Prijava

Vaša prijava

Zagrebačka županija osigurala regres za sve gerontodomaćice: Dobit će i 350 eura božićnice

['božićnica', 'regres', 'gerontodomaćica']

Trenutno 90 gerontodomaćica, koje skrbe za 547 korisnika, dobit će 350 eura božićnice i 350 eura regresa

Kadetsko PH