Prijava

Vaša prijava

  • Rubrika
  • Lokalna uprava

Priprema za Porez na nekretnine

Priprema za Porez na nekretnine

Jučer je na službenoj stranici Grada Velike Gorice objavljena obavijest o Porezu na nekretnine. Cilj obavijesti je da građane obavijesti da do 31. listopada 2017. trebaju dostaviti obrasce inače će im se  UTVRDITI POREZNA OBVEZA S NAJVIŠIM KOEFICIJENTOM ZA STANJE I S NAJVIŠIM KOEFICIJENTOM ZA DOB NEKRETNINE.

Početno polazište za porez na nekretnine je komunalna naknada i građanima su političari obećavali da u početku taj porez neće biti veći od komunalne naknade. Kako gradovi i općine već obračunavaju komunalnu naknadu bilo bi logično da iskoriste postojeće podatke i da na temelju njih krenu u izradu Evidencije o nekretninama i o poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine na koju ih obavezuje zakon.

Građani, porezni obveznici, se pitaju zašto oni moraju slati podatke kad svi podaci postoje u odgovarajućim bazama? I hoće li gradski službenici na temelju poslanih obrazaca ažurirati podatke u svojoj bazi. Neki bi se snalažljivi možda pomislili poslati manju kvadraturu i umanjili koeficijente kako bi plaćali manje poreza? 

Drugi građani opet misle da nije njihov posao da ispunjavao obrasce te da bi to trebali napraviti gradski službenici koji bi izašli na teren pa bi se podaci ažurirali prema nekim ujednačenim kriterijima.

Još je jedan gorući problem kojeg bi trebalo riješiti prije nego što se krene s porezom na nekretnine, a to su nesređene zemljišne knjige i drugi pravni akti zbog kojih je nemoguće uvesti porez prema poštenim kriterijima. Neke katastarske općine s našeg područja imaju tako loše sinkronizirane podatke katastra i gruntovnice zbog kojih dosta vlasnika ne bi ni moglo dokazati da su vlasnici.

Prije uvođenja poreza trebaju biti ispunjeni svi pravni preduvjeti, a to uopće nije slučaj. To se ne može napraviti u dva mjeseca, a to će se teško stići i napraviti u iduće dvije godine.

Predlažemo nadležnima da u iduće godine jednostavno pretvore komunalnu naknadu u novi porez bez ikakvog povećanja nameta građanima. I onda da te dvije godine iskoriste za ažuriranje podataka, sređivanje zemljišnih knjiga i ostalih pravnih akata. Ali da se to napravi na najefikasniji način, a ne da porezni obveznici moraju ispunjavati puste obrasce s informacijama koje bi i Grad i država već trebali imati u svojim bazama.

Republika Hrvatska se obvezala da će početi prikupljati porez na nekretnine 1.1.2018. koji bi 1.1.2020. trebao postati pravi porez. Vlada iduće godine očekuje povećanje prihoda od poreza na nekretnine od 15% u odnosu na komunalnu naknadu u ovoj godini.

Iako je povećanje planirano zbog širenja baze (više toga će biti obuhvaćeno novim porezom) sigurno je da će novi porez građanima donijeti veće opterećenje.

Od Grada Velike Gorice očekujemo i puno bolje informiranje građana o novom porezu. Do 30. studenoga Grad mora utvrditi područja zona u gradu, vrijednost boda, koeficijent zona  za pojedine zone, koeficijent namjene, rokove plaćanja te pod kojim uvjetima se za socijalno ugrožene građane može namiriti utvrđena porezna obveza, kao i izvore sredstava iz kojih će se namiriti utvrđena porezna obveza.

Ono što će građane najviše zanimati je da mogu prije konačne odluke vidjeti koliko će plaćati za svoje nekretnine i to bi im Grad trebao omogućiti. Bodovi, zone i koeficijente kao i sve ostale važne činjenice bi trebalo predstaviti javnosti i omogućiti javnu raspravu. Situacija u kojoj su građani dovedeni pred gotov čin i da im se samo velikim slovima napiše što moraju jednostavno nije prihvatljiva.