Prijava

Vaša prijava

Vrijeme Jačina Dubina (km) Širina/dužina Adresa
19.06.2021 09:35 ML 2.3 40 f 42.89 - 15.63 ML 2.3 ADRIATIC SEA
19.06.2021 08:25 ML 2.8 11 f 42.60 - 16.34 ML 2.8 ADRIATIC SEA
19.06.2021 01:41 ML 2.2 11 f 42.62 - 15.85 ML 2.2 ADRIATIC SEA
18.06.2021 23:06 ML 2.8 3 f 42.60 - 16.35 ML 2.8 ADRIATIC SEA

Podaci o potresima preuzeti su s web stranice EMSC. Za geolociranje adresa koristi se BING Maps servis. Podaci se osvježavaju svakih 5 minuta.