Prijava

Vaša prijava

  • Rubrika
  • Lokalna uprava

Zašto će se reciklažna dvorišta još manje koristiti?

Zašto će se reciklažna dvorišta još manje koristiti?

Divlji deponiji su veliki problem na našem području, o tome je bilo riječ i na današnjem Gradskom vijeću. Grad je za rješavanje tog problema nabavio lovačke kamere i njihove pozicije će biti označene. Ono što će postići s time je samo da će se divlji deponiji premjestiti na područja koja nisu pokrivena kamerama.

Zašto ljudi odlažu otpad tamo gdje mu nije mjesto? U slučaju firmi razlog je najvjerojatnije financijske prirode jer trebaju platiti za odlaganje otpada. No što je s korisnicima iz kućanstava, zašto to oni rade kad mogu sortirani otpad ostaviti na reciklažnom dvorištu? Nemaju naviku, lijeni su, nemaju mogućnosti prijevoza, daleko im je ili ponekad imaju previše otpada kojega ne mogu odjednom predati na reciklažno dvorište?!

Očito je da treba poticati ljude da što više koriste reciklažna dvorišta kako bi se smanjio otpad koji bacaju u prirodu i kako bi odvajanjem smanjili količinu miješanog otpada. Ljudima bi to odlaganje trebalo učiniti što jednostavnijim ali i bližim - što znači da bi trebalo povećati broj reciklažnih dvorišta jer neki dijelovi grada (tj. sela) su dosta udaljeni od prvog reciklažnog dvorišta.

I kako su nadležni odlučili riješiti taj problem i navesti što više ljudi da koriste reciklažna dvorišta? Oni su donijeli Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice kojom su korištenje reciklažnih dvorišta dodatno otežali i još uvode dodatnu kontrolu koja će zacijelo izazvati dodatne troškove (ljudska radna snaga, sustav za praćenje).

U članku 11. stavak 6 navedene odluke stoji da se prilikom korištenja usluga reciklažnog dvorišta, korisnik javne usluge dužan identificirati osob­nom ispravom i/ili originalnim računom davatelja javne usluge kako bi se omogućilo evidentiranje korištenja reciklažnog dvorišta te predanih količina i vrsta otpada. Drugim riječima djelatnici reciklažnog dvorišta moraju provjeriti, na temelju donesenih dokumenata, da li ste registrirani korisnik i onda prebrojati i izvagati otpad koji ste donijeli i to evidentirati u neku online bazu jer kako će ovi iz Mraclina provjeriti da li ste vi već ispucali svoj mjesečni bonus na drugim dvorištima?!!

To je dodatna gnjavaža za korisnike i zbog toga će sasvim sigurno pasti broj korisnika usluga reciklažnog dvorišta. Taj otpad će završiti u miješanom otpadu ili negdje uz šumski ili poljski put gdje nisu postavljenje kamere. Da li to želimo? Usluga reciklažnog dvorišta trebala bi biti dostupna kao i do sad, bez registracije i bez provjere pri čemu bi trebalo samo pripaziti da količina tog otpada nije ekstremna, tj. da prelazi neke razumne količine za jedno kućanstvo. Znači da se pripazi na zloupotrebu koja je već i golem okom očita, a ne da se zbog pojedinih slučajeva kažnjavaju svi korisnici.

Jedini slučaj gdje ima smisla kontrola, tj. da se evidentira veliko odlaganje iz jednog kućanstva je u slučaju renoviranje kuće ili stana. Upravo se otpad iz takvih radova najčešće viđa po divljim deponijima. Ali kuću ili stan ne renovirate svaki mjesec ili svaku godinu. To se možda dogodi jednom u 5 godina i tada bi trebalo dozvoliti besplatno odlaganje veće količine otpada za to kućanstvo i to odlaganje bi se evidentiralo. I u tom slučaju se mogu navesti neka razumna ograničenja, ali veća od predloženih u Članku 11. stavku 4 navedene odluke. Ako ste skinuli azbestni krov ograničenje od 200 kg po obračunskom razdoblju (pretpostavljam da je to mjesec dana) znači da budete morali svaki mjesec voziti dio, a ostatak čuvati negdje doma što je upravo ono što ne želite činiti s azbestom.