Prijava

Vaša prijava

Zaključak o raspodjeli sredstava za Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu


Na temelju članka 18. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Velike Gorice (Službeni glasnik Grada Velike Gorice br. 1/15 i 6/15), Gradonačelnik Grada Velike Gorice dana 22. travnja 2022. godine, donosi Zaključak o raspodjeli sredstava za Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu

I.
Zaključkom o raspodjeli sredstava za Program javnih potreba u kulturi za 2022. godinu utvrđuje se raspored sredstava za programe koji će se financirati iz gradskog proračuna.

II.
Sredstva za Program iz točke I. ovoga Zaključka raspoređuju se prema prijedlogu Kulturnog vijeća na sljedeći način:

RB

UDRUGA

NAZIV PROGRAMA

PREDLOŽENA SREDSTVA

1.

Plemenita opčina turopoljska

 • Redovna djelatnost Udruge

242.000,00

2.

Folklorni ansambl „Turopolje“

 • Redovna djelatnost Udruge
 • Međunarodna kulturna suradnja
 • Međunarodni festival folklora

207.550,00

13.000,00

52.000,00

3.

Ogranak Matice hrvatske Velika Gorica

 • Matičin četvrtak, redovna djelatnost
 • 13. Matičin književni natječaj
 • Matičine čitaonice
 • Časopis Luč i Škrijna turopolska
 • Turopoljski rječnik

8.000,00

3.500,00

4.500,00

15.000,00

10.000,00

4.

Ogranak Seljačke sloge Buševec

 • Etno zadruga Buševec
 • 17. susret pučkih kazališta kajkavskog govornog područja „KAJ- BUŠ“
 • Međunarodna kulturna suradnja
 • 20. Međunarodni festival tradicijskih glazbala

50.000,00

10.000,00

13.000,00

15.000,00

5.

KUD „Gradići“

 • 7. Etno dječja likovna kolonija

5.500,00

6.

KUD „Nova zora“

 • 26. Vojkovi dani
 • Međunarodna kulturna suradnja

10.500,00

20.000,00

7.

KUD „Dučec“

 • Dani sv. Vida – 100 godina kulturno umjetničkog amaterizma u Mraclinu

20.000,00

8.

KUD „Čiče“

 • Očuvanje tradicije sjetve i prerade lana te radionice snovanje i tkanje na tkalačkom stanu
 • Međunarodna kulturna suradnja
 • 17. Međunarodna smotra folklora „Ivanje u Čiču“
 • Upoznavanje mladih s tradicijom drvenog graditeljstva

4.500,00

13.000,00

20.000,00

9.000,00

9.

Vukovina u srcu

 • „Vidim, čujem i mirišem ljeto“

8.000,00

10.

Platforma, obrt za medije i usluge

 • Muzej odbačenih predmeta
 • Izvedbena fantazma: Ja, virus

4.000,00

10.000,00

11.

KUD Mičevec

 • Jurjevske svečanosti

3.000,00

12.

Etno udruga Kurilovec

 • Jesen u Kurilovcu
 • Božić u Kurilovcu
 • Jurjevo u Kurilovcu
 • Održavanje web stranice

1.000,00

1.000,00

1.000,00

2.000,00

13.

Udruga umjetnika SPARK

 • Manifestacije i ostale aktivnosti u kulturi

2.000,00

14.

Hrvatska udruga Ars organi Sisciae

 • Festival drvenih kapela Sancta Barbara

20.000,00

15.

KUD Šćitarjevo

 • 17. srpanjski susreti

3.000,00

16.

Društvo žena „Anđela Lovreković“ Mraclin

 • Po starinski

2.000,00

17.

KUD Stari grad Lukavec

 • Jurjevo u Lukavcu

3.000,00

18.

Udruga žena Kozjača

 • Miholje – da se ne zaboravi

1.000,00

19.

Turopoljske mažoretkinje

 • Zahvala gradu u plesnom ritmu

5.000,00

20.

VIS Jane

 • Međunarodna kulturna suradnja

13.000,00

21.

KUD Velika Mlaka

 • Međunarodna kulturna suradnja

13.000,00

22.

CULTURE TOURIST

 • Likovno pedagoški program u Galeriji Galženica

7.000,00

23.

Anina glazbaonica, obrt za poduku

 • Mjuzikl program – „Najljepše scene mjuzikla za djecu“

1.500,00

24.

Udruga KulTur

 • Svi za kulturu, kultura za sve

3.000,00

25.

Hrvatski sabor kulture

 • 33. susret hrvatskih plesnih ansambala

4.000,00

26.

Plesni klub Barbara

 • Svibanj u Andautoniji
 • 6. regionalno prvenstvo mažoretkinja HUMT-a

1.500,00

1.500,00

27.

Žilić Darija, status samostalnog umjetnika

 • Velikogorička književnost na internetu i društvenim mrežama

3.000,00

III.

Sredstva iz točke II. ovoga Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Velike Gorice za 2022. godinu, u Razdjelu 007 – Upravni odjel za društvene djelatnosti u Poticanje kulturnog, umjetničkog i znanstvenog stvaralaštva koji se provodi kroz Aktivnost – Redovna djelatnost udruga za očuvanje tradicijske kulture na stavci rashoda 381 – Tekuće donacije te kroz Aktivnost – Manifestacije i ostale aktivnosti u kulturi na stavci rashoda 381 – Tekuće donacije.

IV.
S nositeljima programa Grad potpisuje ugovor o korištenju sredstava kojim se utvrđuju obveze i način korištenja sredstava. Akontacijska sredstva koje su udruge Plemenita opčina turopoljska i Folklorni ansambl „Turopolje“ dobile temeljem Zaključka o dodjeli akontacijskih sredstava za rad udruga koje se bave očuvanjem tradicijske kulture, KLASA:612-03/22-001/03; URBROJ:238-31-13/02130-22-1 od 19. siječnja 2022. uključena su u iznos odobrenih sredstava iz točke 2. ovog Zaključka te će se uključiti i u ugovore.
Nositelji programa obvezni su sredstva koristiti samo za namjene utvrđene programom i ugovorom.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u Službenom glasniku Grada Velike Gorice.