Prijava

Vaša prijava

Obavijest nositeljima prava na zemljištu o odvijanju katastarske izmjere građevinskog područja na području Općine Orle za dio k.o. Bukevje


Poštovani,

Postupak nove izmjere obuhvaća kompletnu geodetsku izmjeru katastarskih čestica i objekata unutar definirane zone obuhvata. Izmjerom će se utvrditi stvarni položaj, oblik, površina i način uporabe na katastarskim česticama i objektima te njihov trenutni vlasnik. Iz podataka prikupljenih novom izmjerom izradit će se novi katastarski plan, operat i zemljišna knjiga.

Nastavno navedenome nositelji prava na zemljištu za dio k.o. Bukevje (Pregledna karta u prilogu) da pristupe  P O Z I V U na javni skup s temom „katastarska izmjera građevinskog područja na području Općine Orle za dio k.o. Bukevje“ na kojem će se prezentirati proces katastarske izmjere, te dati upute građanima na koji način aktivno sudjelovati u projektu.

Prisustvovati će: predstavnik Općine, DGU (naručitelj), tvrtka Geo Grupa d.o.o., Zagreb (izvođač radova). Javni skup će se održati 29.4.2024., u 18h, u prostorijama Društveno vatrogasnog doma Bukevje, na adresi Bukevje 80, Orle.