Prijava

Vaša prijava

Obavijest o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velika Gorica


Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17,114/18 i 39/19) Upravni odjel za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice kao nositelj izrade prostornog plana objavljuje Obavijest o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velika Gorica

Gradsko vijeće Grada Velike Gorice donijelo je Odluku o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja velika Gorica, KLASA: 024-01/2022-04/54, URBROJ: 238-31-11-2022-1 od 29.09.2022. godine („Službeni glasnik Grada Velike Gorice“, broj 5/22) te je time započela izrada navedenog prostornog plana.

Odluka o izradi Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velika Gorica u kojoj su navedeni razlozi za izmjenu plana, programska polazišta i ciljevi izmjene plana, te redoslijed radnji koje će se provoditi u postupku izrade plana, objavljena je na mrežnoj stranici Grada Velike Gorice: http://www.gorica.hr/prostorni-planovi/

Kompletan elaborat važećeg Urbanističkog plana uređenja naselja Velika Gorica („Službeni glasnik Grada Velike Gorice“, broj 4/12) s tekstualnim i grafičkim dijelom objavljen je na mrežnoj stranici Grada Velike Gorice: http://www.gorica.hr/prostorni-planovi/

O prijedlogu navedenih Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velika Gorica provest će se javna rasprava, a datum, mjesto i vrijeme održavanja bit će objavljeni, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, u dnevnom tisku, na mrežnoj stranici Grada Velike Gorice: www.gorica.hr te na mrežnoj stranici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine:
https://mpgi.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug/prostorno-uredjenje-3335/prostorni-planovi-8193/informacije-o-planovima-u-izradi/3485

Detaljnije informacije o tijeku izrade Ciljanih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Velika Gorica mogu se dobiti u Upravnom odjelu za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, 10410 Velika Gorica, odnosno na telefone 01/62 69 961 i 01/62 69 962.