Prijava

Vaša prijava

SUDJELOVANJE NA STRUČNOM SKUPU

[]

Na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u utorak 19.rujna 2023.g. održana je konferencija “Socijalni rad i razvoj zajednice u Hrvatskoj: postignuća i izazovi” u organizaciji Studijskog centra i Centra za civilne inicijative. Svrha konferencija bila je razmotriti na koji je način održavanje Ljetne škole socijalnog rada pridonijelo razvoju područja socijalnog rada...

The post SUDJELOVANJE NA STRUČNOM SKUPU appeared first on Centar za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica.