Prijava

Vaša prijava

Vrijeme Jačina Dubina (km) Širina/dužina Adresa
21.05.2024 10:36 2.8 11.6 41.7327 - 19.4474 Albania

Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.