Croatia
13.03.2021 06:41 ML 3.0 10 45.75 - 15.71 Klake 51, 10435 Samobor, Croatia
12.03.2021 21:04 ML 2.1 2 45.58 - 16.03 Glavna, 10413 Kravarsko, Croatia
11.03.2021 14:22 ML 1.5 4 45.63 - 15.59 Čeglje, 10450 Jastrebarsko, Croatia
11.03.2021 10:57 ML 2.6 8 45.44 - 16.16 Petrinja, Croatia 44250
11.03.2021 02:33 ML 1.2 3 45.49 - 16.02 Gladovec Pokupski 63, 10414 Pokupsko, Croatia
10.03.2021 23:11 ML 1.4 6 45.44 - 16.01 Donje Taborište, 44400 Glina, Croatia
10.03.2021 12:42 ML 2.9 8 f 45.40 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
9.03.2021 14:07 ML 2.5 8 f 45.53 - 15.87 Pisarovina, Croatia 10451
9.03.2021 09:21 ML 3.1 5 f 45.43 - 16.13 Petrinja, Croatia 44250
9.03.2021 02:55 ML 1.0 0 45.63 - 15.99 Ulica Ivana Šabana 102, 10410 Velika Gorica, Croatia
9.03.2021 02:25 ML 2.4 2 45.51 - 16.05 Hotnja 108, 10414 Pokupsko, Croatia
9.03.2021 02:20 ML 2.1 2 45.50 - 16.07 Lekenik, Croatia 44000
9.03.2021 02:02 ML 3.7 4 f 45.38 - 16.25 Pecki 74, 44250 Petrinja, Croatia
8.03.2021 19:42 ML 2.0 16 45.53 - 15.96 Pokupsko, Croatia 10414
8.03.2021 13:44 ML 3.6 10 f 45.40 - 16.08 Mala Solina 159, 44400 Glina, Croatia
8.03.2021 07:28 ML 1.5 1 45.46 - 16.11 Vratečko 31, 44250 Petrinja, Croatia
8.03.2021 06:15 ML 1.4 1 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
7.03.2021 20:55 ML 2.9 2 45.45 - 16.01 Donje Taborište 49, 44400 Glina, Croatia
7.03.2021 14:02 ML 1.3 1 45.61 - 16.01 Duga ulica 41, 10413 Velika Gorica, Croatia
7.03.2021 13:18 ML 1.4 8 45.52 - 15.84 Lasinja, Croatia 47206
7.03.2021 11:19 ML 1.2 1 45.54 - 15.95 Lukinić Brdo 138B, 10414 Pokupsko, Croatia
7.03.2021 06:37 ML 2.1 8 45.45 - 16.07 Gračanica Šišinečka 32, 44400 Glina, Croatia
6.03.2021 16:54 ML 1.3 6 45.54 - 15.68 Karlovac, Croatia 47000
6.03.2021 06:12 ML 1.5 4 45.58 - 16.09 Kirinov brijeg 3G, 10413 Lekenik, Croatia
6.03.2021 01:30 ML 2.2 5 45.49 - 15.95 Pokupsko, Croatia 10414
4.03.2021 15:06 ML 1.4 1 45.49 - 15.98 Pokupsko 97, 10414 Pokupsko, Croatia
4.03.2021 09:53 ML 1.3 1 45.62 - 16.02 Rasteg 17, 10413 Velika Gorica, Croatia
4.03.2021 05:52 ML 2.8 15 45.54 - 15.93 36, 10414 Pokupsko, Croatia
4.03.2021 00:30 ML 1.5 4 45.32 - 16.22 Vlahović 111, 44400 Glina, Croatia
3.03.2021 18:41 ML 1.8 6 45.55 - 15.98 Opatija 46, 10414 Pokupsko, Croatia
3.03.2021 16:38 ML 2.1 4 45.33 - 16.17 Trtnik Glinski 43, 44400 Glina, Croatia
3.03.2021 13:14 ML 1.9 1 45.40 - 16.01 Glina, Croatia 44400
3.03.2021 13:03 ML 2.3 30 f 45.65 - 15.67 Čabdin 1, 10450 Jastrebarsko, Croatia
3.03.2021 08:47 ML 2.1 14 45.43 - 16.03 Gornje Taborište 42, 44400 Glina, Croatia
3.03.2021 08:03 ML 1.6 1 45.35 - 16.32 Gornja Mlinoga 25, 44250 Petrinja, Croatia
3.03.2021 06:55 ML 1.3 1 45.49 - 15.78 Banski Kovačevac 89, 47206 Lasinja, Croatia
3.03.2021 05:49 ML 1.1 6 45.54 - 15.58 Karlovac, Croatia 47000
3.03.2021 05:37 ML 4.1 10 f 45.40 - 16.08 Mala Solina 159, 44400 Glina, Croatia
3.03.2021 02:46 ML 1.4 11 45.16 - 15.07 Trbovići 39, 47300 Ogulin, Croatia
3.03.2021 02:31 ML 2.2 10 45.62 - 15.85 Bratina 226K, 10451 Pisarovina, Croatia
3.03.2021 02:11 ML 1.0 1 45.56 - 15.92 Pisarovina, Croatia 10451
2.03.2021 04:08 ML 1.1 1 45.49 - 16.02 Gladovec Pokupski 63, 10414 Pokupsko, Croatia
1.03.2021 17:53 ML 1.2 1 45.64 - 15.57 Jastrebarsko, Croatia 10454
1.03.2021 16:55 ML 1.1 12 45.54 - 15.66 Karlovac, Croatia 47000
1.03.2021 03:29 ML 1.5 1 45.44 - 16.13 Petrinja, Croatia 44250
28.02.2021 17:00 ML 2.1 13 45.52 - 15.92 Lijevi Štefanki 203A, 10414 Pokupsko, Croatia
28.02.2021 10:36 ML 1.3 1 45.65 - 15.79 Kupinec 87, 10450 Klinča Sela, Croatia
28.02.2021 08:22 ML 1.3 0 45.61 - 15.62 Lazina 142, 47000 Draganić, Croatia
28.02.2021 05:49 ML 3.0 38 42.94 - 16.08 ML 3.0 ADRIATIC SEA
27.02.2021 18:26 ML 1.2 1 45.67 - 15.92 Zagreb, Croatia 10257
27.02.2021 17:32 ML 1.8 0 45.67 - 15.92 Zagreb, Croatia 10257
27.02.2021 15:25 ML 1.7 1 45.70 - 15.89 Grančarska ulica 30E, 10257 Zagreb, Croatia
27.02.2021 04:34 ML 1.5 1 45.54 - 15.85 Jamnička ulica 103, 47206 Lasinja, Croatia
27.02.2021 04:05 ML 1.7 1 45.41 - 15.25 Hrsina, 47262 Bosiljevo, Croatia
26.02.2021 10:29 ML 3.1 11 f 42.81 - 15.96 ML 3.1 ADRIATIC SEA
26.02.2021 07:52 ML 1.3 1 45.60 - 16.12 Lekenik, Croatia 44272
26.02.2021 07:36 ML 1.6 0 45.43 - 16.09 Stankovac 27, 44400 Glina, Croatia
26.02.2021 02:58 ML 1.9 8 f 45.62 - 15.89 Pisarovina, Croatia 10451
25.02.2021 22:24 ML 1.4 4 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
25.02.2021 01:21 ML 1.2 1 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
24.02.2021 23:07 mb 4.3 2 f 42.74 - 17.96 Dubrovnik, Croatia 20235
24.02.2021 22:10 ML 1.5 1 45.42 - 16.21 Gora 4, 44250 Petrinja, Croatia
24.02.2021 11:13 ML 2.1 6 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
24.02.2021 10:58 ML 4.3 10 f 45.46 - 16.20 Srednje Mokrice, 44250 Petrinja, Croatia
24.02.2021 05:04 ML 2.1 10 45.58 - 15.91 Pisarovina, Croatia 10451
24.02.2021 05:02 ML 1.2 1 45.60 - 16.02 Ključić Brdo 150, 10413 Kravarsko, Croatia
24.02.2021 04:50 ML 3.5 15 f 41.53 - 19.53 Rruga Qafa e Zhurit, Durrës, 2015
24.02.2021 04:07 ML 2.9 11 f 41.55 - 19.57 Durrës, 2015
23.02.2021 23:59 ML 1.4 1 45.51 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
23.02.2021 22:19 ML 1.2 1 45.53 - 16.18 Lekenik, Croatia 44272
23.02.2021 18:36 ML 1.3 1 45.58 - 15.75 Karlovac, Croatia 47000
23.02.2021 18:08 ML 1.3 4 45.56 - 15.82 Donja Kupčina 297, 10451 Pisarovina, Croatia
22.02.2021 15:36 ML 1.9 10 45.60 - 15.95 Petravec 4, 10410 Velika Gorica, Croatia
21.02.2021 09:37 ML 1.2 2 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
21.02.2021 08:28 ML 1.9 7 f 45.81 - 15.72 Ulica Katarine Zrinske 9, 10430 Samobor, Croatia
21.02.2021 07:24 ML 1.7 2 45.72 - 15.89 Ulica Gorana Šivaka 33, 10257 Zagreb, Croatia
20.02.2021 21:02 ML 1.2 1 45.63 - 16.02 Ulica Franje Ogulinca 60, 10413 Velika Gorica, Croatia
20.02.2021 18:50 ML 1.5 1 45.43 - 15.98 Donja Bučica 46A, 44400 Glina, Croatia
20.02.2021 15:54 ML 2.5 10 40.89 - 19.03 ML 2.5 ADRIATIC SEA
19.02.2021 20:38 ML 1.1 1 45.34 - 14.99 Ravna Gora, Croatia 51300
19.02.2021 17:23 ML 2.9 2 42.93 - 16.13 ML 3.0 ADRIATIC SEA
19.02.2021 14:49 ML 1.3 1 45.67 - 16.03 Velika Gorica, Croatia 10413
19.02.2021 14:34 ML 2.7 8 f 45.10 - 14.94 Novi Vinodolski, Croatia 51250
19.02.2021 00:53 ML 1.6 1 45.22 - 14.93 Novi Vinodolski, Croatia 51250
18.02.2021 13:17 ML 1.5 1 45.50 - 15.88 Dugo Selo Lasinjsko, 44410 Vrginmost, Croatia
18.02.2021 13:12 ML 2.3 0 45.46 - 16.11 Vratečko 31, 44250 Petrinja, Croatia
18.02.2021 13:08 ML 4.1 2 f 45.44 - 16.17 Petrinja, Croatia 44250
18.02.2021 11:18 ML 1.9 1 45.47 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
18.02.2021 00:43 ML 1.3 4 45.52 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
17.02.2021 23:30 ML 1.2 2 45.57 - 16.08 Lekenik, Croatia 44272
16.02.2021 18:30 ML 1.1 1 45.51 - 15.95 36, 10414 Pokupsko, Croatia
16.02.2021 06:08 ML 1.1 1 45.72 - 15.96 Igrališna ulica 22A, 10020 Zagreb, Croatia
15.02.2021 19:21 ML 1.3 4 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
15.02.2021 18:26 ML 1.3 9 45.53 - 15.75 Šišljavić 15, 47000 Karlovac, Croatia
15.02.2021 16:22 ML 2.5 14 43.83 - 16.55 Dabar 52, 21233 Hrvace, Croatia
15.02.2021 09:15 ML 1.3 1 45.54 - 15.85 Jamnička ulica 103, 47206 Lasinja, Croatia
14.02.2021 16:20 ML 2.5 29 40.83 - 19.34 ML 2.5 ADRIATIC SEA
14.02.2021 14:14 ML 1.6 1 45.56 - 16.12 Gradec 184, 44272 Lekenik, Croatia
14.02.2021 06:02 ML 1.6 1 45.44 - 16.12 Petrinja, Croatia 44250
14.02.2021 03:21 ML 1.6 1 45.34 - 16.29 Dragotinci, 44250 Petrinja, Croatia
14.02.2021 00:53 ML 1.6 6 45.56 - 15.98 Opatija, 10414 Pokupsko, Croatia
14.02.2021 00:21 ML 3.5 3 f 45.43 - 16.13 Petrinja, Croatia 44250
13.02.2021 06:28 ML 3.6 19 42.45 - 15.28 ML 3.5 ADRIATIC SEA
13.02.2021 05:19 ML 2.7 5 45.39 - 16.17 Graberje 44, 44250 Petrinja, Croatia
13.02.2021 05:13 ML 1.0 2 45.88 - 16.03 Ulica Vida Ročića 138D, 10000 Zagreb, Croatia
13.02.2021 05:02 ML 1.9 10 45.52 - 16.01 Pokupsko, Croatia 10414
13.02.2021 04:55 mb 4.1 2 f 45.41 - 16.20 Gora 45C, 44250 Petrinja, Croatia
13.02.2021 03:36 ML 1.4 8 45.50 - 16.05 Hotnja 29, 10414 Pokupsko, Croatia
11.02.2021 11:00 ML 1.5 1 45.53 - 16.01 Pokupsko, Croatia 10414
10.02.2021 09:57 ML 1.8 4 45.40 - 16.07 Mala Solina 166, 44400 Glina, Croatia
10.02.2021 06:14 ML 1.7 1 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
9.02.2021 00:01 ML 1.5 15 45.53 - 16.09 Donji Hruševec 64, 10413 Kravarsko, Croatia
8.02.2021 18:59 ML 1.5 1 45.74 - 15.66 Samoborska vinska cesta, 10450 Jastrebarsko, Croatia
8.02.2021 16:15 ML 2.4 5 f 45.49 - 15.99 Pokupsko, 10414 Pokupsko, Croatia
8.02.2021 14:44 ML 1.6 2 45.63 - 16.05 Ulica Seljine brigade 58, 10413 Velika Gorica, Croatia
7.02.2021 17:41 ML 1.7 1 45.33 - 16.30 Jabukovac 33, 44250 Petrinja, Croatia
7.02.2021 12:27 ML 1.2 1 45.69 - 15.98 Velika Gorica, Croatia 10410
7.02.2021 11:09 ML 1.3 0 45.56 - 15.92 Pisarovina, Croatia 10451
7.02.2021 10:10 ML 2.1 1 45.67 - 15.79 Kupinec, 10450 Klinča Sela, Croatia
7.02.2021 10:06 ML 2.0 1 45.67 - 15.95 Donjodragonoška cesta 3, 10020 Zagreb, Croatia
7.02.2021 05:19 ML 1.6 2 45.50 - 16.11 Lekenik, Croatia 44000
6.02.2021 20:30 ML 1.9 1 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
6.02.2021 14:07 ML 2.5 12 45.56 - 15.99 Opatija, 10414 Pokupsko, Croatia
5.02.2021 22:08 ML 1.3 1 45.49 - 16.02 Gladovec Pokupski 63, 10414 Pokupsko, Croatia
5.02.2021 19:47 ML 1.4 14 45.46 - 16.11 Vratečko 31, 44250 Petrinja, Croatia
5.02.2021 14:49 ML 2.0 8 42.19 - 18.76 ML 2.0 ADRIATIC SEA
5.02.2021 09:02 ML 3.8 10 f 45.53 - 16.43 Sisak, Croatia 44000
5.02.2021 08:49 ML 1.2 1 45.63 - 15.72 Klinča Sela, Croatia 10450
5.02.2021 04:30 ML 2.5 2 46.25 - 16.64 Vinogradska ulica, 42230 Ludbreg, Croatia
5.02.2021 03:28 ML 1.6 0 45.35 - 16.18 Brnjeuška 54, 44400 Glina, Croatia
4.02.2021 09:17 ML 1.8 4 45.51 - 16.05 Hotnja 108, 10414 Pokupsko, Croatia
4.02.2021 05:59 ML 2.8 5 f 45.42 - 16.19 Gora 65, 44250 Petrinja, Croatia
3.02.2021 08:05 ML 1.3 1 45.58 - 15.65 Draganić, Croatia 47000
3.02.2021 01:16 ML 1.3 4 45.43 - 16.28 Vladimira Stahuljaka odvojak 18, 44250 Petrinja, Croatia
2.02.2021 21:19 ML 2.1 2 f 45.36 - 16.15 Glina, Croatia 44400
2.02.2021 20:49 ML 2.0 8 45.50 - 15.76 Lasinja, Croatia 47206
2.02.2021 19:12 ML 2.7 2 45.54 - 15.96 Pokupsko, Croatia 10414
2.02.2021 15:04 ML 1.6 2 46.24 - 16.34 Vinogradska ulica 101, 42204 Sveti Ilija, Croatia
2.02.2021 05:12 ML 2.4 15 45.47 - 15.99 Gornja Bučica, 44400 Glina, Croatia
2.02.2021 02:54 ML 1.1 0 46.21 - 16.45 Tuhovec 43, 42223 Varaždinske Toplice, Croatia
2.02.2021 02:43 ML 3.2 5 f 45.37 - 16.28 Hrvatski Čuntić, 44250 Petrinja, Croatia
1.02.2021 22:27 ML 2.2 4 44.83 - 15.07 Senj, Croatia 53220
1.02.2021 19:41 ML 2.2 2 f 45.60 - 16.14 A11, 44272 Lekenik, Croatia
1.02.2021 16:31 ML 1.6 1 45.47 - 16.05 Glina, Croatia 44400
1.02.2021 00:46 ML 1.7 0 45.42 - 16.35 Petrinja, Croatia 44250
31.01.2021 22:50 ML 1.3 1 45.64 - 16.01 Ulica Đure Lučana 34, 10413 Velika Gorica, Croatia
30.01.2021 19:29 ML 2.1 2 45.37 - 16.17 Novo Selo Glinsko 46, 44400 Glina, Croatia
30.01.2021 15:51 ML 1.6 1 45.44 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
30.01.2021 14:20 ML 1.2 1 45.42 - 16.22 Petrinja, Croatia 44250
30.01.2021 02:06 ML 1.4 16 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
30.01.2021 01:41 ML 1.5 4 45.35 - 16.26 Petrinja, Croatia 44250
29.01.2021 23:34 ML 1.4 4 45.56 - 15.95 Lukinić Brdo, 10414 Pokupsko, Croatia
29.01.2021 20:18 ML 1.3 2 45.92 - 15.99 Zagreb, Croatia 10000
28.01.2021 16:46 ML 1.7 13 45.55 - 15.71 Karlovac, Croatia 47000
28.01.2021 15:12 ML 1.9 1 45.49 - 15.98 Pokupsko 97, 10414 Pokupsko, Croatia
28.01.2021 06:11 ML 1.7 12 45.40 - 16.31 Taborište 75, 44250 Petrinja, Croatia
28.01.2021 00:37 ML 3.0 2 f 45.43 - 16.33 Petrinja, Croatia 44250
27.01.2021 22:59 ML 1.6 10 45.48 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
27.01.2021 18:10 ML 1.5 1 45.53 - 15.99 Pokupsko, Croatia 10414
27.01.2021 12:33 ML 1.5 1 45.40 - 15.88 Pješčanica, 44410 Vrginmost, Croatia
27.01.2021 08:53 ML 2.9 10 f 45.39 - 16.27 Petrinja, Croatia 44250
27.01.2021 07:54 ML 2.0 1 45.41 - 16.13 Petrinja, Croatia 44250
27.01.2021 04:42 ML 1.4 1 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
25.01.2021 22:25 ML 2.0 7 45.47 - 16.11 Petrinja, Croatia 44250
25.01.2021 20:46 ML 3.0 2 44.18 - 15.09 ML 3.0 ADRIATIC SEA
25.01.2021 20:33 ML 1.9 1 45.40 - 16.08 Mala Solina 159, 44400 Glina, Croatia
25.01.2021 08:34 ML 1.5 1 f 45.51 - 16.05 Hotnja 108, 10414 Pokupsko, Croatia
25.01.2021 03:55 ML 2.9 12 45.48 - 16.19 Petrinja, Croatia 44250
25.01.2021 03:13 ML 1.9 1 45.51 - 15.95 36, 10414 Pokupsko, Croatia
25.01.2021 01:37 ML 3.4 4 f 45.39 - 16.23 Petrinja, Croatia 44250
24.01.2021 19:49 ML 1.9 1 45.38 - 16.24 Pecki 27, 44250 Petrinja, Croatia
24.01.2021 16:54 ML 3.5 3 f 45.45 - 16.32 Livadarski put, 44250 Petrinja, Croatia
24.01.2021 15:16 ML 1.3 30 45.51 - 15.91 Desni Štefanki 33, 47206 Lasinja, Croatia
24.01.2021 14:28 ML 1.9 2 45.49 - 16.03 Pod Kljukom, 10414 Pokupsko, Croatia
24.01.2021 12:24 ML 1.0 8 45.54 - 15.95 Lukinić Brdo 138B, 10414 Pokupsko, Croatia
24.01.2021 09:30 ML 2.8 2 41.51 - 19.51 ML 2.8 ADRIATIC SEA
24.01.2021 08:13 ML 2.8 5 45.47 - 16.35 Sisak, Croatia 44000
24.01.2021 07:57 ML 2.6 2 45.53 - 16.18 Lekenik, Croatia 44272
24.01.2021 01:37 ML 1.7 1 45.49 - 16.25 Petrinja, Croatia 44250
24.01.2021 00:00 ML 2.1 2 45.43 - 16.18 Petrinja, Croatia 44250
23.01.2021 14:44 ML 1.7 1 45.26 - 16.41 Donji Kukuruzari, Croatia 44430
23.01.2021 13:04 ML 2.1 14 45.51 - 16.28 36, 44000 Sisak, Croatia
23.01.2021 11:23 ML 2.3 1 45.35 - 16.27 Prnjavor Čuntićki, 44250 Petrinja, Croatia
23.01.2021 00:30 ML 1.8 8 45.45 - 16.12 Petrinja, Croatia 44250
22.01.2021 20:22 ML 1.0 1 45.61 - 15.61 Franjetići 45, 47000 Draganić, Croatia
22.01.2021 11:02 ML 1.8 12 45.51 - 15.98 Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia
22.01.2021 05:39 ML 2.4 2 41.53 - 19.53 Rruga Qafa e Zhurit, Durrës, 2015
22.01.2021 05:34 ML 2.1 2 45.44 - 16.14 Slana 133, 44250 Petrinja, Croatia
22.01.2021 03:49 ML 2.1 2 45.53 - 16.00 Pokupsko, Croatia 10414
22.01.2021 00:08 ML 1.6 5 45.60 - 15.65 Lazina, 47000 Draganić, Croatia
21.01.2021 21:24 ML 1.4 2 45.56 - 16.02 Gornji Hruševec 34, 10413 Kravarsko, Croatia
21.01.2021 19:54 ML 1.6 20 45.63 - 15.99 Ulica Ivana Šabana 102, 10410 Velika Gorica, Croatia
21.01.2021 18:05 ML 1.6 6 45.55 - 15.92 Pokupsko, Croatia 10414
21.01.2021 16:55 ML 1.2 1 45.49 - 15.91 Lasinja, Croatia 47206
21.01.2021 15:28 ML 1.1 1 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
21.01.2021 04:25 ML 1.6 14 45.46 - 16.18 Petrinja, Croatia 44250
21.01.2021 02:27 ML 1.7 2 45.46 - 15.92 Čremušnica 21, 44410 Vrginmost, Croatia
20.01.2021 21:32 ML 2.3 2 45.54 - 15.97 Pokupsko, Croatia 10414
20.01.2021 21:23 ML 1.6 1 45.56 - 15.92 Pisarovina, Croatia 10451
20.01.2021 20:45 ML 1.6 4 45.53 - 15.98 Pokupsko, Croatia 10414
20.01.2021 20:15 ML 1.7 12 45.56 - 15.93 Pokupsko, Croatia 10414
20.01.2021 20:10 ML 2.2 2 45.55 - 16.05 Kravarsko, Croatia 10413
20.01.2021 17:59 ML 2.3 2 45.42 - 16.07 Glina, Croatia 44400
20.01.2021 13:09 ML 1.7 1 45.42 - 16.21 Gora 4, 44250 Petrinja, Croatia
20.01.2021 10:47 ML 1.6 4 45.61 - 15.55 Vukšin Šipak, 47280 Ozalj, Croatia
20.01.2021 00:24 ML 1.9 9 45.28 - 16.39 Donji Kukuruzari, Croatia 44430
19.01.2021 23:34 ML 1.1 1 45.49 - 15.85 Gvozd, Croatia 44410
19.01.2021 22:57 ML 1.1 1 45.61 - 15.59 Guci Draganički 152B, 47000 Jastrebarsko, Croatia
19.01.2021 13:54 ML 1.3 1 45.58 - 15.92 Lučelnica 73, 10451 Pisarovina, Croatia
19.01.2021 09:30 ML 1.7 14 45.48 - 16.02 Slatina Pokupska 59, 44400 Glina, Croatia
19.01.2021 06:48 ML 1.5 2 45.59 - 15.98 Velika Gorica, Croatia 10410
19.01.2021 05:44 ML 3.8 10 f 45.43 - 16.20 Petrinja, Croatia 44250
19.01.2021 04:27 ML 1.3 1 45.46 - 16.11 Vratečko 31, 44250 Petrinja, Croatia
19.01.2021 03:00 ML 1.2 1 45.47 - 16.15 Novi Farkašić 67, 44250 Petrinja, Croatia
19.01.2021 01:57 ML 1.4 9 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
19.01.2021 01:31 ML 1.7 7 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
18.01.2021 23:10 ML 1.6 1 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
18.01.2021 22:17 ML 1.3 2 45.46 - 15.83 Lasinja, Croatia 47000
18.01.2021 19:41 ML 1.0 4 45.56 - 16.05 Posavci 16, 10413 Kravarsko, Croatia
18.01.2021 18:37 ML 1.5 1 45.38 - 16.20 Petrinja, Croatia 44250
18.01.2021 12:35 ML 1.4 1 45.65 - 15.95 Velika Gorica, Croatia 10410
18.01.2021 09:58 ML 1.8 1 45.49 - 16.02 Gladovec Pokupski 63, 10414 Pokupsko, Croatia
18.01.2021 03:49 ML 2.4 10 f 45.89 - 16.02 Kormani 12, 10000 Zagreb, Croatia
18.01.2021 02:16 ML 1.6 8 45.43 - 16.16 Petrinja, Croatia 44250
18.01.2021 01:28 ML 1.2 7 45.92 - 16.01 Zagreb, Croatia 10000
18.01.2021 01:27 ML 1.4 1 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
17.01.2021 21:36 ML 3.4 8 f 45.42 - 16.21 Gora 4, 44250 Petrinja, Croatia
17.01.2021 21:00 ML 2.2 10 45.44 - 16.16 Petrinja, Croatia 44250
17.01.2021 20:26 ML 2.2 8 45.45 - 16.05 Glina, Croatia 44400
17.01.2021 19:15 ML 1.5 6 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
17.01.2021 19:03 ML 2.0 5 f 45.39 - 16.14 Marinbrod 32, 44400 Glina, Croatia
17.01.2021 14:35 ML 1.6 10 45.55 - 15.69 Karlovac, Croatia 47000
17.01.2021 04:32 ML 1.5 5 45.50 - 15.99 Gladovec Pokupski 1A, 10414 Pokupsko, Croatia
17.01.2021 00:10 ML 1.5 1 45.44 - 16.12 Petrinja, Croatia 44250
16.01.2021 21:33 ML 1.2 1 45.51 - 15.88 Lasinja, Croatia 47206
16.01.2021 17:33 ML 1.4 1 45.49 - 16.02 Gladovec Pokupski 63, 10414 Pokupsko, Croatia
16.01.2021 11:18 ML 1.6 7 45.61 - 15.92 Pisarovina, Croatia 10451
16.01.2021 10:59 ML 3.3 2 f 45.42 - 16.07 Glina, Croatia 44400
16.01.2021 09:17 ML 1.6 1 45.47 - 15.95 Glina, Croatia 44400
16.01.2021 07:09 ML 1.3 2 45.56 - 16.12 Gradec 184, 44272 Lekenik, Croatia
16.01.2021 06:53 ML 1.9 1 45.61 - 16.05 Krušak 104/5, 10413 Velika Gorica, Croatia
16.01.2021 06:20 ML 1.6 4 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
16.01.2021 04:36 ML 1.2 1 45.56 - 15.98 Opatija, 10414 Pokupsko, Croatia
16.01.2021 04:26 ML 1.4 2 45.44 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
16.01.2021 04:00 ML 1.1 1 45.67 - 15.95 Donjodragonoška cesta 3, 10020 Zagreb, Croatia
15.01.2021 23:26 ML 1.3 1 45.54 - 15.55 Karlovac, Croatia 47000
15.01.2021 21:37 ML 1.7 7 45.48 - 16.08 Orleković 74, 44000 Lekenik, Croatia
15.01.2021 20:11 ML 1.6 1 45.27 - 16.32 Petrinja, Croatia 44250
15.01.2021 19:52 ML 1.6 0 45.46 - 16.11 Vratečko 31, 44250 Petrinja, Croatia
15.01.2021 18:14 ML 2.3 0 45.56 - 15.84 Pisarovina, Croatia 10451
15.01.2021 13:01 ML 4.1 10 f 45.46 - 16.01 Slatina Pokupska 5A, 44400 Glina, Croatia
15.01.2021 07:36 ML 1.7 0 45.44 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
15.01.2021 07:11 ML 1.6 2 f 45.60 - 16.11 Gornji Vukojevac 6, 44272 Lekenik, Croatia
15.01.2021 06:30 ML 1.7 1 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
15.01.2021 05:27 ML 1.5 1 45.53 - 16.02 Strezojevo 51, 10414 Pokupsko, Croatia
15.01.2021 04:57 ML 1.3 1 45.51 - 15.98 Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia
15.01.2021 04:06 ML 1.8 1 45.31 - 16.23 Drenovac Banski 185, 44400 Glina, Croatia
15.01.2021 02:50 ML 2.8 5 45.53 - 15.94 Pokupsko, Croatia 10414
15.01.2021 02:17 ML 1.2 1 45.49 - 16.06 Pokupsko, Croatia 10414
15.01.2021 02:13 ML 2.7 6 f 45.40 - 16.14 Marinbrod, 44250 Glina, Croatia
15.01.2021 01:30 ML 1.9 9 45.50 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
15.01.2021 00:50 ML 2.2 10 45.50 - 15.92 Lasinja, Croatia 47206
14.01.2021 21:47 ML 1.4 2 45.47 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
14.01.2021 17:18 ML 1.5 0 45.46 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
14.01.2021 11:58 ML 1.7 0 45.58 - 15.99 Kravarsko, Croatia 10413
14.01.2021 09:06 ML 1.9 1 45.49 - 15.92 Pokupsko, Croatia 10414
14.01.2021 07:46 ML 3.1 9 f 45.45 - 16.16 Petrinja, Croatia 44250
14.01.2021 05:26 ML 1.6 0 45.55 - 15.99 Opatija 11, 10414 Pokupsko, Croatia
14.01.2021 04:33 ML 1.1 1 45.65 - 15.99 Gudci 51/26, 10410 Velika Gorica, Croatia
14.01.2021 03:17 ML 2.1 10 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
13.01.2021 20:48 ML 1.3 1 45.50 - 16.01 Ulica Antolovići, 10414 Pokupsko, Croatia
13.01.2021 18:52 ML 2.0 1 45.45 - 16.02 Glina, Croatia 44400
13.01.2021 11:40 ML 1.3 4 45.61 - 15.59 Guci Draganički 152B, 47000 Jastrebarsko, Croatia
13.01.2021 07:19 ML 1.4 2 45.40 - 16.11 Gornje Jame, 44400 Glina, Croatia
13.01.2021 00:21 ML 1.3 1 45.56 - 15.92 Pisarovina, Croatia 10451
12.01.2021 20:36 ML 1.6 1 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
12.01.2021 13:32 ML 1.6 6 45.49 - 15.75 Karlovac, Croatia 47000
12.01.2021 11:20 ML 2.3 10 45.58 - 16.15 Mažić 23A, 44272 Lekenik, Croatia
12.01.2021 09:15 ML 2.8 6 f 45.45 - 16.06 Gračanica Šišinečka, 44400 Glina, Croatia
12.01.2021 08:26 ML 4.0 10 f 40.06 - 19.83 Rruga Zaho Kapetani, Himara 9425, Albania
12.01.2021 08:02 ML 1.8 4 45.51 - 16.18 Lekenik, Croatia 44000
12.01.2021 07:39 ML 1.7 1 45.53 - 16.12 Lekenik, Croatia 44000
12.01.2021 06:49 ML 1.6 1 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
12.01.2021 05:28 ML 1.5 14 45.43 - 16.24 Petrinja, Croatia 44250
12.01.2021 04:33 ML 2.8 10 45.43 - 16.12 Donje Jame 1, 44400 Glina, Croatia
12.01.2021 03:47 ML 1.7 11 f 45.48 - 16.13 Novi Farkašić, 44000 Lekenik, Croatia
12.01.2021 03:35 ML 1.5 2 45.35 - 16.24 Petrinja, Croatia 44250
12.01.2021 02:12 ML 1.6 1 45.52 - 16.18 Lekenik, Croatia 44000
12.01.2021 02:08 ML 1.5 1 45.58 - 16.05 Kravarsko, Croatia 10413
12.01.2021 01:37 ML 1.6 1 45.53 - 16.01 Pokupsko, Croatia 10414
11.01.2021 22:54 ML 1.9 1 45.52 - 16.11 Lekenik, Croatia 44000
11.01.2021 21:53 ML 1.6 4 45.51 - 16.09 Lekenik, Croatia 44000
11.01.2021 21:35 ML 2.9 5 45.36 - 16.26 3235, 44250 Petrinja, Croatia
11.01.2021 21:24 ML 1.9 3 45.45 - 16.06 Gračanica Šišinečka, 44400 Glina, Croatia
11.01.2021 20:48 ML 1.6 10 45.36 - 16.34 Donja Budičina, 44250 Petrinja, Croatia
11.01.2021 18:25 ML 2.7 10 f 41.27 - 18.59 ML 2.8 ADRIATIC SEA
11.01.2021 14:49 ML 2.6 8 45.39 - 16.06 Velika Solina 38, 44400 Glina, Croatia
11.01.2021 13:55 ML 1.8 1 45.47 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
11.01.2021 13:47 ML 3.1 5 45.45 - 16.14 Petrinja, Croatia 44250
11.01.2021 13:18 ML 1.8 1 45.35 - 16.11 Glina, Croatia 44400
11.01.2021 09:35 ML 2.8 14 f 45.48 - 16.10 Orleković 77, 44000 Lekenik, Croatia
11.01.2021 06:50 ML 2.4 10 41.52 - 19.41 ML 2.4 ADRIATIC SEA
11.01.2021 00:28 ML 3.8 15 f 45.42 - 16.19 Gora 65, 44250 Petrinja, Croatia
10.01.2021 23:23 ML 2.0 2 45.57 - 16.09 Prkovec 64, 44272 Lekenik, Croatia
10.01.2021 21:16 ML 1.6 1 45.47 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
10.01.2021 20:38 ML 1.4 1 45.56 - 15.68 Karlovac, Croatia 47000
10.01.2021 13:09 ML 1.6 1 45.58 - 16.05 Kravarsko, Croatia 10413
10.01.2021 12:58 ML 3.8 15 f 45.41 - 16.12 Donje Jame 38, 44400 Glina, Croatia
10.01.2021 12:31 ML 1.4 2 45.56 - 15.72 Karlovac, Croatia 47000
10.01.2021 11:37 ML 2.5 10 44.01 - 13.04 ML 2.5 ADRIATIC SEA
10.01.2021 11:22 ML 2.3 20 45.42 - 16.17 Petrinja, Croatia 44250
10.01.2021 11:03 ML 1.7 15 45.54 - 16.05 Jantoleki, 10414 Kravarsko, Croatia
10.01.2021 09:17 ML 1.6 1 45.49 - 15.98 Pokupsko 97, 10414 Pokupsko, Croatia
10.01.2021 08:54 ML 1.2 1 45.49 - 15.98 Pokupsko 97, 10414 Pokupsko, Croatia
10.01.2021 06:45 ML 1.4 15 45.58 - 16.03 Glavna, 10413 Kravarsko, Croatia
10.01.2021 04:19 ML 1.6 1 45.37 - 16.27 Gornja Bačuga 104C, 44250 Petrinja, Croatia
10.01.2021 03:23 ML 1.6 1 45.59 - 16.01 Kravarsko, Croatia 10413
10.01.2021 02:38 ML 1.3 10 45.51 - 16.05 Hotnja 108, 10414 Pokupsko, Croatia
10.01.2021 00:14 ML 1.4 1 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
9.01.2021 22:29 M 4.5 10 f 45.35 - 16.35 Petrinja, Croatia 44250
9.01.2021 19:15 ML 1.8 10 45.52 - 16.09 Kravarsko, Croatia 10413
9.01.2021 18:40 ML 1.2 5 45.50 - 16.19 Letovanić 24, 44000 Lekenik, Croatia
9.01.2021 11:06 ML 1.4 2 45.47 - 16.15 Novi Farkašić 67, 44250 Petrinja, Croatia
9.01.2021 10:24 ML 1.6 1 45.33 - 16.34 Petrinja, Croatia 44250
9.01.2021 08:35 ML 1.6 0 45.50 - 16.05 Hotnja 29, 10414 Pokupsko, Croatia
9.01.2021 08:16 ML 1.2 1 45.45 - 15.72 Slunjski Moravci 42, 47000 Karlovac, Croatia
9.01.2021 07:14 ML 1.8 1 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
9.01.2021 04:18 ML 2.0 7 45.51 - 16.09 Lekenik, Croatia 44000
9.01.2021 03:07 ML 1.6 6 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
9.01.2021 01:42 ML 1.6 7 45.49 - 16.15 Lekenik, Croatia 44000
9.01.2021 00:50 ML 1.4 9 45.27 - 16.33 Petrinja, Croatia 44250
9.01.2021 00:40 ML 1.4 6 45.47 - 16.05 Glina, Croatia 44400
9.01.2021 00:26 ML 2.1 2 45.65 - 15.92 Zagreb, Croatia 10257
8.01.2021 23:11 ML 2.3 10 45.45 - 16.10 Lekenik, Croatia 44000
8.01.2021 21:47 ML 2.9 2 45.54 - 16.00 Roženica, 10414 Pokupsko, Croatia
8.01.2021 15:29 ML 1.4 1 45.45 - 16.11 Lekenik, Croatia 44000
8.01.2021 15:20 ML 3.2 10 f 45.55 - 16.07 Kravarsko, Croatia 10413
8.01.2021 11:17 ML 1.9 1 45.51 - 15.88 Lasinja, Croatia 47206
8.01.2021 11:15 ML 1.9 0 45.35 - 16.33 Petrinja, Croatia 44250
8.01.2021 11:05 ML 1.7 1 45.40 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
8.01.2021 08:54 ML 2.1 1 45.56 - 15.95 Lukinić Brdo, 10414 Pokupsko, Croatia
8.01.2021 08:31 ML 1.9 1 45.35 - 16.24 Petrinja, Croatia 44250
8.01.2021 06:47 ML 2.1 2 45.56 - 16.18 Cerje Letovanićko, 44272 Lekenik, Croatia
8.01.2021 05:05 ML 1.7 4 45.39 - 16.21 Strašnik 102, 44250 Petrinja, Croatia
8.01.2021 04:45 ML 1.2 1 45.56 - 15.72 Karlovac, Croatia 47000
8.01.2021 00:25 ML 2.4 10 f 45.53 - 16.12 Lekenik, Croatia 44000
8.01.2021 00:02 ML 1.3 10 45.56 - 16.02 Gornji Hruševec 34, 10413 Kravarsko, Croatia
7.01.2021 21:17 ML 1.1 15 45.47 - 15.99 Gornja Bučica, 44400 Glina, Croatia
7.01.2021 19:27 ML 1.6 2 45.49 - 16.16 Lekenik, Croatia 44000
7.01.2021 18:24 ML 3.8 6 f 45.44 - 16.27 Matije Gupca 45, 44250 Petrinja, Croatia
7.01.2021 14:51 ML 1.7 1 45.48 - 16.04 Glina, Croatia 44400
7.01.2021 14:28 ML 3.3 10 f 45.46 - 16.31 Nova Drenčina 1C, 44250 Petrinja, Croatia
7.01.2021 13:34 ML 1.7 5 45.45 - 15.94 Ilovačak 13, 44400 Glina, Croatia
7.01.2021 12:29 ML 1.5 7 45.60 - 15.61 Draganići, 47000 Draganić, Croatia
7.01.2021 12:06 ML 3.8 5 f 45.41 - 16.17 Petrinja, Croatia 44250
7.01.2021 11:48 ML 1.6 2 45.44 - 16.10 Brkiševina 77, 44000 Lekenik, Croatia
7.01.2021 10:59 ML 2.1 2 45.45 - 16.02 Glina, Croatia 44400
7.01.2021 06:35 ML 1.3 8 45.60 - 15.95 Petravec 4, 10410 Velika Gorica, Croatia
7.01.2021 05:12 ML 1.3 34 45.65 - 16.10 Velika Gorica, Croatia 10410
7.01.2021 04:18 ML 2.0 1 45.48 - 16.11 Orleković 93, 44000 Lekenik, Croatia
7.01.2021 04:09 ML 1.3 8 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
7.01.2021 03:00 ML 1.4 1 45.46 - 16.09 Orleković, 44000 Lekenik, Croatia
7.01.2021 02:01 ML 1.6 6 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
7.01.2021 01:31 ML 1.6 11 45.44 - 16.14 Slana 133, 44250 Petrinja, Croatia
7.01.2021 00:37 ML 1.2 1 45.52 - 15.82 Novo Selo Lasinjsko 22, 47206 Lasinja, Croatia
6.01.2021 23:04 ML 1.9 8 45.51 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
6.01.2021 22:28 ML 1.8 8 45.43 - 16.09 Stankovac 27, 44400 Glina, Croatia
6.01.2021 22:16 ML 1.5 0 45.41 - 16.19 Gora 185, 44250 Petrinja, Croatia
6.01.2021 22:04 ML 1.6 1 45.51 - 16.12 Lekenik, Croatia 44000
6.01.2021 21:40 ML 1.2 8 45.49 - 15.95 Pokupsko, Croatia 10414
6.01.2021 20:20 ML 1.6 1 45.49 - 16.22 Petrinja, Croatia 44250
6.01.2021 19:39 ML 2.1 10 45.57 - 16.12 Zebinec, 44272 Lekenik, Croatia
6.01.2021 18:01 mb 4.9 8 f 45.43 - 16.21 Petrinja, Croatia 44250
6.01.2021 16:40 ML 1.3 1 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
6.01.2021 16:02 ML 1.6 1 45.45 - 16.09 Brkiševina 89, 44000 Lekenik, Croatia
6.01.2021 10:44 ML 1.8 4 45.38 - 16.14 Marinbrod 72, 44400 Glina, Croatia
6.01.2021 10:30 ML 1.8 1 45.50 - 16.04 Hotnja, 10414 Pokupsko, Croatia
6.01.2021 10:17 ML 1.3 3 45.46 - 15.96 Desni Degoj, 44400 Glina, Croatia
6.01.2021 08:19 ML 1.7 1 45.48 - 16.09 Orleković 56, 44000 Lekenik, Croatia
6.01.2021 06:37 ML 1.8 2 45.51 - 16.10 Kravarsko, Croatia 10413
6.01.2021 04:51 ML 1.7 1 45.49 - 16.12 36, 44000 Lekenik, Croatia
6.01.2021 00:31 ML 2.4 10 45.61 - 15.88 Gorica Jamnička 15, 10451 Pisarovina, Croatia
6.01.2021 00:06 ML 1.9 6 45.56 - 15.99 Opatija, 10414 Pokupsko, Croatia
5.01.2021 18:25 ML 1.6 1 45.44 - 16.11 Brkiševina 18, 44000 Lekenik, Croatia
5.01.2021 17:30 ML 1.3 2 45.44 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
5.01.2021 17:17 ML 1.7 1 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
5.01.2021 17:12 ML 1.5 1 45.46 - 16.05 Zaloj 4, 44400 Glina, Croatia
5.01.2021 15:50 ML 1.9 8 45.51 - 15.98 Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia
5.01.2021 13:36 ML 2.2 2 45.49 - 16.04 Pokupsko, Croatia 10414
5.01.2021 12:53 ML 1.6 1 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
5.01.2021 11:40 ML 1.7 10 45.33 - 16.21 Vlahović 141, 44250 Petrinja, Croatia
5.01.2021 11:25 ML 2.0 2 45.49 - 15.99 Pokupsko, 10414 Pokupsko, Croatia
5.01.2021 07:11 ML 3.1 10 45.44 - 16.22 Petrinja, Croatia 44250
5.01.2021 07:10 ML 2.1 15 45.51 - 15.99 Pokupsko, Croatia 10414
5.01.2021 04:38 ML 1.4 0 45.43 - 16.09 Stankovac 27, 44400 Glina, Croatia
5.01.2021 03:11 ML 1.1 1 45.42 - 16.11 Glina, Croatia 44400
5.01.2021 02:56 ML 1.6 1 45.51 - 16.01 Gladovec Pokupski 41C, 10414 Pokupsko, Croatia
5.01.2021 02:01 ML 1.2 1 45.47 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
5.01.2021 01:24 ML 2.3 15 45.54 - 15.87 Lasinja, Croatia 47206
4.01.2021 23:43 ML 1.4 18 45.56 - 16.08 Cerje Letovanićko, 44272 Lekenik, Croatia
4.01.2021 23:37 ML 1.4 1 45.51 - 15.98 Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia
4.01.2021 22:59 ML 1.4 1 45.42 - 16.15 Glinska Poljana 110, 44250 Petrinja, Croatia
4.01.2021 22:49 ML 1.3 2 45.40 - 16.11 Gornje Jame, 44400 Glina, Croatia
4.01.2021 20:29 ML 1.4 0 45.39 - 16.20 Petrinja, Croatia 44250
4.01.2021 20:18 ML 1.9 5 45.41 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
4.01.2021 19:28 ML 3.5 10 f 45.37 - 16.25 Pecki 87, 44250 Petrinja, Croatia
4.01.2021 18:53 ML 1.6 3 45.50 - 16.05 Hotnja 29, 10414 Pokupsko, Croatia
4.01.2021 18:07 ML 1.6 1 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
4.01.2021 16:54 ML 1.1 1 45.50 - 16.06 Hotnja 39, 10414 Pokupsko, Croatia
4.01.2021 14:21 ML 1.9 12 45.49 - 16.13 Lekenik, Croatia 44000
4.01.2021 14:07 ML 1.4 6 45.44 - 15.87 Ostrožin 75, 44410 Vrginmost, Croatia
4.01.2021 10:32 ML 1.1 1 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
4.01.2021 09:23 ML 2.6 2 45.52 - 16.17 Mladinski put 44, 44000 Lekenik, Croatia
4.01.2021 07:49 ML 4.5 5 f 45.42 - 16.23 Križ Hrastovački 4, 44250 Petrinja, Croatia
4.01.2021 06:08 ML 1.4 16 45.46 - 16.23 Petrinja, Croatia 44250
4.01.2021 05:40 ML 1.5 14 45.42 - 16.15 Glinska Poljana 110, 44250 Petrinja, Croatia
4.01.2021 04:20 ML 3.7 2 f 45.47 - 16.34 Sisak, Croatia 44000
4.01.2021 03:04 ML 1.4 1 45.38 - 16.18 Petrinja, Croatia 44250
4.01.2021 02:53 ML 1.3 6 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
4.01.2021 02:08 ML 2.9 5 45.49 - 16.09 Lekenik, Croatia 44000
3.01.2021 23:32 ML 1.4 1 45.49 - 16.02 Gladovec Pokupski 63, 10414 Pokupsko, Croatia
3.01.2021 22:11 ML 1.7 4 45.46 - 16.05 Zaloj 4, 44400 Glina, Croatia
3.01.2021 21:15 ML 1.6 13 45.35 - 16.41 Sisak, Croatia 44010
3.01.2021 21:06 ML 1.3 1 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
3.01.2021 20:46 ML 2.1 8 45.47 - 16.15 Novi Farkašić 67, 44250 Petrinja, Croatia
3.01.2021 20:44 ML 1.2 1 45.52 - 15.95 Pokupsko, Croatia 10414
3.01.2021 20:40 ML 1.4 18 45.64 - 16.00 Kostanjevec 208, 10410 Velika Gorica, Croatia
3.01.2021 18:46 ML 1.3 0 45.40 - 16.06 Mala Solina, 44400 Glina, Croatia
3.01.2021 16:18 ML 1.5 8 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
3.01.2021 13:38 ML 1.5 8 45.56 - 15.95 Lukinić Brdo, 10414 Pokupsko, Croatia
3.01.2021 13:05 ML 1.4 0 45.47 - 16.06 Lekenik, Croatia 44000
3.01.2021 12:08 ML 1.9 10 45.47 - 16.05 Glina, Croatia 44400
3.01.2021 11:08 ML 1.4 1 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
3.01.2021 10:09 ML 1.3 1 45.58 - 15.98 Cvetković Brdo, 10414 Velika Gorica, Croatia
3.01.2021 09:19 ML 2.6 8 f 45.82 - 16.02 Maksimirska cesta, 10000 Zagreb, Croatia
3.01.2021 09:17 ML 1.8 1 45.50 - 16.20 Nebojan 274, 44000 Petrinja, Croatia
3.01.2021 09:15 ML 2.1 2 45.43 - 16.26 Voćarska 65, 44250 Petrinja, Croatia
3.01.2021 09:06 ML 2.4 2 45.37 - 16.06 Donji Viduševac, 44400 Glina, Croatia
3.01.2021 09:00 ML 1.6 3 45.41 - 16.16 Glinska Poljana 22, 44250 Petrinja, Croatia
3.01.2021 08:08 ML 2.0 1 45.46 - 15.94 Ilovačak 55, 44400 Glina, Croatia
3.01.2021 08:07 ML 2.4 10 f 45.64 - 15.79 Kupinec, 10450 Klinča Sela, Croatia
3.01.2021 07:57 ML 1.8 1 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
3.01.2021 06:50 ML 1.6 1 45.40 - 16.08 Mala Solina 159, 44400 Glina, Croatia
3.01.2021 04:43 ML 2.0 10 45.49 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
3.01.2021 04:22 ML 1.5 1 45.48 - 16.15 Novi Farkašić 77B, 44250 Petrinja, Croatia
3.01.2021 03:17 ML 2.9 10 f 45.60 - 15.78 Pisarovina, Croatia 10451
3.01.2021 03:07 ML 1.5 1 45.56 - 16.05 Posavci 16, 10413 Kravarsko, Croatia
3.01.2021 02:13 ML 1.9 2 45.49 - 16.06 Pokupsko, Croatia 10414
3.01.2021 02:01 ML 2.0 3 45.51 - 16.01 Gladovec Pokupski 41C, 10414 Pokupsko, Croatia
3.01.2021 01:52 ML 1.6 24 45.42 - 16.18 Gora 69C, 44250 Petrinja, Croatia
3.01.2021 00:18 ML 1.8 4 45.56 - 15.95 Lukinić Brdo, 10414 Pokupsko, Croatia
2.01.2021 23:56 ML 1.9 10 45.53 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
2.01.2021 23:23 ML 1.9 1 45.42 - 16.18 Gora 69C, 44250 Petrinja, Croatia
2.01.2021 22:53 ML 1.7 2 45.40 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
2.01.2021 21:03 ML 1.6 14 45.39 - 16.19 Petrinja, Croatia 44250
2.01.2021 19:00 ML 3.4 8 f 45.44 - 16.18 Međurače, 44250 Petrinja, Croatia
2.01.2021 18:18 ML 1.5 11 45.43 - 16.23 Župić 8A, 44250 Petrinja, Croatia
2.01.2021 18:13 ML 1.6 17 45.61 - 16.11 Lekenik, Croatia 44272
2.01.2021 17:26 ML 1.7 8 45.42 - 16.15 Glinska Poljana 110, 44250 Petrinja, Croatia
2.01.2021 17:06 ML 2.0 3 45.42 - 16.14 Glinska Poljana 133, 44250 Petrinja, Croatia
2.01.2021 16:33 ML 2.0 12 45.51 - 16.11 Lekenik, Croatia 44000
2.01.2021 15:57 ML 2.3 2 45.44 - 16.06 Glina, Croatia 44400
2.01.2021 14:55 ML 2.0 9 45.50 - 16.07 Lekenik, Croatia 44000
2.01.2021 14:31 ML 2.1 1 45.37 - 16.26 Gornja Bačuga 92A, 44250 Petrinja, Croatia
2.01.2021 14:28 ML 2.2 1 45.49 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
2.01.2021 14:01 ML 1.6 1 45.49 - 16.02 Gladovec Pokupski 63, 10414 Pokupsko, Croatia
2.01.2021 13:30 ML 1.7 1 45.42 - 16.18 Gora 69C, 44250 Petrinja, Croatia
2.01.2021 10:00 ML 1.5 10 45.48 - 16.01 Slatina Pokupska 25, 44400 Glina, Croatia
2.01.2021 09:59 ML 1.3 4 45.58 - 16.02 Kravarsko, Croatia 10413
2.01.2021 09:35 ML 2.0 0 45.46 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
2.01.2021 09:22 ML 1.9 10 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
2.01.2021 08:39 ML 1.1 1 45.54 - 15.68 Karlovac, Croatia 47000
2.01.2021 08:14 ML 1.6 0 45.59 - 15.95 Petravec 17, 10410 Velika Gorica, Croatia
2.01.2021 08:12 ML 2.7 10 f 45.63 - 15.65 Jastrebarsko, Croatia 10450
2.01.2021 07:44 ML 1.5 2 45.42 - 16.15 Glinska Poljana 110, 44250 Petrinja, Croatia
2.01.2021 06:35 ML 2.1 10 f 45.57 - 16.04 Sremići Gornji 10, 10413 Kravarsko, Croatia
2.01.2021 04:49 ML 1.4 12 45.44 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
2.01.2021 04:26 ML 1.6 8 45.49 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
2.01.2021 04:23 ML 1.3 4 45.58 - 15.98 Cvetković Brdo, 10414 Velika Gorica, Croatia
2.01.2021 01:26 ML 1.3 4 45.47 - 15.98 Glina, Croatia 44400
2.01.2021 00:38 ML 1.4 1 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
2.01.2021 00:20 ML 2.4 10 45.48 - 16.07 36, 44000 Lekenik, Croatia
1.01.2021 23:53 ML 1.5 1 45.43 - 16.11 Glina, Croatia 44400
1.01.2021 22:52 ML 1.5 4 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
1.01.2021 22:48 ML 1.6 2 45.42 - 16.21 Gora 4, 44250 Petrinja, Croatia
1.01.2021 22:19 ML 1.6 0 45.51 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
1.01.2021 22:10 ML 1.5 13 45.49 - 16.22 Petrinja, Croatia 44250
1.01.2021 22:00 ML 1.8 2 45.36 - 16.23 Petrinja, Croatia 44250
1.01.2021 21:49 ML 1.4 15 45.54 - 16.23 Dužica 58A, 44272 Lekenik, Croatia
1.01.2021 21:40 ML 1.1 10 45.54 - 15.85 Jamnička ulica 103, 47206 Lasinja, Croatia
1.01.2021 20:44 ML 2.5 10 f 45.55 - 15.86 Vladimira Nazora 57, 10451 Pisarovina, Croatia
1.01.2021 19:35 ML 2.4 10 f 45.45 - 16.12 Petrinja, Croatia 44250
1.01.2021 19:20 ML 1.4 4 45.53 - 16.12 Lekenik, Croatia 44000
1.01.2021 19:09 ML 1.9 14 45.52 - 16.06 Pokupsko, Croatia 10414
1.01.2021 18:47 ML 2.2 5 45.39 - 16.12 Gornje Jame, 44400 Glina, Croatia
1.01.2021 18:12 ML 1.4 3 45.41 - 16.11 Gornje Jame 10, 44400 Glina, Croatia
1.01.2021 18:09 ML 1.4 4 45.56 - 15.98 Opatija, 10414 Pokupsko, Croatia
1.01.2021 18:01 ML 1.7 12 45.41 - 16.17 Petrinja, Croatia 44250
1.01.2021 14:09 ML 1.5 1 45.56 - 15.65 Draganić, Croatia 47000
1.01.2021 13:44 ML 2.8 5 f 45.95 - 15.91 Ulica Josipa Grilla 13, 10297 Jakovlje, Croatia
1.01.2021 13:40 ML 2.5 15 45.56 - 15.96 Lukinić Brdo 56A, 10414 Pokupsko, Croatia
1.01.2021 13:13 ML 3.6 10 f 45.48 - 16.42 Galdovačka ulica 249, 44000 Sisak, Croatia
1.01.2021 13:00 ML 1.2 10 45.56 - 15.78 Pisarovina, Croatia 10451
1.01.2021 12:07 ML 2.3 10 f 45.54 - 16.00 Roženica, 10414 Pokupsko, Croatia
1.01.2021 11:36 ML 1.3 1 45.54 - 15.82 Pisarovina, Croatia 10451
1.01.2021 11:19 ML 2.1 10 45.55 - 15.92 Pokupsko, Croatia 10414
1.01.2021 10:58 ML 1.2 1 45.58 - 15.75 Karlovac, Croatia 47000
1.01.2021 10:46 ML 1.6 2 45.63 - 15.65 Jastrebarsko, Croatia 10450
1.01.2021 10:00 ML 2.2 8 45.48 - 16.13 Novi Farkašić, 44000 Lekenik, Croatia
1.01.2021 09:20 ML 1.1 1 45.51 - 15.91 Desni Štefanki 33, 47206 Lasinja, Croatia
1.01.2021 08:18 ML 2.1 5 f 45.54 - 15.99 Roženica 74, 10414 Pokupsko, Croatia
1.01.2021 08:09 ML 1.4 1 45.53 - 15.95 Pokupsko, Croatia 10414
1.01.2021 07:51 ML 1.7 2 45.34 - 16.04 Gornji Viduševac, 44400 Glina, Croatia
1.01.2021 07:42 ML 1.0 8 45.56 - 15.85 Pisarovina, Croatia 10451
1.01.2021 07:09 ML 2.3 2 45.50 - 15.99 Gladovec Pokupski 1A, 10414 Pokupsko, Croatia
1.01.2021 06:55 ML 1.1 16 45.61 - 15.75 Klinča Sela, Croatia 10450
1.01.2021 06:37 ML 3.8 10 f 45.46 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
1.01.2021 06:00 ML 1.4 2 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
1.01.2021 05:37 ML 1.8 5 45.40 - 16.17 Graberje, 44250 Petrinja, Croatia
1.01.2021 05:02 ML 2.3 12 45.63 - 15.80 Klinča Sela, Croatia 10450
1.01.2021 04:52 ML 3.6 10 f 45.39 - 16.15 Graberje, 44400 Petrinja, Croatia
1.01.2021 04:44 ML 1.5 10 45.28 - 16.30 Petrinja, Croatia 44250
1.01.2021 03:40 ML 2.1 20 45.64 - 15.79 Kupinec, 10450 Klinča Sela, Croatia
1.01.2021 03:37 ML 1.0 2 45.61 - 15.69 Cvetković, 10450 Jastrebarsko, Croatia
1.01.2021 03:32 ML 1.5 12 45.49 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
1.01.2021 03:24 ML 1.1 1 45.58 - 15.75 Karlovac, Croatia 47000
1.01.2021 02:14 ML 1.3 4 45.52 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
1.01.2021 02:00 ML 1.1 5 45.98 - 15.80 I odvojak Kosovići 2, 10297 Luka, Croatia
1.01.2021 01:53 ML 1.6 26 45.39 - 16.10 Mala Solina 7, 44400 Glina, Croatia
1.01.2021 01:25 ML 1.5 0 45.56 - 15.95 Lukinić Brdo, 10414 Pokupsko, Croatia
1.01.2021 01:14 ML 1.4 17 45.64 - 16.00 Kostanjevec 208, 10410 Velika Gorica, Croatia
1.01.2021 00:54 ML 1.6 19 45.66 - 15.93 Detiščak 24, 10257 Zagreb, Croatia
1.01.2021 00:38 ML 1.2 0 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
31.12.2020 23:40 ML 1.4 1 45.58 - 15.95 Cerovski Vrh 7, 10410 Velika Gorica, Croatia
31.12.2020 23:39 ML 2.0 2 45.40 - 16.18 Petrinja, Croatia 44250
31.12.2020 23:23 ML 1.5 2 45.33 - 16.31 Jabukovac 72B, 44250 Petrinja, Croatia
31.12.2020 22:52 ML 1.6 1 45.39 - 16.17 Graberje 44, 44250 Petrinja, Croatia
31.12.2020 22:48 ML 1.1 19 45.64 - 15.93 Gornjodragonoška cesta 164, 10257 Zagreb, Croatia
31.12.2020 22:37 ML 1.8 12 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
31.12.2020 21:47 ML 1.7 15 45.48 - 16.08 Orleković 74, 44000 Lekenik, Croatia
31.12.2020 21:34 ML 1.6 0 45.48 - 16.08 Orleković 74, 44000 Lekenik, Croatia
31.12.2020 21:00 ML 1.5 1 45.38 - 15.71 Kartalije 16, 47220 Vojnić, Croatia
31.12.2020 20:21 ML 1.4 2 45.47 - 16.02 Glina, Croatia 44400
31.12.2020 19:41 ML 2.6 2 45.60 - 15.67 Jastrebarsko, Croatia 10450
31.12.2020 19:35 ML 1.4 1 45.34 - 16.30 Donja Mlinoga 19, 44250 Petrinja, Croatia
31.12.2020 19:27 ML 1.6 3 45.44 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
31.12.2020 18:58 ML 1.6 3 45.52 - 16.09 Kravarsko, Croatia 10413
31.12.2020 18:50 ML 1.8 1 45.50 - 16.04 Hotnja, 10414 Pokupsko, Croatia
31.12.2020 18:31 ML 2.8 15 45.62 - 15.68 Jastrebarsko, Croatia 10450
31.12.2020 18:27 ML 1.4 1 45.56 - 16.08 Cerje Letovanićko, 44272 Lekenik, Croatia
31.12.2020 17:18 ML 1.7 0 45.44 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
31.12.2020 17:02 ML 1.5 1 45.34 - 16.30 Donja Mlinoga 19, 44250 Petrinja, Croatia
31.12.2020 16:06 ML 1.9 11 45.52 - 16.08 Kravarsko, Croatia 10413
31.12.2020 16:04 ML 1.4 17 45.65 - 15.98 Gudci - Jankofka 84, 10410 Velika Gorica, Croatia
31.12.2020 15:54 ML 1.4 4 45.49 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
31.12.2020 15:51 ML 1.4 1 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
31.12.2020 15:44 ML 1.6 8 45.46 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
31.12.2020 15:39 ML 1.2 10 45.51 - 15.92 Lasinja, Croatia 47206
31.12.2020 15:31 ML 2.3 2 45.42 - 16.09 Glina, Croatia 44400
31.12.2020 15:21 ML 1.6 10 45.53 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
31.12.2020 15:11 ML 1.6 1 45.53 - 16.02 Strezojevo 51, 10414 Pokupsko, Croatia
31.12.2020 15:07 ML 1.3 5 45.50 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
31.12.2020 15:05 ML 1.2 1 45.54 - 15.82 Pisarovina, Croatia 10451
31.12.2020 14:42 ML 1.3 4 45.45 - 16.01 Donje Taborište 49, 44400 Glina, Croatia
31.12.2020 13:48 ML 2.0 9 45.39 - 16.18 Graberje, 44250 Petrinja, Croatia
31.12.2020 13:33 ML 1.5 4 45.44 - 16.07 Gračanica Šišinečka 20, 44400 Glina, Croatia
31.12.2020 13:19 ML 1.7 4 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
31.12.2020 13:18 ML 1.4 1 45.60 - 15.95 Petravec 4, 10410 Velika Gorica, Croatia
31.12.2020 13:12 ML 1.6 1 45.58 - 16.05 Kravarsko, Croatia 10413
31.12.2020 12:40 ML 1.7 10 45.49 - 16.12 36, 44000 Lekenik, Croatia
31.12.2020 12:33 ML 1.8 15 45.51 - 16.05 Hotnja 108, 10414 Pokupsko, Croatia
31.12.2020 12:29 ML 2.4 2 45.44 - 16.12 Petrinja, Croatia 44250
31.12.2020 12:13 ML 1.8 7 45.51 - 15.93 Lijevi Štefanki 92, 10414 Pokupsko, Croatia
31.12.2020 12:00 ML 1.3 1 45.69 - 15.95 Zagreb, Croatia 10020
31.12.2020 11:42 ML 3.4 10 f 45.48 - 16.02 Slatina Pokupska 59, 44400 Glina, Croatia
31.12.2020 11:23 ML 2.0 10 45.58 - 15.82 Pisarovina, Croatia 10451
31.12.2020 11:12 ML 1.8 2 45.49 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
31.12.2020 11:06 ML 2.6 10 f 45.53 - 15.90 Lasinja, Croatia 47206
31.12.2020 11:02 ML 1.5 5 45.34 - 16.37 Petrinja, Croatia 44250
31.12.2020 10:47 ML 1.8 16 45.59 - 16.08 Kompesova 2, 10413 Kravarsko, Croatia
31.12.2020 10:42 ML 1.5 1 45.47 - 15.98 Glina, Croatia 44400
31.12.2020 10:37 ML 2.9 32 42.00 - 15.87 ML 2.9 ADRIATIC SEA
31.12.2020 09:50 ML 1.8 8 45.54 - 15.95 Lukinić Brdo 138B, 10414 Pokupsko, Croatia
31.12.2020 09:45 ML 1.7 3 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
31.12.2020 09:15 ML 3.7 10 f 45.47 - 16.17 Dumače 48, 44250 Petrinja, Croatia
31.12.2020 08:51 ML 2.0 1 46.14 - 16.48 Kalnik, Croatia 48267
31.12.2020 08:09 ML 2.4 10 f 45.57 - 15.91 Pisarovina, Croatia 10451
31.12.2020 07:04 ML 1.8 16 45.58 - 15.99 Kravarsko, Croatia 10413
31.12.2020 06:23 ML 3.6 10 f 45.48 - 16.14 Lekenik, Croatia 44000
31.12.2020 05:48 ML 1.7 1 45.53 - 16.01 Pokupsko, Croatia 10414
31.12.2020 05:35 ML 1.6 2 45.42 - 16.15 Glinska Poljana 110, 44250 Petrinja, Croatia
31.12.2020 05:24 ML 3.7 10 f 45.45 - 16.07 Gračanica Šišinečka 32, 44400 Glina, Croatia
31.12.2020 05:22 ML 1.8 10 45.63 - 15.59 Čeglje, 10450 Jastrebarsko, Croatia
31.12.2020 05:03 ML 2.0 4 45.56 - 15.72 Karlovac, Croatia 47000
31.12.2020 05:01 ML 2.7 15 45.67 - 15.77 Dominova 42, 10450 Klinča Sela, Croatia
31.12.2020 04:54 ML 1.4 9 45.43 - 16.14 Glinska Poljana 171, 44250 Petrinja, Croatia
31.12.2020 04:43 ML 2.4 10 45.68 - 15.85 Harabajsi 40, 10257 Zagreb, Croatia
31.12.2020 04:33 ML 3.8 5 f 45.41 - 16.21 Petrinja, Croatia 44250
31.12.2020 04:25 ML 1.6 12 45.49 - 16.10 Lekenik, Croatia 44000
31.12.2020 03:59 ML 1.8 4 45.51 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
31.12.2020 03:33 ML 2.6 15 45.62 - 15.74 Jastrebarsko, Croatia 10450
31.12.2020 03:28 ML 1.8 16 45.41 - 16.33 Petrinja, Croatia 44250
31.12.2020 03:10 ML 1.6 1 45.58 - 16.02 Kravarsko, Croatia 10413
31.12.2020 03:02 ML 1.7 10 45.51 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
31.12.2020 01:37 ML 2.4 2 42.34 - 15.60 ML 3.0 CROATIA
31.12.2020 01:05 ML 1.4 1 45.53 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
31.12.2020 00:59 ML 1.9 4 45.61 - 15.69 Cvetković, 10450 Jastrebarsko, Croatia
31.12.2020 00:53 ML 1.1 1 45.51 - 15.88 Lasinja, Croatia 47206
31.12.2020 00:39 ML 1.6 13 45.42 - 16.15 Glinska Poljana 110, 44250 Petrinja, Croatia
31.12.2020 00:36 ML 1.0 8 45.56 - 15.61 Mrzljaki, 47000 Draganić, Croatia
31.12.2020 00:01 ML 1.3 15 45.40 - 16.11 Gornje Jame, 44400 Glina, Croatia
30.12.2020 23:54 ML 1.6 8 45.40 - 16.22 Strašnik, 44250 Petrinja, Croatia
30.12.2020 23:17 ML 2.3 2 45.45 - 16.01 Donje Taborište 49, 44400 Glina, Croatia
30.12.2020 23:05 ML 1.7 8 45.48 - 16.15 Novi Farkašić 77B, 44250 Petrinja, Croatia
30.12.2020 23:02 ML 1.6 1 45.53 - 16.01 Pokupsko, Croatia 10414
30.12.2020 22:49 ML 2.4 12 45.71 - 15.87 Zagreb, Croatia 10257
30.12.2020 22:37 ML 1.2 13 45.65 - 15.52 Krašic 34A, 10454 Krašić, Croatia
30.12.2020 22:33 ML 2.2 5 45.38 - 16.20 Petrinja, Croatia 44250
30.12.2020 21:56 ML 1.9 1 45.50 - 16.18 Lekenik, Croatia 44000
30.12.2020 21:53 ML 1.6 6 45.46 - 16.17 Dumače 52A, 44250 Petrinja, Croatia
30.12.2020 21:50 ML 1.4 0 45.55 - 15.98 Opatija 46, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 21:48 ML 1.1 1 45.61 - 15.59 Guci Draganički 152B, 47000 Jastrebarsko, Croatia
30.12.2020 21:14 ML 1.8 13 45.56 - 16.06 Donjohruševečka cesta 51, 10413 Kravarsko, Croatia
30.12.2020 20:31 ML 3.4 5 f 45.43 - 16.18 Petrinja, Croatia 44250
30.12.2020 20:23 ML 1.4 1 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 20:20 ML 1.4 2 45.58 - 15.79 Pisarovina, Croatia 10451
30.12.2020 20:06 ML 2.2 2 45.51 - 15.98 Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 19:48 ML 1.2 1 45.56 - 15.98 Opatija, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 19:43 ML 2.4 10 45.56 - 15.94 Pokupsko, Croatia 10414
30.12.2020 19:06 ML 1.8 1 45.53 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
30.12.2020 19:01 ML 1.4 1 45.54 - 15.95 Lukinić Brdo 138B, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 18:59 ML 1.2 0 45.57 - 15.71 Draganić, Croatia 47000
30.12.2020 18:34 ML 2.1 11 43.39 - 12.69 Via Beato Tommaso, 06021 Costacciaro Perugia
30.12.2020 18:30 ML 2.5 10 f 45.56 - 15.98 Opatija, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 18:27 ML 1.7 1 45.44 - 16.15 Petrinja, Croatia 44250
30.12.2020 17:50 ML 1.9 1 45.49 - 16.02 Gladovec Pokupski 63, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 17:43 ML 1.5 2 45.61 - 15.75 Klinča Sela, Croatia 10450
30.12.2020 17:21 ML 1.4 11 45.59 - 15.79 Pisarovina, Croatia 10451
30.12.2020 17:02 ML 2.1 20 45.62 - 15.96 Dubranec 283, 10410 Velika Gorica, Croatia
30.12.2020 16:58 ML 1.6 4 45.49 - 16.11 Lekenik, Croatia 44000
30.12.2020 16:55 ML 1.5 4 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 16:39 ML 1.2 1 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 16:33 ML 1.2 1 45.63 - 15.52 Ozalj, Croatia 47280
30.12.2020 16:14 ML 1.9 1 45.46 - 16.13 Petrinja, Croatia 44250
30.12.2020 16:02 ML 1.5 2 45.47 - 16.15 Novi Farkašić 67, 44250 Petrinja, Croatia
30.12.2020 15:37 ML 1.8 1 45.47 - 15.88 Dugo Selo Lasinjsko 130B, 44410 Vrginmost, Croatia
30.12.2020 15:29 ML 1.2 1 45.56 - 15.68 Karlovac, Croatia 47000
30.12.2020 15:00 ML 1.4 1 45.51 - 15.98 Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 14:16 ML 1.7 0 45.47 - 16.12 3196, 44250 Petrinja, Croatia
30.12.2020 14:13 ML 2.8 4 f 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 13:43 ML 1.2 8 45.56 - 15.58 Lug 104, 47000 Draganić, Croatia
30.12.2020 13:34 ML 2.6 9 f 45.51 - 16.05 Hotnja 108, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 13:03 ML 1.9 1 45.56 - 16.08 Cerje Letovanićko, 44272 Lekenik, Croatia
30.12.2020 12:55 ML 1.3 5 45.48 - 16.08 Orleković 74, 44000 Lekenik, Croatia
30.12.2020 11:14 ML 1.7 2 45.46 - 16.08 Lekenik, Croatia 44000
30.12.2020 11:02 ML 1.7 1 45.51 - 15.98 Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 10:35 ML 2.6 2 45.54 - 16.05 Jantoleki, 10414 Kravarsko, Croatia
30.12.2020 10:29 ML 1.6 6 45.54 - 15.98 Roženica 23H, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 10:24 ML 1.9 12 45.56 - 15.98 Opatija, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 09:58 ML 2.2 1 45.51 - 16.02 Gladovec Pokupski 40/8, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 09:49 ML 1.4 1 45.51 - 15.98 Zgurić Brdo 8, 10414 Pokupsko, Croatia
30.12.2020 09:42 ML 2.4 4 f 45.49 - 15.85 Gvozd, Croatia 44410
30.12.2020 09:38 ML 1.9 16 45.44 - 16.11 Brkiševina 18, 44000 Lekenik, Croatia
30.12.2020 09:21 ML 4.0 10 f 45.44 - 16.20 Međurače, 44250 Petrinja, Croatia
30.12.2020 08:57 ML 1.7 2 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
30.12.2020 08:47 ML 1.2 10 45.54 - 15.84 Lasinja, Croatia 47206
30.12.2020 08:41 ML 1.9 14 45.52 - 16.06 Pokupsko, Croatia 10414
30.12.2020 08:29 ML 1.4 1 45.58 - 15.92 Lučelnica 73, 10451 Pisarovina, Croatia
30.12.2020 08:24 ML 2.7 10 45.58 - 15.87 Topolovec Pisarovinski 11, 10451 Pisarovina, Croatia
30.12.2020 08:13 ML 1.9 1 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
30.12.2020 06:26 mb 4.7 10 f 45.44 - 16.21 Gornje Mokrice 8, 44250 Petrinja, Croatia
30.12.2020 06:15 mb 4.8 10 f 45.44 - 16.18 Međurače, 44250 Petrinja, Croatia
30.12.2020 04:14 ML 3.5 10 f 45.41 - 16.12 Donje Jame 38, 44400 Glina, Croatia
30.12.2020 02:07 ML 3.2 5 45.37 - 16.13 Kihalac 13, 44400 Glina, Croatia
29.12.2020 23:45 ML 2.1 1 45.43 - 16.05 Glina, Croatia 44400
29.12.2020 23:43 ML 1.9 10 f 45.57 - 15.73 Draganić, Croatia 47000
29.12.2020 23:35 ML 2.5 12 45.69 - 15.85 Kraljevečka cesta 100, 10257 Zagreb, Croatia
29.12.2020 23:32 ML 1.6 1 45.56 - 15.95 Lukinić Brdo, 10414 Pokupsko, Croatia
29.12.2020 23:30 ML 1.4 1 45.56 - 15.75 Pisarovina, Croatia 10451
29.12.2020 23:16 ML 1.4 17 45.58 - 16.07 Kravarsko, Croatia 10413
29.12.2020 23:12 ML 1.4 0 45.54 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
29.12.2020 22:59 ML 2.9 10 f 45.35 - 16.30 Donja Mlinoga, 44250 Petrinja, Croatia
29.12.2020 22:52 ML 1.8 1 45.51 - 15.92 Lasinja, Croatia 47206
29.12.2020 22:21 ML 1.1 1 45.60 - 16.02 Ključić Brdo 150, 10413 Kravarsko, Croatia
29.12.2020 22:15 ML 1.5 27 45.51 - 16.04 Hotnja, 10414 Pokupsko, Croatia
29.12.2020 21:43 ML 2.3 10 f 45.50 - 16.00 Pokupsko, Croatia 10414
29.12.2020 21:23 ML 3.2 10 f 45.53 - 16.12 Lekenik, Croatia 44000
29.12.2020 21:18 ML 1.5 1 45.48 - 16.08 Orleković 74, 44000 Lekenik, Croatia
29.12.2020 21:07 ML 3.5 10 f 45.39 - 16.21 Strašnik 102, 44250 Petrinja, Croatia
29.12.2020 20:31 ML 3.8 10 f 45.44 - 16.22 Petrinja, Croatia 44250
29.12.2020 19:21 ML 3.7 10 f 45.49 - 16.19 Lekenik, Croatia 44000
29.12.2020 18:57 ML 3.9 10 f 45.47 - 16.34 Sisak, Croatia 44000
29.12.2020 18:29 ML 3.9 10 45.50 - 16.22 Petrinja, Croatia 44250
29.12.2020 17:21 ML 3.3 10 45.77 - 15.84 Keseri 92, 10255 Zagreb, Croatia
29.12.2020 14:01 ML 3.1 4 45.49 - 16.17 Stari Brod 61A, 44000 Lekenik, Croatia
29.12.2020 13:43 ML 3.6 10 f 45.36 - 16.12 Prekopa, 44400 Glina, Croatia
29.12.2020 13:34 mb 4.4 10 f 45.42 - 16.21 Gora 4, 44250 Petrinja, Croatia
29.12.2020 13:00 ML 3.7 10 f 45.49 - 15.97 Pokupsko, Croatia 10414
29.12.2020 12:45 ML 1.7 1 45.65 - 15.49 Grandić Breg 8A, 10454 Krašić, Croatia
29.12.2020 12:43 ML 3.0 11 45.39 - 16.25 Pecki, 44250 Petrinja, Croatia
29.12.2020 12:40 ML 3.4 8 f 45.47 - 16.16 Novi Farkašić 2, 44250 Petrinja, Croatia
29.12.2020 12:19 Mw 6.4 10 f 45.46 - 16.31 Nova Drenčina 1C, 44250 Petrinja, Croatia
29.12.2020 07:05 ML 2.3 2 45.42 - 16.21 Gora 4, 44250 Petrinja, Croatia
29.12.2020 01:19 ML 2.8 1 45.39 - 16.22 Petrinja, Croatia 44250
28.12.2020 21:32 ML 1.4 1 45.54 - 15.95 Lukinić Brdo 138B, 10414 Pokupsko, Croatia
28.12.2020 09:59 ML 1.5 4 45.50 - 16.02 Pokupsko, Croatia 10414
28.12.2020 07:49 mb 5.0 10 45.42 - 16.28 Zeleni brijeg 20, 44250 Petrinja, Croatia
28.12.2020 07:40 ML 1.7 13 45.41 - 16.12 Donje Jame 38, 44400 Glina, Croatia
28.12.2020 07:17 ML 1.8 1 45.38 - 16.23 Pecki 8A, 44250 Petrinja, Croatia
28.12.2020 07:06 ML 1.8 14 45.49 - 16.05 Pokupsko, Croatia 10414
28.12.2020 07:01 ML 1.7 2 45.36 - 16.17 Glina, Croatia 44400
28.12.2020 06:28 mb 5.2 10 45.42 - 16.22 Petrinja, Croatia 44250

Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.