Prijava

Vaša prijava

Fotonaponska elektrana u Mraclinskoj Dubravi


foto1
Gradu Velikoj Gorici odobrena su sredstva za izgradnju fotonaposnske elektrane u Mraclinskoj Dubravi. Naime, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost dana 30. travnja 2013. godine donio je Odluku o odabiru korisnika sredstava FZOEU radi zajedničkog sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za projekte obnovljivih izvora energije.

Tom odlukom se Gradu Velikoj Gorici za izradu projektne dokumentacije Solarne fotonaponske elektrane Mraclinska Dubrava, planirane na lokaciji Odlagališta neopasnog otpada Mraclinska Dubrava nakon njegova zatvaranja, dodjeljuju sredstva Fonda u visini 40% planiranih troškova, odnosno do najviše 257.100,00 kuna. Ukupna vrijednost projektne dokumentacije iznosit će 643.000,00 kuna, a Grad će u njenu izradu uložiti oko 385.000,00 kuna.

Planirana ukupna snaga fotonaponske elektrane je 795 kW, što ju u Registru OIEKPP svrstava među veće fotonaponske elektrane u Hrvatskoj, no realizacija će ići u fazama, sukladno zatvaranju pojedinih kazeta Odlagališta. Procijenjena ukupna vrijednost investicije u izgradnju elektrane iznosi više od 17 milijuna kuna, a odluka o načinu njene realizacije donijet će se nakon izrade potrebne studijske i projektne dokumentacije.

Velika Gorica u svom razvojnom programu Gorica 2020 posebnu pozornost posvećuje korištenju solarne energije.