Prijava

Vaša prijava

Projekt Urbani vrtovi Velike Gorice


Projekt Urbani vrtovi Velike Gorice održan je 12. 10. 2019. godine u sklopu kojega su organizirana stručna predavanja za postojeće, ali i nove korisnike gradskih vrtova gdje su stručni i iskusni predavači nastojali približiti sudionicima predavanja nove principe rada na tlu.

Predavanja su održali prof. dr. sc. Vesna Židovec koja je govorila o važnostima i načinima kompostiranja te mag. ing. agr. Marija Zrnić o
urbanom biovrtlarstvu. Kroz predavanja u ukupnom trajanju od 2 školska sata, 33 prisutnih sudionika dobilo je savjete o važnosti korištenja ne štetnih proizvoda za uzgoj i očuvanje vode, modelima efikasnog iskorištavanja prostora, načinu boljeg vrtlarenja i dr. Osim edukacije, sudionicima projekta podijeljeni su priručnici o uzgoju povrća.

Kroz ovaj projekt korisnicima postojećih vrtova kao i onih potencijalnih ponudio se edukativno predavanje koje će im pomoći u efikasnijem i održivom upravljanju njihovom parcelom.

Cilj provedbe ovoga projekta je da se putem edukativnih predavanja potakne i poveća broj korisnika gradskih vrtova. Informacije o projektu pružene su putem mrežne stranice Udruge, lokalnih portala, izjavama na radiju te putem društvenih mreža Udruge te je izrađeno oko 1000 komada letaka, 30 komada priručnika.

 

Objava Projekt Urbani vrtovi Velike Gorice pojavila se prvi puta na Ekoregija.


Ljetno radno vrijeme GKVG