Prijava

Vaša prijava

UPISI U GRUPU ZA BUDUĆE PRVAŠIĆE


Grupa za buduće prvašiće je program namijenjen djeci koja na jesen polaze u 1. razred osnovne škole. U grupi se djeca, ali i njihovi roditelji pripremaju za polazak u školu, osvještavaju osjećaje vezane uz polazak u školu, vježbaju prostornu orijentaciju i snalaženje u prometu te razvijaju komunikacijske vještine. Predviđeno je 12 susreta koji će se...

The post UPISI U GRUPU ZA BUDUĆE PRVAŠIĆE appeared first on Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica.